Thursday, September 1, 2011

Washington D.C. USA

Washington D.C. the dreaming capital of America
Ουάσιγκτον, η ονειρεμένη πρωτεύουσα της Αμερικής

Washington, D.C. formally the District of Columbia is the capital of the United States of America.
Η Ουάσιγκτον, επισήμως η Περιφέρεια της Κολούμπια είναι η πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών.
The Mall that stretches from the foot of the Capitol, past the Smithsonian Museums and the White House, and ends at the Lincoln Memorial.
Ο γνωστός «περίπατος» (Μολλ) που απλώνεται από τους πρόποδες του Καπιτωλίου, περνά από τα Μουσεία Σμισθόνιαν, το Λευκό Οίκο και καταλήγει στο Μνημείο Λίνγκολ.
The capital city named after George Washington (1732–1799), General and first President of the United States of America.
Η πόλη πήρε το όνομά της από τον εθνικό ήρωα (ένας από τους πατέρες του Αμερικανικού έθνους) και πρώτο πρόεδρο της χώρας Τζορτζ Ουάσιγκτον (1732-17991).

The grant marble and granite obelisk, the Washington Monument serves as the city's focal point.
Ο τεράστιος, μαρμάρινος οβελίσκος από γρανίτη, το Μνημείο Ουάσιγκτον χρησιμεύει ως το σημείο αναφοράς της πόλης.
Washington is a city of vistas—a combination of geometry and art. Unlike other large cities, it isn't dominated by skyscrapers.
Η Ουάσιγκτον είναι μια πόλη με απλωσιά, σένα συνδυασμό γεωμετρίας και τέχνης. Σε αντίθεση με άλλες μεγάλες πόλεις, δεν κυριαρχείται από ουρανοξύστες.
It was founded in 1791. The city was planned and developed in the late 18th century to serve as the permanent national capital.
Ιδρύθηκε το 1791. Η πόλη σχεδιάστηκε και κτίστηκε στα τέλη του 18ου αιώνα για να χρησιμεύσει ως μόνιμη εθνική πρωτεύουσα.
The architecture of Washington varies greatly.
Η αρχιτεκτονική της Ουάσιγκτον ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό.
The project was assigned to French architect and engineer Pierre Charlie L'Enfant, who proposed circles, squares and rays, with magnificent buildings, to honor the city.
Τα σχέδια είχαν ανατεθεί στον Γάλλο αρχιτέκτονα και μηχανικό Πιέρ Τσάρλι Λ' Ενφάντ, ο οποίος πρότεινε ένα σχέδιο κύκλων, πλατειών, τετραγώνων κι αχτίνων με μεγαλοπρεπή κτίρια, για να τιμούν την πόλη.
Washington D.C. is especially known for its museums.
Είναι ιδιαίτερα γνωστή για τα μουσεία της.
The City of diplomacy, politics, history, tradition, drama, the many great and ordinary people…
Η πόλη της διπλωματίας, της πολιτικής, της ιστορίας, της παράδοσης, του θεάτρου, των πολλών απλών ανθρώπων και των μεγάλων προσωπικοτήτων...
Washington, D.C. is more than just the capital  city - it is also home to more than 176 embassies, where colours, cultures and languages mix like nowhere else.
Η Ουάσιγκτον είναι κάτι περισσότερο από πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής - είναι επίσης η έδρα για πάνω από 176 πρεσβειών, όπου η ποικιλομορφία χρωμάτων, πολιτισμών και γλωσσών εν υπάρχει πουθενά αλλού.
From its monuments and buildings to its historic neighborhoods and free museums, the capital of the United States offers so many interesting attractions; it's hard to know where to begin.
Από τα μνημεία και κτίρια της ως τις ιστορικές γειτονιές της και τα μουσεία, η πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών προσφέρει τόσα πολλά ενδιαφέροντα αξιοθέατα της πόλης, που είναι δύσκολο να ξέρεις από πού να αρχίσεις.
For many visitors the Capitol on the hill is the most exhilarating experience Washington has to offer.
Για πολλούς επισκέπτες το Καπιτώλιο στο λόφο είναι η πιο συναρπαστική εμπειρία που έχει να προσφέρει η Ουάσιγκτον .

