Tuesday, July 3, 2018

Frangokastello, Crete - Greece

Greece travel secrets
Ταξιδιωτικά μυστικά της Ελλάδας - Το κάστρο Φραγκοκάστελλο - Κρήτη
Frangokastello is a small seaside village with a few houses. It is famous for its Venetian castle of the same name, which is preserved in a very good condition.
Το Φραγκοκάστελλο είναι ένας μικρός παραθαλάσσιος οικισμός με λίγα σπίτια. Είναι γνωστό για το ομώνυμο βενετσιάνικο κάστρο, που σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση.
Fragokastello is one of the most famous beaches of Crete, famous for the local Venetian castle on the beautiful beach and the legendary ghosts of Drosouli.
Το Φραγκοκάστελλο είναι μια από τις πιο γνωστές παραλίες της Κρήτης, με το τοπικό βενετσιάνικο κάστρο και τα θρυλικά φαντάσματα των Δροσουλίτων.
Frangokastello is the location of a castle and scattered settlement on the south coast of Crete, Greece, within the prefecture of Chania.
Το Φραγκοκάστελλο είναι το κάστρο και ο διάσπαρτος οικισμός στη νότια ακτή της Κρήτης, εντός του νομού Χανίων.
Frangokastello is a small seaside village located on the south coast of Crete.
Το Φραγκοκάστελλο είναι ένα μικρό παραθαλάσσιο χωριό που βρίσκεται στη νότια ακτή της Κρήτης.
The castle was built by the Venetians in 1371-74 as a garrison to impose order on the rebellious Sfakia region, to deter pirates, and to protect Venetian nobles.
Το κάστρο χτίστηκε από τους Ενετούς το 1371-74 για να επιβάλει την τάξη στην επαναστατική περιοχή των Σφακίων, να αποτρέψει τους πειρατές και να προστατεύσει τους Βενετούς ευγενείς.
Above the entrance stands the winged lion of St Mark, the emblem of the Republic of Venice.
Ακριβώς πάνω την είσοδο δεσπόζει ανάγλυφο με τον φτερωτό λέοντα του Αγίου Μάρκου, σύμβολο της Δημοκρατίας της Βενετίας.
Lygia & Gregoris Maliotis at the entrance of Frangokastello Fortress which was completed in the late 14th century by the Venetians.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης στην είσοδο του φρουρίου Φραγκοκάστελλο, που ολοκληρώθηκε στα τέλη του 14ου αιώνα από τους Βενετούς.
The Venetians named it as the "Castle of St. Nikitas" after the nearby church. The locals, however, who never saw accept it, contemptuously dubbed it Frangokastello, meaning the Castle of the Franks (i.e. Catholic foreigners).
Οι Βενετοί ονόμασαν το Κάστρο του Αγίου Νικήτα από την κοντινή εκκλησία. Οι ντόπιοι, όμως, που ποτέ δεν το είδαν με καλό μάτι, το φώναζαν περιφρονητικά το Φραγκοκάστελλο, δηλαδή το Κάστρο των Φράγκων (καθολικοί ξένοι).

Most of the castle was reconstructed in the 19th century by the Turks, who had destroyed it earlier when fighting against Greeks.
Το μεγαλύτερο μέρος του κάστρου ανακατασκευάστηκε τον 19ο μ.Χ. αιώνα από τους Τούρκους, που οι ίδιοι, το είχαν καταστρέψει νωρίτερα στις μάχες εναντίον των Ελλήνων.

Frangokastello was built according to the principles of fortification in the days before gunpowder and the “bastion system” that followed.
Το Φραγκοκάστελλο έχει χτιστεί σύμφωνα με τις αρχές της οχυρωματικής αρχιτεκτονικής πριν την εμφάνιση της πυρίτιδας και τη μετέπειτα επικράτηση του «προμαχωνικού συστήματος».

Popi & Phivos Nicolaides ready to visit insite the Frangokastello Fortress in Chania area of Crete.
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης έτοιμοι, να επισκεφθούν το Φραγκοκάστελλο στην περιοχή των Χανίων.

The castle consists of four square towers linked by sheer curtain walls topped by serried battlements, forming a rectangular building.
Το κάστρο αποτελείται από τέσσερις τετράγωνους πύργους οι οποίοι ενώνονται μεταξύ τους με ευθύγραμμα κατακόρυφα τείχη, σχηματίζοντας ένα ορθογώνιο κτίσμα, που καταλήγει σε οδοντωτές πολεμίστρες.

The castle has a simple rectangular shape, with a tower at each corner and the remains of a Venetian coat of arms above the main gate.
Το κάστρο έχει ένα απλό ορθογώνιο σχήμα, με έναν πύργο σε κάθε γωνιά και τα ερείπια ενός ενετικού στρώματος πάνω από την κύρια πύλη.
Right in front of the castle is a lovely sandy beach with shallow water, ideal for small children.
Ακριβώς μπροστά από το κάστρο βρίσκεται μια όμορφη αμμουδιά με ρηχά νερά, κατάλληλη για μικρά παιδιά.
West of the castle is the long beach Vatalos, with pebbles and a rocky seabed suitable for snorkelling.
Δυτικά από το κάστρο αρχίζει μια μεγάλη παραλία, η Βάταλος με βότσαλα και βραχώδη βυθό, κατάλληλη για εξερεύνηση με τη μάσκα.

About 300 metres east of the castle is one of the most beautiful beaches in Crete, known as “Orthi Ammos” (“Standing Sand”), named after the sand dunes you have to scramble down to reach the water. The sea is crystal-clear.
Ανατολικά από το κάστρο, περίπου 300 μέτρα, αρχίζει μια από τις ομορφότερες παραλίες στην Κρήτη, η παραλία «Ορθή Άμμος». Λέγεται έτσι από τις αμμοθίνες που σχηματίζονται. Τα νερά είναι κρυστάλλινα.
It was never brought up to date because the area was of secondary importance to the Venetians.
Δεν εκσυγχρονίστηκε ποτέ γιατί η περιοχή είχε δευτερεύουσα σημασία για τους Ενετούς.
The buildings within the walls, as well as the battlements, were constructed during the Ottoman Turkish occupation.
Τα κτίσματα μέσα στους τοίχους, καθώς και τα περίπτερα, κατασκευάστηκαν κατά την Τουρκοκρατία.
A unique landscape and one of the many surprises the natural environment of lovely Crete has to offer to visitors.
Ένα μοναδικό τοπίο και μία από τις πολλές εκπλήξεις που προσφέρει το φυσικό περιβάλλον της υπέροχης Κρήτης στους επισκέπτες.
Frangokastello lies in a small plain in the shadow of the eastern range of the White Mountains, with the gorge and mountain of Kallikratis and Imbros.
Το Φραγκοκάστελλο βρίσκεται σε μια επίπεδη μικρή πεδιάδα, που πίσω της ορθώνονται τα ανατολικά Λευκά Όρη με το φαράγγι και το οροπέδιο του Καλλικράτη και Ίμβρο.
The southwest tower is larger than the other three and therefore more important, because it a) is larger, b) has a wider field of view, c) was the last place of defence if the castle was overrun, and d) protected the south main gate.
Ο Νοτιοδυτικός πύργος είναι μεγαλύτερος σε μέγεθος από τους υπόλοιπους τρεις, συνεπώς και μεγαλύτερης σημασίας γιατί α) έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα β) μεγαλύτερο οπτικό πεδίο γ) αποτελούσε το τελευταίο χώρο άμυνας σε περίπτωση κατάληψης και δ) προστάτευε τη νότια κύρια πύλη.
Along the inside of the walls were rectangular buildings, not perfectly preserved, which were used as barracks, stables, storerooms, kitchens, ovens, etc.
Εσωτερικά παράλληλα στα τείχη υπήρχαν ορθογώνιοι χώροι, οι οποίοι δεν σώζονται σε άριστη κατάσταση, για στρατωνισμό, στάβλοι, αποθήκες, μαγειρεία, φούρνοι κ.ά.
There is a small, arched entrance on the east side, while the main gateway, on the south, is decorated by carved coats of arms of noble families set into the walls.
Μία είσοδος του φρουρίου, μικρή τοξωτή, βρίσκεται ανατολικά ενώ η κύρια είσοδος βρίσκεται στα νότια και κοσμείται από εντοιχισμένα γλυπτά οικόσημα επιφανών οικογενειών.
After “conquering” the castle rich history, Lygia Maliotis, looks quite satisfied and pleased!
Μετά την «κατάκτηση» της πλούσιας ιστορίας του κάστρου, η Λυγία Μαλιώτη, φαίνεται αρκετά ικανοποιημένη και ευχαριστημένη!
Wandering around the castle and letting the imagination go wild!
Περιδιαβάζοντας το κάστρο και αφήνοντας τη φαντασία να ταξιδεύει!
The fortress of Frangokastello is a perfect home for cultural events and various other activities.
