Monday, April 15, 2019

Carnival fiesta in Aglantzia - Nicosia, Cyprus 2019

A grand Carnival parade in Aglantzia - Nicosia - Part I'
Μεγάλη Καρναβαλίστικη Παρέλαση στην Αγλαντζιά - Μέρος Ι'

The Municipality of Aglantzia organized for the 9th consecutive year a Carnival Parade on Saturday, March 2nd, 2019.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς διοργάνωσε για 9η συνεχή χρονιά καρναβαλική παρέλαση το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019.

Members of the Carnival Royal Family open the grand parade on Saturday, March 2nd, 2019!
Μέλη της Καρναβαλίστικης βασιλικής οικογένειας ανοίγουν την παρέλαση το Σάββατο, 2 Μαρτίου, 2019!

Το Καρναβάλι Αγλαντζιάς αγαπήθηκε από τη Λευκωσία και καθιερώθηκε ως η μεγαλύτερη πολιτιστική εκδήλωση στη Μείζονα Λευκωσία, αφού το 2017 και 2018 οι καρναβαλιστές ανήλθαν στις 9.000 με τη συμμετοχή πέραν των 90 ομάδων.
Aglantzia Carnival was loved by Nicosia and was established as the largest cultural event in the Greater Nicosia, since in 2017 and 2018 when carnivalista numbered 9,000 and more than 90 teams.

Beautiful majorettes participate in the parade. 
Όμορφες μαζορέτες συμμετέχουν στην παρέλαση.
The Carnival included four-day events commended from Thursday, February 28th until Sunday March 3, 2019.
Το Καρναβάλι περιελάμβανε τετραήμερες εκδηλώσεις που ξεκίνησαν από την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου μέχρι και την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019.

The entry of the Mayor, Charalambos Petrides who conveyed the cheerful mood and gave the signal for a pleasant atmosphere.
Η είσοδος του Δήμαρχου Χαράλαμπου Πετρίδη, που μετάδωσε τη χαρούμενη διάθεση και έδωσε το μήνυμα για μια ευχάριστη ατμόσφαιρα.

Aglantzia’s Parade provides an excellent opportunity for community groups, schools and other organisations to promote what they do to the thousands of people who attend the parade.
Η Καρναβαλίστικη Παρέλαση της Αγλαντζιάς δίνει μια εξαιρετική ευκαιρία για κοινοτικές ομάδες, σχολεία και άλλους οργανισμούς, να προωθήσουν/προβάλουν αυτό που κάνουν στους χιλιάδες ανθρώπους που παρευρίσκονται στην παρέλαση.

This year’s Aglantzia’s Carnival Parade looks set to be bigger and better than ever before!
Η φετινή καρναβαλίστικη παρέλαση της Αγλαντζιάς φαίνεται να είναι η μεγαλύτερη και η καλύτερη από ποτέ!

A total of 93 carnival groups of 9.500 carnivalista with brio, fun and imaginative costumes, presented a beautiful parade.
Συνολικά 93 καρναβαλικές ομάδες 9.500 καρναβαλιστών με κοστούμια μπρίο, χαρά και φαντασία, παρουσίασαν μια ωραία παρέλαση.

More than 40.000 spectators filled the roads to see the annual Carnival Parade in Aglantzia.
Περισσότεροι από 40.000 θεατές γέμισαν τους δρόμους, για να δουν την ετήσια καρναβαλίστικη παρέλαση στην Αγλαντζιά.

The 2019 Carnival of Aglantzia is a spectacular event indeed. Popi Nicolaides eagerly watching the grand parade.
Το φετινό Καρναβάλι της Αγλαντζιάς (2019) είναι πραγματικά καταπληκτικό. Η Πόπη Νικολαΐδου παρακολουθεί με ενδιαφέρον τη μεγάλη παρέλαση.

Spectators lined the main road side-walks which were packed with babies, children, parents, and grandparents all lined up to see this annual spectacle.
Οι θεατές πλαισίωσαν τα πεζοδρόμια της κύριας οδού, τα οποία ήταν γεμάτα μωρά, παιδιά, γονείς και παππούδες, που όλοι έφτασαν, για να δουν αυτό το ετήσιο θέαμα.


A colourful spectacle with thousands of people in fancy dress.

Ένα πολύχρωμο θέαμα με χιλιάδες ανθρώπους στις φανταχτερές στολές τους.


The largest Carnival event in Nicosia which became an institution. 

Η μεγαλύτερη αποκριάτικη εκδήλωση στη Λευκωσία, που έγινε θεσμός.

Carnival involves all generations. Charming Nona Margeti Pavlides with her gorgeous daughter having great time!
Στο Καρναβάλι συμμετέχουν όλες οι γενεές. Η γοητευτική Νόνα Μαργέτη Παυλίδου με την πανέμορφη κορούλα της διασκεδάζουν!

The roots of Carnival are deep and closely connected with the history of Hellenism. It seems, that as a celebration related to the ancient Dionysia.
Οι ρίζες του Καρναβαλιού είναι πάρα πολύ βαθιές και στενά συνδεδεμένες με την ιστορία του Ελληνισμού. Φαίνεται πως το Καρναβάλι σαν γιορτή, έχει σχέση με τα αρχαία Διονύσια.


All that is required is enthusiasm, a passion to have fun and good time. 

Το μόνο που απαιτείται είναι ενθουσιασμός, πάθος για διασκέδαση και χαρά.


People love the carnival because it is a celebration of joy and relaxation. 

Ο κόσμος αγαπά το Καρναβάλι γιατί είναι μια γιορτή χαράς και ξεγνοιασιάς.


Large variety of costumes and wonderful compositions. 

Μεγάλη ποικιλία υπέροχων κουστουμιών και συνθέσεων.

A great opportunity for families to come out and enjoy the range of fun filled activities. In the picture above Andry Theophanopoulou and members of her family.
Μια μεγάλη ευκαιρία για τις οικογένειες να βγουν και να απολαύσουν την ποικιλία της διασκέδασης γεμάτη δραστηριότητες. Στην πιο πάνω φωτογραφία, η Άντρη Θεοφανοπούλου με μέλη της οικογένειας της.


The joy is transmitted to the people as if by magic. 

Η χαρά μεταδίδεται στον κόσμο ως δια μαγείας.

A colourful carnival full of cozy children's smiles. 
Ένα καρναβάλι γεμάτο χρώματα και γλυκά παιδικά χαμόγελα.

There's nothing like carnival!   -  Δεν υπάρχει τίποτα σαν καρναβάλι!

Satirical portrayal of politicians and current affairs are an integral part of Carnival celebrations in Cyprus.
Η σατυρική απεικόνιση των πολιτικών και των σημερινών υποθέσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εορτασμών τoy Καρναβαλιού στην Κύπρο.

Having enjoyable and exciting time all together. 
Απολαμβάνοντας ευχάριστες και συναρπαστικές στιγμές όλοι μαζί.

A very cheerful and unique Carnival atmosphere. 

Πολύ χαρούμενη και μοναδική ατμόσφαιρα καρναβαλιού.


Gorgeous faces, fabulous costumes and colors. 

Πανέμορφα πρόσωπα, ωραία κουστούμια και χρώματα.


A colourful spectacle with thousands of people in fancy dress. 

Ένα πολύχρωμο θέαμα με χιλιάδες ανθρώπους στις φανταχτερές στολές τους.

A full of beauty and charm parade.   -   Παρέλαση γεμάτη ομορφιά και γοητεία.

The community spirit getting involved in and enjoy the carnival arts. 
Το πνεύμα της κοινότητας συμμετέχει ενεργά και απολαμβάνει τις καρναβαλίστικες εκδηλώσεις.

Having enjoyable and exciting time all together. 

Απολαμβάνοντας συναρπαστικές στιγμές όλοι μαζί.

Creative enthusiasm of dancers and musicians giving their full spirit to living life joyfully in the moment.
Ενθουσιασμός χορευτών και μουσικών, δημιουργώντας πλήρες πνεύμα για τη χαρά της ζωής και των στιγμών.


The carnival of the city vibrates in intense fun pace throughout its duration. 
Το καρναβάλι της πόλης δονείται σε έντονους ρυθμούς διασκέδασης καθ 'όλη τη διάρκειά του.
Fun, imaginative mood and endless vividness are the main components for 9 years, making every year special and unique.
Διασκέδαση, ευφάνταστη διάθεση και ατελείωτη ζωντάνια είναι τα κύρια συστατικά για 9 χρόνια, κάνοντας το Καρναβάλι κάθε χρόνο ξεχωριστό και μοναδικό.

Participants from Philippines give a new dimension to the parade and add to the colourful atmosphere.
Οι συμμετέχοντες από τις Φιλιππίνες δίνουν μια νέα διάσταση στην παρέλαση και προσθέτουν στην πολύχρωμη ατμόσφαιρα.


Carnival... its creation is a blend of different cultural elements.
Το Καρναβάλι δίνει την ευκαιρία για συνεργασία σε ένα μείγμα διαφορετικών πολιτισμικών στοιχείων.

Vitality, colours, joy and good mood scatter happiness in the people. 

Ζωντάνια, χρώματα, χαρά και καλή διάθεση σκορπούν την ευτυχία στον κόσμο.


It’s all about fun and happiness.      -      Αφορά τη διασκέδαση και τη χαρά.


Well, it is an unforgettable experience - to parade in a beautiful costume. 

Η παρέλαση με ένα όμορφο κοστούμι, είναι μια αξέχαστη εμπειρία.

Carnival costumes don't have to be "elegant", the important thing is to show your good intentions and to feel comfortable.
Τα κουστούμια του Καρναβαλιού δεν χρειάζεται να είναι «κομψά», το σημαντικό είναι να δείξει τις καλές προθέσεις και να αισθάνεστε άνετα.

Having enjoyable and exciting time all together. 
Ευχάριστες και συναρπαστικές στιγμές για όλους.

There are no limits to imagination: the brighter the better! 

Δεν υπάρχουν όρια στη φαντασία: η πιο φωτεινή είναι η καλύτερη!


A wide variety of wonderful costumes and compositions. 

Μεγάλη ποικιλία υπέροχων κουστουμιών και συνθέσεων.

Each and every one put their utmost energy into their performance for the success of the parade.
Όλοι ανεξαίρετα προσπαθούν σκληρά για την επιτυχία της παρέλασης.


Charming and enthusiastic fans of Carnival. 

Γοητευτικές και ενθουσιώδεις υποστηρικτές του Καρναβαλιού.


No wonder why people love the magic of Carnival. 

Δεν είναι τυχαίο που ο κόσμος λατρεύει τη μαγεία του Καρναβαλιού.

A great feast of joy flooded the creative mood of hundreds of young, beautiful people, who sent their own message of cooperation, volunteerism and contribution to the community of the city.
Μια μεγάλη γιορτή χαράς πλημμυρισμένη από τη δημιουργική διάθεση εκατοντάδων νέων, όμορφων ανθρώπων, που έστειλαν το δικό τους μήνυμα συνεργασίας, εθελοντισμού και προσφοράς στην κοινότητα της πόλης τους.


Creative imagination... Fun on move... 

Δημιουργική φαντασία... Η διασκέδαση σε κίνηση...

Each group chooses a theme and tries to present it as successful as possible. 

Κάθε ομάδα διαλέγει το θέμα της και προσπαθεί, να το παρουσιάσει όσο γίνεται πιο πετυχημένα.

It is for us, the Greeks, what we call "Apokria", which is celebrated by the whole population, independently to their social or any other status.
Εμείς οι Έλληνες το λέμε Αποκριά, η περίοδος της νηστείας πριν το Πάσχα, η οποία γιορτάζεται μεγαλόπρεπα από όλους.

Mari & Marios Zervas and Popi Nicolaides enjoy themselves and having really fun!
Η Μαρί & Μάριος Ζέρβας και Πόπη Νικολαΐδου, διασκεδάζουν!

A great family parade. In the picture above, Popi & Phivos Nicolaides with gorgeous nephew Semeli Kostoudes.
Μια μεγάλη οικογενειακή παρέλαση. Στη φωτογραφία πιο πάνω η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης με το πανέμορφο ανιψάκι, τη Σεμέλη.

Dress up for masquerade during the celebrations, which mark an overturning of daily life.
Μεταμφιέσεις κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων, οι οποίες σηματοδοτούν μια αλλαγή της καθημερινής ζωής.

Carnival is time to forget our inhibitions, wear a wild costume, play a character, live your fantasies... 
Το Καρναβάλι είναι περίοδος ξεγνοιασιάς. Φορέστε ένα άγριο κοστούμι, προσποιηθείτε έναν χαρακτήρα και ζήστε τις φαντασιώσεις σας...