Tuesday, February 22, 2011

Alice Springs, Australia

The red centre of Australia
Άλις Σπρινγκς το κόκκινο κέντρο της Αυστραλίας
Alice Springs is the second largest town in the Northern Territory of Australia.
Το Άλις Σπρινγκς είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στη Βόρεια Επικράτεια της Αυστραλίας.
Snapshots by:
Kika Afxentiou
Writes from Nicosia, Cyprus
 Φωτογραφίες της
Κίκας Αυξεντίου
Γράφει από τη Λευκωσία

Anzac Hill. This is perhaps the most popular landmark in Alice Springs because of the panoramic view of the town that it provides. This landmark was dedicated to the members of the armed service who died during World War I.
Ο λόφος Άνζακ είναι ίσως το πιο διάσημο ορόσημο του Άλις Σπρινγκς, λόγω της πανοραμικής θέας της πόλης, που προσφέρει. Τομνημείο ήταν αφιερωμένο στα μέλη των ενόπλων δυνάμεων που πέθαναν κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Πολέμου Ι.

Popularly known as "the Alice" or simply "Alice", Alice Springs is situated in the geographic centre of Australia near the southern border of the Northern Territory.
Ευρέως γνωστό ως «Η Άλις» ή απλά «Άλις», το Άλις Σπρινγκς βρίσκεται στο γεωγραφικό κέντρο της Αυστραλίας κοντά στα νότια σύνορα της Βόρειας Επικράτειας.
Nicos and Kika in Australian adventures... 
Ο Νίκος και η Κίκα σε περιπέτειες στην Αυστραλία...
The region where Alice Springs is located is known as Central Australia, or the Red Centre, and is an arid environment consisting of several different deserts.
Η περιοχή όπου βρίσκεται το Άλις Σπρινγκς είναι γνωστή ως Κεντρική Αυστραλία, ή το κόκκινο κέντρο και είναι ένα άγονο περιβάλλον, που αποτελείται από πολλές διαφορετικές ερήμους.
Alice Springs lies within the geographical heart of Australia (the Red Centre) and close to the MacDonnell Ranges.
Το Άλις Σπρινγκς βρίσκεται μέσα στη γεωγραφική καρδιά της Αυστραλίας (Κόκκινο Κέντρο) και κοντά στην οροσειρά Μακ Ντόννελ.
The Red Centre.  -  Το κόκκινο κέντρο της Αυστραλίας.
Admiring the spectacular landscape and enjoying the beautiful views.
Θαυμάζοντας το θεαματικό τοπίο και απολαμβάνοντας την υπέροχη θέα.
No wonder why the place is called red! - Δικαιολογημένα ονομάζεται η περιοχή κόκκινη!
The town of Alice Springs straddles the usually dry Todd River.
Η πόλη του Άλις Σπρινγκς διασχίζεται από τον συνήθως ξηρό ποταμό Τοτ.
Colourful landscape. -  Πολύχρωμο τοπίο.
Exploring the impressive canyon.  -  Εξερευνώντας το εντυπωσιακό φαράγγι.
Arrernte country is rich with mountain ranges, waterholes, and gorges, which create a variety of natural habitats.
Η περιοχή των Αρρέρντε είναι πλούσια με οροσειρές, μικρές λίμνες και τα φαράγγια, τα οποία δημιουργούν μια ποικιλία φυσικών οικοτόπων.

Impressed and happy by new experiences. 
Εντυπωσιασμένοι και ικανοποιημένοι από τις νέες εμπειρίες.
In the park with the huge trees. - Στο πάρκο με τα πανύψηλα δέντρα.
Alice Springs has grown up around the Todd River and is now home to a population approaching 30,000 residents.
Το Άλις Σπρινγκς έχει αναπτυχθεί γύρω από τον ποταμό Τοτ και έχει τώρα πληθυσμό που πλησιάζει τους 30.000 κατοίκους.
The Aboriginal name for Alice Springs is Mparntwe.
Οι γηγενείς (απορίτζιναλ) ονομάζουν το Άλις Σπρινγκς 'Μπάρντγουι'.

The original inhabitants the Arrente, have lived in the Central Australian desert in and around what is now Alice Springs for more than 50.000 years.
Οι ιθαγενείς κάτοικοι οι Αρρέρντε, έχουν ζήσει στην έρημο της Κεντρικής Αυστραλίας μέσα και γύρω από την περιοχή, που τώρα είντι το Άλις Σπρινγκς για περισσότερα από 50. 000 χρόνια.
Many Arrernte people also live in communities outside of Alice Springs.
Πολλοί αυτόχθονες Αρρέρντε επίσης ζουν σε κοινότητες εκτός από το Άλις Σπρινγκς και στις γύρω περιοχές.
The modern town of Alice Springs has both European and Aboriginal influences.
Η σύγχρονη πόλη του Άλις Σπρινγκς έχει τόσο Ευρωπαϊκές επιδράσει όσο και των αυτοχθόνων. 
Today there are many festivals and events for entertainment in the region.
Σήμερα υπάρχουν πολλά φεστιβάλ και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις στην περιοχή.
The vast region supports a wide range of industries including tourism.
Στη μεγάλη περιοχή υποστηρίζεται ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού.
The Royal Flying Doctor Service was established in 1928 to provide a 'mantle of safety' for the isolated communities of inland Australia.
Η Υπηρεσία Ιπτάμενων Ιατρών ιδρύθηκε το 1928 για να παρέχει ένα «μανδύα ασφάλειας» για τις απομονωμένες κοινότητες του κέντρου της Αυστραλίας.
The Alice Springs base was opened in 1939. It has become one of the most popular tourist attractions in Central Australia.
Η βάση του Άλις Σπρινγκς άνοιξε το 1939. Έχει γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα στην κεντρική Αυστραλία.
View Video: Alice Springs

22 comments:

Cheryl said...

Incredible landscape, very interesting.

Eneida Freire said...

Muito interessantes as fotos!
Abraço!

Michelle said...

Very beautiful landscape. Nice pictures of everyone in the rocks.

islandgirl4ever2 said...

OH boy!! I've been there- 1983- just for two days before I was off to Ayer's Rock (Ulara)... I LOVED the Outback... Thanks for sharing the pics..

My Unfinished Life said...

interesting place.....love the color of the rocks!!!

Ola said...

amazing landscape and nature!

magda said...

Υπέροχα τοπία,άνθρωποι, γλέντια !!!
Καταπληκτικές φωτογραφίες !!!

joo said...

Amazing and beautiful place! Thanks for sharing:)

Amanda Summer said...

i've always wanted to go to alice springs and ayers rock, where the movie picnic at hanging rock was filmed. such a place of mystery -- my the places you've been lucky to visit, philip!

Bitch said...

Yes, lucky you!
Coming to so many beautiful places.
I envy you but with good thoughts!
Filia,
Monika

Lorena G. Sims said...

What an awesome photographs. I specially love the rocks!

Ira Buscacio said...

Felipe, querido,
A Australia deve ser uma experiência fantástica.
Adorei as imagens.
Bjssssssssss

Kira Aderne said...

Australia! such a lovely country! I wish I can know some day :)))

Anonymous said...

Hey Phivos...

Very very beautiful your fotos...

Kisses and kisses

Riff

Magia da Inês said...

As fotos revelam uma paisagem desértica diferente, colorida e alegre...
.♫♫°°º
°º♫ Beijos ღ°º
♥°º
.•♥¸.•´•

FashionJazz said...

Amazing pics as always!! Happy thursday Mwah xx

Mayte Llera (Dalianegra) said...

Oh, very beautiful photos, and very interesting post about Australia. Idon't know that country, but I shall like it.

One great kiss, dear Phivos!!

Desde mi Interior said...

Kalimera:
Interesante viaje! hermosas fotos!

DUTA said...

Having a woman's name 'Alice' Springs, the place could be nothing but beautiful, and as Australia is considered paradise on earth, we all wish to be at least visitors there.

Shanti said...

Beautiful Australia ...

Indrani said...

Great trip!
I love the shots.

Janie said...

I've heard of Alice Springs but knew nothing about it. I very much enjoyed the tour of the area.