Friday, July 30, 2010

The Dead Sea, Jordan

Οne of the most spectacular natural landscapes in the world

Noelle
Writes from Paris, France
View her website : Notes from Noelle
Noelle 
Γράφει από το Παρίσι, Γαλλία
Δείτε το ιστολόγιό της : Notes from Noelle


Our final stop in Jordan was the Dead Sea. The Dead Sea is the lowest point on earth at 400 meters/1,320 feet below sea level.
Ο τελευταίος μας σταθμός στην Ιορδανία ήταν Νεκρά Θάλασσα. Η Νεκρά Θάλασσα είναι το χαμηλότερο σημείο στη γη, 400 μέτρα (1,320 πόδια) κάτω από το επίπεδο της θάλασσα.
A Bedouin tent.
Σκηνή Βεδουίνου.
Driving over to the Dead Sea from Petra
Οδηγώντας από την πόλη πέτρα στη Νεκρά Θάλασσα.
This region's miraculous air is dry, unpolluted and pollen-free with very little humidity. Due to the constant evaporation, the air contains high concentrations of several minerals. These minerals provide 8% more oxygen than anywhere else on earth and consequently makes breathing easier.
Ο θαυματουργός αέρας στην περιοχή είναι ξηρός, καθαρός με πολύ λίγη υγρασία. Λόγω της συνεχούς εξάτμισης, ο αέρας περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις διαφόρων μετάλλων. Αυτές οι ουσίες παρέχουν το 8% περισσότερο οξυγόνο από ό,τι οπουδήποτε αλλού στη γη και, κατά συνέπεια, καθιστά ευκολότερη την αναπνοή.


The water of the Dead Sea contains 21 minerals including magnesium, calcium, bromine and potassium. Twelve of the minerals are found in no other sea or ocean. 
Το νερό της Νεκράς Θάλασσας περιέχει 21 μέταλλα στα οποία περιλαμβάνονται το μαγνήσιο, ασβέστιο, κάλιο και βρώμιο. Δώδεκα από τα ορυκτά αυτά δεν βρίσκονται σε καμία άλλη θάλασσα ή ωκεανό.

The high salt and mineral concentration enables everyone to float but doesn't allow the proliferation of fish and other marine life.
Η μεγάλη ποσότητα αλατιού και η συγκέντρωση ανόργανων ουσιών δίνει τη δυνατότητα σε όλους να επιπλέουν, αλλά δεν επιτρέπει τον πολλαπλασιασμό των ψαριών και άλλων ειδών θαλάσσιας ζωής.
 

Our hotel had pots of mud next to the sea. Many people visit this region for the health benefits of the mud. Tom and I also covered ourselves in mud but we were too muddy to handle my camera.
Το ξενοδοχείο μας είχε δοχεία με λάσπη δίπλα στη θάλασσα. Πολλοί επισκέπτονται την περιοχή για λόγους υγείας, χρησιμοποιώντας τη λάσπη. Ο Τομ και εγώ καλυφθήκαμε επίσης με τη λάσπη, αλλά αυτό δεν μας επέτρεψε να χρησιμοποιήσουμε τη φωτογραφική μηχανή.
Without doubt, the world’s most amazing place, the Jordan Rift Valley is a dramatic, beautiful landscape.
Χωρίς αμφιβολία, η κοιλάδα Ριφ της Ιορδανίας είναι το πιο εκπληκτικό μέρος του κόσμου. 
We stayed at the Marriot located right on the Dead Sea. There are very few hotels in this area.
Μείναμε στο ξενοδοχείο που βρίσκεται δεξιά της Νεκράς Θάλασσας, Υπάρχουν πολύ λίγα ξενοδοχεία στην περιοχή.
The Dead Sea's climate offers year-round sunny skies and dry air. Τhe sea is called "dead" because its high salinity prevents macroscopic aquatic organisms, such as fish and aquatic plants, from living in it, though minuscule quantities of bacteria and microbial fungi are present.
Το κλίμα της Νεκράς Θάλασσας προσφέρει όλο το χρόνο ηλιόλουστο ουρανό και ξηρό αέρα. Ονομάζεταο "νεκρή" θάλασσα για την υψηλή ποσότητα αλατιού που περιέχει και η οποία εμποδίζει μακροσκοπικούς υδρόβιους οργανισμούς, όπως τα ψάρια και τα υδρόβια φυτά, να ζουν σε αυτό, αν και υπάρχουν ασήμαντες ποσότητες βακτηρίων και μυκήτων μικροβίων.

15 comments:

Anne in Oxfordshire said...

Hello Philip...another great post.. and Yeah it is another great friend of mine from Paris. Dawn and Tom, have been to some amazing places lately and Dawn is such a dare devil .. no way would I do half of what she did .. ..also great photos.

I love the photo above where she is standing in front of a map of Paris :-) :-)

DUTA said...

The writer says : there are very few hotels in the area. Well, in the Israeli part of the Dead Sea , the complaints are that there are too many hotels. Anyway, whatever side one chooses to visit,jordanian or israeli,the Dead Sea is a unique experience.

Marilu said...

Querido amigo Phivos, linda viagem a Jordania e Israel. Mar morto com alta densidade de sal, 10 vezes maior que em outros mares, ótimo para saúde, e a lama curativa que também é ótima para saúde. Ontem estava vendo um documentário em que diziam que há perigo do mar morto desaparecer, por falta de água, pois estão em demasia do Rio Jordão. Petra é maravilhosa grande maravilha do mundo moderno...Muito lindo...Tenha um lindo final de semana...Beijocas

Lisa Petrarca said...

What an amazing visit to the Dead Sea. I enjoyed it...thanks for the post!

http://lisapetrarca.blogspot.com/2010/07/whewbreathe.html

Rajesh said...

Wonderful shots. Landscape and the blue sky is beautiful.

Εlena said...

Πανέμορφες οι φωτογραφίες! Η βόλτα ήταν υπέροχη!!!

Sahildeki Ev said...

A place which is on my list TO GO.. Looks wonderful

Magia da Inês said...

Olá, meio querido amigo!
Linda viagem!!! Maravilhosa!...
Parabéns pela postagem...
Beijinhos carinhosos.
Itabira
Brasil

Zuzana said...

What an exciting place indeed, I would love to swim in the Dead Sea.;)) Lovely images.;)
xoxo

ma thet zin said...

I really love your posts!

María Pilar Bernal Maya said...

I´d really liked to travel there! someday... my husband makes most of the pics. I like you like! jajaja
kss
;-)

Rena said...

Ευχαριστώ για το ταξίδι!!!
Καλό μήνα!!!

Ola said...

wow, it must be great there

eden said...

A lovely place to visit. Great photos. Thank you for sharing.

Regina said...

Amazing dead sea!
Thank you for sharing.