Monday, October 21, 2013

Hios island - Greece

The island of mastic!
Χίος, το νησί της μαστίχας!
Hios is the fifth largest of the Greek islands, situated in the Aegean Sea. The island is notable for its exports of mastic gum and its medieval villages.
Η Χίος είναι το πέμπτο μεγαλύτερο από τα ελληνικά νησιά. Βρίσκεται στο Αιγαίο Πέλαγος. Το νησί είναι γνωστό για τις εξαγωγές μαστίχας και για τα μεσαιωνικά χωριά του.
In the middle of the Municipal park the bronze statue of Constantine Kanaris the igniter.
Στη μέση του Δημοτικού πάρκου το μπρούτζινο άγαλμα του Κωνσταντίνου Κανάρη του πυρπολητή.
Hios, an island dressed in the Aegean colours of deep blue and white. An island blessed by God and nature...
Χίος, ένα νησί ντυμένο στα λευκά και στο βαθύ γαλάζιο του Αιγαίου. Ένα νησί ευλογημένο από το Θεό και τη φύση…

The scenic view of the magnificent blue of the Aegian Sea.
Η γραφική θέα της καταπληκτικής γαλάζιας θάλασσας του Αιγαίου Πελάγους.
Phivos Nicolaides, Gregoris Maliotis, Lygia Maliotis, Popi Nicolaides, Androula Ioannides and Glafkos Ioannides arriving at the port of Hios.
Φοίβος Νικολαΐδης, Γρηγόρης Μαλλιώτης, Λυγία Μαλλιώτη, Πόπη Νικολαΐδου, Ανδρούλα Ιωαννίδου και Γλάυκος Ιωαννίδης, φτάνουν στο λιμάνι της Χίου.
Extraordinary landscape and beautiful sea views.
Εξαιρετικό φυσικό και θαλάσσιο τοπίο.
The city of Hios, the home of many ship owners, is currently the administrative, economic and the cultural center of the island.
Η πόλη της Χίου, πατρίδα πολλών εφοπλιστών, είναι σήμερα το διοικητικό, οικονομικό και πνευματικό κέντρο του νησιού.

The city of Hios is built around the island's main harbour and the medieval castle.
Η πόλη της Χίου είναι χτισμένη γύρω από το κεντρικό λιμάνι του νησιού και το μεσαιωνικό κάστρο.
Hios nickname is the mastic island.
Το ψευδώνυμο της Χίου είναι ‘Το νησί της μαστίχας’.
The unique beauty of Hios island.  -  Η μοναδική ομορφιά της Χίου.
There are several beautiful beaches, such as Vroulidia Beach, Glari Beach and the popular beach Mavros Gialos.
Η Χίος έχει πολλές, όμορφες παραλίες, όπως η Παραλία Βρουλίδια, η παραλία των Γλάρων και η δημοφιλής παραλία Μαύρος Γιαλός.
Foreing languares institute... In Greek "Travlos" means stutter!
Ινστιτούτο ξένων γλωσσών από τον... τραυλό! 
Full of natural beauty and culture, for centuries, continues to flourish and charms every visitor.
Ένας τόπος γεμάτος φυσικές ομορφιές και πολιτισμό, που για αιώνες τώρα, συνεχίζει να ανθίζει και να γοητεύει κάθε επισκέπτη.

