Friday, June 15, 2012

Ljubljana, Slovenia

The capital city of Slovenia - Λουμπλιάνα, πρωτεύουσα της Σλοβενίας

Gorgeous Ljubljana is the capital of Slovenia
Η πανέμορφη Λουμπλιάνα είναι η πρωτεύουσα της Σλοβενίας.

A favourite meeting place for the young, Preseren Square is the most lively square in the city;
Ένα αγαπημένο σημείο συνάντησης των νέων, η πλατεία Πρεσερέν είναι το πιο πολυσύχναστο σημείο της πόλης.


The most prominent feature in the square is the Baroque style, Franciscan church dating from the 17th century.
Το πιο χαρακτηριστικό κτίσμα στην πλατεία είναι το, η Φραγκισκανή εκκλησία σε στυλ μπαρόκ, που χρονολογείται από τον 17ο αιώνα.


With a population of less than 300,000 inhabitants, Ljubljana is the only Slovenian large town.
Με πληθυσμό λιγότερο από 300.000 κατοίκους, η Λιουμπλιάνα είναι η μόνη μεγάλη πόλη της Σλοβενίας.


It is located in the centre of the country and is the centre of the City Municipality of Ljubljana.
Βρίσκεται στο κέντρο της χώρας και είναι το κέντρο του Δήμου της πόλης της Λιουμπλιάνα.
 

Popi and Phivos Nicolaides having good time in this gorgeous city.
Η Πόπη και ο Φοίβος Νικολαΐδης περνώντας όμορφα στην πανέμορφη πόλη.

Throughout its history, it has been influenced by its geographic position at the crossroads of the Slavic world with the German and Latin cultures.
Σε όλη την ιστορία της, έχει επηρεαστεί από τη γεωγραφική της θέση στο σταυροδρόμι του σλαβικού κόσμου, με  το γερμανικό και το Λατινικό πολιτισμό.
 

Situated  in the Ljubljana river basin, at the juncture of the Alps and Dinaric mountain ranges.
Βρίσκεται στη λεκάνη του ποταμού Λιουμπλιάνα, στη συμβολή των Άλπεων και των Δαλματικών οροσειρών.

Preseren Square was named by the famous Slovenian poet, France Preseren.
Η πλατεία Πρέσερεν πήρε το όνομά της από τον διάσημο ποιητή της Σλοβενίας, Φράνς Πρέσερεν.


The medieval castle today is the setting for concerts, cultural performances, exhibitions, theatre shows, receptions and meetings.
Σήμερα στο μεσαιωνικό κάστρο  οργανώνονται συναυλίες, πολιτιστικές παραστάσεις, εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, δεξιώσεις και άλλες εκδηλώσεις.


For centuries, Ljubljana was the capital of the historical region of Carniola,  and in the 20th century it became the cultural, educational, economic, political and administrative centre of Slovenia.
Για αιώνες, Λιουμπλιάνα ήταν η πρωτεύουσα της ιστορικής περιοχής της Καρνιόλα και τον 20ο αιώνα έγινε το πολιτιστικό, εκπαιδευτικό, οικονομικό, πολιτικό και διοικητικό κέντρο της Σλοβενίας.

Their archeological remains, nowadays in the Municipality of Ig, have been designated a UNESCO World Heritage Site since June 2011.
Τα αρχαιολογικά ερείπια, σήμερα στο Δήμο Ιγκ, έχουν χαρακτηριστεί ως παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO από τον Ιούνιο του 2011.

 

Ljubljana's central core is a showcase of princely Baroque and magnificent buildings, bridges and pathways.
Ο κεντρικός πυρήνας της Λιουμπλιάνα είναι μια βιτρίνα με κτίρια μπαρόκ, μεγαλοπρεπή κτίρια, γέφυρες και δρόμους.

Ljubljana has a lively city centre, which is especially vivid in the warm summer nights, and attracts many tourists.
Η Λουμπλιάνα έχει ένα ζωντανό κέντρο της πόλης, το οποίο είναι ιδιαίτερα έντονο στις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού, και προσελκύει πολλούς τουρίστες.

Lovers writing down their names,  on padlocks and affixing them to the railings of the bridge for good luck of their love.
Οι ερωτευμένοι γράφουν τα ονόματα τους στις κλειδαριές και τις τοποθετούν στη γέφυρα για καλή τύχη στην αγάπη τους.
 
 A lovely place to express your feelings in this way...
 Ένας όμορφος τόπος για να εκφράσεις τα αισθήματα σου με αυτό τον τρόπο...

The important sights are Ljubljana Castle, the Town House, chapel of Saint George, the main market hall, Presern Square, ThriBridge, the cathedral the Old Square and Upper Square, Shoemaker’s Bridge and many other wonderful attractions.
Τα σημαντικότερα αξιοθέατα είναι το κάστρο, το δημαρχείο, παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, η κεντρική αίθουσα της αγοράς, η πλατεία Πρέσερν, οι ΤριςΓέφυρa, ο καθεδρικός ναός, η Γέφυρα στη πλατεία και πολλά άλλα θαυμάσια αξιοθέατα.

At one of the river piers you can go to the small tourist boats, which takes you through the town under the famous bridges.
Σε μια από τις όχθες του ποταμού, μπορείτε να βολτάρετε με μικρά σκάφη μέσα από την πόλη και να δείτε τις ωραίες γέφυρες.
The university of the city. - Το πανεπιστήμιο της πόλης.
The city architecture is a mix of styles. - Η αρχιτεκτονική της πόλης ποικίλει.
 
Ljubljana’s buzzing student community – there are some 57,000 students attending Ljubljana University’s 20 faculties, three art academies and three university colleges.
Η φοιτητική κοινότητα της Λιουμπλιάνας - έχει 57,000 περίπου φοιτητές, που φοιτούν σε σχολές του Πανεπιστημίου Λιουμπλιάνα, τρεις ακαδημίες τέχνης και τρία πανεπιστημιακά κολέγια.

Beautiful pieces of art on the bridge. - Όμορφα καλλιτεχνικά έργα στη γέφυρα.

The bridges are pedestrian-only. In this way they created the unique atmosphere of Ljubljana.
Οι γέφυρες είναι μόνο για πεζούς. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούν τη μοναδική ατμόσφαιρα της Λιουμπλιάνα.
The central Three bridges are made of stone and were built in the year 1842.
Οι τρεις κεντρικές γέφυρες που κατασκευάστηκαν από πέτρα, χτίστηκαν κατά το έτος 1842.

The Old Square was the oldest part of the medieval town, which continues on to the Upper Square.
Η Παλιά πλατεία ήταν το παλαιότερο τμήμα της μεσαιωνικής πόλης, που συνεχίζει προς την Άνω Πλατεία.

After an earthquake in 1511, it was rebuilt in Renaissance style and a new wall was built around it.
Μετά από ένα σεισμό το 1511, ξαναχτίστηκε σε αναγεννησιακό στυλ και ένα νέο τείχος χτίστηκε γύρω από αυτή.
The Slovenian Parliament building. - Το κτίριο του Κοινοβουλίου της Σλοβενίας.

The Parliament entrance portal - detail.
Πύλη εισόδου του Κοινοβουλίου σε λεπτομέρεια του.

The Cathedral, the church of Saint Nikolas, is the capital church of the archdiocese of Ljubljana and the parochial church of Ljubljana.
Ο καθεδρικός ναός, η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, είναι της αρχιεπισκοπής της Λιουμπλιάνα και ο ενοριακός ναός της Λιουμπλιάνα.

In the 15th century, Ljubljana became recognised for its art.
Τον 15ο αιώνα, η Λιουμπλιάνα άρχισε να αναγνωρίζεται για την τέχνη της.
Posing for the history or for the perfect picture...
Ποζάροντας για την ιστορία ή την καλύτερη φωτογραφία...Falling in love with the adorable capital city of Slovenia!
Η αξιαγάπητη πρωτεύουσα της Σλοβενίας, που μπορεί εύκολα να ερωτευτείς!

The popular squares of the city are located at the foothills of the Castle Hill.
Οι δημοφιλείες πλατείες της πόλης βρίσκονται στους πρόποδες του λόφου του κάστρου.


In the city, the Town Hall, which is also called Magistrat, is the seat of the City commune of Ljubljana.
Το δημαρχείο της  πόλης, το οποίο αποκαλείται επίσης Μάγιστρατ, είναι η έδρα της κοινότητας της πόλης της Λιουμπλιάνα.

Despite the appearance of large buildings, especially at the city's edge, Ljubljana's historic centre remains intact.
Παρά την εμφάνιση των μεγάλων κτιρίων, ιδιαίτερα στην άκρη της πόλης, το ιστορικό κέντρο της Λιουμπλιάνας παραμένει ανέπαφο.

Beauties of the city. – Ομορφιές της πόλης.

Modern trends in building and structure designs. - Σύγχρονες κατασκευές και τάσεις.Real charm!  -  Πραγματική γοητεία!

The city boasts a number of eminently enjoyable museums and galleries.
Η Λιουμπλιάνα μπορεί να υπερηφανεύεται για μια σειρά από εξαιρετικά ωραία μουσεία και γκαλερί.
Ordinary, daily images of the city.
Συνηθισμένες καθημερινές εικόνες της πόλης.


Almost everything is within a such easy reach – a mere stroll or cycle away.
Σχεδόν όλα βρίσκονται σε κοντινή απόσταση - απλά μια βόλτα ή με ποδήλατο.
A stunning building with an amazing façade.
Ένα μεγαλοπρεπές κτίριο με μια υπέροχη πρόσοψη.
A pretty column in Greek ancient style. - Μια όμορφη κολώνα σε αρχαίο Ελληνικό στυλ.

The impressive medieval castle is situated on the top of the hill above the city.  
Το εντυπωσιακό μεσαιωνικό κάστρο βρίσκεται στο λόφο πάνω από την πόλη.The name of the city almost means ‘beloved’ (ljubljena) in Slovenian language.
Το όνομα της πόλης σημαίνει, σχεδόν «αγαπημένη» στα Σλοβενικά.

View the video : Ljubljana

3 comments:

Cheryl said...

What a beautiful city. The architecture is amazing, I can see why people love to visit.

Traveling Hawk said...

Vey inspiring photos for those who, like me, have not been yet in Slovenia!

U. B. said...

Extraordinary significant! As ever!
Thank you very much!