Friday, July 20, 2012

Kalamata, Peloponnese - Greece

Σαν πας στην Καλαμάτα, και 'ρθεις με το καλό...

Mavromihalis declared the revolution in the church of Agion Apostolon. Holy Apostles (small Byzantine church of the 10th century that still exists and is a symbol of the city).
Ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης κήρυξε την επανάσταση στον ιερό ναό των Αγίων Αποστόλων (μικρή βυζαντινή εκκλησία του 10ου αιώνα που σώζεται μέχρι σήμερα και αποτελεί σύμβολο της πόλης). 
 
The major event of the long history of the city is liberated from the Turks on March 23, 1821.
Το σημαντικότερο γεγονός της μακρόχρονης ιστορίας της πόλης είναι η απελευθέρωσή της από τους Τούρκους στις 23 Μαρτίου του 1821.
The history of Kalamata begins with Homer, who mentions Fare, an ancient city built more or less where the castle stands today.
Η ιστορία της Καλαμάτας αρχίζει με τον Όμηρο, ο οποίος αναφέρει τις Φαραί, μια αρχαία πόλη χτισμένη περισσότερο ή λιγότερο, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα το κάστρο.

There are numerous historical and cultural sights in Kalamata, such as the castle, the Byzantine church, the monastery with its silk-weaving workshop where the Kalamata scarves are made, and the municipal railway park.
Υπάρχουν πολλά ιστορικά και πολιτιστικά αξιοθέατα της Καλαμάτας, όπως το κάστρο, η βυζαντινή εκκλησία, το μοναστήρι των Καλογραιών με το εργαστήρι ύφανσης του μεταξιού, όπου γίνονται τα κασκόλ Καλαμάτας και το δημοτικό πάρκο σιδηροδρόμων.
 
Kalamata, formerly Kalame, is a city in southwestern Peloponnese, Messinia prefecture's capital and chief port of the southern mainland.
Η Καλαμάτα, παλαιότερα Καλάμαι, είναι πόλη της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, πρωτεύουσα του νομού Μεσσηνίας και κύριο λιμάνι της νότιας ηπειρωτικής Ελλάδας.


On 23 March 1821, Kalamata was the first city liberated from the Ottoman rule by the Greek revolutionary forces under the command of generals Theodoros Kolokotronis Petros Mavromichalis and Papaflessas.
Στις 23 Μαρτίου 1821, η Καλαμάτα ήταν η πρώτη πόλη που απελευθερώθηκε από τον Οθωμανικό ζυγό, από τις ελληνικές επαναστατικές δυνάμεις υπό τη διοίκηση των στρατηγών Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, Πέτρου Μαυρομιχάλη και του Παπαφλέσσα.

Many neoclassic buildings have been bought by the Municipality of Kalamata and are housing services or activities.
Πολλά νεοκλασικά κτίρια αγοράστηκαν από τις Δημοτικές Αρχές της πόλης και χρησιμοποιούνται για γραφεία και άλλες δραστηριότητες.

Kalamata is the second-largest city of the Peloponnese in southern Greece.
Η Καλαμάτα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πελοποννήσου, στη νότια Ελλάδα.

The port of Kalamata was once the centre of the town's commercial and industrial development, when it used to connect to all the Mediterranean centres.
Το λιμάνι της Καλαμάτας ήταν κάποτε το κέντρο της πόλης η εμπορική και η βιομηχανική της ανάπτυξη, όταν χρησιμοποιείτο για τη σύνδεση με όλα τα κέντρα της Μεσογείου.

In 1825, the Turks destroyed the city during the Greek war of independence. After this, Kalamata was rebuilt and became one of the most important ports  in the Mediterranean Sea.
Το 1825, οι Τούρκοι κατέστρεψαν την πόλη κατά τη διάρκεια της Ελληνικής επανάστασης για την ανεξαρτησία. Μετά από αυτό, η Καλαμάτα ανοικοδομήθηκε και έγινε ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Μεσογείου.
 
It is not surprising that the second-oldest Chamber of Commerce in the Mediterranean, after that of Marseille, exists in Kalamata.
Δεν είναι παράξενο που το δεύτερο-παλαιότερο Εμπορικό Επιμελητήριο στην περιοχή της Μεσογείου, μετά από αυτό της Μασσαλίας, υπάρχει στην Καλαμάτα.
Demetra and Popi strolling in the main street of the city by the seaside.
Η Δήμητρα και η Πόπη κάνουν τη βόλτα τους στον κύριο παραλιακό δρόμο της πόλης.

 Below the city centre is the coast area.
Κάτω από το κέντρο της πόλης είναι η παραλιακή περιοχή.
 
Demetra and Michalis Athienitis with Popi Nicolaides resting in a nice cafe and enjoying the mavrellous sea view.
Η Δήμητρα και Μιχάλης Αθηαινίτης με την Πόπη Νικολαΐδου, ξεκουράζονται σε μια ωραία καφετηρία και απολαμβάνουν τη θαυμάσια θέα της θάλασσας.
Kalamata has a Mediterranean climate with mild, and wet winters and dry, hot summers.
Η Καλαμάτα έχει ένα μεσογειακό κλίμα με ήπιους, υγρούς χειμώνες και ξηρά και ζεστά καλοκαίρια.

A disused extension railway line to the port is now used as a Railway Park.
Μια εγκαταλελειμμένη σιδηροδρομική γραμμή που επεκτείνεται στο λιμάνι, χρησιμοποιείται σήμερα ως πάρκο σιδηροδρόμων.
Demetra Athienitis enjoys the unique park by taking a lot of pictures!
Η Δήμητρα Αθηαινίτη απολαμβάνει το μοναδικό πάρκο, βγάζοντας πολλές φωτογραφίες!


The park is located on the south rail of the city center and outdoor railway museum, the largest in Greece and awarded by the European Commission.
Το πάρκο σιδηροδρόμων βρίσκεται στα νότια του κέντρου της πόλης και είναι υπαίθριο σιδηροδρομικό μουσείο, το μεγαλύτερο στην Ελλάδα και βραβευμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

The railway park, at the end of Aristomenous street, is a pleasant surprise.
Το Πάρκο Σιδηροδρόμων, στο τέλος της οδού Αριστομένους, αποτελεί μια ευχάριστη έκπληξη.
  The old building of the railway station is now a cozy café!
Το παλιό κτίριο του σιδηροδρομικού σταθμού μετατράπηκε σε μια όμορφη καφετηρία
 

Numerous restaurants outdoor cafes, clubs and night -sports cover the entire spectrum of entertainment.
Πολλά εστιατόρια υπαίθρια καφέ, κλαμπ και νυχτερινά αθλητικά καλύπτουν όλο το φάσμα της διασκέδασης.
  This place is a recreation ground for children and adults.
Αυτό το μέρος αποτελεί χώρο αναψυχής για παιδιά και ενήλικες.
 

It is the only open museum of this kind, where train engines and train cars of different time periods are placed in harmony in a green landscape.
Είναι το μόνο ανοικτό μουσείο του είδους του, όπου μηχανές τρένων και βαγόνια κάθε εποχής είναι αρμονικά τοποθετημένα σε ένα καταπράσινο τοπίο.

At any time of the day and night you will see groups of people strolling and talking by the sea.
Οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και της νύχτας θα δείτε παρέες να κάνουν περίπατο και να κουβεντιάζουν δίπλα στη θάλασσα.

Navarinou street, to the east of the port, is the “coast” for the locals and the citizens’ resort.
Η οδός Ναυαρίνου στα ανατολικά του λιμανιού, είναι η λεγόμενη «παραλία» για τους ντόπιους και θέρετρο των πολιτών.
Αt the foot of the imposing Mount Taygetos and at the apex of the crystal-blue Messinian Bay, Kalamata combines mountain and sea!  
Στους πρόποδες του επιβλητικού Ταϋγέτου Όρους και στην κορυφή του καταγάλανου Μεσσηνιακού κόλπου, η Καλαμάτα συνδυάζει βουνό και θάλασσα!

The city is built at the foot of Mt Kalathi (Taygetos edge) in the heart of Messinian Bay.
Η πόλη είναι κτισμένη στους πρόποδες του όρους Καλάθι (παρυφή του Ταϋγέτου), στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου.
The Messenian Gulf where Kalamata is located has various long beaches.
Ο Μεσσηνιακός κόλπος όπου βρίσκεται Καλαμάτα έχει διάφορες μεγάλες παραλίες.

In the summer, the coast of Kalamata bustles of life, both during the day when the long coastline fills with bathers and in the night, when young people fill the clubs.
Το καλοκαίρι, η παραλία της Καλαμάτας σφύζει από ζωή, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν η μεγάλη παραλία γεμίζει από λουόμενους και τη νύχτα, όταν οι νέοι γεμίζουν τα κλαμπ.

The city suffered severe damage from the earthquakes of 13th September 1986.
Η πόλη υπέστη σοβαρές ζημιές από τους σεισμούς της 13ης Σεπτεμβρίου 1986.
Kalamata is renowned as the land of the Kalamatianos dance and the silk kerchief; of succulent.
Η Καλαμάτα είναι γνωστή ως η πατρίδα του χορού του καλαματιανού και του μεταξωτού μαντηλιού.


The very popular folkore song which refers the city of Kalamata :
Aas you go to Kalamata, and you are there, bring me a handkerchief, to tie it on my neck, oh, dear to be silk.
Σαν πας στην Καλαμάτα, και 'ρθεις με το καλό, φέρε μου ένα μαντήλι, να δέσω στο λαιμό, αμάν, καλέ μεταξωτό.


6 comments:

Magia da Inês said...

✿彡✿⊱╮¸.•°
Fotografias muito bonitas.
Feliz Dia do Amigo!!!
Bom fim de semana!
Beijinhos.
Brasil
✿彡

Traveling Hawk said...

Every place you present us here, Phivos, is both beautiful and interesting. Thanks for taking us with you.

Dinos-Art said...

Φοίβο μου, φαίνεται υπέροχη η περιοχή, νά'σαι καλά που μας την παρουσιάζεις γιατί δεν έχω ακόμη αξιωθεί να τη δω από κοντά. Καλό Σαββατοκύριακο.

Ola said...

lucky you to be surrounded by such sea!!!:)

Blog about life and travelling
Blog about cooking

Bitch said...

Long time no see!!
How are you?

Greetings from Athens....

R.Ramakrishnan said...

What a charming city with a great history. Loved the sea,the port,the sail boats,the nice buildings,steam engine,the tram and everything!