Sunday, July 29, 2018

Rethymno, Crete - Greece

Greece travel secrets - Rethymno, Crete - Part I'
Ταξιδιωτικά μυστικά της Ελλάδας - Ρέθυμνο - Κρήτη - Μέρος Ι'

Rethymno is the capital of the homonymous prefecture (regional unit) of Crete and the seat of the metropolitan municipality.
Το Ρέθυμνο είναι πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού (περιφερειακής ενότητας) της Κρήτης και έδρα του μητροπολιτικού ομώνυμου Δήμου.
Testimonies for the existence of the city exist in the 5th-4th c. B.C. and they are mainly silver and bronze coins, which have the head of Apollo or Athena on one side, and the other trident or two dolphins or goats.
Μαρτυρίες για την ύπαρξη της πόλης υπάρχουν από τον 5ο-4ο αι. π.Χ. και είναι κυρίως ασημένια και χάλκινα νομίσματα, τα οποία έφεραν στη μια όψη την κεφαλή του Απόλλωνα ή της Αθηνάς, και στην άλλη τρίαινα ή δύο δελφίνια ή αίγα.
Rethymno is located in the north end of the prefecture, built by the sea and is a city with many faces.
Το Ρέθυμνο βρίσκεται στα βόρεια του Νομού, χτισμένο δίπλα στη θάλασσα και είναι μια πόλη με πολλά πρόσωπα.
Popi Nicolaides ready to taste the feeling of Crete!
Η Πόπη Νικολαΐδου είναι έτοιμη, να δοκιμάσει την αίσθηση της Κρήτης!
Rethymno combines the conveniences of a large city with the beauty of an old town. Both elements will mesmerize visitor.
Το Ρέθυμνο συνδυάζει τις ανέσεις μιας μεγάλης πόλης με την ομορφιά μιας παλιάς πόλης. Και τα δύο στοιχεία γοητεύουν τον επισκέπτη.
The population of the city amounts to 40,000 inhabitants and it’is the third largest city in Crete after Heraklion and Chania.
Ο πληθυσμός της πόλης ανέρχεται σε 40,000 κατοίκους και είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης μετά το Ηράκλειο και τα Χανιά.
Located in the square for decades since 1930, it has changed its position on the square's reconstructions, but the Unknown Soldier monument is always a point of reference in Rethymno during the national anniversaries and not only.
Βρίσκεται στην πλατεία εδώ και δεκαετίες, από το 1930. Εχει αλλάξει θέση στις αναπλάσεις της πλατείας, όμως πάντα το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, αποτελεί σημείο αναφοράς στο Ρέθυμνο, κατά τις εθνικές επετείους και όχι μόνο.
During the Battle of Crete (20–30 May 1941), the Battle of Rethymno was fought between German paratroopers and the Australian Force and the Greek Army.
Κατά τη διάρκεια της Μάχης της Κρήτης (20-30 Μαϊου 1941), η μάχη του Ρεθύμνου διεξήχθη μεταξύ των Γερμανών αλεξιπτωτιστών και του Αυστραλιανού αποσπάσματος και του Ελληνικού Στρατού.
Firefighter, Konstantinos Yamboudakis at the Holocaust of the Monastery of Arkadi (November 9, 1866).
Ο πυρπολητής, Κωνσταντίνος Γιαμπουδάκης στο ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου (9 Νοεμβρίου του 1866).
The longest beach of the island, with a length of more than 12 kilometers, extends to the east of the town of Rethymno until Skaleta.
Η μεγαλύτερη παραλία του νησιού με μήκος που ξεπερνάει τα 12 χιλιόμετρα απλώνεται στα ανατολικά της πόλης του Ρεθύμνου μέχρι τη Σκαλέτα.
Gregoris Maliotis trying to find the best view in the old town in which is also located the charming Venetian harbour, where an array of colourful fishing boats are docked.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης προσπαθεί, να βρει την καλύτερη θέα στην παλιά πόλη, όπου επίσης βρείσκεται το γοητευτικό βενετσιάνικο λιμάνι, με αγκυροβολημένα μια σειρά από πολύχρωμα αλιευτικά σκάφη.
The Venetian harbor, the old town. In Rethymno everything is overflowing with history, beauty and tradition.
Το ενετικό λιμάνι, η παλιά πόλη. Στο Ρέθυμνο τα πάντα ξεχειλίζουν ιστορία, ομορφιά και παράδοση.
  Lygia Malioti and Popi Nicolaides, walk to the Venetian harbour with the old lighthouse.
Η Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου, περπατούν στο ενετικό λιμάνι με τον παλιό φάρο.
In front of the Venetian old port with the restored lighthouse built between 1830-40.
Μπροστά στο παλιό Βενετσιάνικο λιμάνι με τον αναστηλωμένο φάρο που κτίστηκε μεταξύ 1830-40.

