Friday, June 8, 2012

Otocec castle - Slovenia

Beauties of Slovenia
Κάστρο Ότοτζεκ - Σλοβενία
 Ready to have another great travelling experience in the beautiful Slovenia...
Έτοιμοι για μια ακόμη υπέροχη ταξιδιωτική εμπειρία στην όμορφη Σλοβενία...

The impressive cultural monument of Otocec castle, in Slovenia was shaped through centuries.
Το εντυπωσιακό κάστρο Ότοτζεκ στη Σλοβενία, ως πολιτιστικό μνημείο διαμορφώθηκε μέσα από τους αιώνες.

Monika Bracika enjoying the beautiful medieval architecture of the stunning castle.
H Μόνικα Μπρασίκα απολαμβάνει την ωραία μεσαιωνική αρχιτεκτονική του υπέροχου κάστρου.

The castle building, together with the park, is an important cultural and natural attraction of Slovenia.
Το κτίριο του κάστρου μαζί με το πάρκο, είναι μια σημαντική πολιτιστική και φυσική ομορφιά της Σλοβενίας.

Otocec is set in an outstanding location: halfway between the capitals of Slovenia and Croatia, Ljubljana and Zagreb, and only 7 km from Novo Mesto.
Το κάστρο βρίσκεται σε μια εξαιρετική τοποθεσία, ανάμεσα στις πρωτεύουσες της Σλοβενίας (Λιουμπλιάνα) και της Κροατίας, (Ζάγκρεμπ), μόλις 7 χλμ. από την πόλη Νόβο Μέστο.

Otocec Castle, a jewel rising from the mists of the Krka River, is the only water castle in Slovenia and it stands on one of the island of the Krka River.
Το κάστρο Ότοτζεκ, είναι ένα κόσμημα που αναδύεται μέσα από τα βάθη του ποταμού Κρκα, είναι το μόνο κάστρο που περιβάλλεται από νερό στη Σλοβενία ​​και βρίσκεται σε ένα νησί του ποταμού Κρκα.

Monika Bracika smiling happily. - H Μόνικα Μπρασίκα χαμογελά ευχαριστημένη.


The distinguishing feature of the castle is its Park in the English Landscape Garden style where the oldest trees are over a hundred years old.
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κάστρου είναι το πάρκο του, σε αγγλικό στιλ διαμορφωμένο κήπο, όπου τα παλαιότερα δέντρα είναι πάνω από εκατό ετών.

Home of the Knights of Otocec in the 13th century, sits on an exclusive setting on a river island.
Έδρα των Ιπποτών του Ότοτζεκ, τον 13ο αιώνα, βρίσκεται σε ένα μοναδικό σκηνικό σε ένα νησί του ποταμού.

Most trees were planted after the renovation of the castle in the 1950’s, which took place since the castle had been burnt down during World War II.
Τα περισσότερα δέντρα φυτεύτηκαν μετά την ανακαίνιση του κάστρου το 1950, η οποία πραγματοποιήθηκε από το κάστρο μετά που είχαν καεί κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου.

The Otocec Castle stands on an Island in the river Krka which add a romantic ambience to the place.
Το Κάστρο Ότοτζεκ, βρίσκεται σε ένα νησί στον ποταμό Κρκα, που του προσθέτει μια ρομαντική ατμόσφαιρα.

For those who love admiring beautiful landscapes and original folk culture.
Για όσους αγαπούν να θαυμάζουν πανέμορφα τοπία και τον γνήσιο λαϊκό πολιτισμό.

Monika Bracika's great initiative to bring us here for a tour, proved to be rewarding in all respects!
H πρωτοβουλία της Μόνικα Μπρασίκα να μας ξεναγήσει εδώ άξιζε τον κόπο!
Absolutely beautiful scenery. - Απολύτως όμορφο τοπίο.
The magnificent castle on the river Krka was for centuries both a stronghold and a gracious home to numerous noble families.
Το μεγαλοπρεπές κάστρο στις όχθες του ποταμού Κρκά ήταν για αιώνες ένα φρούριο και ταυτόχρονα σπίτι για πολλές οικογένειες ευγενών.
 Bridge that leads to the Otocec Castle.
Η Γέφυρα που οδηγεί στο Κάστρο Otocec.

The Magnificent Beauty of Nature’s Landscapes
Η μαγευτική φυσική ομορφιά του τοπίου.

The name Otocec originates from the Freizing bishops. The owners of the castle were named knights from the island – de Werde or islander.
Το όνομα του κάστρου Ότοτζεκ, προέρχεται από τους επισκόπους Φρέιζιγκ. Οι ιδιοκτήτες του κάστρου ονομάζονταν ιππότες από το νησί – νε Βέρτνε ή νησιώτικο.

A castle in the heart of Dolenjska, a land of many castles and other monuments that are on the country's list of architectural heritage.
Ένα κάστρο στην καρδιά της Ντολέντζσκα, μια περιοχή με πολλά κάστρα και άλλα μνημεία που βρίσκονται στον κατάλογο της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της χώρας.

The castle entered written history in the mid 13th century. A castle that stands out from the rest. The earliest reference to it dates as far back as 1252.
Το κάστρο αναφέρεται στην ιστορία από τα μέσα του 13ου αιώνα. Ένα κάστρο που ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα. Η πρώτη αναφορά σε αυτό χρονολογείται ήδη από το 1252.

Its earliest foundations were built in the Middle Ages, and its present appearance was created during the Renaissance.
Τα πρώτα θεμέλια του χτίστηκαν κατά τον Μεσαίωνα και η σημερινή του μορφή δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης.
Impressed by the beauty of the place. - Εντυπωσιασμένοι από την ομορφιά του τόπου.


In the middle of the 14th century the building was enlarged and reshaped to resemble the letter L in ground plan.
Στα μέσα του 14ου αιώνα το κτήριο επεκτάθηκε και αναδιαμορφώθηκε για να έχει σχήμα η κάτοψή του με το γράμμα L.

The main architectural style of the building is baroque and renaissance. Round towers and an inner tower stood guard against attacks.
Το κύριο αρχιτεκτονικό στιλ του κτιρίου είναι Μπαρόκ και Αναγεννησιακό. Στρογγυλοί πύργοι και ένας εσωτερικός πύργος ήσαν οι σκοπιές ενάντια στις επιθέσεις.


The gorgeous castle was additionally fortified following Turkish raids throughout Dolenjska in 1471.
Το υπέροχο κάστρο οχυρώθηκε επιπρόσθετα μετά τις τουρκικές επιδρομές σε όλη τη Ντολέντζσκα το 1471.
Popi Nicolaides and Monika Bracika, having great time in the castle tour.
Η  Πόπη Νικολαΐδου και η Μόνικα Μπρασίκα απολαμβάνουν την ξενάγηση.

Today the castle is an elegant and very luxurious 5 star hotel with period furnishings and a fine restaurant.
Σήμερα το κάστρο είναι ένα κομψό και πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων με έπιπλα εποχής και ένα καλό εστιατόριο.

The park offers visitors breath-taking views at every turn.
Το πάρκο προσφέρει στους επισκέπτες εκπληκτική θέα σε κάθε στροφή.

The Castle dates back to the 13th century though it changed owners a few times since then which resulted in constant rebuilt and alterations.
Το κάστρο χρονολογείται από τον 13ο αιώνα, αν και άλλαξε ιδιοκτήτες αρκετές φορές από τότε που οδήγησε σε σταθερές ανακαινίσεις και  αλλαγές.
 Enjoying the feeling of being the lords of the castle.
Απολαμβάνοντας την αίσθηση ότι είμαστε οι άρχοντες του κάστρου.