Manolis Korm, Yioland Antoniou, Katerina Mis and Giannis Niktas following the historical narrow streets, mute witnesses of a glorious history and past. 
Μανώλης Κορμ, Γιολάντα Αντωνίου, Κατερίνα Μις και Γιάννης Νίκτας, ακολουθώντας τα στενά σοκάκια, βουβοί μάρτυρες μιας ένδοξης ιστορίας και ενός λαμπρού παρελθόντος.
The birthplace of eminent Greek politicians and writers such as Adamantios Korais, Emmanouil Roidis and Alexandre Mavrokordatos.
Πατρίδα επιφανών λογίων και πολιτικών, όπως οι Αδαμάντιος Κοραής, Εμμανουήλ Ροΐδης, Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος κ.ά.
Lygia and Gregoris Maliotis enjoying the beauties of the Municipal Park 'Kanaris'.
Η Λυγία και Γρηγόρης Μαλιώτης απολαμβάνουν τις ομορφιές του Δημοτικού Πάρκου 'Κανάρης'.
Strolling in the green Municipal Park filled of gardens, statues and busts of prominent historical figures.
Περιδιαβάζοντας στο καταπράσινο Δημοτικό Πάρκο γεμάτο κήπους, αγάλματα και προτομές επιφανών ιστορικών προσώπων.
The rich history, the various monuments and the crystal-clear beaches are just a few things that make Hios a unique place.
Η πλούσια ιστορία τα διάφορα μνημεία και οι κρυστάλλινες παραλίες είναι μόνο μερικά από τα πράγματα που κάνουν τη Χίο ένα μοναδικό τόπο.

Androula and Glafkos Ioannides living the excitement of the arrival in another beautiful Greek island.
Η Ανδρούλα και ο Γλαύκος Ιωαννίδης, ζώντας τον ενθουσιασμό της άφιξης σε άλλο ένα όμορφο ελληνικό νησί.

Hios is the birthplace of great poets of the modern era. It is also the birthplace of composer Mikis Theodorakis and Prime Minister Andreas Papandreou.
Η Χίος είναι γενέτειρα σημαντικών ποιητών της σύγχρονης εποχής, είναι επίσης ο τόπος γέννησης του μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη και του πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου.

In the area of Hora, beautiful buildings glittering under the Aegean sun.
Ωραία κτίρια λαμπυρίζουν κάτω από τον αιγαιοπελαγίτικο ήλιο.
A fascinating history starting from the Neolithic Age and including adventures with Saracene pirates and the Turks during the Greek Revolution.
Το νησί κατοικήθηκε ήδη από τη νεολιθική εποχή, κατακτήθηκε από τους Σαρακηνούς πειρατές και πλήρωσε μεγάλο τίμημα κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης.
Strolling around the quaint streets of Hora, appearing untouched by the years.
Βολτάροντας στα γραφικά δρομάκια της Χώρας, που δείχνει ανέγγιχτη από τα χρόνια.

The rich history of the island is impressed on the unique architectural variety of medieval monuments, which have remained intact through centuries.
Η πλούσια ιστορία του νησιού αποτυπώνεται στη μοναδική αρχιτεκτονική ποικιλία των μεσαιωνικών μνημείων, τα οποία έχουν διατηρηθεί ανέπαφα στο πέρασμα των αιώνων.

The building of the Byzantine Museum, where a perfect copy of the famous Delacroix’s painting “Massacre at Chios” is exposed.
Το κτίριο του Βυζαντινού Μουσείου όπου εκτίθεται το ακριβές αντίγραφο του διάσημου πίνακα του Ντελακρουά «Η Σφαγή της Χίου».
Strolling in the picturesque alleys of the old town, with the Venetian castle and the wonderful neoclassical buildings.
Περπατώντας στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, με το Βενετσιάνικο κάστρο και τα υπέροχα νεοκλασικά κτίρια.

The castle, with a perimeter of 1,400 metres, was constructed during the time of Venetian and Ottoman rule.
Το κάστρο, με περίμετρο 1.400 μέτρα, κατασκευάστηκε κατά τη διάρκεια της Ενετοκρατίας και της Τουρκοκρατίας.
The city of Hios (Hora, as it is known locally) is the capital of the prefecture and has approximately 33.000 inhabitants.
Η Χίος (Χώρα, όπως είναι γνωστή σε τοπικό επίπεδο) είναι η πρωτεύουσα του νομού και έχει περίπου 33.000 κατοίκους.

The name Hios comes from Hiona who was the daughter of Inopion. According to the historian Isidoros, the name Hios comes from the Phoenicians which means mastic in Syrian language.
Για το όνομα της Χίου έχουν πλεχτεί πολλοί μύθοι. Το παλαιότερο όνομα του νησιού ήταν, κατά τον Όμηρο, προελληνικό, Κίος ή Κέως, ονόματα παραπλήσια με το σημερινό. Οι παλαιότεροι μύθοι αναφέρουν ότι το όνομα «Χίος» προέρχεται από τη Χιόνη που ήταν νύμφη, κόρη του Οινοπίωνα. Ο Ησίδωρος υποστηρίζει ότι το όνομα προήλθε από τους Φοίνικες, που στη Συριακή γλώσσα σημαίνει μαστίχα.
 

The typical architecture on the island is mostly seen in mastic villages.
Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική του νησιού είναι ως επί το πλείστον εμφανίζεται στα Μαστιχοχώρια.

The University Unit of Hios is located in the city of Chios and is housed in buildings of particular architectural interest and value.
Η Πανεπιστημιακή Μονάδα της Χίου βρίσκεται στην πόλη της Χίου και στεγάζεται σε κτίρια ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος και αξίας.

Tourist attractions include its medieval villages and the 11th-century monastery of Nea Moni, a UNESCO World Heritage Site.
Τα τουριστικά αξιοθέατα περιλαμβάνουν τα μεσαιωνικά χωριά της και το μοναστήρι της Νέας Μονής, του 11ο αιώνα που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.
 
The famous “Korais” library with the personal collection of Adamantios Korais among its 1,300 historical volumes.
Η
Δημοτική Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη «Κοραής» διαθέτει 1.300 ιστορικούς τόμους, μεταξύ των οποίων και βιβλία από την προσωπική συλλογή του Αδαμάντιου Κοραή. 
The library of Adamantios Korais today is one of the largest in Greece.
Η βιβλιοθήκη ‘Αδαμάντιος Κοραής’ σήμερα, είναι μια από τις μεγαλύτερες της Ελλάδας.
One of the library’s most valuable treasures is the Description de l’Égypte, a series of 14 illustrated volumes, published between 1809 and 1822, donated by Napoleon in honour of Adamantios Koraes.
Ανεκτίμητο θησαυρό της Βιβλιοθήκης αποτελεί η δωρεά του Μεγάλου Ναπολέοντα προς τιμήν του Αδαμαντίου Κοραή “Déscription de l’Egypte”, αποτελούμενη από 14 εικονογραφημένους τόμους (έκδοση (1809-1822).
Eva Kouri, a kind and polite lady showing the way to the... shopping area for Lygia, Popi and Androula!
Η ευγενέστατη Εύα Κουρή, δείχνει το δρόμο προς την... αγορά στη Λυγία, Πόπη και Ανδρούλα!
 

Absolutely amazing street art, graffiti art in the streets of the city.
Πανέμορφες ζωγραφιές στους τοίχους της πόλης. 
Androula Ioannidou looking for the most famous local product which of course is mastic.
Η Ανδρούλα Ιωαννίδου ψάχνει για το διασημότερο τοπικό προϊόν του νησιού, που ασφαλώς είναι η γευστική μαστίχα!
Although Hios is famous for its mastic, this is not the only “magic” one can find on this island. Αν και η Χίος φημίζεται για τη μαστίχα της, ωστόσο εδώ, ο ταξιδιώτης δεν θα ανακαλύψει μόνο το «μαγικό» αυτό δώρο της φύσης.
The vivid modern city of Hios.
Η γεμάτη ζωή σύγχρονη πόλη της Χίου. 
Androula Ioannides making shopping a real fun!
Η Ανδρούλα Ιωαννίδου διασκεδάζοντας με το ψώνισμα!
Some shopping at the “Aplotaria” market, which specialises in local products.
Μερικά ψώνια στην πλούσια με τοπικά προϊόντα αγορά της πόλης, την περιβόητη Απλωταριά.

The town itself is a proof of the maritime glory and aristocratic nature of the island.
Η πόλη είναι η απόδειξη της ναυτικής δόξας και της αριστοκρατικής φύσης του νησιού.

