Wednesday, August 14, 2013

Wellington - New Zealand

Part II
Γουέλινγκτον - Νέα Ζηλανδία
Apostolos, Sophia and Eleni Rigas together with Popi Nicolaides visiting the city of Wellington, New Zealand.
Ο Απόστολος, Σοφία και Ελένη Ρήγα μαζί με την Πόπη Νικολαΐδου, επισκέπτονται την πόλη Γουέλινγκτον στη Νέα Ζηλανδία.
It has a vibrant and compact downtown area that's best explored on foot.
 Διαθέτει ένα ζωντανό και συμπαγές κέντρο, που είναι καλύτερα να το ανακαλύψετε με τα πόδια.
The whole trip was an excellent new experience beyond all our expectations.
Το ταξίδι ήταν μια υπέροχη, νέα εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία.
New Zealand’s capital city is nestled between rolling hills and a stunning harbor.
Η πρωτεύουσα της Νέας Ζηλανδίας βρίσκεται ανάμεσα σε λόφους με καταπληκτική θέα στο λιμάνι.
Our cousins Eleni and Apostolos Rigas together with their daughter Sophia.
Τα ξαδέλφια μας Ελένη και Απόστολο, μαζί με την κόρη τους Σοφία.

Phivos and Popi Nicolaides exploring the beauties of the pretty city.
Ο Φοίβος και Πόπη Νικολαΐδου ανακαλύπτουν τις ομορφιές της ωραίας αυτής πόλης.
The sky and the water in a combination of an astonishing beauty. The miracle of natural beauty in front of us...
Η ξεχωριστή ομορφιά από τον υπέροχο συνδυασμό του ουρανού και του νερού. Το θαύμα της φυσικής ομορφιάς μπροστά μας...
  One of the many beautiful modern buildings in the city.
Ένα από τα πολλά και ωραία σύγχρονα κτίρια της πόλης.
  In every corner an absolutely an enjoyable, new experience.
Σε κάθε γωνία και μια απολαυστική, νέα εμπειρία.
European settlement began in 1839, followed by 150 settlers on the Aurora in 1840.
Ο Ευρωπαϊκός εποικισμός άρχισε το 1839, ακολουθούμενος από 150 έποικους στην Aurora το 1840.
For many years after the 1855 earthquake, the majority of buildings constructed in Wellington were made entirely from wood.
Για πολλά χρόνια μετά το σεισμό του 1855, τα περισσότερα κτίρια κατασκευάστηκαν εξ ολοκλήρου από ξύλο.
Natural beauty, culture and tradition, together form a mosaic of culture and customs.
Φυσική ομορφιά, κουλτούρα και παράδοση συνθέτουν ένα μωσαϊκό κουλτούρας και εθίμων.
If you want to feel the excitement of the atmosphere of the place, seat in a café and order a coffee.
 Αν θέλετε να νιώσετε την ευχάριστη ατμόσφαιρα του τόπου, καθήστε σε ένα καφενείο και παραγγείλετε ένα καφέ.
Costas Matsis (facebook) briefing us on the various activities held by the Greek Orthodox Community.
Ο Κώστας Μάτσης (Κυπριακής καταγωγής) μας ενημερώνει για τις διάφορες δραστηριότητες της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητας.
The Greek Orthodox Church is at the heart of the Greek community in New Zealand. This church in Hania Street, Wellington, was built in 1970–71.
Η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία είναι στην καρδιά της ελληνικής κοινότητας στη Νέα Ζηλανδία. Η εκκλησία στην οδός Χανιά, χτίστηκε το 1970-71.
The Greek Community Center, Parthenon, offers a variety of curriculum activities, traditional evens and much more.
Το Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο, Παρθενών, οργανώνει μια ποικιλία δραστηριοτήτων.

Greek–New Zealand memorial in central Wellington. This memorial was inspired by Arthur Helm, a New Zealand veteran of the battles for Greece in 1941.
Ελληνο-Νέο Ζηλανδικό μνημείο στο κέντρο της πόλης. Το μνημείο είναι εμπνευσμένο από ένα βετεράνο της Νέα Ζηλανδία από τις μάχες στην Ελλάδα το 1941.
Dedicated in 1995, the memorial commemorates the bond of friendship between the two countries.
Αφιερωμένο το 1995, το μνημείο είναι αφιερωμένο τιμής ένεκεν στους δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο χωρών.
With Costas Matsis, an absolutely enjoyable company in the streets of the city center.
Με τον Κώστα Μάτση και την υπέροχη συντροφιά του, στους δρόμους του κέντρου της πόλης.
Series of large, concrete, are sited at various points along the waterfront. Each sculpture contains a quote by a well-known New Zealand writer.
Σειρά «γλυπτών με κείμενα» είναι τοποθετημένα σε διάφορα σημεία κατά μήκος της προκυμαίας. Κάθε γλυπτό περιέχει ένα απόσπασμα από έναν πολύ γνωστό συγγραφέα της χώρας.


It's true you can't live here by chance. You have to do and be. Not simply watch or even describe. This is the city of action, the world headquarters of the verb.
Είναι αλήθεια ότι εδώ δεν μπορείς να ζήσεις στην τύχη. Θα πρέπει να κάνεις κάτι να ζεις. Όχι απλά να παρακολουθείς ή ακόμα και περιγράφεις. Αυτή εδώ είναι η πόλη της δράσης, η παγκόσμια έδρα στην κυριολεξία.


Modern trends...  -  Μοντέρνες τάσεις...Νotable buildings include Wellington Town Hall, Wellington Railway Station, Dominion Museum (now Massey University), State Insurance Building, Westpac Stadium, and Wellington Airport.
Αξιόλογα κτίρια περιλαμβάνουν το Δημαρχείο, το Σιδηροδρομικό Σταθμό, Το Μουσείο Ντομίνιον (τώρα πανεπιστήμιο Massey), των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Γήπεδο Westpac και το αεροδρόμιο του Γουέλινγκτον.
More than most cities, life in Wellington is dominated by its central business district.
Περισσότερο από άλλες πόλεις, η ζωή στο Γουέλινγκτον κυριαρχείται από την κεντρική εμπορική περιοχή της. 
The area has high seismic activity, with a major fault line running through the centre of the city, and several others nearby.
Η περιοχή έχει υψηλή σεισμική δραστηριότητα, με ένα μεγάλο ρήγμα να διασχίζει το κέντρο της πόλης και αρκετά άλλα σε κοντινή απόσταση. 
The inhabitants, particularly those in high-rise buildings, typically notice several earthquakes every year.
Οι ένοικοι, ιδιαίτερα, στα πολυώροφα κτίρια, νιώθουν συνήθως αρκετές σεισμικές δονήσεις κάθε χρόνο.
Striking buildings, sleek modern architectural works and lovely streets, and squares.
Εντυπωσιακά κτίρια, κομψά και μοντέρνα αρχιτεκτονικά έργα, υπέροχοι δρόμοι  και πλατείες.

Wellington's city centre supports an arts scene, café culture and nightlife much larger than many cities of a similar size.
Στο κέντρο του Ουέλινγκτον υπάρχει σκηνή τεχνών, η κουλτούρα των καφέ και η νυχτερινή ζωή σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό, τι σε πολλές άλλες πόλεις του ιδίου μεγέθους.
Enjoying the fresh air in Wellington’s stunning parks and gardens.
Απολαμβάνοντας τον καθαρό αέρα στα εκπληκτικά πάρκα και κήπους της πόλης.
Colourful beauties of the city! -  Πολύχρωμες ομορφιές της πόλης! 

The capital has approximately 540,000 international visitors each year. Almost half of them coming from Australia.
Η πρωτεύουσα έχει περίπου 540.000 ξένους επισκέπτες κάθε χρόνο. Οι μισοί σχεδόν προέρχονται από την Αυστραλία. 

 The old and the modern architecture is outstanding and some buildings are amazing.Η παλιά και η σύγχρονη αρχιτεκτονική  είναι υπέροχη και μερικά κτίρια εντυπωσιακά.
 The city stands for aesthetics, beautiful style and elegance.Η πόλη ξεχωρίζει για την αισθητική, το όμορφο στυλ και την κομψότητα. 
In Wellington you’ll discover an amazing range of cafes, art galleries, theatres, attractions and a humming nightlife.
Θα ανακαλύψετε μια καταπληκτική σειρά από καφετέριες, γκαλερί, θέατρα, αξιοθέατα και μια πολύβουη νυχτερινή ζωή. 
  
  Impressive buildings well-kept and maintained.
Εντυπωσιακά κτίρια, καλοδιατηρημένα και συντηρημένα.
  So many different things to look around.
Τόσα πολλά πράγματα για να δεις κανείς.
There are so many things you can see and enjoy in Wellington.
Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορείτε να δείτε και να απολαύσετε στο Ουέλινγκτον.

  Charming, romantic, and adventurous, delicious Wellington
Ομορφιές, ρομαντισμός και περιπέτεια, όλα μαζεμένα.
 This is Wellington calling... Are you there?
Εδώ Γουέλινγκτον καλεί... Είσαι εκεί;

Wellington Zoo is a magical place of learning and fun, leaving visitors with a sense of wonder and respect for nature and a belief in the need for a sustainable co-existence between wildlife and people.
Ο Ζωολογικός Κήπος είναι ένα μαγευτικό μέρος για μάθηση και διασκέδαση, αφήνοντας τους επισκέπτες με μια αίσθηση θαυμασμού και σεβασμού για τη φύση και την πίστη στην ανάγκη για μια βιώσιμη συνύπαρξη μεταξύ των άγριων ζώων και των ανθρώπων.
   Wellington Zoo is New Zealand's first Zoo, having been established in 1906.
Είναι ο πρώτος ζωολογικός κήπος της Νέας Ζηλανδίας, αφού ιδρύθηκε το 1906. 
Tiffany McNeill Matsis and Costas Matsis adorable children Elisabeth and George Matsis, having fun in the zoo. (Photo from the Zoo leaflet).
Τα υπέροχα παιδιά Έλισάβετ και Γιώργος της Τίφανη και Κώστα Μάτση, διασκεδάζουν στο Ζωολογικό Κήπο. (Η φωτογραφία είναι από το λίφλετ του Κήπου).
 

2 comments:

Cheryl said...

Another beautiful journey!

Louisette said...

Lovely blog and fotos travel, greeting from Belgium,wonderfull banner, in video see one dedicaced to Greece