Monday, April 1, 2013

Kusadasi - Turkey

Η παλιά φεσος Νεόπολις, το σημερινό Κουσάντασι στην Τουρκία


Kusadasi is a marvelous town on the shore of Aegean Sea
Το Κουσάντασι είναι μια θαυμάσια πόλη στις ακτές του Αιγαίου.Kusadası has a residential population of 65,000 rising to over half a million during the summer time.
Το Κουσάντασι έχει πληθυσμό 65.000 κατοίκους ο οποίος αυξάνεται σε πάνω από μισό εκατομμύριο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.The name comes from 'kuş' (bird) and 'ada' (island) as the peninsula has the shape of a bird's head (as seen from the sea).
Το όνομα προέρχεται από τις λέξεις «πουλί» και «νησί» καθώς η χερσόνησος έχει το σχήμα του κεφαλιού ενός πουλιού (όπως φαίνεται από τη θάλασσα).It was known as Ephesus Neopolis, in greek (φεσος Νεόπολις) during the Byzantine era, and later as Scala Nova under the Genovese and Venetians.
Ήταν γνωστό ως Έφεσος Νεάπολις στα ελληνικά κατά τη διάρκεια της βυζαντινής εποχής, και αργότερα ως Σκάλα Νόβα κάτω από τους Γενουάτες και Ενετούς.

Lygia and Grigoris Malliotis enjoying the tour.
Η Λυγία και Γρηγόρης Μαλλιώτης απολαμβάνουν την ξενάγηση στην πόλη.


The area has been a centre of art and culture since the earliest times and has been settled by many civilizations since being founded in 3000 BC.
Η περιοχή υπήρξε κέντρο τέχνης και πολιτισμού από αρχαιοτάτων χρόνων και έχει κατοικηθεί από πολλούς πολιτισμούς από τότε που ιδρύθηκε το 3000 π.Χ.Originally seamen and the Ioanian traders built a number of settlements on this coast including Neopolis.
Αρχικά ναυτικοί και Ίωνες έμποροι χτίσανε μια σειρά από οικισμούς σε αυτή την ακτή συμπεριλαμβανομένης της Νεάπολις.From  334 BC along with all of  Asia Minor the coast was  conquered by Alexander  the Great.
Από το 334 π.Χ. μαζί με όλη της ακτή της Μικράς Ασίας κατακτήθηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο.From then onwards the coastal cities in Asia Minor were a centre of Hellenic civilization.
Από τότε και μετά, οι παράκτιες πόλεις στη Μικρά Ασία ήταν κέντρο του ελληνικού πολιτισμού.The Roman Empire took possession of the coast in the 2nd century BC and made it their provincial capital and in the early years of Christianity.
Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κατέκτησε την ακτή το 2ο αιώνα π.Χ. και την έκανε πρωτεύουσα της επαρχίας τους κατά τα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού.

Christiana Palaonta (facebook) with her two gorgeous children Hara and Marios and her mother Toula having fun in the port of the city.
Η Χριστιάνα Παλάωντα με τα δυο της πανέμορφα παιδάκια, Χαρά και Μάριο και τη μητέρα της Τούλα στο λιμάνι της πόλης.


The thriving Greek population was exchanged for Turkish people in 1922.
Ο δραστήριος Ελληνικός πληθυσμός έφυγε με την ανταλλαγή πληθυσμών με την Τουρκία το 1922.Until the first holiday apartments were built here in the 1970s Kusadası was a small fishing village.
Μέχρι να κτιστούν τα πρώτα τουριστικά διαμερίσματα στη δεκαετία του 1970 ήταν ένα μικρό ψαροχώρι.The settlement once used by Agamemnon for healing his soldiers and repairing his ships after the Trojan War.
Ο οικισμός κάποτε χρησιμοποιήθηκε από τον Αγαμέμνονα για νοσηλία των στρατιωτών του και την επισκευή των πλοίων του μετά τον Τρωικό Πόλεμο.From the mid 1980s Kusadası grew into the centre of mass tourism.
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 έγινε κέντρο μαζικού τουρισμού.

 A tourist coach for a sightseeing tour. -  Τουριστική άμαξα για σεριάνι στην πόλη.

Kuşadası was conquered by the Ottomans Turks in 1413. Theυ built the city walls and the caravanserai that still stand today.
Το Κουτάντασι κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς το 1413. Έκτισαν τα τείχη της πόλης και το χάνι που στέκονται ακόμα και σήμερα.In 1834 the castle and garrison on the island was rebuilt and expanded, becoming the focus of the town.
Το 1834 το κάστρο και το στρατόπεδο στο νησί ξαναχτίστηκαν και επεκτάθηκαν, για να γίνουν το επίκεντρο της πόλης.

A daily image. Some things seems to be kept for ever. 
Καθημερινή εικόνα στην πόλη. Κάποια πράγματα διατηρούνται για πάντα.
 On the way to Ephesus the old castle. - Στο δρόμο για την Έφεσο το παλιό φρούριο.Half an hour down the road you’ve got the ancient city of Ephesus.
Μισή ώρα δρόμου και βρίσκεσαι στην αρχαία πόλη της Εφέσου.Camel wrestling is a sport in which two male camels wrestle, typically in response to a female camel in heat being led before them.
Καμηλομαχίες ένα άθλημα στο οποίο δύο αρσενικά  παλεύουν, συνήθως για μια θυληκιά καμήλα που οδηγείται πριν από αυτούς.


It is a common and a popular activity in the region of Turkey. It's an event for betting  and tourist attraction.
Είναι ένα συνηθισμένο -ας το πούμε- σπορ στην Τουρκία. Είναι μια ευκαιρία για στοιχήματα και τουριστικό αξιοθέατο.

 Among the beauties of the city! - Μεταξύ τις ομορφιές της πόλης!


The old town’s still around, but you’ve got modern shops jostling with traditional bazaars along the cobbled streets.
Η παλιά πόλη είναι ακόμα γύρω, αλλά υπάρχουν σύγχρονα καταστήματα που συνωστίζονται με παραδοσιακά παζάρια μαζί τους λιθόστρωτους δρόμους.

 Stella Christodoulou enjoying, having the chance to make shopping near the harbour.
Η Στέλλα Χριστοδούλου απολαμβάνει την ευκαιρία για ψώνισμα κοντά στο λιμάνι.

7 comments:

Cheryl said...

Camel wrestling...I've never heard of that before! Very interesting post.
:)

Ann said...

looks like a wonderful place to visit!!!!
the places i must see...because you have shared them!!!

Morgan Nascimento said...

Hello, congratulations on your blog!
If you can visit this blog:
http://morgannascimento.blogspot.com.br/
Thank you for your attention

Traveling Hawk said...

Nice photos, Phivos! I haven't been in Kusadasi, which seems to be a very popular destination with my Romanian countrymen. I was at Marmaris and Kemer, and also visited Cappadocia:)

Ola said...

I am missing the sea!

Japji Travels said...

Japji travel offers online bus booking services in india
Online Bus Service India

Magia da Inês said...

º° ❤♫°
Olá, amigo!

Lindo post sobre as maravilhas turísticas do mundo.
Bom fim de semana!

°º♡♡♫
°º♡ Beijinhos do Brasil
º° ♡ ❤♫° ·