Friday, May 4, 2012

Achillion museum, Corfu - Greece


Imperial luxury and plain natural beauty
Αυτοκρατορική χλιδή και απέριττη φυσική ομορφιά

Achillion is located in the village of Gastouri, about ten kilometres to the south of the city of Corfu.
Το Αχίλλειον βρίσκεται στο χωριό Γαστούρι, δέκα περίπου χιλιόμετρα νότια της πόλης της Κέρκυρας.
 
 The main entrance to Achillion Palace and now museum.
Η κύρια είσοδος του παλατιού και τώρα μουσείου "Αχίλλειο".
 

This magnificent Palace was built in 1890 exclusively for the Empress of Austria Elisabeth of Bavaria, also known as Sisy. The palace used to serve as the summer retreat of the Empress.
Αυτό το υπέροχο παλάτι κτίστηκε το 1890 αποκλειστικά για την αυτοκράτειρα της Αυστρίας Ελισάβετ της Βαυαρίας, γνωστή επίσης ως Σίσυ. Το παλάτι χρησιμοποιείτο παραθεριστικό μέρος της αυτοκράτειρας.

Monika Hablakova, looks impressed by the astonishing art pieces of the museum.
Η  Μόνικα Χαμπλάκοβα, εντυπωσιασμένη από τα εκπληκτικά εκθέματα του μουσείου.

Elisabeth was a woman obsessed with beauty, and very powerful, but tragically vulnerable since the loss of her only son, Crown Prince Rudolf of Austria in 1889.
Η Ελισάβετ ήταν μια γυναίκα με εμμονή με ομορφιά και πολύ ισχυρή, αλλά τραγικά ευάλωτη δεδομένου ότι έχασε το μοναχογιό της, πρίγκιπα Ρούντολφ της Αυστρίας το 1889.
 

A famous German sculptor, was commissioned to create works inspired from Greek mythology.
Ανατέθηκε σ’ ένα διάσημο Γερμανό γλύπτη, για να κατασκευάσει έργα εμπνευσμένα από την ελληνική μυθολογία.
His famous sculpture Dying Achilles (Ancient Greek: Αχιλλεύς θνήσκων), created in Berlin in 1884 as inscribed in the statue, forms the centrepiece of the Achilleion Gardens.
Το περίφημο γλυπτό του θανάτου του Αχιλλέα (αρχαία ελληνικά: Αχιλλεύς θνήσκων), που δημιουργήθηκε στο Βερολίνο το 1884 όπως αναγράφεται στο άγαλμα, αποτελεί το επίκεντρο στους Αχιλλείου κήπους.
 

The palace, with the classic Greek statues that surround it, is a monument to platonic romanticism as well as escapism and was, naturally, named after Achilleas: Achillion.
Το παλάτι, με τα κλασσικά ελληνικά αγάλματα που το περιβάλλουν, είναι ένα μνημείο πλατωνικού ρομαντισμού καθώς και φυγής και το όνομά του προέρχεται από τον Αχιλλέα: Αχίλλειον.

The place abounds with paintings and statues of Achilles, both in the main hall and in the lavish gardens depicting the heroic and tragic scenes of the Trojan war.
Το μέρος είναι γεμάτο με έργα τέχνης, ζωγραφικής και αγάλματα του Αχιλλέα, τόσο στην κύρια αίθουσα και τους πολυτελείς κήπους που απεικονίζουν τις ηρωικές και τραγικές σκηνές από τον Τρωικό πόλεμο.
 The small chapel for the empress. - Το μικρό παρεκκλήσι για την αυτοκάτειρα.
Empress Sissi was captivated by the ancient Greek legends and mythology. Her favorite was Achilles on whose honor she dedicated the palace.
Η Αυτοκράτειρα Σίσι μαγεύτηκε από την αρχαία ελληνική μυθολογία και τους θρύλους. Αγαπημένο της ήρωας ήταν ο Αχιλλέας, προς τιμήν του οποίου αφιέρωσε το παλάτι.
Elisabeth used to visit the place often until 1898 when she was assassinated in Geneva by Italian anarchist. (Photo: Popi Nicolaides and Monika Hablakova)
Η Ελισάβετ συνήθιζε να επισκέπτεται συχνά το μέρος μέχρι το 1898 όταν δολοφονήθηκε στη Γενεύη από Ιταλό αναρχικό. (Στη φωτογραφία: Πόπη Νικολαΐδου και Μόνικα Χαμπλάκοβα).

