Friday, October 26, 2012

Haidengberg - Germany

Χαϊδεμβέργη

An amazing place to be. -  Ένας υπέροχος τόπος για να βρεθείς.
 Heidelberg is a city in south-west of Germany.

Χαϊδελβέργη είναι μια γραφική πόλη της Γερμανίας.

 Popi and Phivos Nicolaides, enjoy the amazing views of the city of Haidengberg!

Η Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης απολαμβάνουν την εξαιρετική θέα της πόλης!

 Heidelberg lies on the River Neckar in a steep valley in the Odenwald.

Την πόλη διασχίζει ο ποταμός Νέκαρ ο οποίος δημιουργεί μια κοιλάδα, στην οποία είναι χτισμένη η πόλη.The fifth-largest city in the State of Baden-Wurttemberg, Heidelberg is part of the densely populated Rhine-Neckar Metropolitan Region.
Ανήκει στο κρατίδιο της Βάδης-Βυρεμβέργης και γεωγραφικά βρίσκεται στην πυκνοκατοικημένη περιοχή των ποταμών Ρήνου-Νέκαρ της μητροπολιτικής περιοχής.The pretty old stone bridge was erected 1786–1788. A medieval bridge gate is on the side of the old town, and was originally part of the town wall.
Η ωραία παλιά πέτρινη γέφυρα χτίστηκε μεταξύ 1786-1788. Μια μεσαιωνική πύλη στη γέφυρα βρίσκεται στην πλευρά της παλιάς πόλης, και ήταν αρχικά μέρος του τείχους της πόλης.In the past it was a center of German romanticism, and today is one of the main tourist destinations, mainly thanks to the picturesque ruins of the palace, the old town, the river and other attractions.
Στο παρελθόν αποτέλεσε ένα κέντρο του γερμανικού ρομαντισμού, ενώ σήμερα αποτελεί έναν από τους κυριότερους τουριστικούς προορισμούς, κυρίως χάρις στα γραφικά ερείπια του παλατιού, την παλιά πόλη, το ποτάμι και τα λοιπά αξιοθέατα.

 Charming young traveller Nicolas Louca posing for the history or for the perfect picture...

Ο γοητευτικός νεαρός ταξιδιώτης Νικόλας Λουκά ποζάροντας για την ιστορία ή την καλύτερη φωτογραφία...The population of the city is over 145,000 inhabitants.
                             Ο πληθυσμός της πόλης είναι πάνω από 145.000 κάτοικοι.


Popi Nicolaides enjoying the magnificent vies from the stunning castle.
H Πόπη Νικολαΐδου απολαμβάνει την ωραία θέα από το υπέροχο κάστρο.The medieval castle on the top of the hill, with the nice views over the city and the river conquers and impresses immediately the visitor.
Το μεσαιωνικό κάστρο στην κορυφή του λόφου με την ωραία θέα παντού εντυπωσιάζει και κατακτά άμεσα τον επισκέπτη.

 Romantic images full of beauty and grace.

Ειδυλλιακές εικόνες γεμάτες ρομαντισμό και χάρη.

 The impressive medieval castle is situated on the top of the hill above the city.  

Το εντυπωσιακό μεσαιωνικό κάστρο βρίσκεται στο λόφο πάνω από την πόλη.

 
Popi Nicolaides enjoying the beautiful medieval architecture of the stunning castle.
H Πόπη Νικολαΐδου απολαμβάνει την ωραία μεσαιωνική αρχιτεκτονική του υπέροχου κάστρου.The impressive cultural monument of the castle, was shaped through the centuries.
Το εντυπωσιακό κάστρο  ως πολιτιστικό μνημείο διαμορφώθηκε μέσα από τους αιώνες.The castle building, together with its  park, is an important cultural and natural attraction.
Το κτίριο του κάστρου μαζί με το πάρκο του, αποτελεί μια σημαντική πολιτιστική και φυσική ομορφιά.The mysterious air that surrounds the castle still succeed in casting a bewitching spell on you.
Ο μυστηριώδης αέρας που περιβάλλει ακόμα το κάστρο, πετυχαίνει να γητέψει τη μαγεία που προκαλεί.

 The castle offers visitors breath-taking views at every turn.

Το κάστρο προσφέρει στους επισκέπτες εκπληκτική θέα σε κάθε στροφή.

 
 It is impossible not being fascinated by the charm of the castle.
Είναι αδύνατο να μη γοητευτείτε από τη ομορφιά του κάστρου​​.

