Wednesday, December 12, 2018

Arachova - Greece


It is the most cosmopolitan winter destination in Greece


Αράχωβα, ο πιο κοσμοπολίτικος χειμωνιάτικος προορισμός στην Ελλάδα

Arachova is situated at about a 970 meters elevation on the southern slope of Mount Parnassos, above the valley of the river Plistos.
Η Αράχωβα βρίσκεται σε υψόμετρο 970 μέτρων στη νότια πλαγιά του Παρνασσού, πάνω από την κοιλάδα του ποταμού Πλειστού.

Perched on the ridge of Parnassos; bathed in the light; shrouded in the clouds or with its lights shining at night, Arahova stands amidst the passage of time. 
Σκαρφαλωμένη στη ράχη του Παρνασσού, λουσμένη στο φως, μισοκρυμμένη στα σύννεφα ή με τα φώτα της να λαμπιρίζουν τη νύχτα, η Αράχωβα στέκει αγέρωχη στο πέρασμα του χρόνου.
Built on five hills, "Parnassos bride" is considered the most cosmopolitan winter resort in Greece.
Χτισμένη πάνω σε πέντε λόφους, η «νύφη του Παρνασσού» θεωρείται το πλέον κοσμοπολίτικο χειμερινό θέρετρο της Ελλάδας.

The stone tower clock, otherwise “Ora” (The Time) for the locals, built on a steep cliff at the entrance of the city is a trademark of Arachova.
Το ρολόι του πέτρινου πύργου, διαφορετικά «η ώρα» για τους ντόπιους, χτισμένο σε απόκρημνο βράχο στην είσοδο της πόλης, είναι σήμα κατατεθέν της Αράχωβας.

The Holy Metropolitan Church of the Presentation of the Virgin Mary is a brilliant Temple, next to the Rock of Time, which dates back to 1676. Today's church was built immediately after the Greek Revolution in 1821.
Ο Μητροπολιτικός Ι. Ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου είναι ένας λαμπρός Ναός , δίπλα στο βράχο της Ώρας, που αναφέρεται ήδη από τα 1676. Η σημερινή εκκλησία χτίστηκε αμέσως μετά την Επανάσταση.

The Folklore Museum of Arachova is housed in a renovated neoclassical building. The Museum functions as an interactive center of folk tradition of the region.
Το Λαογραφικό Μουσείο της Αράχωβας στεγάζεται σε ένα ανακαινισμένο νεοκλασικό κτίριο. Το Μουσείο λειτουργεί ως διαδραστικό κέντρο λαϊκής παράδοσης της περιοχής.

Lygia Malioti & Popi Nicolaides, know well that there are some traditional products of Arachova that should be in our suitcases when we leave!
Η Λυγία Μαλιώτη & Πόπη Νικολαΐδου, γνωρίζουν καλά ότι υπάρχουν μερικά παραδοσιακά προϊόντα της Αράχωβας, που πρέπει να πάρουμε μαζί μας όταν θα φεύγουμε.

Arachova has a panoramic view, uphill small houses and the cobbled streets show a picturesque architecture.
Η Αράχωβα έχει πανοραμική θέα, ανηφορικά μικρά σπίτια και τα λιθόστρωτα δρομάκια δείχνουν μια γραφική αρχιτεκτονική.

On November 18, 1826, the Greek troops, under Georgios Karaiskakis, attacked the Turks near the yard of Agios Georgios. The battle, known as the Battle of Arachova, lasted six days.
Στις 18 Νοεμβρίου 1826, τα ελληνικά στρατεύματα, υπό τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, επιτέθηκαν στους Τούρκους κοντά στην αυλή του Αγίου Γεωργίου. Η μάχη, γνωστή ως Μάχη της Αράχωβας, διήρκεσε έξι ημέρες.

Greek rebels under Georgios Karaiskakis (1780-1827) defeated the Ottomans at the 1826 Battle of Arachova.
Οι Έλληνες επαναστάτες υπό τον Γεώργιο Καραϊσκάκη (1780-1827) νίκησαν τους Οθωμανούς στη μάχη της Αράχωβας το 1826.


Its name is of South Slavic origin and denotes a place with walnut trees. 
Το όνομά της είναι νοτιο- σλαβικής προέλευσης και δηλώνει «την τοποθεσία με καρυδιές».
Built on the slopes of Parnassos, Arachova is famous for its traditional houses, its beautiful streets with its picturesque staircases and the wild beauty of its nature.
Χτισμένη στις πλαγιές του Παρνασσού, η Αράχωβα φημίζεται για τα παραδοσιακά σπίτια της, τα όμορφα δρομάκια με τις γραφικές σκάλες της και την άγρια φυσική ομορφιά της.

