Saturday, December 11, 2010

Corinth, Greece

Η γοητευτική Κόρινθος

The beautiful and historic  city of Corinth is the capital of the prefecture of Corinthia in Greece.
Η όμορφη και ιστορική Κόρινθος είναι πρωτεύουσα του νομού Κορινθίας.
Among Greece's important cities, it's also a major transportation hub, famous by the Isthmus of Corinth and its ancient history.
Κατατάσσεται μεταξύ των σημαντικών πόλεων της Ελλάδας. Η Κόρινθος είναι επίσης ένας σημαντικός συγκοινωνιακός κόμβος, διάσημη από τον Ισθμό της Κορίνθου καθώς και την αρχαία ιστορία της.
The famous and popular Isthmus of Corinth, (Corinthian Canal) in the Greek city of Korinthos.
Ο γνωστός και δημοφιλής Ισθμός της Κορίνθου στην πόλη της Κορίνθου.

Gorgeous sea views over the sparkling blue waters of the pretty Corinthian Gulf.
 Απίθανη θέα των γαλάζιων νερών του όμορφου Κορινθιακού Κόλπου.
Surrounded by the narrow coastal plain of Vocha, Corinthian Gulf, Corinth Canal, Saronic Gulf and the Onia Mountains 
Περιβάλλεται από τη στενή παράκτια πεδιάδα της Vocha, τον Κορινθιακό κόλπο, τον Ισθμό της Κορίνθου, τον Αργοσαρωνικό και το Βουνό Ονεία.
The archaeological site and at the top the monolithic rock of Acrocorinth where the medieval acropolis was built.
Τα αρχαιολογικά ευρήματα και στην κορυφή ο μονολιθικός βράχος της Ακροκορίνθου, όπου κτίστηκε η μεσαιωνική ακρόπολη.
Corinth owed its great importance in ancient times to its situation, with the hill of Acrocorith providing a strong acropolis. The name if Corinth was already mentioned in the Neolithic times.
Στην αρχαιότητα η Κόρινθος όφειλε τη μεγάλη σημασία της στη γεωγραφική της θέση, σε σχέση με το λόφο της Ακροκορίνθου, παρέχοντας μια ισχυρή ακρόπολη. Το όνομα της Κορίνθου είχε ήδη αναφερθεί στη Νεολιθική εποχή.
The site of ancient Corinth, excavated by the American School in Athens from 1896 onwards. Lies at the foot of the hill of Acrocorinth.
Η περιοχή της αρχαίας Κορίνθου, ανασκάφηκε από την Αμερικανική Σχολή Αθηνών, από το 1896 και μετά. Βρίσκεται στους πρόποδες του λόφου της αρχαίας πόλης της Ακροκορίνθου.
Blue sea and full colours of green everywhere. In the distance you can see the monolithic rock of Acrocorinth.
Γαλάζια θάλασσα και όλων των ειδών τις αποχρώσεις του πράσινου. Στο βάθος ο μονολιθικός βράχος της Ακροκορίνθου.

At the Archaeological museum there are unique objects of ancient Corinthos. (In the photo Maria Kakoullou and Melina Constantinou)
Στο Αρχαιολογικό Μουσείο, υπάρχουν σπάνια αντικείμενα της αρχαίας Κορίνθου. (Στη φωτογραφία η Μαρία Κάκουλλου και η Μελίνα Κωνσταντίνου).

Korinthos is the second largest city after Kalamata in the region of Peloponnesus.
Η Κόρινθος είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην περιφέρεια της Πελοποννήσου μετά την Καλαμάτα.
After a severe earthquake Corinth was moved in 1858 form the site of ancient Corinth to its present position, where it was again rebuilt after a further earthquake in 1928 and a great fire in 1933.
Μετά από ένα ισχυρό σεισμό, η πόλη της Κορίνθου μεταφέρθηκε το 1858 από το χώρο της αρχαίας Κορίνθου στη σημερινή της θέση, όπου και πάλι ξαναχτίστηκε μετά από ένα άλλο σεισμό το 1928 και μια μεγάλη πυρκαγιά το 1933.
There are extensive remains, mostly dating from the Roman period, dominated by the imposing ruins of the Archaic temple of Apollo.
Υπάρχουν εκτεταμένα ερείπια, που χρονολογούνται ως επί το πλείστον από τη ρωμαϊκή περίοδο, κάτω από τα επιβλητικό ερείπια του αρχαϊκού ναού του Απόλλωνα.
The town center is home to some surprisingly glamorous shops and bars for a relatively small town.
Στο κέντρο της πόλης υπάρχουν εκπληκτικά καταστήματα και μπαρ για μια σχετικά μικρή πόλη.
Eren Alasya with his wife Aydin and their gorgeous daughter Irmak shopping at the city center.
Ο Ερέν Αλάσια με τη γυναίκα του Αϊντίν και την ομορφούλα κόρη τους Ιρμάκ, ψωνίζον στο κέντρο της πόλη.
Corinthos has a vivid life, day and night because of the many shops, restaurants, cafeterias and night clubs.
Η Κόρινθος έχει έντονη ζωή, μέρα και νύχτα, ένεκα των πολλών καταστημάτων, εστιατορίων, καφετεριών και νυχτερινών κέντρων.
The city was founded in the Neolithic Age, circa 6000 BC. According to myth, the city was founded by Corinthos, a descendant of the god Helios (the Sun).
Η πόλη ιδρύθηκε στη Νεολιθική εποχή, γύρω στο 6000 π.Χ. Σύμφωνα με το μύθο, η πόλη ιδρύθηκε από τον Κόρινθο, ένα απόγονο του θεού Ήλιου.

In Corinthos you have to taste the delicious milk-pie in a cozy atmosphere.
Στην Κόρινθο θα πρέπει να δοκιμάσετε τη νόστιμη γαλατόπιτα, σε μια όμορφη ατμόσφαιρα.

In the city center there are a lot of good restaurants, traditional taverns and plenty of cozy shops.
Στο κέντρο της πόλης υπάρχουν πολλά εστιατόρια, παραδοσιακές ταβέρνες και ωραία  καταστήματα.
Its numerous pastry shops, restaurants, tavernas, bars, cinemas and nightclubs make Korinthos lively in both winter and summer.
Πολλά ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ, κινηματογράφοι και νυχτερινά κέντρα, δίνουν ζωντάνια στην Κόρινθο χειμώνα και καλοκαίρι.
This lovely walkway runs in between the main street with palm trees in the middle and the beach. 
Ο υπέροχος περίπατος μεταξύ του κύριου εμπορικού δρόμου με τους φοίνικες και της παραλίας.

A city square is located next to the port which serves the local needs of industry and agriculture.
Η πλατεία της πόλης βρίσκεται δίπλα στο λιμάνι, που εξυπηρετεί τις τοπικές ανάγκες της βιομηχανίας και της γεωργίας.
An old traditional building of a beautiful architecture and elegant style, which now is used a bank.
Ένα παραδοσιακό, κομψό παλιό κτίριο με όμορφη αρχιτεκτονική, που χρησιμοποιείται τώρα ως τράπεζα.

A cozy grocery store selling fruits, vegetables and fresh fish.
Ένα φροντισμένο κατάστημα λαχανικών, φρούσκων και φρέσκων ψαρικών.  
The city attracts a large number of travelers, locals and foreign for all those interesting sites and history.
Η Κόρινθος προσελκύει ένα σημαντικό αριθμό ταξιδιωτών, Ελλήνων και ξένων για την ιστορία της και τα ενδιαφέροντα μέρη της.
Walk the city center and get lost in the minor small streets to get the warm feeling of the city.
Περπατείστε στο κέντρο και χαθείτε στα μικρά δρομάκια, για να πάρετε τη ζεστασιά της πόλης.
Window shopping by modern ladies looking for buying opportunities.
Μοντέρνες γυναίκες κοιτάζοντας τις βιτρίνες για ευκαιρίες.

