Tuesday, March 29, 2011

Pecs, Hungary

Cultural capital of Europe in 2010
Πετς, Ουγγαρία, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 2010

Pecs, or Sopiane as it was called by the Romans, has over 2,000 years of its history. It's the fifth largest city of Hungary
Η Πετς, ή Σοπιάνε όπως ονομάστηκε από τους Ρωμαίους, έχει πάνω από 2.000 χρόνια ιστορίας.  Είναι η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της Ουγγαρίας.
In 1998 the city of Pécs was given theUNESCO prize Cities for peace for maintaining the cultures of the minorities, and also for its tolerant and helping attitude toward refugees of the Balkan Wars.

Το 1998 δόθηκε στην Πετς το βραβείο της ΟΥΝΕΣΚΟ «Πόλεις της ειρήνης για τη διατήρηση των πολιτισμών των μειονοτήτων», καθώς, επίσης, για την αποδοχή και τη βοήθεια στους πρόσφυγες των Βαλκανικών Πολέμων.
Mrs. Androulla Vassiliou, EU commissioner for education, culture, youth, multilingualism and sports  and Mr. George Vassiliou, former president of Cyprus paid a two-day visit in the City of Pécs, Hungary, cultural capital of Europe in 2010.
 Η κα. Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπος της ΕΕ για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία, την πολυγλωσσία και του αθλητισμού και ο κ. Γιώργος Βασιλείου, πρώην πρόεδρος της Κύπρου πραγματοποίησαν διήμερη επίσκεψη στην πόλη Πετς, της Ουγγαρίας, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2010.
The commissioner arrived in this unique, sub-mediterranean pearl on invitation by Mayor Dr. Zsolt Páva and Rector Professor József Bódis.  On Friday, March 25th Mayor Páva received Mrs. and Mr. Vassiliou in his office, which was followed by lunch in a famous Császár Restaurant given in honor of her excellency and his excellency.
Η Επίτροπος έφτασε σε αυτό το μοναδικό, μισο-μεσογειακό μαργαριτάρι μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Δρ Ζσολτ Πάβα και του Πρύτανη Καθηγητή Τζόζσεφ Μπότης.  Την Παρασκευή 25 Μαρτίου ο Δήμαρχος Ζσολτ Πάβα δέχτηκε το ζεύγος Βασιλείου, στο γραφείο του. Ακολούθησε γεύμα προς τιμήν τους στο γνωστό εστιατόριο Κσασζάρ.
After lunch Mrs. Vassiliou was escorted by Vice Rector Professor László I. Komlósi to the Aladár Rácz Roma Cultural and Educational Center. A group of Romas ranging from pre-school age to elementary school to university received the commissioner and gave her an idea about the educational opportunities and integratuional difficulties of the Roma ethnic group. The commissioner had the opportunity to discuss with five Romani university students.
Μετά το γεύμα την κα. Βασιλείου συνόδευαν ο Αντιπρύτανης Καθηγητής κ. Λάσζο Ι. Κομλόση στο Πολιτιστικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο Αλαντάρ Ρατζ Ρομά. Μια ομάδα των Ρομά που συμπεριελάμβανε μαθητές από την προσχολική ηλικία, το δημοτικό σχολείο έως το πανεπιστήμιο καλοσώρισε την Επίτροπο και της έδωσε μια ιδέα σχετικά με τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες και τις δυσκολίες εκπαίδευσης της εθνικής κοινότητα των Ρομά. Η Επίτροπος είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τους πέντε Ρομά, φοιτητές.
The commissioner visited the Klomo-Library of the University of Pécs, where rector József Bódis, Vice Rector László Komlósi and secretary general of UNEECC (University Network of the European Cultural Capitals) Mrs. Gyöngyi Pozsgai, were her hosts.
Η Επίτροπος επισκέφθηκε τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κλόμο του Πετς, όπου ο πρύτανης Τζόζσεφ Μπότις, ο Αντιπρύτανης Λάσζο Ι. Κομλόσι και η γενικός γραμματέας της UNEECC (Πανεπιστημιακό Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Πρωτευουσών) κα. Γκοϊόνγκρι Ποζσγκάι, ήταν οικοδεσπότες της.
The University of Pécs was founded in 1367 as the first university of Hungary. The Klimo Library was the ecclesiastic library of bishop Klomi who in 1740 opened his library to the public. Thus, the Klimo Library became the first public library in Pécs.
Το Πανεπιστήμιο του Πετς ιδρύθηκε το 1367 ως το πρώτο πανεπιστήμιο της Ουγγαρίας. Η Βιβλιοθήκη Κλίμο ήταν η εκκλησιαστική βιβλιοθήκη του επισκόπου Κλόμη οποίος το 1740 άνοιξε τη βιβλιοθήκη του στο κοινό. Έτσι, η Βιβλιοθήκη Κλόμη έγινε η πρώτη δημόσια βιβλιοθήκη στο Πετς.
 
Professors László and Elisabeth Komlósi accompanied Mrs. and Mr. Vassiliou to a concert in the evening. The new Kodály Center is the Concert Hall of the City of Pécs that was built on the occasion of the Cultural Capital of Europe. They listened to the symphonies by Franz Liszt and Sergei Rachmaninov.
 Οι καθηγητές Λάσζλο και Ελίζαμπεθ Κομλόσι συνόδευσαν την κυρία και τον κ. Βασιλείου σε βραδυνή συναυλία. Το νέο Κέντρο Κοτάλυ είναι το Μέγαρο Μουσικής της πόλης Πετς, που χτίστηκε με την ευκαιρία του έτους, της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Απόλαυσαν  τις συμφωνίες των Φραντς Λιστ και Σεργκέι Ραχμανίνωβ.
The commissioner visited the Mosque of Jakovali Hassan on the Main Square of Pécs and the Roman Necropolis, a UNESCO Wolrd Cultural Heritage site. The underground heritage, with the highlights of Cella Septichora, was shown to the couple by Prof. Bálint Bachmann, dean of the Engineering Faculty of the University of Pécs. Prof. Bálint Bachmann, and his father, Prof. Zoltán Bachman were the main architects during the reconstruction of the Early Christian Necropolis of the Roman Town called Sopianae.
Η Επίτροπος επισκέφθηκε το Τζαμί του Χασάν Τζακοβαλί στην κεντρική πλατεία του Πετς και τη Ρωμαϊκή Νεκρόπολη, ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Το ζεύγος ξεναγήθηκε τον καθηγητή Μπαλίντ Μπάκμαν, κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Πετς στην υπόγεια κληρονομιά, με τα κυριότερα σημεία της Σέλλα Σεπτότσορα. Ο καθηγητής Μπαλίντ Μπάκμαν και ο πατέρας του, ο καθηγητής Ζολτάν Μπάκμαν ήταν οι κύριοι αρχιτέκτονες κατά τη διάρκεια της ανασυγκρότησης της παλαιοχριστιανικής νεκρόπολης της ρωμαϊκής πόλης που ονομάζεται Σοπιανάη.
After their visit in Pécs, Mrs. and Mr. Vassiliou went back to Budapest where the Hungarian Presidency provides for an array of European Events for EU politicians and European governments.
Μετά την επίσκεψή τους στο Πετς, η κα και ο κ. Βασιλείου επέστρεψαν στη Βουδαπέστη, όπου η ουγγρική προεδρία οργάνωσε μια σειρά από εκδηλώσεις για τους Ευρωπαίους πολιτικούς και τις κυβερνήσεις της ΕΕ.
View his website: Dr. Laszlo Imre Komlosi

                                                                             

Δείτε την ιστοσελίδα του : Δρ Λάσζλο Ίμρε Κομλόσι
View Video : Pecs, Hungary

17 comments:

magda said...

Πολύ ωραίες φωτογραφίες και μια υπέροχη πόλη !
Ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα ξενάγηση !

joo said...

Pecs looks like a wonderful place, and the library is awesome!

Yaelian said...

Interesting! It looks like a very interesting place! Turku in Finland is one of the cultural capitals of this year..

Marina Mott said...

Sounds beautiful! I love that library!

Amanda said...

what a beautiful country, and stunning architecture - i would love to travel there someday. thank you for sharing this well-kept secret.

Ira Buscacio said...

Felipe, querido amigo!

Maravilhosa arquitetura. Sonho com um Brasil mais prestigiado culturalmente.
Beijos e linda semana

Ann said...

a wonderfully interesting and informative post! thanks for sharing phivos. xo

Farmchick said...

A very informative post and I love that library!

Lorena G. Sims said...

It is really nice to know the History..Very informative!

Rajesh said...

Beautiful place. The architecture is amazing.

Ola said...

Thank you for this post. I already made a deicison that I want to see Budapest again, the question is only when:)

FashionJazz said...

Really looks like a stunning place! Thank you so much for your really sweet comment on the facehunter post it meant alot :) x

Eneida said...

Gosto muito de bibliotecas e livrarias!
Cultura é sempre importante!
Abraço, amigo!

Λεμέσια said...

Ακόμη μια ενδιαφέρουσα πόλη!
Μέσω του πολύ πετυχημένου θεσμού της πολιτιστικής πρωτεύουσας αναδεικνύονται όλο και περισσότερες όμορφες γωνιές της Ευρώπης...

Indrani said...

Planning a trip to Budapest, Pecs not yet in plans. Great views of the place, thanks!

Anonymous said...

Querido amigo preciosa entrada, siempre es una delicia visitarte.

•★´¨) Te dejo
¸.•☆¨) besos y todo mi cariño.
(¸.•´ que tengas un hermoso día
`•. ) Que Dios te bendiga!!!
¤ .•) y llene de luz tu
(.•´ Bello corazón`
★.¤ ´¨) ¤ .•´¸.•☆´¨) ¸.•★¨¨¨)
(¸.•´ (¸.•` ☆★.....☆★( `•.¤ `•.¸ ) ¤
___☆...*000000___000000 *...☆
__★...*00000000_00000000 *...★
__☆...*00000000000000000 *...☆
___★...*000000000000000 *...★
_____☆...*00000000000 *...☆
________★...*00000 *...★
_________☆...* 00 *...☆
________★...☆ 0 ☆... ★

★________ Noemí________★

J_on_tour@jayzspaze said...

This seems like a nice city with some great architecture. It is good to know that it has a history of being known as a place of Balkan peace.