The mysterious air that surrounds the castles still succeed in casting a bewitching spell on you.
Ο μυστηριώδης αέρας που περιβάλλει ακόμα το κάστρο, πετυχαίνει να γητέψει τη μαγεία που προκαλεί.

Monika Bracika, through her excellent and detailed descriptions, she proved to be a very capable and well informed tour guide… Thanks a lot - Hvala Monika!!
Η  Μόνικα Μπρασίκα με τις εξαιρετικές και λεπτομερείς περιγραφές της, απέδειξε ότι είναι μια ικανότατη και καλά ενημερωμένη ξεναγός. Μόνικα σ' ευχαριστούμε!!
It is impossible not being fascinated by the charm of the castle.
Είναι αδύνατο να μη γοητευτείτε από τη ομορφιά του κάστρου​​.
 Outside the main entrance of the castle. - Έξω από την κύρια είσοδο του κάστρου.

The endless green spaces are filled with astonishing trees and impressive, beautiful flowers. (Picture: Popi Nicolaides).
Το ατέλειωτο πράσινο κυριαρχεί παντού με τα εντυπωσιακά δέντρα και τα υπέροχα λουλούδια. (Φωτογραφία: Πόπη  Νικολαΐδου) .


A morning walk in the embrace of the awakening nature while listening to the birds sing.
Ένας πρωινός περίπατος με τα πόδια στην αγκαλιά της φύσης που ξυπνά, ακούγοντας τα πουλιά να κελαηδούν.

The castle like other castles in Slovenia is a significant landmark that not only has architectural excellence but also has a great historical significance.
Το κάστρο όπως και τα άλλα κάστρα στη Σλοβενία, αποτελεί σημαντικό  ορόσημο, που έχει, όχι μόνο  αρχιτεκτονική τελειότητα, αλλά και μεγάλη ιστορική σημασία.

13 comments:

Carlos Echevarria said...

Dear Friend, your posts, your blog, in general, and your emails are all so brilliant, :-))) When you come to Miami, count on me, Old School, Miami Vice Era Native !!!

angel said...

Veramente bello.
Anche qua in Trentino ne abbiamo tantissimi posti cosi belli.
Sono contenta de conoscere un po della Slovenia verso del tuo post.Abbraccio
Angel

dimosf said...

Καλημέρα! Το 2003 πήγα με το αυτοκίνητο αρκετές μέρες στη Σλοβενία. Είναι μια πανέμορφη χώρα. Στην περιοχή γύρω από το Nove Mesto είδαμε υπέροχα πράγματα όπως το Κάστρο Ότοτσεκ. Πολύ καλή η παρουσίσαη και οι φωτογραφίες. Καλή συνέχεια!
Δήμος
disaki.blogspot.com

Ola said...

from your pictures it is visible that Slovenia is a pretty country!


Blog about life and travelling
Blog about cooking

Vineeta Yashswi said...

Pictures and write up with complete information making this post very attractive and interesting...

flydeals said...

Πανέμορφο μέρος και καταπληκτικές οι φωτογραφίες σας.

Magia da Inês said...

❤♡ Olá!
Bonitas fotos.
Bom fim de semana!
Beijinhos.
Brasil
•.¸¸✿⊱╮¸¸.•

Mimi said...

It's beautiful, isn't it? I was there in October, visited a different castle that was also beautiful!
The people are so hospitable, I loved it there!

sonia said...

Dear Phivos,

I'm always traveling through your images so beautiful, on the contrary would not have opportunity to see such lovely beauties around the world.

For my work publishes a poor, are simply unimaginable.

Thank you Sonia, kisses.

R.Ramakrishnan said...

Beautiful post & lovely pics of medieval castle!

Ann said...

how beautiful!! the scenery is breathtaking!!!
thank you for sharing this...I enjoy traveling with you!!!!!

Lakshmi said...

Breathtaking scenery :)

Monika said...

My dear friend!
I would be proud to show you even more about Slovenia. There is so many beautiful places.

Thank you for this beautiful pictures. Great!
Monika