Gregoris & Lygia Malioti, Popi Nicolaises in Arachova which is a tourist destination due to its location in the mountains, its traditions and its proximity to the town of Delphi.
Ο Γρηγόρης & Λυγία Μαλιώτη, Πόπη Νικολαΐδου, στην Αράχωβα, που είναι ένας τουριστικός προορισμός λόγω της θέσης της στα βουνά, των παραδόσεών της και της εγγύτητάς της με την πόλη των Δελφών.

Countryside stone houses, picturesque paved alleys, unsurpassed natural beauty, tradition, intense nightlife, local delicacies ... welcome thousands of visitors.
Χωριάτικα πέτρινα σπίτια, γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια, αξεπέραστη φυσική ομορφιά, παράδοση, έντονη νυχτερινή ζωή, τοπικές λιχουδιές… υποδέχονται τους χιλιάδες επισκέπτες της.

Old village, now a town and a former municipality, Arachova perched on the mountains with fantastic view!
Παλαιό χωριό, τώρα πόλη και πρώην δήμος, η Αράχωβα σκαρφαλωμένη στα βουνά με φανταστική θέα!

Although contemporary culture tends to outdo regional folklore, the town maintains some local customs and demonstrates them at celebrations.
Αν και ο σύγχρονος πολιτισμός τείνει να ξεπεράσει την τοπική λαϊκή παράδοση, η πόλη διατηρεί τοπικά έθιμα και τις παρουσιάζει στις εορταστικές εκδηλώσεις.


Lygia Malioti & Popi Nicolaides, have just arrived from the nearby town of Delphi.
Η Λυγία Μαλιώτη & Πόπη Νικολαΐδου, μόλις έχουν φθάσει από την κοντινή πόλη των Δελφών.


Nestled on Mt Parnassos, Arachova is a town that has been transformed into a popular destination for those seeking winter sports and relaxation.
Φωλιασμένη στο όρος Παρνασσός, η Αράχωβα είναι μια πόλη που έχει μετατραπεί σε δημοφιλή προορισμό για όσους αναζητούν χειμερινά σπορ και χαλάρωση.

For the lovers of winter sports near Arachova Parnassos Ski Center is located Arachova, for several years now, is firmly among the top winter destinations in Greece.
Για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ, κοντά στην Αράχωβα βρίσκεται το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού. Η Αράχωβα, εδώ και αρκετά χρόνια, είναι από τους κορυφαίους χειμερινούς προορισμούς στην Ελλάδα.

Apart of the beautiful winter landscape, the traditional houses and the beautiful cobblestone streets complete the stunning image of the town.
Εκτός από το όμορφο τοπίο του χειμώνα, τα παραδοσιακά σπίτια και οι όμορφοι λιθόστρωτοι δρόμοι ολοκληρώνουν την εκπληκτική εικόνα της πόλης.

It is the most cosmopolitan winter destination in Greece, a great favourite for passionate ski lovers and celebrities,
Είναι ο πιο κοσμοπολίτικος χειμωνιάτικος προορισμός στην Ελλάδα, ένα μεγάλο φαβορί για παθιασμένους λάτρεις του σκι και διασημότητες.

Lygia Malioti, Popi Nicolaides, Apollonas-Giannis Papaioannou and Gregoris Maliotis, on the unique balcony of Parnassos! Giannoukos explains in every detail the story behind the stunning views.
Η Λυγία Μαλιώτη, Πόπη Νικολαΐδου, Απόλλωνας-Γιάννης Παπαϊωάννου και Γρηγόρης Μαλιώτης στο μοναδικό μπαλκόνι του Παρνασσού! Ο Γιαννούκος εξηγεί με κάθε λεπτομέρεια την ιστορία πίσω από την εκπληκτική θέα.

The balcony of Parnassos is a natural observatory from which you can enjoy magnificent views.
Το μπαλκόνι του Παρνασσού είναι ένα φυσικό παρατηρητήριο από το οποίο μπορείτε να απολαύσετε υπέροχη θέα.

In a complimentary gesture, our tour guide in fact a taxi driver, Apollonas-Giannis (Giannoukos) Papaioannou, offered to show us the best of Arachova town.
Σε μια φιλοφρονητική χειρονομία, ο ξεναγός μας -στην πραγματικότητα, οδηγός ταξί- ο Απόλλωνας-Γιάννης (Γιαννούκος) Παπαϊωάννου, προσφέρθηκε να μας δείξει τα καλύτερα σημεία της πόλης της Αράχωβας.

