Saturday, October 12, 2013

Patmos island - Greece

The sacred island of Revelation
 Πάτμος, το «Ιερό Νησί» της Αποκάλυψης
Patmos is a small Greek island in the Aegean Sea. One of the northernmost islands of the Dodecanese complex, it has a population of 3,000 and an area of 34.05 km2.
Η Πάτμος είναι ένα μικρό ελληνικό νησί του Αιγαίου. Ένα από τα βορειότερα νησιά του Δωδεκανησιακού συμπλέγματος, με πληθυσμό 3,000 κατοίκους και έκταση 34,05 τ.χλμ.
‘Forbes’ magazine in a 2009 research has named Patmos as Europe's Most Idyllic Place to live, due to the fact that "Patmos has evolved over the centuries but has not lost its air of quiet tranquility, which is one reason why people that know it return again and again."
Το διεθνούς φήμης περιοδικό ‘Forbes’ σε μια έρευνα του το 2009 έχει χαρακτηρίσει την Πάτμος ως το πιο ειδυλλιακό μέρος της Ευρώπης για να ζήσει κανείς. Κι αυτό γιατί: «η Πάτμος έχει εξελιχθεί με την πάροδο των αιώνων, χωρίς να χάσει την ηρεμία της, κι αυτό είναι ένας λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι που την γνωρίζουν, επιστρέφουν ξανά και ξανά».

A special blessed place, full of natural beauty and culture, for centuries, continues to flourish and charms every visitor.
Ένας τόπος ξεχωριστός, ευλογημένος τόπος γεμάτος φυσικές ομορφιές και πολιτισμό, που για αιώνες τώρα, συνεχίζει να ανθίζει και να γοητεύει κάθε επισκέπτη.
  Patmos, an island blessed by God and nature...
              Η Πάτμος είναι ένα νησί ευλογημένο από το Θεό και τη φύση…
The first thing one notices on Patmos is the monastery of St. John the Theologian and Evangelist. Standing like a crown on the hill country and reminds Byzantine castle. Founded in 1088 by Saint Christodoulos in which donated the island throughout the Byzantine Emperor Alexios I. Comnenus.
Το πρώτο πράγμα που προσέχει κανείς στην Πάτμο είναι το μοναστήρι του Άγιου Ιωάννη του Θεολόγου ή Ευαγγελιστή. Στέκεται σαν κορώνα στο λόφο της Χώρας και θυμίζει βυζαντινό κάστρο. Ιδρύθηκε το 1088 από τον Όσιο Χριστόδουλο στον οποίο δώρισε το νησί ολόκληρο ο Αυτοκράτορας του Βυζαντίου Αλέξιος Ι. Κομνηνός.
In 1999, the island's historic center Hora, along with the Monastery of Saint John the Theologian and the Cave of Apocalypse, were declared World Heritage Sites by UNESCO.
Το 1999 το ιστορικό κέντρο του νησιού Χώρα, μαζί με το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και το Σπήλαιο της Αποκάλυψης, κηρύχθηκαν από την UNESCO ως Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς.
Patmos' main communities are Hora (the capital city), and Skala, the only commercial port.
Κύριες κοινότητες της Πάτμου είναι η Χώρα (η πρωτεύουσα) και η Σκάλα, το μόνο εμπορικό λιμάνι της.

Patmos is a volcanic island, intense rocky with its highest peak the Prophet Elias (269 meters) in the southern part.
Η Πάτμος είναι ηφαιστειογενές νησί, έντονα βραχώδες με ψηλότερη κορυφή τον Προφήτη Ηλία (269 μέτρα) στο νότιο τμήμα της.

Patmos, an island dressed in the Aegean colours of blue and white.
             Πάτμος, ένα νησί ντυμένο στο λευκό και στο γαλάζιο του Αιγαίου.
Popi Nicolaides, Lygia and Gregoris Maliotis enjoying the stunning views.
Η Πόπη Νικολαΐδου μαζί με τη Λυγία και Γρηγόρη Μαλλιώτη απολαμβάνουν την υπέροχη θέα.
It is one of the most religious Greek Islands as it was here where Saint John the Divine had its revelation and wrote the Apocalypse.
Είναι ένα από τα πιο θρησκευτικά ελληνικά νησιά, καθώς εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής οραματίστηκε και έγραψε την Αποκάλυψη.
The place is authentic and that's the magic of every wayfarer’s discovering when visiting Patmos.
Ο τόπος είναι αυθεντικός και αυτή είναι η μαγεία της αναζήτησης, του κάθε οδοιπόρου που θα επισκεφθεί την Πάτμο.
Patmos is an ideal place for nature lovers thanks to its lace-like coastline, sheer cliffs and volcanic soil.
Με τη δαντελωτή ακτογραμμή, τις απόκρημνες κορυφές και το ηφαιστειογενές έδαφος, η Πάτμος αποτελεί έναν ιδανικό τόπο για τους φυσιολάτρες.
The Monastery is also worth visiting for the breathtaking views over the harbor of the island and the surroundings.
Αξίζει να επισκεφθείτε το Μοναστήρι για την εκπληκτική θέα στον λιμάνι και της γύρω περιοχής.
Popi Nicolaides Arriving in Patmos,"The Jerusalem of the Aegean" as it is called by some people.
Φτάνοντας στην Πάτμο, τα "Τα Ιεροσόλυμα του Αιγαίου", όπως την αποκαλούν μερικοί.
Despite the fact that Patmos is an island of the Dodecanese, the image in general of the island looks like a typical Cycladic one.
Παρά το γεγονός ότι η Πάτμος είναι νησί των Δωδεκανήσων, η εικόνα που παρουσιάζει μοιάζει τυπική κυκλαδίτικη.
First images for Lygia Maliotis, of this humble “Sinai of the Aegean", as it it called by some others, a traditional place for asceticism and prayer.
Πρώτες εικόνες από αυτό το ταπεινό «Σινά του Αιγαίου», όπως το αποκαλούν άλλοι, ένα παραδοσιακό μέρος για περισυλλογή και προσευχή.
Worldwide known as a sacred island for it is the place where Saint John wrote the Book of Revelation.
Η Πάτμος είναι παγκοσμίως γνωστή ως το «Ιερό Νησί», καθώς εκεί έγραψε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης την Αποκάλυψη.
Lygia and Gregoris Maliotis living the excitement of the arrival in another beautiful Greek island.
Η Λυγία και Γρηγόρης Μαλιώτης, ζώντας τον ενθουσιασμό της άφιξης σε άλλο ένα όμορφο ελληνικό νησί.
In the area of Hora, little glittering white houses under the Aegean sun stand next to proud two-storey mansions.
Τα μικρά λευκά σπίτια λαμπιρίζουν κάτω από τον αιγαιοπελαγίτικο ήλιο, ενώ τα δίπατα αρχοντικά δεσπόζουν περήφανα.
H Patmos name - a symbol closely associated with the Christian religion. The writing of the Apocalypse and the Monastery of St. John the Evangelist operated continuously from 1088 until today became the religious center global radiation.
H Πάτμος είναι όνομα – σύμβολο άρρηκτα συνδεδεμένο με την χριστιανική θρησκεία. Η συγγραφή της Αποκάλυψης και η Μονή του Ευαγγελιστή Ιωάννη που λειτουργεί συνεχώς από το 1088 έως σήμερα την κατέστησαν θρησκευτικό κέντρο παγκόσμιας ακτινοβολίας.
"The Holy Cave of Revelation". It was here that God revealed the book to John and the latter recorded it with the help of his student Prodromos.
Εδώ, σύμφωνα με τη παράδοση στη σπηλιά αυτή, που ονομάζεται «Ιερόν σπήλαιον της Αποκαλύψεως», συνομιλεί με τον θεό και εκείνος του αποκαλύπτει το προφητικό βιβλίο της Αποκάλυψης, που ο Ιωάννης καταγράφει με τη βοήθεια του μαθητή του Πρόδρομου.
The most striking feature of Patmos is the Monastery of St. John on top of a steep rocky outcrop.
Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της Πάτμου είναι το Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη στην κορυφή ενός απότομου βράχου.
Patmos is a religious center of universal interest, thanks to the Cave of the Apocalypse and the Monastery of Patmos, but is not only that.
Η Πάτμος είναι ένα θρησκευτικό κέντρο με παγκόσμιο ενδιαφέρον χάρη στο Σπήλαιο της Αποκάλυψης και τη Μονή της Πάτμου, αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
It’s a labryrinth of whitewashed passageways, arcaded courtyards and narrow stairways, accented by fine medieval frescoes.
Είναι ένα λαβύρινθος από ασβεστωμένα δρομάκια, στοές αυλές και τα στενά κλιμακοστάσια, τονισμένα με μεσαιωνικές τοιχογραφίες.

The monastery of St. John was built in 1088, is a unique and an amazing monument. It has preserved beautiful frescos.
Το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη κτίστηκε το 1088 είναι καταπληκτικό και αποτελεί ένα μοναδικό μνημείο. Εντός των τειχών του μοναστηριού η βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, κοσμείται με σημαντικές, ωραίες τοιχογραφίες.
Buildings of different ages form the Monastery, comprising 10 chapels and 99 cells as well as a Library of 890 handwritten codes and 13,000 documents about the history of the site.
Η Μονή αποτελείται από κτίσματα διαφορετικών ιστορικών περιόδων και περιλαμβάνουν 10 παρεκκλήσια και 99 κελιά. Ανάμεσα τους ξεχωρίζει η βιβλιοθήκη, η οποία περιλαμβάνει 890 χειρόγραφους κώδικες και 13.000 έγγραφα που αφορούν την ιστορία της Μονής.
Patmos is mentioned in the Christian scriptural Book of Revelation. The book's introduction states that its author, John, was in Patmos when he was given (and recorded) a vision from Jesus.
Η Πάτμος αναφέρεται στο ιερό χριστιανικό βιβλίο της Αποκάλυψης. Στην εισαγωγή του βιβλίου, ο συντάκτης του, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο θεολόγος, αναφέρει ότι ήταν στην Πάτμο, όταν δέχτηκε ένα όραμα από τον Ιησού.
The cave has been transformed to a worshiping place from the founder of the Patmos Monastery, Christodulos and today a church is included on the Southern side.
Η σπηλιά διαμορφώθηκε σε λατρευτικό χώρο από τον ιδρυτή της μονής, της Πάτμου Όσιο Χριστόδουλο και σήμερα περιλαμβάνει ναό στο νότιο τμήμα του.
Patmos is a symbol of faith and communication with God, it is today a pole of attraction for monks from all over the world.
Η Πάτμος είναι ένα σύμβολο της πίστης και της επικοινωνίας με τον Θεό, που είναι σήμερα πόλος έλξης για τους μοναχούς από όλο τον κόσμο.
Beautiful old architecture. - Παλιά όμορφη αρχιτεκτονική. 
The island was under Italians (1912-1943) and the Nazi Germans (1943-1945). Patmos remained autonomous until 1948, when it, together with the rest of the Dodecanese Islands, joined the independent Greece.
Το νησί ήταν υπό την κατοχή των Ιταλών (1912-1943) και τους Ναζί (1943-1945). Η Πάτμος παρέμεινε αυτόνομη μέχρι το 1948 και μετά μαζί με όλα τα Δωδεκάνησα ενώθηκε με τον εθνικό κορμό.
The magical mountain top village of Hora, drawing thousands of Christians pilgrimages from all over the world to see the cave of St John.
Το μαγικό χωριό στη βουνοκορφή της Χώρας, προσελκύει χιλιάδες Χριστιανούς προσκυνητές για να δουν το σπήλαιο του Αγίου Ιωάννη.

Popi and Phivos Nicolaides with Lygia and Gregoris Maliotis resting in a cozy traditional Greek coffee shop, face to face with the magnificent beauty of the island.
Η Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης με τη Λυγία και το Γρηγόρη Μαλιώτη ξεκουράζονται σε ένα όμορφο παραδοσιακό καφενεδάκι, πρόσωπο με πρόσωπο με την υπέροχη ομορφιά του νησιού.
The village which grew up around the monastery battlements, redolent of the architecture of Crete (from where many settlers came), is the most beautiful in the Dodecanese, especially by night.
Το χωριό που αναπτύχθηκε γύρω από τις επάλξεις του μοναστηριού, θυμίζοντας την αρχιτεκτονική της Κρήτης (απ' όπου ήρθαν πολλοί άποικοι), είναι το πιο όμορφο της Δωδεκανήσου, ειδικά το βράδυ.
With excellent beaches and arguably the most varied visitors of any Greek island.
Με εξαιρετικές παραλίες και αναμφισβήτητα με τη μεγαλύτερη ποικιλία επισκεπτών από κάθε άλλο ελληνικό νησί.
It’s a mountainous island with beautiful landscaping and beaches.
Είναι ένα ορεινό νησί με όμορφα τοπία και ωραίες παραλίες.
According to a legend of the Greek mythology, the island's original name was "Letois," the name after the goddess Artemis, daughter of Leto. 
Kατά την ελληνική μυθολογία, η αρχική ονομασία του νησιού ήταν «Λητώι», προς τιμή τη Θεάς Άρτεμης, κόρη της Λητούς.
Greener than any of its neighbours, with blue coves and rolling hills, leaving Patmos is always a wrench.
Καταπράσινη όσο κανένα άλλο από τα γειτονικά νησιά, με γαλάζιες σπηλιές και λόφους, φεύγοντας από την Πάτμο, προκαλεί πάντα μια λύπη.

The Aegean Sea with its crystal clear water invites you to dive.
Το Αιγαίο με τα κρυστάλλινα νερά του, προκαλεί για βουτιές.
Strolling in the picturesque sea front offers wonderful views and great photography opportunities.
Περπατώντας στη γραφική προκυμαία, προσφέρει υπέροχη θέα και μεγάλες ευκαιρίες για φωτογραφίες.
Shopping and trying cheese pies, local dairy products, and reticule-shaped dough with honey and nuts.
Ψώνια και δοκιμάζοντας τυρόπιτες, τοπικά γαλακτοκομικά προϊόντα και πουγκιά με μέλι και ξηρούς καρπούς.
Artemis and George Louca Georgiou enjoying the city's delightful atmosphere at its best.
Η Άρτεμις και Γιώργο Λουκά Γεωργίου απολαμβάνουν την υπέροχη ατμόσφαιρα της πόλης.
 
Gorgeous young Sophia Yioupe
(Facebook).
Η πανέμορφη νεαρή Σοφία Γιούπε.
Sweet memories in amazing Patmos with our friend Sophia Yioupe.
Γλυκές αναμνήσεις από τη φίλη μας Σοφία Γιούπε στην πανέμορφη Πάτμο.
Following the historical narrow streets all the way from the monastery down to Skala (the island’s port), and discovering restaurants, cafés, shops and traditional bakeries.
Περπατώντας στα καλντερίμια, αναζητώντας τα κρυμμένα εστιατόρια, καφέ και εμπορικά μαγαζιά αλλά κυρίως τους παραδοσιακούς φούρνους!
Strolling in the picturesque alleys of the old town, with the balconies and the wonderful buildings, images that bring feelings of sweet nostalgia.
Περπατώντας στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, με τα μπαλκόνια και τα υπέροχα κτίρια, εικόνες που φέρνουν αισθήματα γλυκιάς νοσταλγίας.
Relaxation at the numerous cafés on the port with a scenic view of the magnificent blue sea of the Aegian.
Χαλάρωση στις πολυάριθμες καφετέριες στο λιμάνι, με γραφική θέα της καταπληκτικής γαλάζιας θάλασσας του Αιγαίου Πελάγους.
They're just around the corner… Beautiful, real girls are coming for you Gregory… anyway!
Είναι σε απόσταση αναπνοής... Όμορφα, αληθινά κορίτσια έρχονται για σένα Γρηγόρη!
A deep view of the Mediterranean Sea. Enjoying the spectacular scenery of Aegean Sea.
Βαθιά ματιά στη θάλασσα της Μεσογείου. Απολαμβάνοντας την εντυπωσιακή θέα του Αιγαίου.
Popi Nicolaides playing with a cute cat.
Η Πόπη Νικολαΐδου παίζει με μια όμορφη γατούλα.
At the port of Skala, where the ship stopped there were a lot of bars and restaurants serving seafood and typical Greek food.
Το λιμάνι της Σκάλας, είναι γεμάτο από μπαρ και εστιατόρια που σερβίρουν θαλασσινά και παραδοσιακά ελληνικά φαγητά.
Gregoris Maliotis, Lydia Maliotis, Androula Ioannides, Glafkos Ioannides, Popi and Phivos Nicolaides ready for fresh seafood at Hiliomodi restaurant!
Γρηγόρης Μαλιώτης, Λυγία Μαλιώτη, Ανδρούλα Ιωαννίδου, Γλαύκος Ιωαννίδης, Φοίβος και Πόπη Νικολαΐδη έτοιμοι για φρέσκο ψάρι στην ταβέρνα 'Χιλιομόδι'!

A great and unforgettable experience with the acquaintance of this important and unique historical site.
Μεγάλη και αξέχαστη εμπειρία η γνωριμία με αυτό τον σπουδαίο και μοναδικό ιστορικό χώρο.

2 comments:

Ola said...

thank you for reminding me about this beatiful Greek island!

Ramakrishnan said...

Incredibly beautiful island