Friday, September 9, 2011

Aphrodite’s Rock in Paphos - Cyprus

Most romantic hotspot
Ρομαντικός τόπος, υπέροχο τοπίο
The beach at Aphrodite’s Rock in Paphos has made it on to a list of the world’s 100 most romantic hotspots compiled by travel guide publisher Lonely Planet.
Η παραλία της Αφροδίτης στην Πάφο ή της Πέτρας του Ρωμιού, όπως είναι πιο γνωστή, συγκαταλέγεται ανάμεσα στα εκατό πιο σημαντικά ρομαντικά τοπία στον κόσμο, σύμφωνα με τον κατάλογο του εκδοτικού οίκου ταξιδιωτικών οδηγών Lonely Planet.
The Aphrodite's Beach on Cyprus, where the goddess herself was legendarily blown ashore on an obligingly large scallop shell.
Η Πέτρα του Ρωμιού είναι σύμφωνα με τη μυθολογία το σημείο όπου αναδύθηκε η Θεά της ομορφιάς Αφροδίτη μέσα από ένα μεγάλο όστρακο.
Petra tou Romiou, a rock off the shore along the main road from Paphos to Limassol, has been regarded since ancient times as the birthplace of Aphrodite, goddes of love and fertility.
Η Πέτρα του Ρωμιού, ένας βράχο από την ακτή κατά μήκος του κεντρικού δρόμου από την Πάφο προς Λεμεσό, θεωρείται από την αρχαιότητα ως η γενέτειρα της Αφροδίτης, Θεά της αγάπης και της γονιμότητας.

Petra tou Romiou means "the Rock of the Greek" and does not refer to Aphrodite but to another myth, that of the Byzantine hero Dighenis who threw the rocks at pirates to protect his lady.
Πέτρα του Ρωμιού σημαίνει «Ο βράχος του Έλληνα» και δεν αναφέρεται στην Αφροδίτη, αλλά σ’ έναν άλλο μύθο, αυτόν του Βυζαντινού Διγενή ήρωα που πέταξε τους βράχους στους πειρατές για να προστατέψει την κυρία του.
 
It is said that in certain weather conditions, the waves rise, break and form a column of water that dissolves into a pillar of foam. With imagination, this looks for just a moment like an ephemeral, evanescent human shape.
Λέγεται ότι κάτω από ορισμένες καιρικές συνθήκες, τα κύματα σηκώνονται, σκάνε και δημιουργούν μια στήλη νερού που διαλύεται σε ένα πυλώνα αφρού. Με λίγη φαντασία, αυτό φαίνεται για μια στιγμή σαν μια εφήμερη, ανθρώπινη μορφή.
American friend Cheryl Hatzis from Thessaloniki, Greece discovering the stunning place.(Her Blog Rice, beans & pistichio and Fecebook profile
Η Αμερικανίδα φίλη Τσέρολ Χατζής από τη Θεσσαλονίκη ανακαλύπτει το υπέροχο μέρος (Το Μπλογκ της Rice, beans & pistichio and Fecebook profile 
There is a long narrow pebbly beach at Petra tou Romiou that extends to either side of the largest rock and its satellites.
Υπάρχει μια μακρά στενή παραλία με βότσαλα στην Πέτρα του Ρωμιού, που εκτείνεται σε κάθε πλευρά από τα μεγαλύτερα βράχια και τους δορυφόρους τους.
The area is very picturesque and peaceful. - Η περιοχή είναι ήσυχη και γραφική.
Cheryl looking everywhere for the magical, mythical secrets.
Η Τσέρολ ψάχνοντας για τα μαγικά, μυθικά μυστικά. 
It is popular with families and picnickers. - Δημοφιλής τόπος για οικογένειες και εκδρομείς.
The beach attracts thousands of tourists every year primarily for young couples who visit the beach to express their love, swimming in the area.
Η παραλία αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο και κυρίως για νεαρά ζευγάρια που επισκέπτονται την παραλία για να εκφράσουν τον έρωτα τους, κολυμπώντας στην περιοχή.

This is the second important distinction for the beach of Aphrodite's Rock, which two years ago had won the first prize for the highest quality beaches.
Πρόκειται για τη δεύτερη σημαντική διάκριση για την παραλία της Πέτρας του Ρωμιού, η οποία πριν από δύο χρόνια είχε κερδίσει και το πρώτο βραβείο για τις ποιοτικότερες παραλίες.

3 comments:

Cheryl said...

It was a pleasure visiting the Petra tou Romiou. Many thanks to you and Popi for your hospitality and most of all, for taking me to such amazing locations! :)
Thank you!

Susu Paris Chic said...

So soo romantic! Would love to dip my feet into this beautiful water!

Magia da Inês said...

º° ✿
Amigo, ♥ ♫° ·.

Simplesmente maravilhosa...
a praia, a rocha em formato de concha e as águas azuis e cristalinas.
Um monumento à Chipre.
Explendida beleza!!!

Beijinhos.
Brasilº° ✿
♥ ♫° ·.