It's the city's most impressive work of architecture; it has on display documents, art, and artifacts from 400 years of American history.
Είναι το πιο εντυπωσιακό έργο αρχιτεκτονικής της πόλης. Εκθέτει σχετικά έγγραφα, πίνακες και τεχνουργήματα από την 400 χρόνων αμερικανική ιστορία.
Our tour guide, Barbara said that the cornerstone was laid by George Washington on September 18, 1793,
Η ξεναγός μας Μπάρπαρα, είπε ότι ο θεμέλιος λίθος τοποθετήθηκε από τον Γιώργο Ουάσιγκτον στις 18 Σεπτεμβρίου 1793.
Like many other buildings in Washington, DC -- Capitol is based on ancient Greek and Roman designs.
Όπως πολλά άλλα κτίρια στη πρωτεύουσα,  η αρχιτεκτονική του Καπιτωλίου βασίζεται σε σχέδια από την αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή εποχή.

Picnicking and relaxing in the Capitol's park.
Ξεκούραση και πίκνικ στο πάρκο του Καπιτωλίου.
The south wing of the building contains the chambers of the House of Representatives. The north wing is home to the Senate.
Η νότια πτέρυγα φιλοξενεί τη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη βόρεια πτέρυγα τη Γερουσία. Εδώ συνεδριάζει το Κογκρέσο με τα 535 μέλη του. Εκατόν γερουσιαστές (2 από κάθε Πολιτεία) και 435 βουλευτές. 
The dome is 180 feet three inches tall and 96 feet wide on the inside. On the outside, it is topped by the Statue of Freedom.
Ο θόλος είναι 180 πόδια ύψος και 96 πόδια πλάτος εσωτερικά. Στην κορυφή του είναι τοποθετημένο το Άγαλμα της Ελευθερίας. Ο θόλος του σε στιλ μπαρόκ είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο.
The National Archives houses thousands of documents important to American history including the Declaration of Independence, the United States Constitution, and the Bill of Rights.
Τα Εθνικά Αρχεία με τις χιλιάδες σημαντικά έγγραφα από την αμερικανική ιστορία, συμπεριλαμβανομένης της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας, το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, και τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων.

The Statue of Freedom was placed on top of the Capitol Dome in 1863.
Το Άγαλμα της Ελευθερίας τοποθετήθηκε στην κορυφή του θόλου το 1863.
Posing for the memories... -  Ποζάροντας για τις αναμνήσεις...
The memories came be priceless. That's it! - Οι ανεκτίμητες αναμνήσεις... Αυτό είναι!
Located in three buildings on Capitol Hill, the Library of Congress is the largest library complex in the world with a collection of over 147 million books, manuscripts, and other materials.
Σε ένα από τα τρία κτίρια στο Καπιτώλιο βρίσκεται η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου που έχει τη μεγαλύτερη συλλογή βιβλίων στον κόσμο, με πάνω από 147 εκατομμύρια βιβλία, χειρόγραφα και άλλο υλικό.

