Tuesday, July 17, 2012

Kyparissia, Peloponnese - Greece

Η γοητευτική Κυπαρυσσία στην Πελοπόννησο
Kyparissia is a seaside town in Messinia, Peloponnese, Greece.
Η Κυπαρισσία είναι μια παραθαλάσσια πόλη στη Μεσσηνία, της Πελοποννήσου.
Popi Nicolaides, Micahalis Athienitis, Demetra Athienitis and Phivos Nicolaides in the gorgeous town of Kyparissia.
Πόπη Νικολαΐδου, Μιχάλης Αθηαινίτης, Δήμητρα Αθηαινίτη και Φοίβος Νικολαΐδης στην πανέμορφη πόλη της Κυπαρισσίας.

This lovely town is located on the foothill of Egaleo Mountain and lies till the turquoise blue water of the Ionian Sea.
Αυτή η όμορφη πόλη βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού Αιγάλεω και επεκτείνεται μέχρι και την καταγάλανη θάλασσα του Ιονίου.

Demetra and Michalis Athienitis outside the church of Agios Athanasios.
Η Δήμητρα και Μιχάλης Αθηαινίτης έξω από την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου.
The origin of the name dates back to ancient times; since then the town has been part of the Roman, the Byzantine, the Frankish and the Ottoman Empires.
Η προέλευση της ονομασίας ανάγεται στους αρχαίους χρόνους. Από τότε που η πόλη ήταν μέρος της Ρωμαϊκής, της Βυζαντινής, της Φραγκοκρατίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Popi and Phivos Nicolaides opposite the church of Agios Athanasios.
Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης μπρστά από την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου.

Micahalis, Demetra and Popi strolling in the cozy streets of the town.
Μιχάλης, Δήμητρα και Πόπη στους όμορφους δρόμους της Κυπαρισσίας.
Phivos outside Kayiafa's Bookstore. -  Μπροστά από το βιβλιοπωλείο Καγιάφα.
Michalis, Demetra and Popi buying some fresh fruits from the local market.
Ο Μιχάλης, Δήμητρα και Πόπη αγοράζουν φρέσκα φρούτα από τοπική αγορά.

Several buildings were rebuilt, but much neo-classical architecture remains today.
Πολλά κτίρια ξαναχτίστηκαν, αλλά πολλή νεο-κλασική αρχιτεκτονική παραμένει και σήμερα.
 

It is a town with cultural and historical importance and also with a lovely nature surrounding it.
Είναι μια πόλη με πολιτιστική και ιστορική σημασία, αλλά και με μια υπέροχη φύση που την περιβάλλει.
 
                      The town of Kyparissia is divided in two parts, Ano Poli and Kato Poli.
Η πόλη της Κυπαρισσίας χωρίζεται σε δύο τμήματα, την Άνω Πόλη και την Κάτω Πόλη.

All houses are made of stone and have red-tiled roofs.
Όλα τα σπίτια φτιαγμένα από πέτρα και έχουν κόκκινα κεραμίδια στις στέγες.

The city centre is adjacent to the train tracks.
Το κέντρο της πόλης βρίσκεται δίπλα στις γραμμές του τρένου.

The traditional town is also bearing many years of history, as seen by its expressive architecture.
Η παραδοσιακή πόλη που φέρει επίσης πολλά χρόνια ιστορίας, όπως φαίνεται από την χαρακτηριστική της, αρχιτεκτονική.


The upper part of the town is known as Ano Poli and constitutes the older half of this settlement.
Η παλαιά Άνω Πόλη, είναι ένας διατηρητέος οικισμός.

 

The landscape is various and attractive, combining sea and mountainous views.
Το τοπίο είναι ποικίλο και ελκυστικό, συνδυάζοντας θάλασσα και βουνό.

The area is lush green, with long sandy beaches.
Η περιοχή της Κυπαρισσίας είναι καταπράσινη με απέραντες αμμώδεις παραλίες.
 
Popi Nicolaides with the background of the small harbour.
Η Πόπη Νικολαΐδου με φόντο το λιμανάκι.
Forests including cypresses and pines. The main road which leads to the seaside.
Τα δάση συμπεριλαμβάνουν κυπαρίσσια και πεύκα. Ο κύριος δρόμος που οδηγεί στην παραλία.

Even today the giant sea-turtles caretta-caretta chose for building their nests in these beaches.
Ακόμα και σήμερα, οι χελώνες καρέτα – καρέτα επιλέγουν να χτίζουν τις φωλιές τους σ’ αυτές τις παραλίες.


The small port is mainly used for cargo purposes and has no ferry services. 
Το λιμανάκι χρησιμοποιείται κυρίως για μεταφορές εμπορευμάτων και δεν εξυπηρετεί με φέρρι.
 

The gorgeous coastal town gets alive in summer with the tourists coming to enjoy its wonderful beaches.
Η ωραία παραθαλάσσια πόλη παίρνει ζωή το καλοκαίρι με τους τουρίστες που έρχονται για να απολαύσουν τις υπέροχες παραλίες της.

Demetra and Michalis Athienitis enjoy the picturesque landscape which  is completed with the small harbour offering spectacular views.
Η Δήμτρα και ο Μιχάλης Αθηαινίτης απολαμβάνουν το γραφικό τοπίο που ολοκληρώνεται με το λιμανάκι, που προσφέρει εκπληκτική θέα.
 

Tourism is in rather low level, but it is an area with ancient monuments, good weather, offering relaxation.
Ο τουρισμός βρίσκεται σε χαμηλό μάλλον επίπεδο, αλλά είναι μια περιοχή με αρχαία μνημεία και καλό καιρό που προσφέρει χαλάρωση.
Scenic cliffs crashing waves. - Γραφικοί βράχοι που σκάζουν πάνω τους τα κύματα.


Olive growing dominates the local agriculture; the town is almost surrounded by olive groves and trees and mixed farming.
Η ελαιοκαλλιέργεια κυριαρχεί στην τοπική γεωργία. Η πόλη σχεδόν περιβάλλεται από ελαιώνες και δέντρα και μεικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες.

In the Middle Ages, it was known as Arkadia.
Κατά τον Μεσαίωνα, ήταν γνωστή ως Αρκαδία.


5 comments:

Ann said...

A lovely town..beautiful beaches!!
thanks for the tour!! wonderful photographs!
hugs!

Traveling Hawk said...

Nice, indeed! The church looks very modern.

Phivos, can you take out this robot prove, please?

Ola said...

it must be nice to live by the see!

Blog about life and travelling
Blog about cooking

R.Ramakrishnan said...

Hello Phillip

Nice place for you and your friends to holiday. Lovely pics of the buildings,bazaar,fruit market and the spectacular sea & beach.

Regards Ram

Cheryl said...

Another beautiful place I have to visit. ! :)