Small cobbled streets are lined with numerous elegant shops.
Μικροί πλακόστρωτοι δρόμοι γεμάτοι κομψά καταστήματα.
Shopping centers have a large variety of items that are traditional to the areas in and around the city.
Τα εμπορικά κέντρα διαθέτουν ποικιλία εμπορευμάτων τοπικής προέλευσης.
Main shopping center.
Ο κύριος εμπορικός δρόμος.
Popi looking satisfied and relieved after she spotted her favourite... boutiques clothes in the city center!
Η Πόπη φαίνεται ικανονοποιημένη και ανακουφισμένη, μετά που εντόπισε τις αγαπημένες της μπουτίκ ρούχων στο κέντρο της πόλης!

A vivid city with a strong pulse of life in every corner.
Μια ζωντανή πόλη με έντονους ρυθμούς σε κάθε της γωνιά.

Two beautiful generations in action! Having fun in a sunny day in the clean and busy streets of the city.
Δυο όμορφες γενιές σε δράση! Απολαμβάνοντας μια ηλιόλουστη μέρα στους καθαρούς και πολυσύχναστους δρόμους της πόλης.
Strolling in the streets of the city center and shopping in the cozy shops can be a wonderful experience.
Κάνοντας περιπάτους στο κέντρο της πόλης και ψωνίζοντας στα όμορφα μαγαζιά, αποτελεί μια ωραία εμπειρία.
Oh my dog! What an adorable doggy walked dawn the street. The cutest in the city!! Lucky having a rich master.
Ω, τι σκύλος! Τι πανέμορφος, να περπατεί στο δρόμο. Ο πιο ωραίος της πόλης!! Τυχερός, που τονέχει πλούσιος ιδιοκτήτης.
Popi and Maria talking about the cute dog, found wandering the streets, seeking a... job or some food.
Η Πόπη και η Μαρία συνομιλούν για τον όμορφο σκυλάκο, που περιφέρεται άνετα στους δρόμους, ψάχνοντας... δουλειά ή λίγο φαγητό.
Its long waterfront with spectacular views around, is one of the most attractive spots in the city
Η μεγάλη παραλιακή ακτή με υπέροχη θέα είναι ένα από τα πιο ελκυστικά σημεία της πόλης.

Long  Beach front on the gorgeous Mediterranean Sea. Admiring the endless beauty of the sea.
Μεγάλο παραλιακό μέτωπο στην πανέμορφη θάλασσα της Μεσογείου. Θαυμάζοντας την ατέλειωτη ομορφιά της θάλασσας.


Το εξοχικό της φίλης Μαρίας Β. από τον Πειραιά βρίσκεται ακριβώς δίπλα απο το τελείωμα του ισθμού, απο τη μεριά του Κορινθιακού κόλπου. Στην πιο πάνω φωτογραφία, η παραλία με την υπέροχη αμμουδιά, που συνηθίζουν να κολυμπάνε!!! Δείτε το ιστολόγιό της: Συνταγές της Καρδιάς
 

The summer cottage of our friend Maria B. from Piraeus, is located right next to the end of the Isthmus from the side of the Corinthian Gulf. In the picture above, the gorgeous sandy beach, where they use to swim!!! View her website: Syntagesardias
Maria's house!!! What a surprise.
Το σπίτι της Μαρίας!!! Τι έκπληξη.
Ένα οικόπεδο μέσα στα πεύκα στα Ίσθμια, είναι το μέρος που μας περιμένει οσονούπω, για μόνιμη εγκατάσταση... Οπότε, την επόμενη φορά, που θα περάσεις από Ισθμό, κατεβαίνεις Ίσθμια και ριχνόμαστε σε εκέινη τη βρώση και τη πόση που λέγαμε... Και θα φωνάξουμε κι εκείνη τη Μαρία τη ΒΟΥ που είναι γειτόνισσα... 

Τάδε έφη Βιβή Μιχαήλ. Δείτε την ιστοσελίδα της: SpIrToKoYto
A plot in the pine forest, next to the Isthmus, awaits us for a permanent relocation... So, the next time you pass through Corinth, Isthmia, you are welcome to visit us and drop in that eating and drinking, we used to say... And we shall also invite our neighbor Maria B. Said by Vivi Michael: View her website: SpIrToKoYto

17 comments:

Ira Buscacio said...

Felipe, querido amigo,

Mais um paraiso ao sol.

Beijos e lindo fim de semana

Traveling Hawk said...

Another interesting post about Corinth, with nice photos. Thanks, Phivos!

Bitch said...

As always, nice photos and interesting comments!

Wish you a good weekend!

SpIrToKoYto said...

μετά τις φωτογραφίες σου,τη γειτόνισσα και την αναδημοσίευση,
πάω:

α) να παραγγείλω το κατσικάκι που θα βάλουμε στη σούβλα όταν έρθεις...

β) να βάλω χέρι στον μηχανικό μου να τελειώνει με το σπίτι...

φιλιά από την παγωμένη Αθήνα και ευχαριστίες...
πολύ το χάρηκα..-:)))

Carlos Echevarria said...

Ancient Corinth, thank you mate....beautiful and historical!

Happy Holidays to all.

DUTA said...

I've been at the Corinth Canal and admired the genius of the human mind that planned and built it. I've also been to old Corinth and have a picture of me at the Temple of Apollo.

owever, I haven't visited the city of Corinthus. So, it was a pleasure for me to read this post and look at the pictures about this city.
(By the way, Poppi, your wife has much charm).

Magia da Inês said...

Olá, querido amigo!
Corinto, cidade de importância arqueológica é também dona de belas paisagens, incomparável mar azul e super acolhedora faça inverno ou verão... é isso que podemos perceber através dessas belas fotos postadas em seu blog.
Mas... igualmente incrível... cachorro abandonado tem em todo lugar... até mesmo numa cidade tão bonita como Corinto....
Bom fim de semana!
Beijinhos.
Brasil

Marilu said...

Querido amigo, lindas fotos, quanta história contida em cada pedaço de pedra, paraiso dos arqueólogos.Tenha um lindo final de semana. Beijocas

Rajesh said...

Beautiful and scenic place. I loved the shot of canal.

Zuzana said...

I want to be on that beach, lovely!;)
xoxo

Anonymous said...

Beautiful photos it makes you wish to be there in these cold days in Blighty...Thank you for stopping by and commenting its always good to hear from a dear friend...

MedaM said...

Wonderful photos and interesting post of lovely and inviting historical place!

Dejemonos sorprender said...

Hi, preciosas fotografías de ese lugar..me gustaron mucho..
Saludos..

Foxglove Spires said...

A wonderful place as always, Corinth sounds and looks beautiful.

Have a wonderful new week.x

Ola said...

Interesting place-not only the canal but also the city

Maria B. said...

με συγκίνησες πολύ με την αναφορά σου στο υπέροχο πόστ. Εαν σου πω τώρα ότι έχετε τραβήξει και φωτο το σπίτι μου τι θα πείτε???? λοιπόν σου στέλνω στο μειλ σου ακριβώς ποιο είναι το σπίτι !!!!!

πιστεύω να απολαύσανε ότι οι ταξιδιώτες την επισκεψή τους στα μέρη μας.

Περιμένω μαζι με την Βιβή να μας δώσετε ημερομηνία επισκέψεως για να βάλουμε τα κάρβουνα στην φωτιά !!!!!!!!

φιλια πολλά πολλά !!!!!!

Maria B. said...

Ξέχασα δε να σου πω ότι ολες οι φωτογραφίες που έχεις με τα κυπαρίσσια, εκεί που είναι το σπίτι μου, είναι ένα πανέμορφο κτήμα που ανήκει στην Vasia B. απο το μπλοκ μας !!!!
είμαστε γειτόνισσες !!!

οπως καταλαβαίνεις σας περιμένουμε πολλές για να σας κεράσουμε τα καλούδια μας !!!!!!!

φιλια πολλά πολλά