Recollecting herself just outside the Capitol. -  Σε αυτοσυγκέντωση έξω από το Καπιτώλιο.
The United States Supreme Court Building was completed in 1935; An impressive marble building.
Το Ανώτατο Δικαστήριο ολοκληρώθηκε το 1935. Είναι ένα πολύ εντυπωσιακό κτίριο, η μεγαλύτερη κατασκευή από μάρμαρο στον κόσμο.
The buildings in the Greco-Roman style were the ones that captured my attention immediately and attracted.
Τα κτίρια στο Ελληνο-Ρωμαϊκό στυλ ήταν αυτό που τράβηξε την προσοχή μου αμέσως.
The White House is the official residence and principal workplace of the President of the United States.
Ο Λευκός Οίκος είναι η επίσημη κατοικία και κύριος χώρος εργασίας του Προέδρου των ΗΠΑ.
It was built between 1792 and 1800 of white-painted aquia sandstone in the Neoclassical style.
Κτίστηκε μεταξύ του 1792 και 1800 με πορόλιθο που πογιατίστηκε άσπρο σε Νεοκλασσικό στυλ.
The White House is a symbol of leadership.
Ο Λευκός Οίκος είναι σύμβολο της άσκησης ηγεσίας.
The Lafayette Park across the street from the White House. In the center stands the statue of President Andrew Jackson, erected in 1853.
Το Πάρκο Λαφαγιέτ απέναντι από τον Λευκό Οίκο. Στο κέντρο το άγαλμα του έφιππου Προέδρου των ΗΠΑ Άντριου Τζάκσον που κατασκευάστηκε το 1853.
An anti-War protester stands directly in front of the White House.
Διαδηλωτής κατά του πολέμου στρατοπέδευσε ακριβώς έξω από τον Λευκό Οίκο.
A normal situation in a democratic society.
Συνηθισμένη εικόνα σε μια δημοκρατική κοινωνία.
What are you... a protester... or what? - Τι είσαι εσύ... διαδηλωτής;
The charming St. John's Church, Lafayette Square— a protestant Episcopal church located across from the White House. “President’s Church”.
Η ωραία μικρή εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στην Πλατεία Λαφαγιέτ, ακριβώς απέναντι από τον Λευκό Οίκο, που την ονομάζουν και "Προεδρική Εκκλησία", λόγω γειτνίασης, αλλά και χρήσης από ένοικους του Λευκού Οίκου.

Arlington National Cemetery in Virginia, is a military cemetery, established during the American Civil War.
Το Εθνικό Κοιμητήριο Άρλιγκτον στη Βιρτζίνια είναι ένα στρατιωτικό νεκροταφείο, που ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού εμφύλιου πολέμου.
The cemetery is situated directly across the Potomac River from the Lincoln Memorial in Washington D.C.
Arlington National Cemetery is divided into 70 sections, with some sections in the southeast portion of the cemetery reserved for future expansion
Το Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλιγκτον χωρίζεται σε 70 τμήματα.
Eternal flame and marker at the grave of John F. Kennedy, 35th president of the United States.  
Η αιώνια φλόγα στον τάφο του Τζον Φ. Κέννετυ, 35ου προέδρου των ΗΠΑ.
Phivos Nicolaides and Kypros-Stephanos Toumbas at the grave of President John F. Kennedy.  
Φοίβος Νικολαιδης και Κύπρος-Στέφανος Τούμπας στον τάφο του Τζον Φ. Κέννετυ.
More than four million people visit the cemetery annually. 
Περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι επισκέπτονται κάθε χρόνο το νεκροταφείο.
The Tomb of the Unknown Soldier,  stands on top of a hill overlooking Washington, D.C.
Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου με θέα την Ουάσιγκτον.
Outside the cemetery life is going on... 
Έξω από το νεκροταφείο η ζωή συνεχίζεται.
A group photo.  -  Ομαδική, αναμνηστική φωτογραφία.
The Lincoln Memorial was built to honor the 16th President of the United States , Abraham Lincoln
Το Μνημείο κτίστηκε για να τιμήσει τον 16ο Πρόεδρο της Αμερικής, Αβραάμ Λίνγκολ.
The building is in the form of a Greek Doric temple and contains a large seated sculpture of Abraham Lincoln.
Κτίστηκε σε Ελληνικό Δωρικό ρυθμό και φιλοξενεί ένα μεγάλο άγαλμα του Λίνγκολ.
Phivos Nicolaides, Despo Koliou, Panayiotis Kolios, Elena Aletrari and Popi Nicolaidou.
Φοίβος Νικολαΐδης, Δέσπω Κολιού, Παναγιώτης Κολιός, Έλενα Aλετράτη και Πόπη Νικολαιδου.

The Lincoln Memorial, designed after the temples of ancient Greece, in a neoclassical architecture.
Το νεοκλασσικό Μνημείο του Αβραάμ Λίνγκολ επηρεασμένο από την αρχαία Ελληνική  αρχιτεκτονική.
The Lincoln Memorial had over six million visitors in 2010.
Το μνημείο του Αβραάμ Λίνγκολ είχε πάνω από έξι εκατομμύρια επισκέπτες το 2010.
"In this temple, as in the hearts of the people for whom he saved the Union, the memory of Abraham Lincoln is enshrined forever." 

"Σε αυτό το ναό, όπως στις καρδιές των ανθρώπων για τους οποίους έσωσε την Ένωση, η μνήμη του Αβραάμ Λίνκολν κατοχυρώνεται για πάντα."

The exterior of the Memorial echoes a classic Greek temple.

23 comments:

Cheryl said...

An amazing visit to my nation's capital!! I have yet to visit- thank you for the wonderful tour. I love all of the photos. It looks like you & Popi enjoyed yourselves.

mari beika said...

Πόσο μου αρέσει που μας ταξιδεύεις!!

joo said...

It must be a wonderful place! Lovely set of photos.
Have a great weekend:)

Ola said...

Everything is so huge in the USA. Lucky you that you could both visit Washingtin!

Traveling Hawk said...

A very good reportage and great pictures, Phivos! I would add to what you wrote, the museums. The famous Smithonians and the Air and Space Museum have been the highlights of my visit in Washington, D.C.

DUTA said...

I love it that unlike other cities, Washington is not dominated by skyscrapers.

I suppose you felt at home with the Capitol and other buildings based on ancient greek architecture.

The pictures taken at the Arlington cemetery just gave me the bumps.

Thanks for sharing this grand tour of the greatest capital city in the world.

Magia da Inês said...

Olá, querido amigo!
Eu, como latino-americana não sou muito fã da América do Norte.
Mas suas fotografias estão tão bonitas!...
Bom fim de semana!
Beijinhos.
Brasil.

Couture Carrie said...

Gorgeous post, as always!
Love D.C.!

xoxox,
CC

Avian Art Photography by Bob Bushell said...

Hey, it's bigger than your capital city!

Carla Fernanda said...

Muito linda a cidade. Gosto muito para passear, mas para morar prefiro os lugares mais calmos.
Bom final de semana!
Carla

Brad said...

Phivos,
I really enjoyed reading this post and the photographs as usual are just breathtaking !

I hope you're having a wonderful time in The States :)

Brad

Bitch said...

Nice that you travel for us..
I prefer Greece, as you can see from my post's.
Wish you both a NICE WEEKEND!!!!

Kavita Saharia said...

Marvelous post .Gorgeous pictures and nice description. Loved revisiting Washington DC through your eyes. Regards.

Carla Fernanda said...

Bom final de semana!!
:D
Carla

Jael said...

Great pictures Phivos! I was in Washington DC 6 years ago and these pictures remind me of that time:)

IrinaBohemianDance said...

Very nice as always!!Lovely place and so beautiful photos!

Have a great weekend!

Irina

Magia da Inês said...

°º♫
°º✿
º° ✿♥ ♫° ·.
BOM FIM DE SEMANA!!!
Beijinhos.
Brasil.

°º♫
°º✿
º° ✿♥ ♫° ·.

eden said...

Beautiful photos as always.

Have a great week ahead.

Rajesh said...

Wonderful shots. Thanks for refreshing my memory.

Lydia said...

It is a pity that I have not yet visited the Capitol of my own country. I must say, Phivos, that your photos--this photo journal of Washington D.C.--give me the best sense of the place that I have had. Truly, you captured everything with such perfect lighting and views, and your commentaries following each image are so helpful. Thank you for the great care you took to compile this post.
Several things, weather related, were changed after your visit there. The Washington Monument has cracks at the top from the earthquake, and I just learned that the tropical storm Irene was too much for an old-growth tree that was situated right by JFK's gravesite, and it toppled. Quite likely it is one of the trees you captured in your image at the eternal flame and marker. ...And history marches on...

Zuzana said...

Beautiful images dear Philip, I have been in Washington twice, there is so much to see.
xoxo

FashionJazz said...

Have to visit Washington one day :) Happy Monday my friend xx

Eneida Freire said...

Excelentes imagens!!!
Beijo!
http://tengapaisajes.blogspot.com