Young girls searching for the fairy-tale romance in Rethymno. 
Νεαρά κορίτσια αναζητώντας το ρομαντικό παραμύθι στο Ρέθυμνο.
Lygia & Gregoris Maliotis, Popi & Phivos Nicolaides exploring the waterfront and the streets in the old harbour.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης, εξερευνούν την προκυμαία και τους δρόμους στο παλιό λιμάνι.

The Venetian Fortezza is a major landmark in Rethymnon. The imposing fortress offers great photo opportunities as well as beautiful views over the town.
Η Βενετική Φορτέτσα είναι ένα σημαντικό ορόσημο στο Ρέθυμνο. Το επιβλητικό φρούριο προσφέρεται για εξαιρετικές φωτογραφίες καθώς και όμορφη θέα στην πόλη.
Lygia & Gregoris Maliotis, Popi Nicolaides, enjoy the magnificent view of Fortezza fortress
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη Νικολαΐδου, απολαμβάνουν τη θέα του φρουρίου Φορτέτζα.

The first building you will see is the warehouse of the artillery which nowadays operates as an exhibition hall.
Το πρώτο κτίριο που θα δείτε είναι η αποθήκη του πυροβολικού που σήμερα λειτουργεί ως εκθεσιακός χώρος.
Crowned by Fortezza, the old town of Rethymno is magical. A labyrinth full of surprises. A trip to the Venetian era.
Στεφανωμένη από τη Φορτέτσα, η παλιά πόλη του Ρεθύμνου είναι μαγική. Ένας λαβύρινθος γεμάτος εκπλήξεις. Ένα ταξίδι στην εποχή των Ενετών.

The Fortezza (fortress) was built by the Venetians (1573) to protect the city. 
Η Φορτέτζα (φρούριο) χτίστηκε από τους Ενετούς (1573) για να προστατεύσει την πόλη.

Lygia & Gregoris Maliotis, Popi & Phivos Nicolaides, up on Paleokastro hill, before they walk in Fortetzza.
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης, στο λόφο του Παλαιόκαστρου, πριν μπουν στη Φορτέτσα, το οχυρό που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της Ενετοκρατίας.

Fortezza, the Venetian fortress on the hill of Paleokastro, with the imposing view of the Aegean Sea and the city, is undoubtedly the symbol of Rethymno.
Η Φορτέτζα, το βενετσιάνικο φρούριο στο λόφο του Παλαιοκάστρου, με την επιβλητική θέα προς το Αιγαίο πέλαγος και την πόλη, αποτελεί αναμφίβολα το σύμβολο του Ρεθύμνου.

Not only are walls and the remains of its buildings of interest, the views from it to the town and also the sea are sweeping.
Δεν έχουν ενδιαφέρον μόνο τα τείχη και τα ερείπια των κτιρίων, αλλά και η θέα στην πόλη και στη θάλασσα είναι εκπληκτική.