Pillars, balconies, gables, statues and frescoes make up an imposing image, in a Pompeian mansion, designed by Italian architects.
Κίονες, εξώστες, αετώματα, αγάλματα και νωπογραφίες συνθέτουν ένα επιβλητικό σκηνικό, σε ένα μέγαρο πομπηιανού ρυθμού που σχεδίασαν Ιταλοί αρχιτέκτονες.

Sissy the Empress  was brutally assassinated in 1898 in Geneva and the palace was deserted till the year 1907 when it was bought by Kaiser Wilhelm II of Germany.
Η αυτοκράτειρα Σίσυ δολοφονήθηκε βάναυσα το 1898 στη Γενεύη και το ανάκτορο εγκαταλείφθηκε μέχρι το έτος 1907, όταν αγοράστηκε από τον Κάιζερ Γουλιέλμο Β’ της Γερμανίας.

After Elisabeth's death, the German Kaisar Wilhelm II of Germany bought the Palace in 1907 from her heirs and used it as a summer residence.
Μετά το θάνατο της Ελισάβετ, ο Γερμανός Κάιζερ Γουλιέλμος Β’ της Γερμανίας αγόρασε το παλάτι το 1907 από τους κληρονόμους της και το χρησιμοποίησε ως καλοκαιρινή κατοικία.
 Are you talking to me? Well I'm the only one here!! - Μιλάτε σε μένα; Είμαι η μόνη εδώ!!
 Entering the yard, in front of the imposing building and the garden with several statues.
Μπαίνοντας στην αυλή, μπροστά στο επιβλητικό κτίριο και στον κήπο με τα διάσπαρτα αγάλματα.
 The Palace is definitely a place to take your camera.
Το παλάτι είναι σίγουρα ένα μέρος να πάρεις φωτογραφική μηχανή. 
 

Impressive gardens ornate with masterpieces either ordered or brought from the Borghese villa in Rome.
Εντυπωσιακοί κήποι στολισμένοι με έργα τέχνης που παραγγέληθηκαν και άλλα που αγοράστηκαν από τη βίλλα Μποργκέσε της Ρώμης.

The Palace garden is replete with rather artistically sculpted statues of the pantheon of Greek Gods and Goddesses that makes for a truly mythical setting.
Ο κήπος είναι γεμάτος με αρκετά καλλιτεχνικά γλυπτά αγάλματα από το Ελληνικό πάνθεον με έλληνες Θεούς και Θεές που δημιουργεί πραγματικά ένα μυθικό σκηνικό.

Kalliope was the eldest of the Muses, the goddesses of music, song and dance. (In the picture, Kalliope-Popi Nicolaides).
Η Πόπη με το άγαλαμα της Καλλιόπης, μιας από τις επτά μούσες της αρχαίας Ελλάδας.

Monika Hablakova with her favorite muse Erato. The name would mean "desired" or "lovely".
H Μόνικα Χαμπλάκοβα με την αγαπημένη της μούσα Ερατώ.

Wilhelm, expanding on the main theme of the grounds, commissioned his own Achilles statue, an imposing bronze sculpture that stands tall as a guardian of the Gardens facing north toward the city.
Ο Κάιζερ Γουλιέλμο Β΄ διεύρυνε το κύριο θέμα και έκανε το δικό του, άγαλμα του Αχιλλέα, ένα επιβλητικό, χάλκινο γλυπτό που στέκεται ψηλά, ως θεματοφύλακας των Κήπων που αντιμετωπίζει το Βορρά προς την πόλη.

The palace was designed with the mythical hero Achilleas as its central theme.
Το παλάτι έχει σχεδιαστεί με το μυθικό ήρωα Αχιλλέα ως το κεντρικό του θέμα.
 

Famous to the British public as the birthplace of Prince Phillip, Achillion Palace is one of the most popular tourist destinations on Corfu.
Διάσημο για το βρετανικό κοινό ως η γενέτειρα του Πρίγκιπα Φίλιππου, το Αχίλλειο είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στην Κέρκυρα.

