Sunday, April 14, 2019

Carnival fiesta in Aglantzia - Nicosia, Cyprus 2019

A grand Carnival parade in Aglantzia - Nicosia - Part II'
Μεγάλη Καρναβαλίστικη Παρέλαση στην Αγλαντζιά - Μέρος ΙI'

Aglantzia Carnival was established as the largest cultural event in the Greater Nicosia.
Το Καρναβάλι Αγλαντζιάς καθιερώθηκε ως η μεγαλύτερη πολιτιστική εκδήλωση στη Μείζονα Λευκωσία.

The great carnival parade took place on Saturday, March 2nd, 2019 in the Municipality of Aglantzia. Η μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 στο Δήμο Αγλαντζιάς.

Carnival season, it's a time of colorful and outrageous festivals and parades. 
Το Καρναβάλι είναι μια εποχή πολύχρωμη με εξωφρενικά φεστιβάλ και παρελάσεις.
Real fun for everyone. All ages together with the children having a fabulous time. Πραγματική διασκέδαση για όλους. Όλες οι ηλικίες μαζί με τα παιδιά να απολαμβάνουν υπέροχες στιγμές.
The word Carnival comes naturally from French and Italian and means the end of the meat-eating period.
Η λέξη Καρναβάλι έχει Γαλλική και Ιταλική πρoέλευση και σημαίνει την άρση ή αν θέλετε, το τέλος της κρεατοφαγίας.
Charming paradors.   -   Γοητευτικές παρουσίες της παρέλασης.
The magic of Carnival.      -      Η μαγεία του Καρναβαλιού.
A mean of publicly expressing the creative talent and energy of all people. 
Ένα μέσο δημόσιας έκφρασης δημιουργικών ταλέντων και του δυναμικού όλων των ανθρώπων.
Kyriacos Achilleos and Aphroditi Phodiatou enjoy their participation in the parade with the Banana Republic team!
Ο Κυριάκος Αχιλλέως και η Αφροδίτη Φωτιάδου απολαμβάνουν τη συμμετοχή τους στην παρέλαση με την ομάδα της Μπανανίας!
It is very festive and quite a big occasion for Kyriacos Achilleos on the float. 
Πολύ εορταστικό και μεγάλο γεγονός για τον Κυριάκο Αχιλλέως στο άρμα.
All you need to do is to go out there and have fun, like Andry Theophanopoulou and her friends!
Το μόνο που χρειάζεται, είναι, να πάτε και να διασκεδάσετε όπως η Άντρη Θεοφανοπούλου και η παρέα της!
Spectacular costumes and colours.     -    Πλούσιο θέαμα και πολύχρωμα κοστούμια.
Αυτό είναι πραγματική διασκέδαση και χαρά!   -   This is really fun and joy!
People love Carnival because it is a celebration of joy and freedom. 
Ο κόσμος αγαπά το Καρναβάλι γιατί είναι μια γιορτή χαράς και ξεγνοιασιάς.
People embraced the spirit of the festival. 
Ο κόσμος αγκαλιάζει το πνεύμα των πανηγυρικών εκδηλώσεων.
So many colours and lovely costumes. - Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και ενδυμασιών.
Carnival time is a time for everyone. - Η περίοδος του Καρναβαλιού είναι για όλους.
That is really exciting and enjoyable time for all those people. 
Συναρπαστικά και ευχάριστα για όλους.
It is mainly a children’s parade.   -      Είναι κυρίως παρέλαση για παιδιά.
A city filled with carnival spectacle and colour. 
Μια πόλη γεμάτη με καρναβάλι, θέαμα και χρώματα.
Everyone having a fabulous time.   -   Όλοι περνούν υπέροχα.
All that is required is enthusiasm, a passion to have fun and good time.
Το μόνο που χρειάζεται είναι ενθουσιασμός, πάθος για διασκέδαση και ευχάριστες στιγμές.
All ages are involved.   -   Συμμετέχουν όλες οι ηλικίες.
A spectacular event ! What an incredible parade! 
Μία φαντασμαγορική εκδήλωση! Μια απίστευτη παρέλαση!
There's lots of loud music, singing and dancing all the way through. 
Πολλή και δυνατή μουσική, χορός και τραγούδι συνέχεια.
The young generation in action.    -      Η νέα γενιά σε δράση.

Each and every one put their utmost energy into their performance for the success of the parade.
Όλοι προσπαθούν να συμβάλουν στην επιτυχία της παρέλασης.
A spectacular carnival show!   -  Ένα καταπληκτικό καρναβαλίστικο σόου!

The carnival’s soul is thousands masqueraded who spontaneously and creatively participate in the preparations and the Carnival celebrations.
Ψυχή του Καρναβαλιού είναι οι χιλιάδες καρναβαλιστές που αυθόρμητα και δημιουργικά συμμετέχουν στις προετοιμασίες και τις γιορτές της Αποκριάς.

The Carnival fantasy.       -     Η Καρναβαλίστικη φαντασία.
Carnival has been celebrated on the island of Cyprus for centuries. 
Το Καρναβάλι στην Κύπρο γιορτάζεται εδώ και αιώνες.
Popular Minnie and Mickey.   -   Οι δημοφιλείς Μίκυ μάους και η Μίννι.
Vitality, colors, joy and good mood scatter happiness to people. 
Ζωντάνια, χρώματα, χαρά και καλή διάθεση σκορπούν την ευτυχία στον κόσμο.
Carnival in Aglantzia is above all a festival of fancy dress. 
Το Καρναβάλι στην Αγλαντζιά είναι πάνω από όλα μια γιορτή μασκαρεμένων.
Singing, dancing and having fabulous time. - Τραγούδι, χορός και υπέροχη διασκέδαση.
There's nothing like carnival! – Δεν υπάρχει τίποτα παρόμοιο όπως το καρναβάλι!
A special Carnival procession with hundred masked children and adults will take place.
Μια ειδική καρναβαλίστικη πομπή με εκατοντάδες μασκοφόρους, παιδιά και ενήλικες παίρνουν μέρος.
Steady and with confidence.     -       Με σταθερά βήματα και αυτοπεποίθηση.
This is definitely a fun time in Aglantzia for everyone to enjoy. 
Σίγουρα είναι περίοδος απολαυστικής διασκέδασης για όλους στην Αγλαντζιά. Μια μεγάλη ευκαιρία για τις οικογένειες να βγουν και να απολαύσουν την ποικιλία της διασκέδασης.


Full of excitement.       -     Γεμάτοι ενθουσιασμό.

Creative enthusiasm of dancers and musicians giving their full spirit to living life joyfully in the moment.
Δημιουργικός ενθουσιασμός χορευτών και μουσικών, δημιουργώντας πνεύμα για τη χαρά της ζωής και των στιγμών.
Gorgeous Semeli Kostoudes on move. There's nothing more satisfying than seeing a happy and smiling child.
Η πανέμορφη Σεμέλη Κοστούδη σε κίνηση. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ικανοποιητικό από το να βλέπεις ένα ευτυχισμένο και χαμογελαστό παιδί.
Efi Marcou Kostoudi getting a little bit wild! Marios Kostoudis, Semeli Kostoudi and Popi Nicolaides share joy and happiness. This is all about carnival in the end!
Η Έφη Μάρκου μέσα στην τρελή χαρά! Ο Μάριος Κοστούδης, Σεμέλη Κοστούδη και Πόπη Νικολαΐδου απολαμβάνουν τη χαρά του Καρναβαλιού. Στο τέλος, αυτό είναι το καρναβάλι!

Pawanjit (Pawan) Kaur Boparai from India who is living and working in Aglantzia, having enjoyable and exciting time in Carnival.
Pawanjit (Pawan) Kaur Boparai που ζει και εργάζεται στην Αγλαντζιά απολαμβάνει ευχάριστες και συναρπαστικές στιγμές από το Καρναβάλι.

Great family time! Semeli, Efi Marcou Kostoudi, Sotiris Kostoudis, Marios Kostoudis, Popi Nicolaides and Nitsa Kostoudi, having enjoyable and exciting time all together. Υπέροχες οικογενειακές στιγμές! Σεμέλη Κοστούδη, Έφη Μάρκου Κοστούδη, Σωτήρης Κωστούδης, Μάριος Κοστούδης, Πόπη Νικολαΐδης και Νίτσα Κωστούδη ζουν ευχάριστες και συναρπαστικές στιγμές όλοι.
Vitality, colors, joy and good mood scatter happiness to people. 
Ζωντάνια, χρώματα, χαρά και καλή διάθεση σκορπούν τη χαρά στον κόσμο.
Carnival in Aglantzia is above all a festival of fancy dress. 
Το Καρναβάλι στην Αγλαντζιά είναι πάνω από όλα μια γιορτή μεταμφίεσης και μασκαρέματος.

There are no limits to imagination: the brighter the better! 
Δεν υπάρχουν όρια στη φαντασία: η πιο φωτεινή είναι η καλύτερη!

The Carnival is a hive of joy, new ideas, spontaneous expression and creative outlet.
Το καρναβάλι είναι μια κυψέλη χαράς, νέες ιδέες, αυθόρμητη έκφραση και δημιουργική διέξοδο.

Floats and individuals dancing in the sound of music. 
Άρματα και άτομα που χορεύουν στον ήχο της μουσικής.
No wonder why people love the magic of Carnival. 
Δεν είναι τυχαίο που ο κόσμος λατρεύει τη μαγεία του Καρναβαλιού.
Participation itself in the parade is an incredible experience. 
Η συμμετοχή στην παρέλαση από μόνη της είναι μια απίθανη εμπειρία.
The carnival season in Greece is also known as the Apokries (saying goodbye to meat).
Στην Ελλάδα η περίοδος του Καρναβαλιού είναι επίσης, γνωστή ως Απόκριες (αποχαιρετώντας το κρέας).
The program for the Carnival, ended with a big outdoor party in the big kiosk.
Το πρόγραμμα του Καρναβαλιού κατέληξε με ένα μεγάλο πάρτι στο τέλος της παρέλασης στο μεγάλο κιόσκι.