Shopping can be a pleasant and fun experience in the small streets of the old town full of cozy shops.
Το ψώνισμα γίνεται μια ευχάριστη διασκέδαση και εμπειρία στα δρομάκια της παλιάς πόλης με τα όμορφα μαγαζάκια.

Trying before buying the excellent local dairy products, honey, mastic, sweets and marvelous drinks.
Δοκιμάζοντας τα εξαιρετικά τοπικά γαλακτοκομικά προϊόντα, μέλι, μαστίχα, γλυκά και υπέροχα ποτά.

Relaxing in the hot days of August and enjoying a cold coffee in one of the many cozy coffee shops.
Χαλάρωση στις ζεστές μέρες του Αυγούστου, απολαμβάνοντας κρύο καφέ σε ένα από τα πολλά όμορφα καφενεία.
Lygia and Gregoris Maliotis, at the central market of the town looking to buy mastic-based jams, sweets, brandies and, of course, local delicious ouzo!
Η Λυγία και ο Γρηγόρης Μαλιώτης στην κεντρική αγορά της πόλης ψάχνοντας για προϊόντα μαστίχας, καθώς και πεντανόστιμα γλυκά του κουταλιού, γλυκόπιοτα λικέρ και πολλές τοπικές ποικιλίες ούζου!
 
Cheek kissing is very common in the Mediterranean region and of course in Greece.
Το φιλί στο μάγουλο είναι πολύ συνηθισμένο στην περιοχή της Μεσογείου και φυσικά στην Ελλάδα.
Local festivities are very popular during the summer season in all kinds of music and dances.
Τοπικές εκδηλώσεις είναι πολύ δημοφιλής κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου σε όλα τα είδη μουσικής και χορού.
Hios claims to be the birthplace of Homer. In the picture 'Omirion Cultural Center'.
Η Χίος διεκδικεί τον τίτλο της γενέτειρας του Ομήρου. Στη φωτογραφία το 'Ομήρειον Πνευματικό Κέντρο' στο κέντρο της πόλης.
Joint cultural event with folk music and dances of Hios and Cyprus. Beautiful traditional costumes and clothing!
Κοινή πολιτιστική εκδήλωση με παραδοσιακή μουσική και χορούς Χίου και Κύπρου. Όμορφες παραδοσιακές ενδυμασίες και στολές!
Phivos Nicolaides with Kleopatra Antoniou, Demetris Antoniou and Costas Nicolaides in the square.
Ο Φοίβος Νικολαΐδης με την Κλεοπάτρα Αντωνίου, Δημητράκη Αντωνίου και Κώστα Νικολαΐδη.
Hios rich cultural heritage has both qualitative and quantitative value.
Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Χίου έχει τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική αξία.
Saying goodbye to our friend, Rena Pagoudi Damigou, (facebook) the public relations officer of Hios Municipality.
Αποχαιρετώντας τη φίλη μας Ρένα Παγούδη Δαμίδου, υπεύθυνη των δημοσίων σχέσεων του Δήμου Χίου.
Interviewed by Maria Pappa in a local program on ‘Politia chennel’ for the joint cultural event.
Συνέντευξη στη δημοσιογράφο Μαρία Παππά του τοπικού ραδιοτηλεοπτικού σταθμού "Πολιτεία", για την κοινή πολιτιστική εκδήλωση.
Our gorgeous friend from Hios island, Maria Pappa (facebook)!
Η πανέμορφη φίλη μας Μαρία Παππά από τη Χίο!
 

7 comments:

Jael said...

Looks nice on that island:)

Helena (Gvendalen) said...

Very beautiful this island. Helena x

Mimi said...

Beautiful place, stunning architecture. On my bucket list!

Ola said...

I am in love with Chios
one of my favourite islands!

Ramakrishnan said...

A mesmerising and captivating island. The pics are breathtaking !

Lydia said...

What a wonderful post, so full of beauty of every kind!

Renuka said...

So colorful and full of buzz...the island looks so gorgeous!


http://renuka-voyagerforlife.blogspot.in/2013/10/jaisalmer-fort-in-pictures-part-i.html