It is one of Corfu's top attractions. (Photo: Phivos and Popi Nicolaides).
Είναι ένα από τα κορυφαία αξιοθέατα της Κέρκυρας.

The impeccably landscaped palace garden is absolutely top class and makes for a picture perfect setting.
Οι άψογα διαμορφωμένοι κήποι του παλατιού είναι υπέροχοι και δημιουργούν εικόνες με τέλειο σκηνικό.

Close your eyes and imagine the view of Elisabeth Emperess of Austria (known as Sissy), when she first came to this place, in the summer of 1861.
Κλείστε τα μάτια και φανταστείτε την εικόνα που αντίκρισε η αυτοκράτειρα της Αυστρίας Ελισάβετ (η διάσημη Σίσι), όταν πρωτοήρθε στον τόπο αυτό, το καλοκαίρι του 1861.

Beautiful building in picturesque gardens overlooks the sea and Corfu town.
Το όμορφο κτίριο με τους γραφικούς κήπους με θέα τη θάλασσα και την πόλη της Κέρκυρας.
 

The Imperial gardens on top of the hill provide a majestic view of the surrounding green hill crests and valleys as the Ionian sea gleams in the background.
Οι αυτοκρατορικοί κήποι στην κορυφή του λόφου προσφέρουν μια μαγευτική θέα με τις καταπράσινες γύρω κορυφές των λόφων και των κοιλάδων, καθώς το Ιόνιο Πέλαγος λάμπει στο βάθος.
At the yard , gods and heroes continue to accompany us. (Photo: Popi Nicolaides and Monika Hablakova).
Στο προαύλιο, οι θεοί και οι ήρωες συνεχίζουν να μας συντροφεύουν.

 

On the slope of a green hill, with stunning view over the Halikiopoulos lagoon, Kanoni, Pontikonissi and mount Pantokratoras, the estate around the Achillion offers a unique sense of peace.
Σκαρφαλωμένο στην πλαγιά ενός κατάφυτου λόφου, με εκπληκτική θέα στη λιμνοθάλασσα Χαλικιόπουλου, το Κανόνι, το Ποντικονήσι και τον Παντοκράτορα, το κτήμα που περιβάλλει το Αχίλλειο αποπνέει μια μοναδική αίσθηση γαλήνης.

The popularity of the Achillion Palace can be gauged from the fact that the popular James Bond movie – “For Your Eyes Only” was shot at this magnificent palace.
Η δημοτικότητα του Αχιλλείου μπορεί να εκτιμηθεί από το γεγονός ότι η πολύ γνωστή ταινία του Τζέιμς Μποντ – «Για τα μάτια σου μόνο»,  γυρίστηκε σε αυτό το υπέροχο παλάτι.

There, where your imagination is free to run wild, the fairy tale becomes one with reality; good, evil and even the truth become one with the legend.
Εκεί, που η φαντασία είναι ελεύθερη να οργιάζει, το παραμύθι ενώνεται με την πραγματικότητα, το καλό σμίγει με το κακό κι η αλήθεια γίνεται ένα με το θρύλο.
 
This beautiful building in picturesque gardens overlooks the sea and Corfu town and offers a unique panoramic view. (Photo: Monika Hablakova). 
Αυτό το όμορφο κτίριο με τους γραφικούς κήπους με θέα τη θάλασσα και την πόλη της Κέρκυρας και προσφέρει μια μοναδική πανοραμική θέα. (Φωτο: Μόνικα Χαμπλάκοβα)
View the video : Achillion, Corfu - Greece

3 comments:

Traveling Hawk said...

Very nice photos, Phivos! The villa is nice and offers good views on the sea. I also wrote about it. Corfu is a beautiful island.

Magia da Inês said...

¸¸.º°❤ Olá, amigo!
°º✿


Que maravilha!!!
A Grécia é a terra dos "deuses" mesmo!!!

Bom fim de semana!
Beijinhos.
Brasil

¸.•°`♥✿⊱╮
°º✿ ¸.•°`

Rizalenio said...

This is an edutainment post. I learned a lot & enjoyed your photos.

This place is so majestic.