Once upon a time, an easy rider used to drive it...
Μια φορά κι έναν καιρό την οδηγούσε ένας ξέγνοιαστος καβαλάρης...
The three-aisled temple of the Four Neo-Martyrs Aggelis, Manuel, George and Nicholas, in the square.
Ο τρίκλιτος ναός των Τεσσάρων Νεομαρτύρων Αγγελή, Μανουήλ, Γεωργίου και Νικολάου, στην πλατεία.

The Metropolitan Church of Rethymnon is dedicated to the Presentation of the Virgin Mary. It is also called "Great Virgin" in contrast to the "Little Virgin", (Lady of the Angels), located in the old town of Rethymno. It was built in 1956.
Ο Μητροπολιτικός ναός του Ρεθύμνου είναι αφιερωμένος στα Εισόδια της Θεοτόκου. Ονομάζεται και «Μεγάλη Παναγία» σε αντιπαραβολή με τη «Μικρή Παναγία», (Κυρία των Αγγέλων), που βρίσκεται στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου. Κτίστηκε το 1956.

The catholic church of Venetians.  -   Η καθολική εκκλησία των Ενετών.
Venetian fortification works mingle harmonically with orthodox and catholic churches and mosques.
Τα βενετσιάνικα έργα οχύρωσης συνδυάζονται αρμονικά με ορθόδοξες, καθολικές εκκλησίες και τζαμιά.

Venetian influences abound and the minarets and domed mosques remind of the Turkish influence long gone.
Οι βενετσιάνικες επιρροές αφθονούν και οι μιναρέδες και τα θολωτά τζαμιά υπενθυμίζουν την παλιά τουρκική επιρροή.
There are a lot of things to see and enjoy in Rethymno.
Υπάρχουν πολλά που μπορείτε, να δείτε και να απολαύσετε στο Ρέθυμνο.
Παλιά αρχοντικά μετατρέπονται σε πολιτιστικά κέντρα, μουσεία και εκθέσεις.
Old mansions are converted into cultural centers, museums and exhibitions.
The best way to learn, to feel the city is to merge with the crowd and let it take you on an unforgettable journey through the maze of Rethymno streets and through centuries.
Ο καλύτερος τρόπος για να μάθετε, να αισθανθείτε την πόλη, είναι να ανακατευθείτε με το πλήθος και να αφαιθείτε στο αξέχαστο ταξίδι μέσω του λαβυρίνθου των δρόμων του Ρεθύμνου μέσα από τους αιώνες.

Striking old buildings which attract immediately your attention.
Εντυπωσιακά παλιά κτίρια που προσελκύουν αμέσως την προσοχή σας.
At Titus Petychakis (or Platanos), you will pass from the lively restaurants and cafes to the famous Rimondi fountain.
Στην πλατεία Τίτου Πετυχάκη (ή Πλάτανο) θα περάσετε από τα πολύβουα εστιατόρια και καφέ, για να βγείτε στη διάσημη κρήνη Ριμόντι. 

   Popi Nicolaides, Lygia & Gregoris Maliotis at the Rimondi fountain built in 1626.
Η Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης στο σιντριβάνι Ριμόντι φτιαγμένο το 1626.

The Rimondi fountain in Rethymno.   -  Το σιντριβάνι Ριμόντι στο Ρέθυμνο.
The old Venetian town of Rethymno with the gorgeous architecture and traditional monuments complete this unique charm.
Η παλιά βενετική πόλη του Ρεθύμνου με την πανέμορφη αρχιτεκτονική και τα παραδοσιακά μνημεία που συμπληρώνουν τη μοναδική γοητεία.

Lygia Malioti, exploring one of the best preserved medieval cities in Greece.
Η Λυγία Μαλιώτη εξερευνά μια από τις καλύτερα διατηρημένες μεσαιωνικές πόλεις στην Ελλάδα.

Old buildings in the old part of the city, can be found on every corner. 
Υπάρχουν παλιά κτίρια σε κάθε γωνιά, στο παλιό τμήμα της πόλης.