Giannoukos was very kind, friendly and generous and we were impressed by his genuine hospitality.
Ο Γιαννούκος ήταν πολύ ευγενικός, φιλικός και γενναιόδωρος και μας εντυπωσίασε με την αυθεντική φιλοξενία του.


Undoubtedly a breathtaking mountain scenery in all respects.
Ένα αναμφίβολα μαγευτικό ορεινό τοπίο από κάθε άποψη.

Apollonas-Giannis Papaioannou, Popi & Phivos Nicolaides absolutely satisfied from what they have seen.
Ο Απόλλωνας-Γιάννης Παπαϊωάννου, η Πόπη και ο Φοίβος Νικολαΐδης απολύτως ικανοποιημένοι από αυτά που έχουν δει.

The once-quiet and unimportant village, is today often referred to by Greeks as the 'Winter Mykonos'!
Το άλλοτε ήσυχο και ασήμαντο χωριό, σήμερα αναφέρεται συχνά από τους Έλληνες ως η «Χειμερινή Μύκονος»!

In a dreamy mountainous setting. Thanks to Apollonas-Giannis Papaioannou who brought us here!
Σε ένα ονειρεμένο ορεινό περιβάλλον. Χάρις στον Απόλλωνα- Γιάννη Παπαϊωάννου, που μας έφερε εδώ!

The mountainous town nestling picturesquely at the foot of Mt. Parnassos in Viotia, Greece.
Η ορεινή πόλη φωλιασμένη γραφικά στους πρόποδες του βουνού Παρνασσός στη Βοιωτία της Ελλάδας.


Popi Nicolaides enjoys the beauty of the town, from the balcony of Parnassos (Mt.). 
Η Πόπη Νικολαΐδου χαίρεται την ομορφιά της πόλης από το μπαλκόνι του Παρνασσού.

Gregoris Maliotis with Apollonas-Giannis Papaioannou.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης με τον Απόλλωνα- Γιάννη Παπαϊωάννου.

Apollonas-Giannis Papaioannou and Phivos Nicolaides in the balcony of Parnassos from which the view is truly amazing.
Ο Απόλλωνας- Γιάννης Παπαϊωάννου και ο Φοίβος Νικολαΐδης στο μπαλκόνι του Παρνασσού, από το οποίο η θέα είναι πραγματικά εκπληκτική.

Our passionate and experienced local guide, Giannoukos made our tour fun and memorable!
Ο παθιασμένος και έμπειρος τοπικός ξεναγός μας, Γιαννούκος, έκανε τη περιοδεία μας διασκεδαστική και αξέχαστη!

Traditional stone houses in cobbled street... These photogenic little streets can be found in many places in the town.
Παραδοσιακά πέτρινα σπίτια και πλακόστρωτα δρομάκια... Αυτοί οι φωτογενείς μικροί δρόμοι βρίσκονται σε πολλά σημεία της πόλης.

The Parnassos Mountain has an amazing scenery, and all the scenic landscapes around are even more incredible at sunrise and/or sunset.
Το όρος Παρνασσός έχει μια καταπληκτική θέα και όλα τα γραφικά τοπία γύρω είναι ακόμα πιο απίστευτα στην ανατολή και/ή στο ηλιοβασίλεμα.


Beautiful stone houses architecture in the town.
Όμορφη αρχιτεκτονική σπιτιών χτισμένων από πέτρα στην πόλη.


The undeniable charm and romance of cobblestone streets.
Η αδιαμφισβήτητη γοητεία και ο ρομαντισμός των πλακόστρωτων δρόμων.

Lygia & Gregoris Maliotis, Popi Nicolaides, discover the traditional character of the town by taking leisurely walks through its narrow cobblestone streets.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη Νικολαΐδου, ανακαλύπτουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα της πόλης, κάνοντας χαλαρές βόλτες στους στενούς πλακόστρωτους δρόμους της.


A fantastic tea shop in the city center.
Ένα φανταστικό τεϊοποτείο στο κέντρο της πόλης.

Popi Nicolaides outside a cozy shop selling traditional delicious local products!
Η Πόπη Νικολαΐδου έξω από ένα ωραίο κατάστημα, που πωλεί παραδοσιακά νόστιμα τοπικά προϊόντα!


Beautiful house architecture and design with local style!
Όμορφη αρχιτεκτονική και σχεδιασμός με το τοπικό στυλ!

Popi Nicolaides, Lygia & Gregoris Maliotis, choose local traditional products from Arachova.
Η Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, επιλέγουν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα της Αράχωβας.


A lovely visit to Arachova which proved to be unexpectedly great fun!
Μια υπέροχη επίσκεψη στην Αράχωβα, η οποία αποδείχθηκε απροσδόκητα μεγάλη διασκέδαση!

No comments: