Thursday, September 12, 2013

Nafplio, Peloponnese - Greece

A historical and picturesque Greek city
Ναύπλιο μια ιστορική και γραφική πόλη
Nafplio is one of the most historical and picturesque cities of Greece.
Το Ναύπλιο είναι μία από τις πιο ιστορικές και γραφικές πόλεις της Ελλάδα.

A special place, blessed, full of natural beauty and culture, for centuries, continues to flourish and charms every visitor.
Ένας τόπος ξεχωριστός, ευλογημένος, γεμάτος φυσικές ομορφιές και πολιτισμό, που αιώνες τώρα, συνεχίζει να ανθίζει και να γοητεύει κάθε επισκέπτη.
The visit to this gorgeous city it's a unique experience itself!
Η επίσκεψη στην πανέμορφη αυτή πόλη είναι μοναδική εμπειρία από μόνης της!
The town was the first capital of modern Greece, from the start of the Greek Revolution in 1821 until 1834.
Η πόλη ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της σύγχρονης Ελλάδας, από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 μέχρι το 1834.
It was Kolokotronis who forced the Turkish garrison to surrender and sign a treaty (tratato).
Ήταν ο Κολοκοτρώνης, ο οποίος ανάγκασε την Τουρκική φρουρά του Ναυπλίου να παραδοθεί και να υπογράψει τη συνθήκη (τρατάτο). 
Popi Nicolaides enjoying magnificent views of the city from the fortress.
Η Πόπη Νικολαΐδου απολαμβάνει την υπέροχη θέα της πόλης από το φρούριο.
Nafplio is a seaport town in Peloponnese, Greece that has expanded up to the hillsides near the north end of the Argolic Gulf.
Το Ναύπλιο είναι μια πόλη λιμάνι στην Πελοπόννησο, που έχει επεκταθεί μέχρι και τις πλαγιές των λόφων κοντά στο βόρειο άκρο του Αργολικού κόλπου.

Palamidi located on a hill is a fortress to the east of the Acronafplia in the town of Nafplio in the Peloponnese region of southern Greece.
Το Παλαμήδι πάνω σε ένα λόφο είναι φρούριο στα ανατολικά της Ακροναυπλίας στην πόλη του Ναυπλίου στην περιοχή της Πελοποννήσου.
The most striking feature of Nafplio is the fortress of Palamidi on top of a steep rocky outcrop.
Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του Ναυπλίου είναι το φρούριο του Παλαμηδίου στην κορυφή ενός απότομου βράχου.
Palamidi, it is worth visiting for the breathtaking views over the Gulf of Argolis and the Argolid plain.
Αξίζει να επισκεφθείτε το Παλαμήδι για την εκπληκτική θέα στον κόλπο της Αργολίδας και του κάμπου της Αργολίδας.
Venetian, neoclassical and new buildings, all fascinating architectural jewels. 
Ενετικά, νεοκλασικά και καινούργια κτίρια, όλα γοητευτικά αρχιτεκτονικά κοσμήματα.

 
The pretty church of St. Nicholas in the city center.
Η όμορφη εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο κέντρο της πόλης.
There are some amazing old buildings built in the last two centuries. 
Υπάρχουν μερικά καταπληκτικά παλαιά κτίρια που χτίστηκαν τους τελευταίους δύο αιώνες.
In 1831, Ioannis Kapodistrias, the first governor of state of newly-liberated Greece, was assassinated here in Nafplio outside St Spyridon church.
Το 1831 ο Ιωάννης Καποδίστριας, πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, δολογονήθηκε έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα.
                                    Breathtaking views.  -   Θέα που κόβει την ανάσα.
Absolutely stunning views of the blue sea in the background.
Υπέροχη θέα της γαλάζιας θάλασσας στο βάθος.
Outside the big gate of Palamidi fortress in Nafplio which was built in 1687 by the Venetians.
Στην μεγάλη είσοδο του φρουρίου του Παλαμηδιού το οποίο κατασκευάστηκε το 1687 από τους Βενετούς. 
Strolling in the bastions of Palamidi fortress and getting a strong feeling of history...
Περπατώντας στους προμαχώνες του φρουρίου στο Παλαμήδι, στα βήματα της ιστορίας...

Built by the Venetian rulers around 1700, it is an extraordinary piece of engineering. 
Χτισμένο από τους Βενετούς κατακτητές γύρω στο 1700, είναι ένα εξαιρετικό κομμάτι της εφαρμοσμένης μηχανικής.
Every stone is a part of a long and rich history...
Κάθε πέτρα είναι μέρος  μιας μεγάλης και πλούσιας ιστορίας.
Each step is a reminder from history. 
Κάθε βήμα είναι μια υπενθύμιση από την ιστορία.
Stunning views from the top of Palamidi. The modern city of Nafplio and the magnificent blue sea.
Εντυπωσιακή θέα από την κορυφή του Παλαμηδιού. Στο βάθος η σύγχρονη πόλη και η καταπληκτική γαλάζια θάλασσα.

Εnjoying the stunning views of the fortress and the deep blue sea.
Απολαμβάνοντας την υπέροχη θέα του φρουρίου και της γαλάζιας θάλασσας.
In this group of forts made Palamidi impregnable, we often see the crest of the Venetians, the "lion of St. Mark."
Στο φρουριακό αυτό συγκρότημα που έκανε το Παλαμήδι απόρθητο, βλέπουμε συχνά τον θυρεό των ενετών, το «λιοντάρι του Αγίου Μάρκου».
The Venetians named the bastions by ancient Greek names, such as Leonidas, Miltiades, Achilles, Themistocles, to give emphasis on the strength of the castle.
Οι Βενετοί έδωσαν στους προμαχώνες αρχαία ελληνικά ονόματα, όπως, Λεωνίδας, Μιλτιάδης, Αχιλλέας, Θεμιστοκλής, για να δώσουν έμφαση στη δύναμη του κάστρου.

It consists of eight bastions, each was self contained, ensuring that if one bastion was breached the others could still be separately defended.
Αποτελείται από οκτώ προμαχώνες, κάθε ένας ανεξάρτητος, εξασφαλίζοντας ότι αν κάποιος προμαχώνας είχε παραβιαστεί, οι άλλοι θα μπορούσαν ακόμη να υπερασπιστούν χωριστά.

Theodoros Kolokotronis one of the leaders and a hero of the Greek Revolution was imprisoned here charged with high treason…
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ένας από τους ηγέτες και ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης φυλακίστηκε εδώ για εσχάτη προδοσία…

The fortress of Palamidi is a true architectural masterpiece.
Το φρούριο του Παλαμηδίου είναι ένα πραγματικό αρχιτεκτονικό αριστούργημα.

The reference point of the city, Bourtzi in the Gulf of Argos, built on the small island of St. Theodore continues to keep alive the legends,.
Το σημείο αναφοράς της πόλης, το Μπούρτζι, στον Αργολικό Κόλπο, χτισμένο πάνω στο μικρό νησάκι των Αγίων Θεοδώρων, συνεχίζει να κρατά ζωντανούς τους θρύλους.
The 3rd castle in Nafplio’s harbour is called Bourdzi, built during the 1400s.
Το 30 κάστρο στο λιμάνι του Ναυπλίου λέγεται Μπούρτζι. Χτίστηκε στα 1400.
Popi Nicolaides impressed by the astonishing sea views.
Η Πόπη Νικολαΐδου εντυπωσιασμένη από την εκπληκτική θέα.
Impressive view over the Argolic Gulf, the city of Náfplio and the surrounding area.
Εντυπωσιακή θέα στον Αργολικό κόλπο, την πόλη του Ναυπλίου και της γύρω περιοχής.
The visit to this unique and historical place it’s a great and an unforgettable experience.
Μεγάλη και αξέχαστη εμπειρία η γνωριμία με αυτό τον σπουδαίο και μοναδικό ιστορικό χώρο.
The reference point of the city, Bourtzi in the Gulf of Argos, built on the small island of St. Theodore continues to keep alive the legends.
Το σημείο αναφοράς της πόλης, το Μπούρτζι, βστον Αργολικό Κόλπο, χτισμένο πάνω στο μικρό νησάκι των Αγίων Θεοδώρων, συνεχίζει, να κρατά ζωντανούς του θρύλους.
The Venetians used to call the city of Nafplio as the “Orient Naples”.
Οι Ενετοί θαλασσοκράτορες αποκαλούσαν το Ναύπλιο ως η «Νάπολη της Ανατολής».
A lovely romantic downtown with a magnificent waterfront, cozy streets, a great place to visti. 
Μια υπέροχη ρομαντική πόλη με υπέροχο παραλιακλο μέτωπο, άνετους δρόμους, ένα εξαιρετικό μέρος για να επισκεφθείτε.
Strolling in the quaint streets of the old city which appears to be untouched by the years.
Βολτάροντας στα γραφικά δρομάκια της παλιάς πόλης που δείχνει ανέγγιχτη από το χρόνο.

The place is authentic and that's the magic of the search of every wayfarer he will visit Nafplion.
Ο τόπος είναι αυεντικός και αυτή είναι η μαγεία της αναζήτησης, του κάθε ταξιδιώτη που επισκέπτεται την πόλη.

5 comments:

Paraskevi Lamprini M. said...

τέλειο... τέλειο..με το καλό να ξαναπάτε!!!

Cheryl said...

Beautiful, beautiful Nafplio! One day I'll get there too! :)

Linda said...

Beautiful photos. Fascinating!

Ola said...

Lucky Greeks! they have so many charming places:)

Dave-CostaRicaDailyPhoto.com said...

We enjoyed our one night there. I have a nice piece of art hanging in my office that we bought there and shipped home. It is a ceramic collage that represents thousands of years of Greek history and culture.