 


The castle is surrounded by a park, where the famous poet Johann von Goethe once walked.
Το κάστρο περιβάλλεται από ένα πάρκο, όπου κάποτε, ο διάσημος ποιητής Γιόχαν φον Γκαίτε περπατούσε.For those who love admiring beautiful landscapes and original folk culture. (In the photo: Popi Nicolaides).
Για όσους αγαπούν να θαυμάζουν πανέμορφα τοπία και τον γνήσιο λαϊκό πολιτισμό. (Στη φωτογραφία η Πόπη Νικολαΐδου).Heidelberg's library, founded in 1421, is the oldest public library in Germany still intact.
Το 1421 ιδρύεται η βιβλιοθήκη της Χαϊδελβέργης, η οποία αποτελεί μέχρι σήμερα την παλαιότερη της Γερμανίας.The town is dominated by many medieval and modern churches, including the Church of the Holy Spirit, and the church of the Jesuits.
Στην πόλη κυριαρχούν πολλές μεσαιωνικές και νεώτερης περιόδου εκκλησίες, όπως η εκκλησία του Αγίου Πνεύματος και η εκκλησία των Ιησουϊτών.In 1386 the well known Heidelberg University was founded. It is the oldest university in the country.
Ιδιαίτερα γνωστό είναι το πανεπιστήμιο, το οποίο ιδρύθηκε το 1386 μ.Χ. και είναι το παλαιότερο της Γερμανίας.

 Haidengberg is one of the most picturesque cities of the country.

Η Χαϊδεμβέργη είναι μία από τις πιο γραφικές πόλεις της χώρας.No wonder why  Haidengberg  is visited by a huge number of tourists from all over the world.
Δεν είναι παράξενο γιατί την πόλη την επισκέπτεται ένας τεράστιος αριθμός τουριστών από όλο τον κόσμο.

Beauties of the city. – Ομορφιές της πόλης.
 The city will for sure charm and captivate you with its beauty and magnificence!

Σίγουρα, η πόλη θα σας γοητεύσει και θα σας αιχμαλωτίσει με την ομορφιά και το μεγαλείο της!

 Lush green, picturesque bridges, amazing natural images of unparalleled beauty.

Πλούσιο πράσινο, γραφικές γέφυρες, καταπληκτικές φυσικές εικόνες ανεπανάληπτης ομορφιάς.Full of interesting architecture, fascinating cobblestone streets and a wonderful landscape, Haidengberg is a tourist's dream.
Γεμάτη ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική, συναρπαστικά πλακόστρωτα δρομάκια και ένα υπέροχο τοπίο, η Χαϊδεμβέργη είναι το όνειρο κάθε τουρίστα.

 A stroll through the tiny medieval streets can be an enchanting experience.

Μια βόλτα στα μικρά μεσαιωνικά δρομάκια μπορεί να είναι μια μαγευτική εμπειρία.

 This fabulous city will undoubtedly never fail to charm you!

Είναι σίγουρο ότι η πανέμορφη αυτή πόλη σίγουρα, θα σας γοητεύσει!

Fairytale town with medieval buildings, towers, beautiful homes, quaint stone streets and amazing architecture that impresses.

Πόλη παραμυθένια με μεσαιωνικά κτίρια, πύργους, υπέροχα σπίτια, γραφικούς πέτρινους δρόμους και καταπληκτική αρχιτεκτονική που εντυπωσιάζει.

 At the old city centre you can enjoy a pleasant walk or a shopping new experience.

Στο παλιό κέντρο της πόλης μπορείτε να απολαύσετε τον περίπατό σας ή μια νέα εμπειρία στο ψώνισμα.A stunning building with an amazing façade.
Ένα μεγαλοπρεπές κτίριο με μια υπέροχη πρόσοψη.

 
 Popi Nicolaides having good time in this gorgeous city.

Η Πόπη Νικολαΐδου περνώντας όμορφα στην πανέμορφη πόλη.Haidengberg has a lively city centre, which is especially vivid in the warm summer nights, and attracts many tourists.
Η Χαϊδεμβέργη έχει ένα ζωντανό κέντρο της πόλης, το οποίο είναι ιδιαίτερα έντονο στις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού, και προσελκύει πολλούς τουρίστες.

 Images fairytale ... A city to see, to admire… a place you will never forget!

Εικόνες βγαλμένες από παραμύθι... Πόλη να δεις, πόλη να θαυμάσεις και ποτέ δεν θα την ξεχάσεις!

 
 Real charm!  -  Πραγματική γοητεία!

  Ordinary, daily images in the old city.

Συνηθισμένες καθημερινές εικόνες της παλιάς πόλης.The city tour is in the end and Popi Nicolaides is buying a cup of local coffee!
Η ξενάγηση της πόλης τελείωση και η Πόπη Νικολαΐδου δοκιμάζει τον τοπικό καφέ!


1 comment:

paraskevi malouxou said...

πανέμορφη πόλη!!... ωραίες φώτο.. και του χρόνου!!