Remains of the Ottoman era.   -   Κατάλοιπα της Οθωμανικής εποχής.
Rethymno is also a magnet for artists, many practicing age-old trades with modern twists.
Το Ρέθυμνο είναι επίσης ένας μαγνήτης για καλλιτέχνες, πολλοί που ασχολούνται με παλιές και σύγχρονες τεχνοτροπίες.

Rethymno began a period of growth when the Venetian conquerors of the island decided to put an intermediate commercial station between Heraklion and Chania.
Το Ρέθυμνο ξεκίνησε μια περίοδο ανάπτυξης, όταν οι Βενετοί κατακτητές του νησιού αποφάσισαν να τοποθετήσουν ένα ενδιάμεσο εμπορικό σταθμό μεταξύ Ηρακλείου και Χανίων.
Majestic mansions of Venetian architecture, arches and cobbled paths which create a magical atmosphere, reminiscence of the city’s turbulent –yet glorious– past.
Μεγαλοπρεπή αρχοντικά βενετσιάνικης αρχιτεκτονικής, καμάρες και καλντερίμια που δημιουργούν μια μαγική ατμόσφαιρα, ανάμνηση του ταραχώδους - και ένδοξου - παρελθόντος της πόλης.
Rethymno will charm you with its beauty and the sights you will encounter in its streets.
Το Ρέθυμνο θα σας γοητεύσει με την ομορφιά του και τα αξιοθέατα που θα συναντήσετε στους δρόμους του.
The old town with its mix of architecture and history, cultural influences and styles ranging from Venetian to Ottoman Empire.
Η παλιά πόλη με το συνδυασμό αρχιτεκτονικής και ιστορίας, με πολιτιστικές επιρροές και στυλ που κυμαίνονται από τη βενετσιάνικη στην οθωμανική αυτοκρατορία.

The hidden treasures of Rethymnon.    -   Οι κρυμμένοι θησαυροί του Ρεθύμνου.
Popi Nicolaides looking happy, having the opportunity to buy fresh, local fruits and vegetables.
Η Πόπη Νικολαΐδου, φαίνεται χαρούμενη, που έχει την ευκαιρία, να αγοράσει φρέσκα τοπικά φρούτα και λαχανικά.

Lygia Malioti and Popi Nicolaides both agree that: For some reason vegetables and fruits taste better in Greece!
Η Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου, συμφωνούν ότι: Για κάποιο λόγο, τα λαχανικά και τα φρούτα στην Ελλάδα έχουν καλύτερη γεύση!
Lygia Malioti ready to buy the most attractive seasonal fruits. 
Η Λυγία Μαλιώτη είναι έτοιμη, να αγοράσει τα πιο ελκυστικά εποχιακά φρούτα.
Discover the local gastronomy through dozens of shops, restaurants and cafes. The owner of "Samaria" tavern, Mr. Giorgos Vitalakis, offered us a special treatment!
Ανακαλύψτε την τοπική γαστρονομία μέσα από τα δεκάδες μαγαζιά, εστιατόρια και καφέ. Η εξυπηρέτηση στην ταβέρνα "Σαμαριά", του ιδιοκτήτη Γιώργου Βιταλάκη, ήταν ξεχωριστή!

Lygia & Gregoris Maliotis, Popi & Phivos Nicolaides, they all agree that: Rethymno will reward you with hospitality of high standards but also unique Cretan flavours.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης, συμφωνού όλοι, ότι: Το Ρέθυμνο θα σας ανταμείψει με φιλοξενία υψηλών προδιαγραφών, αλλά και μοναδικές κρητικές γεύσεις.
 

2 comments:

Talisha Macdoff said...

I really enjoy reading your blog and waiting for your next update. I appreciate all the work you put into this site, helping out others with your services.

Tour New Zealand

Cheryl said...

Thank you for sharing your amazing adventure!