Wednesday, June 13, 2012

Pri Belokranjcu Hotel in Metlika, Slovenia

Ο Αστυνομικός σταθμός που έγινε ξενοδοχείο στη Σλοβενία
Hotel Pri Belokranjc, a wonderful place to stay, an incredible, unique experience!
Ξενοδοχείο Pri Belokranic, ένα υπέροχο μέρος να μείνεις, μια ξεχωριστή εμπειρία...


During our visit in the gorgeous  Slovenian city of Metlika, we stayed at the Pri Belokranjcu Hotel.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας στην πανέμορφη πόλη της Σλοβενίας, Μετλίκα, μείναμε στο ξενοδοχείο Πρι Μπελοκράντζου.

Branko explains to us the detail and so interesting story behind this building.
Ο Μπράνκο μας εξηγεί με λεπτομέρεια την τόσο ενδιαφέρουσα ιστορία πίσω από αυτό το κτίριο.

Popi with Vrbetic, son of the owners who runs their second hotel in Novo Mesto.
Η Πόπη Νικολαΐδου με τον γιό του ιδιοκτήτη, Βρμπέτικ, ο οποίος διευθύνει το δεύτερο τους ξενοδοχείο στην κοντινή πόλη Νόβο Μέστο.

Branko and his wife Mosca, the owners of the hotel and the staff were very friendly and they offered us an excellent service.
Οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου Μπράνκο και Μόσκα, αλλά και το προσωπικό ήσαν πολύ φιλικοί και μας εξυπηρέτησαν άψογα.

The building was an ex-police station and after the collapse of communism in 1991, it was bought and converted to a hotel.
Το κτίριο ήταν πρώην αστυνομικός σταθμός και μετά την πτώση του κομμουνισμού το 1991, αγοράστηκε από την οικογένεια του Μπράνκο και το μετέτρεψαν σε ξενοδοχείο.

This was a holding cell, a small room with no window and only a few small holes above the door on the wall for air ventilation…
Αυτό εδώ ήταν ένα κελί απομόνωσης χωρίς παράθυρο ή φως με λίγες τρύπες πάνω από την πόρτα για εξαερισμό...

In this holding cell without any window or light they squeezed up to ten prisoners (usually ‘enemies of state’)!
Σ' αυτό το μικρό κελί χωρίς φως και παράθυρο, στήβαζαν μέχρι και δέκα κρατούμενους (συνήθως, 'εχρών του λαού')!

Branko shows to us the small hole used for communication and control of the prisoner.
Ο Μπράνκο μας δείχνει τη μικρή τρύπα μέσω της οποίας επικοινωνούσαν με τον κρατούμενο και για έλεγχο.
Under police custody, described the conditions of the cells as being unsanitary. The conditions were inhuman with no attention paid to the severity of any human rights ... 
Υπό αστυνομική κράτηση, σε κελιά με ανθυγιεινές και απάνθρωπες συνθήκες, χωρίς οποιαδήποτε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα...

From left, Phivos, Mosca, Branko and Popi in the lobby of the hotel having great time all together, talking for the past and the future...
Από τα αριστερά, Φοίβος, Μόσκα, Μπράνκο και Πόπη στο λόμπυ του ξενοδοχείου, ανταλλάσοντας απόψεις για το παρελθόν και το μέλλον...

Between 1945 and 1990, Slovenia was under Yugoslav Communist regime. The country gained its independence from Yugoslavia in June 1991, and is today a modern state and a member of the European Union.
Μεταξύ του 1945 και 1990 η Σλοβενία ήταν μέλος του κομμουνιστικού καθεστώτος της Γιουγκοσλαβίας. Η χώρα κέρδισε την ανεξαρτησία της τον Ιούνιο του 1991 και σήμερα είναι μια σύγχρονη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

The communist regime at that time considered all kind of small entrepreneurs enemies of state.
Το τότε κομμουνιστικό καθεστώς θεωρούσε όλων των ειδών μικρο-επιχειρηματίες ως εχθρούς του λαού.

Monika Bracika smiling happily. - H Μόνικα Μπρασίκα χαμογελά ευχαριστημένη.
 
With our beloved friends Igor and Meta, with their charming boys Filip and Leon.
 Με τους αγαπημένους φίλους μας Ίγκορ τη γυναίκα του Μέτα και τους δυό όμορφους γιούς τους, Φίλιπ και Λέων.
The lovely family of Meta and Igor and the two sweeties Filip and Leon.
 Η όμορφη οικογένεια της Μέτα και του Ίνγκορ με τα δυο γλυκά παιδιά τους, Φίλιπ και Λέων.
Monika Bracika, an amazing personality and a new good friend is waiting with patience to wish us goodbye.
Η Μόνικα Μπρασίκα με την καταπληκτική προσωπικότητα και μια νέα μας φίλη, περιμένει υπομονετικά να μας αποχαιρετίσει.

Popi Nicolaides and Monika Bracika, exchanging compliments and promises for a new meeting in the near future.
Η  Πόπη Νικολαΐδου και η Μόνικα Μπρασίκα ανταλλάσουν φιλοφρονήσεις και υποσχέσεις για μια νέα συνάντηση στο κοντινό μέλλον.

We were so glad to meet our dear family friends Igor and Meta in magnificent Slovenia.
Χαρήκαμε ιδιαίτερα που συναντήσαμε τους αγαπητούς, οικογενειακούς μας φίλους Ίνγκορ και Μέτα στην πανέμορφη χώρα τους.

From left, Meta, Popi, Alexandra and Igor with his charming boys Filip and Leon.
Από τα αριστερά η Μέτα, Πόπη, Αλεξάνδρα και ο Ιγκορ με τους δυό όμορφους γιούς του, Φίλιπ και Λέων.
Following the history heavy footsteps... - Ακολουθώντας τα βαριά βήματα της ιστορίας...
 View : Hotel Pri Belokranjcu

3 comments:

Yaelian said...

What an interesting hotel!

rena said...

Να παίρνουμε παραδείγματα!!!
Πρέπει να είναι πολύ όμορφη χώρα από φωτογραφίες που έχω δει!!!

fan said...

interesting place to sleep .