Sunday, December 12, 2010

Akrokorinthos, Greece

Over the ruins of the Ancient Corinth stands the imposing Acrocorinth, the oldest castle in the Peloponnese, with an excellent fortification.
Πάνω από τα ερείπια της Αρχαίας Κορίνθου υψώνεται επιβλητικά ο Ακροκόρινθος, το παλαιότερο κάστρο της Πελοποννήσου, με την άριστη οχύρωσή του.
Ancient Corinth is located in a beautiful setting at the foot of the hill of Acrocorinth (Akrokorinthos).
Σ’ έναν πανέμορφο χώρο στους πρόποδες του λόφου βρίσκεται η αρχαία πόλη της Ακροκορίνθου (Ακροκόρινθος).
The name of Corinth was already mentioned in the Neolithic times.
Το όνομα της Κορίνθου είχε ήδη αναφερθεί στη Νεολιθική εποχή.

In antiquity Corinth it was a city state, on the Isthmus of Corinth, the narrow stretch of land that joins the Peloponnesus to the mainland of Greece.
Στην αρχαιότητα η Κόρινθος ήταν μια πόλη-κράτος, στον Ισθμό της Κορίνθου, τη στενή λωρίδα γης που ενώνει την Πελοπόννησο με την ηπειρωτική Ελλάδα.
Old Corinth is one of the many interesting and worth seeing archaeological sites of Peloponnese, Greece.
Η Παλιά Κόρινθος είναι ένας από τους πολλούς αρχαιολογικούς χώρους της Πελοποννήσου που αξίζει να δείτε.
Ιn ancient times, Corinth city owed its great importance to its geographic position.
Στην αρχαιότητα η Κόρινθος όφειλε τη μεγάλη σημασία της στη γεωγραφική της θέση.
The city was founded in the Neolithic Age, circa 6000 BC.
Η πόλη ιδρύθηκε στη Νεολιθική εποχή, γύρω στο 6000 π.Χ.
The hill of Acrocorith providing a strong acropolis.
Ο λόφος της Ακροκορίνθου, παρέχοντας μια ισχυρή ακρόπολη.
According to myth, the city was founded by Corinthos, a descendant of the god Helios (the Sun).
Σύμφωνα με το μύθο, η πόλη ιδρύθηκε από τον Κόρινθο, ένα απόγονο του θεού Ήλιου.

Stunning view from ancient Acropolis of Acrokorinthos.
Εντυπωσιακή θέα από την αρχαία ακρόπολη της Ακροκορίνθου.
A site   with a deeply historical legacy, offers an amazing trip to t he fascinating ancient history.
Ένας πλούσια ιστορικά χώρος, που προσφέρει ένα εκπληκτικό ταξίδι στην απίθανη αρχαία ιστορία.
The main entrance of the Akrokorinthos.
Η κύρια είσοδος της Ακροκορίνθου.
Melina Constantinou, a tour guide herself is reading carefully all about this impressive archaeological site.
Η ξεναγός Μελίνα Κωνσταντίνου διαβάζει προσεχτικά για τον εντυπωσιακό αυτό αρχαιολογικό χώρο.
Maria Kakoullou impressed by the astonishing archaeological ruins.
Η Μαρία Κάκουλλου εντυπωσιασμένη από τα εκπληκτικά αρχαιολογικά ερείπια.

Maria Kakoullou, Popi Nicolaides and Melian Constantinou on the top of Acrokorinthos, with the sea view.
Μαρία Κάκουλλου, Πόπη Νικολαΐδης και Μελίνα Κωνσταντίνου στην κορυφή της Ακροκορίνθου με φόντο τη θάλασσα.
Acropolis of Corinthos, is one of the greatest and oldest monuments of the entire Peloponnese.
Η Ακρόπολη της Κορίνθου, ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα μνημεία ολόκληρης της Πελοποννήσου.
Melina as an experienced tour guide, explaining to us with passion the astonishing history of the past.
Η Μελίνα ως έμπειρος ξεναγός, μας εξηγά με πάθος την καταπληκτική ιστορία του παρελθόντος.

The ruins of ancient Korinthos are spread out at the foot of the huge rock of Acrocorinth.
Τα ερείπια της αρχαίας Κορίνθου απλώνονται στους πρόποδες του τεράστιου βράχου της Ακροκορίνθου.

The modern road which leads to the entrance of the huge monument.
Ο σύγχρονος δρόμος που οδηγεί στην είσοδο του τεράστιου μνημείου.

The Long Walls, began at the summit of Acrocorinth and descended all the way to the artificial harbor on the Corinthian Gulf.
Τα τείχη, ξεκίνησαν από την κορυφής της Ακροκορίνθου και κατέβηκαν κάτω σ’ όλη τη διαδρομή προς το τεχνητό λιμάνι στον Κορινθιακό Κόλπο.
Stunning views from the top of Akrokorinthos. The modern city of Korinthos and the magnificent blue sea.
Εντυπωσιακή θέα από την κορυφή της Ακροκορίνθου. Στο βάθος η σύγχρονη πόλη και η καταπληκτική γαλάζια θάλασσα.

A great and unforgettable experience with the acquaintance of this important and unique historical site.
Μεγάλη και αξέχαστη εμπερία η γνωριμία με αυτο τον σπουδαίο και μοναδικό ιστορικό χώρο.
Climbing with passion and respect on the tops of ancient history ..
Σκαρφαλώνοντας με πάθος και σεβασμό στις κορυφές της αρχαίας ιστορίας...

Mute witnesses of a glorious history and past.
Βουβοί μάρτυρες μιας ένδοξης ιστορία και ενός λαμπρού παρελθόντος.
 
The height of the walls are 3 - 5 m. At some points, however, exceed the 7 m.
Το ύψος των τειχών είναι 3 – 5 μ. Σε μερικά σημεία όμως ξεπερνούν τα 7 μ.
Even today, that the walls are affected by the time and the interior is ruined, the castle retains all its glory.Ακόμα και σήμερα, που τα τείχη έχουν υποστεί καταστροφές και τα κτίρια στο εσωτερικό του είναι ερειπωμένα, το κάστρο διατηρεί όλο του το μεγαλείο.
The majestic walls in size and construction, did the castle to look awesome.
Τα τείχη του επιβλητικά σε έκταση και κατασκευή, έκαναν το κάστρο φοβερό.
At the foot of the hill of Acrocorinth, the vivid modern city of Korinthos as it is seen from above. 
Στους πρόποδες του λόφου της Ακροκορίνθου, η γεμάτη ζωή σύγχρονη πόλη της Κορίνθου, όπως φαίνεται από ψηλά.

The site of ancient Corinth, excavated by the American School in Athens from 1896 onwards.
Η περιοχή της αρχαίας Κορίνθου, ανασκάφηκε από την Αμερικανική Σχολή Αθηνών, από το 1896 και μετά.
Melina Constantinou, Maria Kaoullou and Popi Nicolades, at the entrance of the ruins of the Archaic temple of Apollo.
Μελίνα Κωνσταντίνου, Μαρία Κάκουλλου και Πόπη Νικολαΐδου μπροστά στα ερείπια του αρχαϊκού ναού του Απόλλωνα.
There are extensive remains, mostly dating from the Roman period, dominated by the imposing ruins of the Archaic temple of Apollo.
Υπάρχουν εκτεταμένα ερείπια, που χρονολογούνται ως επί το πλείστον από τη ρωμαϊκή περίοδο, κάτω από τα επιβλητικό ερείπια του αρχαϊκού ναού του Απόλλωνα.

20 comments:

Couture Carrie said...

Gorgeous photos!
Love the columns!

xoxox,
CC

evelina said...

Φοίβο πανέμορφος εντυποσιακότατος αυτός ο ιστορικός χώρος .Αν και πήγα θα ήθελα πολύ να ξαναπάω

ΙΛΥΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ said...

Φοίβο τα ταξίδια σου πανόραμα!!
Να'σαι καλά !!

Mariel Torres said...

Greek ruins never cease to amaze me!

tupersonalshopperviajero said...

I love you write about Greece because it remind me when I was there and I like it. When I travelled to Greece it was summer and it was really hot. I hope come back a colder weather!
kss
,-)

Rajesh said...

Beautiful shots of ancient place. Good to see it being preserved well.

Lorena G. Sims said...

Beautiful! simply beautiful! You are so lucky to get to see the ancient ruins and the beautiful places around the world. Great photos, thanks for sharing.

Traveling Hawk said...

As I already said, I planned to visit Korinthos because there are so many interesting objectives there. Your post just proove it! Thanks, Phivos!

Ola said...

Impressive remains-really a lot left until our times

Albert Lázaro-Tinaut said...

A very good place of the civilization in Old Greece.
Magnific photos: congratulations!

Crazy Tourists said...

Δεν έχω πάει ποτέ, κι ας είμαι τόσο κοντά...
Πολύ όμορφες φωτογραφίες!

Τρελοτουρίστρια

Maria Renee Batlle said...

¡Impresionante! Mucha historia y bellas fotos. Congratulaciones.

joo said...

Beautiful places and lovely photos!

SpIrToKoYto said...

όλο γύρω γύρω στη γειτονιά μας γυρίζεις Φοίβο μου...
όσες φορές και να τα έχω δει και επισκεφτεί,η ομορφιά τους δεν χορταίνεται...
καλησπέρες από Αθήνα...-:))

Amanda said...

the views from acro corinth are fantastic and you captured them beautifully!!!

Lau Milesi said...

Hi Phivos, how are you?I loved the pictures. Wonderful ! Thanks for the beautiful journey! Culture and entertainment. Congratulations!
Bye

Kisses from RJ

Cloudia said...

Love this postAloha from Hawaii

Comfort Spiral

><}}(°>


<°)}}><

chubskulit said...

Thanks for taking me to your wonderful travel Philip. This virtual tour is amazing!

Happy Holidays!

Susu Paris Chic said...

What a breath-taking landscape, the bluest of the blue skies... and just the utmost pleasure to discover!

John said...

Looks like a paradise!