Tuesday, February 1, 2011

Korcula, Croatia

Korcula Old Town (Part 2)
Κροατία : Η Παλιά Πόλη της Κόρκουλα (Μέρος 2)
Snapshots by Phivos Nicolaides - Του Φοίβου Νικολαΐδη
Before I visited the picturesque Korcula, I have to admit that I hadn’t heard anything about it. Its name also sounded strange! But when I visited it for the first time last summer, I was gladly surprised.
Οφείλω να ομολογήσω ότι πριν επισκεφθώ το νησί Κόρκουλα, δεν έτυχε να ακούσω γι’ αυτό. Το όνομα του μάλιστα με ξένισε κάπως! Όμως, όταν για πρώτη φορά έτυχε το περασμένο καλοκαίρι, να βρεθώ εδώ, η έκπληξη ήταν μεγάλη και ευχάριστη. 
The small island in the Adriatic Sea, is a fascinating place and a scenic spot, which still retains its old charm.
Το μικρό νησί στο Αδριατικό Πέλαγος είναι ένας καταπληκτικός τόπος, που διατηρεί ακόμη την παλιά γοητεία και τη γραφικότητα του.

The old town and the medieval walls and towers, which we see today, were built by the Venicians.
Η παλιά πόλη με τα τείχη και τους μεσαιωνικούς πύργους, που βλέπουμε σήμερα, κτίστηκαν από τους Ενετούς.

The centre of town is dominated by the splendid St Mark's Cathedral. The Gothic-Renaissance style is superb.
Το κέντρο της πόλης κυριαρχείται από τον υπέροχο καθεδρικό Αγίου Μάρκου. Το υπέροχο αρχιτεκτονικό στυλ είναι Γοτθικού ρυθμού της Αναγέννησης.
Melina Constantinou outside the stunningly beautiful Cathedral of St Mark.
Η Μελίνα Κωνσταντίνου μπροστά από τον υπέροχο καθεδρικό ναό της Αγίου Μάρκου.
Maria Kakoullou, Melina Constantinou and Popi Nicolaides entering the old town through the gate.
Μπροστά σε μια από τις πύλες, η Μαρία Κάκουλλου και η Πόπη Νικολαΐδου έτοιμες να ανακαλύψουν την παλιά πόλη.
Looking and admiring the architecture of the old town, particularly the striking arrangement of walls and towers.
Βλέποντας και θαυμάζοντας την αρχιτεκτονική της παλιάς πόλης και ιδιαίτερα την εντυπωσιακή διάταξη των τειχών και των πύργων.
The coats of arms adorning the southern gate and the 15th-century Large Governor's Tower and Small Governor's Tower.
Τα οικόσημα που κοσμούν τη νότια πύλη και το μικρό και μεγάλο Πύργο του Μεγάλου Κυβερνήτη του 15ου αιώνα.
The fabulous Island of Korcula lies in the Adriatic Sea and is the largest in the region. (In the photo: Melina Constantinou)
Το καταπράσινο νησάκι της Κόρκουλα είναι το μεγαλύτερο στην Αδριατική Θάλασσα.(Στη φωτογραφία η Μελίνα Κωνσταντίνου).
When we walked through the narrow streets, I had the feeling that I was living in medieval times.
Όταν περπάτησα ανάμεσα στα στενά δρομάκια, μου δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι ζούσα στο μεσαίωνα.

Many old house and buildings restored and converted into shops, cafes and restaurants, giving creating a beautiful setting.
Πολλά παλιά κτίρια και σπίτια αναπαλαιώθηκαν και έχουν μετατραπεί σε μαγαζιά, καφετέριες και ταβέρνες δημιουργώντας ένα πανέμορφο σκηνικό.
Most of Korcula Town was built in the 15th century when local men were renowned throughout the Adriatic for their stone-carving skills.
Το μεγαλύτερο μέρος της παλιάς πόλης χτίστηκε τον 15ο αιώνα όταν οι τοπικοί μάστορες ήταν ξακουστοί σε όλη την Αδριατική για τις δεξιότητές τους στο σκάλισμα της πέτρας.
Today, we admire some of their best work on the distinctive facades of the town buildings and houses.
Σήμερα θαυμάζουμε μερικά από τα καλύτερα έργα τους από τις ξεχωριστές προσόψεις των κτιρίων και σπιτιών της πόλης.
Artisans of the old times used the famed stone from the small nearby island of Vrnik to built the town of Korcula.
Τεχνίτες του παλιού καιρού χρησιμοποίησαν τη φημισμένο πέτρα από το κοντινό νησάκι του Βρνικ.
This stone was used to build many lovely Dalmatian cities as well as some the most famous buildings such as the Basilica of St. Sofia in Carigra (Croatia), the parliament in Vienna (Austria) and the town hall in Stockholm (Sweden).
Αυτή η πέτρα χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή πολλών, όμορφων πόλεων στις  Δαλματικές ακτές, καθώς και μερικά άλλα διάσημα κτίρια, όπως η Βασιλική του St.Sofia στο Kάριγκραντ (Κροατία), το κοινοβούλιο της Βιέννης και το Δημαρχείο της Στοκχόλμης.
Trying to meet Marco Polo...  -  Προσπαθώντας να συναντηθούμε με τον Μάρκο Πόλο...

Local legend has it that Marco Polo was born in Korcula Town  and his house is now a museum.
Ο τοπικός μύθος λέει ότι  Μάρκο Πόλο γεννήθηκε στην πόλη της Κόρκουλα (μην το συζητήσετε το θέμα αυτό με ντόπιο) και το σπίτι του σήμερα, είναι μουσείο.
You better don't challenge a local on the origins of Marco Polo…
Είναι καλύτερα να αποφύγετε να αμφισβητήσετε από ένα ντόπιο την καταγωγή του Μάρκο Πόλο...
It combines natural beauty and history. - Συνδυάζει τη φυσική ομορφιά και την ιστορία.
History and modern life hand to hand. - Η ιστορία χέρι, χέρι με τη σύγχρονη ζωή.
At the rooms full of history and tradition. -  Στα δωμάτια της ιστορίας, γεμάτα παράδοση.
The town museum is an interesting ‘trip’ into Korcula's history, particularly in its display of Korculan stone carving.
Το μουσείο της πόλης αποτελεί μια ενδιαφέρουσα διαδρομή στην ιστορία της Κόρκουλα, ιδιαίτερα στην απεικόνιση της τέχνης του λίθου
The Byzantine icons in the Icon Museum are very interesting and worth a look.
Οι βυζαντινές εικόνες στο Μουσείο εικονισμάτων είναι πολύ ενδιαφέρουσες και αξίζει τον κόπο έστω και για μια γρήγορη ματιά.
The coats of arms and many other valuable items items of historical importance are exhibited in specially arranged rooms.
Οικόσημα και άλλα πολύτιμα, ιστορικής αξίας αντικείμενα εκτίθενται στις ειδικά διαρυθμισμένες αίθουσες.
The old charm and the modern beauty.   -  Η παλιά γοητεία και η σύγχρονη ομορφιά.

Another wonderful blend of the old beauty and the modern charm. 
Ακόμη ένας ωραίος συνδυασμός της παλιάς ομορφιάς με τη σύγχρονη γοητεία.
Window shopping in the narrow streets of the old town. 
Βλέποντας τις βιτρίνες στα στενά δρομάκια της παλιάς πόλης.

The small stores and the stylish cozy little shops drawn Popi’s, Marιa’s and Melina’s attention.
Τα καλαίσθητα μαγαζάκια με τις φροντισμένες βιτρίνες, τράβηξαν την προσοσή της Πόπης, της Μαρίας και της Μελίνας.
A local gorgeous young girl trying to communicate not with the past but rather with the modern life...
Ένα ντόπιο όμορφο κορίτσι, που φαίνεται να προσπαθεί να επικοινωνήσει, όχι με το παρελθόν, αλλά με τη σύγχρονη ζωή...
After strolling the narrow streets and enjoy some free time for souvenir shopping, feeling tired and exhausted…
Μετά από μια βόλτα στα στενά δρομάκια και την απόλαυση του ελεύθερου χρόνου γιαψώνια, φαίνεται να υπερισχύει η κόπωση και η εξάντληση...
After our meeting with… Marco Polo, we suddenly faced Romeo and Juliet not in the famous balcony, but rather in the steps of a door… a lovely scene by all means.
Μετά τη συνάντησή μας με τον... Μάρκο Πόλο, ξαφνικά αντικρίσαμε τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα όχι στο διάσημο μπαλκόνι, αλλά μάλλον στα σκαλοπάτια της πόρτας... μια πραγματικά όμορφη σκηνή.
Another cute, modern Romeo and Juliet couple playing the game of love.
Ακόμη ένα όμορφο, σύγχρονο ζευγάρι με τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, να παίζουν το παιγνίδι της αγάπης.
Beautiful, happy young lovers resting, playing and enjoying themselves to the full with simple things in life...
Όμορφα παιδιά, ξεκουράζονται, παίζουν και απολαμβάνουν απλά πράγματα της ζωής τόσο ευτυχισμένα..
Korcula Town offers one of Croatia's most romantic views and has become a top sight for cruise lines on their way to or from Dubrovnik.
Η πόλη της Κόρκουλα είναι ένα από τα πιο ρομαντικά τοπία της Κροατίας και έχει γίνει ένα κορυφαίο αξιοθέατο για τα κρουαζιερόπλοια στο δρόμο τους προς ή από το Ντουμπρόβνικ.
During summer time is over crowed by tourists and holidaymakers from locals and all over the world.
Το καλοκαίρι οι τουρίστες, ντόπιοι και ξένοι έρχονται από όλο τον κόσμο κατά κύματα.
In the summer time the small town is flooded by visitors and tourists and is full of life and energy.
Το Καλοκαίρι  η μικρή πόλη κατακλύζεται από παραθεριστές και τουρίστες και σφύζει από ζωή και ενέργεια.
Dozens of cruise ships anchor here as a stopover on their way to another Croatian touristic place.
Δεκάδες κρουαζιερόπλοια αγκυροβολούν εδώ ως ενδιάμεσο σταθμό για την επίσκεψη σε άλλα τουριστικά μέρη της Κροατίας.
A small souvenir shop just outside the gate of the old city.
Ένα μικρό υπαίθριο μαγαζάκι με σουβενίρ, ακριβώς έξω από την παλιά πόλη.
A charming girl strolling along the street, trying to explore the beauties of the this magnificent place.
Μια γοητευτική κοπέλα στους δρόμους αναζήτησης της ομορφιάς, αυτού του ξεχωριστού τόπου.
No kidding, Marco Polo is everywhere watching us... 
Όχι αστεία, ο Μάρκο Πόλο είναι παντού και μας παρακολουθεί...
The beauties of this place are many. The deep blue sea with the green wooded hills create romantic images.
Οι ομορφιές του τόπου είναι πολλές. Το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας με τους καταπράσινους, δασώδεις λόφους δημιουργούν ειδυλλιακές εικόνες.
View Video : Korcula

19 comments:

Lydia said...

Your photos of this stunning place are marvelous. I agree with you about "the striking arrangement of walls and towers"! They are surprising and mysterious and beautiful. Your classic shot of the first Romeo and Juliet couple is amazing.

I never heard of this town. The old stone work alone seems a fitting reason to visit. When I see the old things, museums, etc. I worry about the treasures in Egypt right now. The whole world must hope that the priceless antiquities survive....

Marja said...

I love the gate and the tower and the rest. How wel preserved these buildings are if you think they are from the 15th century. Such beauties. I see you have an eye for other beauties as well. I love the romeo and juliet. You don't see that in NZ a lot. They are a bit more reserved here.

Ola said...

Thanks for another post about this island, I would love to take a walk on those pretty streets

Traveling Hawk said...

Other nice reasons to visit Korcula...

Bitch said...

Thank you for all your posts for us!
Yes, you travel for us, so you can
give us the picture of beautiful
places!
Greetings,
Monika

fan said...

Beatifull Korcula !! Congratulations for your blog !!

joo said...

Eh, be there and stroll along those narrow streets! Lovely:)

Anestis Ketsetzidis said...

Πολύ ωραία!
Καλό μήνα.

Ann said...

beautiful photography Phivos! A city I would love to see. To stroll the narrow streets and feel the history! I loved the photo of the first "Romeo and Juliet"..this city seems made for lovers!

Janie said...

I love the ancient architecture and picturesque narrow streets, Phivos. Your photos are great!

Rajesh said...

Beautiful place. The structures in the city are unique and amazing.

Anonymous said...

Querido amigo, que belleza que nos muestras, bellisimas imágenes.
besitos para ti, que Dios te bendiga.

Anyinyóka said...

Thank you for the beautiful photos about the beautiful places. Maybe next summer I will visit this historic island.
www.anyinyokakincsestara.blogspot.com

magda said...

Τι υπέροχη εκδρομή με πήγες με τις καταπληκτικές σου φωτογραφίες αλλά και την ξενάγηση σου !!!!
Σαν να ήμουν κι εγώ εκεί, ευχαριστώ πολύ για το ταξίδι !!!

María Pilar Bernal Maya said...

I was there last summer and enjoyed the Marco Polo's island!
kss
,-)

Amanda Summer said...

beautiful tour!

i was just in croatia but skipped the islands because it was off season. thanks to your fotos i can see what i missed!!

Bob Bushell said...

Excellent photography.

IrinaBohemianDance said...

Beautiful all these photos!!Superbe

country!!

Your's photos are great!!

Thank you for sharing,

Irina

J_on_tour said...

I love the gateways, arches, random architecture but most of all the narrow streets.