Το φρούριο του Φραγκοκάστελλου είναι ιδανικός χώρος φιλοξενίας για πολιτιστικές εκδηλώσεις και διάφορες άλλες δραστηριότητες.
Over the years Frangokastello has hosted of Greek and international music, dance, and theatre.
Με τα χρόνια το Φραγκοκάστελλο φιλοξένησε ελληνική και διεθνή μουσική, χορό και θέατρο.
Many monuments were built in the area through the centuries, but very few survive today.
Στη διάρκεια των αιώνων η περιοχή ανέδειξε σπουδαία μνημεία, ελάχιστα από τα οποία σώζονται σήμερα.
Most were destroyed in the wars and risings in the area, and the stones from their ruins used to build the castle.
Πολλά καταστράφηκαν στους πολέμους και στις επαναστάσεις που έγιναν στην περιοχή και οι πέτρες από τα ερείπια τους χρησιμοποιήθηκαν για το χτίσιμο του κάστρου.
Popi Nicolaides says: Imagine, to attend an open air concert here overflowing with romance and inspiration under the summer full moon.
Η Πόπη Νικολαΐδου λέει: Φανταστείτε να παρακολουθήσετε μια υπαίθρια συναυλία που ξεχειλίζει με ρομαντισμό και έμπνευση κάτω από το καλοκαιρινό πανσέληνο.
 The construction stretched over a period of thirty years as rebellious Cretans kept protesting against the invasion.
Η κατασκευή του τράβηξε για τριάντα χρόνια, καθώς οι επαναστάτες Κρήτες αντιστέκονταν συνέχεια ενάντια στoυς Ενετούς.
What remains of the castle of Frangokastello today is not very different from the way it looked when it was first built in 1371.
Αυτό που σώζεται σήμερα από το κάστρο Φραγκοκάστελλο δεν απέχει πολύ από την αρχική του μορφή του 1371 μ.Χ.
In 1770, the Cretan rebel Ioannis Vlachos, otherwise known as Daskalogiannis, was captured at Frangokastello by Turkish forces. He was later tortured and executed at Heraklion.
Το 1770, ο Κρητικός επαναστάτης Ιωάννης Βλάχος, αλλιώς γνωστός ως Δασκαλογιάννης, συνελήφθη στο Φραγκοκάστελλο από τις τουρκικές δυνάμεις. Αργότερα βασανίστηκε και εκτελέστηκε στο Ηράκλειο.
It is here that the six Patsos brothers from the nearby settlement of Patsianos, bravely campaigned for the freedom of Crete until they were hung from the towers of the fortress.
Είναι εδώ που οι έξι αδελφοί Πατσούς από τον κοντινό οικισμό του Πατσιανού, αγωνίστηκαν γενναία για την ελευθερία της Κρήτης, μέχρι να κρεμαστούν από τους πύργους του φρουρίου.
On 17 May 1828 a battle was fought at Frangokastello. Hundreds of Sfakiots and Epirotes led by Hatzimichalis Dalianis, a Greek patriot from Epirus, occupied the castle, but were besieged by the Turks and massacred.
Στις 17 Μαΐου 1828 διεξήχθη στο Φραγκοκάστελλο μια μάχη. Εκατοντάδες Σφακιανοί και Ηπειρώτες με επικεφαλής τον Χατζημιχάλη Νταλιάνη, πατριώτη από την Ήπειρο, κατέλαβαν το κάστρο, αλλά πολιορκήθηκαν από τους Τούρκους και σφαγιάστηκαν.
Legend has it that every year from the end of May until the beginning of June, shadows by the name Drosoulites appear on the beach in front of the castle. Apparently, they are the spirits of the dead warriors who fought here against the 8,000 Turks in the Battle of Frangokastello which took place on the 17th of May 1828.
Ο θρύλος λέει ότι κάθε χρόνο από τα τέλη Μαΐου έως τις αρχές Ιουνίου, εμφανίζονται σκιές, -οι Δροσουλίτες- στην παραλία μπροστά από το κάστρο. Προφανώς, είναι τα πνεύματα των νεκρών πολεμιστών που πολέμησαν εδώ ενάντια στους 8.000 Τούρκους στη μάχη του Φραγκοκάστελλου που έγινε στις 17 Μαΐου 1828.

So much history, and when you walk in and around the castle, it's just beautiful. Lygia Malioti & Popi Nicolaides just outside the castle.
Τόση πολλή ιστορία και όταν περπατάτε μέσα και γύρω από το κάστρο είναι απλά όμορφα. Η Λυγία Μαλιώτη & Πόπη Νικολαΐδου ακριβώς έξω από το κάστρο.

No comments: