Sunday, May 6, 2012

Old Perithia village, Corfu - Greece

A magnificent old village in Corfu - Greece

The historic village of Ano (Old) Perithia, is situated in the North East corner of the island of Corfu just below Mount Pantokrator.
Το ιστορικό χωριό της Άνω (Παλιά) Περίθεια, βρίσκεται στη βορειοανατολική γωνία του νησιού, ακριβώς κάτω από το όρος Παντοκράτορα. 

It’s is the oldest permanently inhabited settlement in the island, dating back to the 14th century.
Είναι ο παλαιότερος οικισμός που κατοικείται μόνιμα στο νησί και χρονολογείται από τον 14ο αιώνα.
Monika Hablakova, excited discovering the beauties of the amazing place.
Η Μόνικα Χαμπλάκοβα, ενθουσιασμνένη ανακαλύπτει τις ομορφιές του τόπου.
There are about 130 homes built entirely by hand and mostly by the Venetian architecture, some of which have now fallen into ruins. .
Υπάρχουν περίπου 130 σπίτια, χτισμένα εξ ολοκλήρου με το χέρι, με βάση την ενετική αρχιτεκτονική, ορισμένα από τα οποία έχουν πλέον καταλήξει σε ερείπια.


The solid houses of the village, many with richly carved stonework, are witness to the wealth of their builders, as are the numerous churches.
Τα στερεά σπίτια του χωριού, πολλά από τα οποία πλούσια σκαλισμένα με λιθοδομή, μαρτυρούν τον πλούτο των κατασκευαστών τους, όπως είναι οι πολυάριθμες εκκλησίες.

At the entrance of the village the steeple of St. James, a remarkable religious monument. (Photo: Monika Hablakova).
Στην είσοδο του χωριού το καμπαναριό του Αγίου Ιακώβου, ένα αξιόλογο θρησκευτικό μνημείο. 

Distinctive and picturesque, Old Perithia is designated as an area of outstanding natural beauty and is a protected heritage site.
Η ξεχωριστή και γραφική, Παλιά Περίθεια χαρακτηρίζεται ως περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και αποτελεί προστατευόμενη περιοχή για την πολιτιστική κληρονομιά της.
Monika Hablakova, Popi Nicolaides and Mina Perdiki under a gorgeous stone arch, bearing a crest, leads to Skordilis mansion, the wealthiest house in village.
Η Μόνικα Χαμπλάκοβα, Πόπη Νικολαΐδου και Μίνα Περδίκη κάτω από μια υπέροχη παλιά πύλη με οικόσιμο, η οδηγεί στο αρχοντικό Σκορδίλη, του πιο πλούσιου σπιτού στο χωριό.
 

This medieval village was inhabited up to 1950 roughly and since then the residents moved in the new village, near the beach.
Το μεσαιωνικό αυτό χωριό, κατοικείτο μέχρι το 1950 περίπου και από τότε οι κάτοικοι του μετοίκησαν στο νέο χωριό, κοντά στην παραλία.

The Old Perithia looks like a ghost village. It not only frightening but creates admiration and curiosity.
Η Παλιά Περίθεια μοιάζει με χωριό φάντασμα. Μόνο που δεν προκαλεί τρόμο αλλά θαυμασμό και περιέργεια.

The village according to the history of Corfu was built back in 740BC and it was destroyed many times. (Photo: Mina Perdiki).
Το χωριό σύμφωνα με την ιστορία της Κέρκυρας δημιουργήθηκε γύρω στο 740π.χ, και καταστράφηκε πολλές φορές.
It exerts a mysterious charm that encourages all hikers to walk on every grassy path and ascend on the landing every mansion to look far away the greenery.
Ασκεί μια μυστηριώδη γοητεία που προτρέπει κάθε οδοιπόρο να περπατήσει σε κάθε χορταριασμένο μονοπάτι και να ανέβει στο κεφαλόσκαλο κάθε αρχοντικού και να αγναντέψει την καταπράσινη φύση.


Today, a walk among the weedy streets is a real journey into the past.
Σήμερα, μια βόλτα ανάμεσα στα χορταριασμένα της δρομάκια αποτελεί ένα πραγματικό ταξίδι στο παρελθόν.


The Nazis burned the village of Perithia during the Second World War in 1943. You can still see clearly the smoked black walls of many houses.
Οι Ναζί στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο το 1943 έκαψαν ολόκληρο το χωριό. Οι μαυυρισμένοι τοίχοι πολλών σπιτιών μαρτυρούν το γεγονός αυτό.
 
Τα σημάδια του εμπρησμού φαίνονται καθαρά ακόμη και σήμερα.
The signs of arson are clearly visible even today.
 

Taking a walk around the village, venturing out further to get a feel of this amazing piece of Corfu history.
Τριγυρνώντας γύρω από το χωριό, προσπαθώντας να πάρουμε  μια ιδέα από αυτό το καταπληκτικό κομμάτι της Κερκυραϊκής ιστορίας.
Mina Perdiki in the ruins of an old house emotion explains to us with emotion the tragic story of the village.
Η Μίνα Περδίκη  μας εξηγεί με συγκίνηση την τραγική ιστορία του χωριού.
Monika Hablakova, exploring the ghost village taking hundreds of pictures.
Η Μόνικα Χαμπλάκοβα, εξερευνά το χωριό φάντασμα, βγάζοντας εκατοντάδες φωτογραφίες.


Houses full of memories for the families that built them and still mainly own them. Σπίτια γεμάτα αναμνήσεις για τις οικογένειες που τα κατασκεύασαν και εξακολουθούν να τα τους ανοίκουν.

Most of the houses now stand empty and abandoned, broken down shutters at the windows and crumbling stone walls.
Τα περισσότερα σπίτια τώρα είναι άδεια και εγκαταλελειμμένα, με σπασμένα παράθυρα  και ετοιμόρρουπους πέτρινους τοίχους.
At time, there was here a school, a police station and even a court. Over 1,500 people lived in Perithia.
Κάποτε εδώ υπήρχε ένα σχολείο, ένας αστυνομικός σταθμός και ένα δικαστήρι. Πάνω από 1,500 άτομα ζούσαν στο χωριό.

Today some houses are being restored to their original glory, using traditional materials and tech­niques.
Σήμερα, μερικά σπίτια επιδιορθώνονται στην αρχική τους μορφή, χρησιμοποιώντας παραδοσιακά υλικά και τεχνικές.

Mina Perdiki Popi Nicolaides Monika Hablakova, among the rubble and the wild natural beauty. 
Η Μίνα Περδίκη, Πόπη Νικολαΐδου και Μόνικα Χαμπλάκοβα ανάμεσα στα χαλάσματα και την όμορφη άγρια φύση. 

Lately ​​a lot of efforts are made to revitalize the village. Some of the houses have been renovated.
Τα τελευταία χρόνια γίνονται πολλές προσπάθειες αναζωογόνησης του χωριού. Κάποια από τα σπίτια αρχίζουν να ανακαινίζονται.  

No wonder why it took a special place in our heart and our mind.
Δεν είναι παράξενο που μας γοήτευσε το μέρος αυτό και μας κέρδισε στην καρδιά και στο νου.           

At a height of 650m, the village is surrounded by millions of different kinds of trees and spring waters.
Σε υψόμετρο 650μ, το χωριό βρίσκεται μέσα σε ένα κατάφυτο λεκανοπέδιο με πολλά δέντρα και πηγαία νερά.

Many houses retain their original bread oven and even the odd scrap of furniture.
Πολλά σπίτια διατηρούν τον αρχικό φούρνο για το ψήσιμο του ψωμιού, ακόμη και ορισμένα σπασμένα έπιπλα.
Όλο το χωριό αποτελεί ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό μνημείο.
The whole village is a unique architectural monument.

 The main square of the village. - Η κύρια πλατεία του χωριού.

In the central square, there are a few restaurants with traditional cuisine, especially on weekends, they gather several locals and visitors.
Στην κεντρική πλατεία, λειτουργούν μερικές ταβερνούλες με παραδοσιακή κουζίνα που, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, μαζεύουν αρκετούς ντόπιους αλλά και επισκέπτες.

Sitting in the square overlooking the terrace gardens and the now empty houses, reflecting on how once they were full of life.
Όπως κάθεστε στην πλατεία, με θέα τους κήπους και τα άδεια σπίτια, σκεφτείτε προς στιγμή πώς ήταν κάποτε γεμάτα ζωή.
There is life once again in Old Perithia with all these visitors both local and tourist, especially in the summer time.
Υπάρχει ξανά ζωή στην Παλιά Περίθεια με όλους αυτούς τους ντόπιους και ξένους επισκέπτες, ειδικά το καλοκαίρι.

The village with its cobbled streets and old houses is encircled by eight churches and set amidst beautiful countryside.
Το χωριό με τα πλακόστρωτα δρομάκια και τα παλιά σπίτια περικυκλώνεται από οκτώ εκκλησίες μέσα στην ομορφιά της φύσης.

Old Perithia grew and boasted eight churches, each one belonging to a different family in the village.
Η Περίθεια συντήρησε οχτώ εκκλησίες, που η κάθε μια ανήκε σε μια διαφορετική οικογένεια στο χωριό.

‘Suspended in time’ Old Perithia continues to be an enchanting discovery for visitors from all over the world.
«Ο χρόνος σταμάτησε» στην Παλιά Περίθεια και συνεχίζει να είναι μια γοητευτική ανακάλυψη για τους επισκέπτες από όλο τον κόσμο.
Among the ruins,  there are some impressive mansions of stone, carved with shields and coats of arms on the facades, which persist to resist time and keep intact their charm and the atmosphere of the Venetian era.
Ανάμεσα  στα χαλάσματα υπάρχουν κάποια εντυπωσιακά αρχοντικά από πέτρα, με σκαλιστά οικόσημα και θυρεούς στις προσόψεις, που επιμένουν να αντιστέκονται στο χρόνο και διατηρούν αναλλοίωτη τη γοητεία και την ατμόσφαιρα της βενετσιάνικης εποχής.
 
A beautiful new house in the New Perithia village and life goes on...
Ένα νέο όμορφο σπίτι στη Νέα Περίθεια  και η ζωή συνεχίζεται...

No comments: