Wednesday, August 29, 2012

Lampedusa - Italy

Beauties of Italy - Ομορφιές της Ιταλίας


Lampedusa  is the largest island of the Italian Pelagie Islands in the Mediterranean Sea.
Η Λαμπεντούσα είναι το μεγαλύτερο από τα Ιταλικά Πελαγιανά Νησιά στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Snapshots by  :  Ornella Minervino  
Φωτογραφίες από την Ορνέλλα ΜινερβίνοItaly’s southernmost island, Lampedusa lies between Malta and Tunisia and is geographically part of the African continent.
Το νοτιότερο νησί της Ιταλίας, η Λαμπεντούσα βρίσκεται μεταξύ της Μάλτας και της Τυνησίας και γεωγραφικά αποτελεί τμήμα της αφρικανικής ηπείρου.The commune of Lampedusa e Linosa is part of the Sicilian province of Agrigento which also includes the smaller islands of Linosa and Lampione.
Η κοινότητα Λαμπεντούζα  (επίσημο όνομα Lampedusa e Linosa) είναι μέρος της επαρχίας Αγκριτζέντο της Σικελίας, περιλαμβάνει επίσης τα μικρότερα νησιά Λινόσα και Λαμπριόνε.The area of Lampedusa is 20.2 square kilometres (7.8 sq mi) and has a population of approximately 4,500 inhabitants.
Η Λαμπεντούζα έχει έκταση 20,2 τετραγωνικά χιλιόμετρα (7,8 τετραγωνικά μίλια) κι έχει πληθυσμό περίπου 4.500 κατοίκους.Lampedusa is an arid island, dominated by a garigue landscape, with maquis shrubland in the west.
Η Λαμπεντούσα είναι ένα άγονο νησί, που κυριαρχείται από ένα τοπίο με θάμνους, φρύγανα και χαμηλή βλάστηση στα δυτικά.


It has no sources of water other than irregular rainfall. The fauna and flora of Lampedusa are similar to those of North Africa, with a few pelagic endemic species.
Δεν έχει πηγές νερού εκτός από τις ακανόνιστες βροχοπτώσεις. Η πανίδα και η χλωρίδα της Λαμπεντούζα είναι παρόμοιες με εκείνες της Βόρειας Αφρικής, με λίγα πελαγικά ενδημικά είδη.


Overall the island has two slopes, from west to east, and from north to south of the island.
Συνολικά το νησί έχει δύο βουνοπλαγιές, μια από τα δυτικά προς τα ανατολικά και μια από βορρά προς τα νότια του νησιού.
Water games... Having fun. -  Παγνίδια της θάλασσας... Διασκεδάζοντας.The southern-western side is dominated by deep gorges, while the south-eastern part is dominated by shallows valleys and sandy beaches.
Η νότιο-δυτική πλευρά κυριαρχείται από βαθιά φαράγγια, ενώ το νότιο-ανατολικό τμήμα κυριαρχείται από ρηχές κοιλάδες και αμμώδεις παραλίες.


The Isola dei Conigli (literally ‘Rabbit Island'), close to the south coast of Lampedusa, is one of the last remaining egg-laying sites in Italy for the Loggerhead Sea Turtle, which is endangered throughout the Mediterranean.
Το νησάκι Isola dei Conigli («νησί κουνέλι» όπως το αποκαλούν), κοντά στην νότια ακτή της Λαμπεντούζα, είναι ένα από τα τελευταία εναπομείναντα καταφύγια ωοτοκίας στην Ιταλία για τη θαλάσσια χελώνα Καρέττα κατέττα, η οποία κινδυνεύει με αφανισμό σε όλη τη Μεσόγειο.


The entire northern coast is dominated by cliffs: gently sloping cliffs on the east coast, and vertical sheer cliffs on the west coast.
Το σύνολο της βόρειας ακτής κυριαρχείται από γκρεμούς: ήπια κλίση από βράχια στην ανατολική ακτή και κάθετα απόκρημνα βράχια στη δυτική ακτή.
Blue, deep blue colour of the Mediterranean Sea. - Βαθύ γαλάζιο της Μεσογείου.


Other species living along the island's coast include mantas and dolphins.
Άλλα είδη που ζουν κατά μήκος των ακτών του νησιού περιλαμβάνουν μαντάς και δελφίνια.Enjoying the water which is superior in colour and clean.
Απολαμβάνοντας τα εξαιρετικά στο χρώμα και καθαρά νερά.Lampedusa has a Mediterranean climate, with very mild winters and warm, dry summers.
Η Λαμπεντούζα έχει μεσογειακό κλίμα, με πολύ ήπιους χειμώνες και ζεστά, ξηρά καλοκαίρια.Tunisia, which is about 113 kilometres (70 mi) away, is the closest landfall to the islands. Sicily is further at 176 kilometres (109 mi).
Η Τυνησία, η οποία απέχει περίπου 113 χιλιόμετρα (70 μίλια) μακριά, είναι το πιο κοντινό τμήμα ξηράς προς τα νησιά. Η Σικελία απέχει 176 χιλιόμετρα (109 μίλια).Only the island of Linosa is inhabited. In the Lampione island there is only a lighthouse.
Μόνο  το νησάκι Λινόσα κατοικείται. Στο Λαμπιόνε υπάρχει ένας αυτόματος φάρος στην περιοχή του.

Very popular during summer time.  -  Πολύ δημοφιλές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.


                 The beaches are awesome with fine golden sand and crystal clear waters.
Οι παραλίες είναι υπέροχες με λεπτή χρυσή άμμο και καταγάλανα, πεντακάθαρα νερά.Its main business for the population are fishing, agriculture and tourism.
Κύριες επαγγελματικές ασχολίες του πληθυσμού της είναι η αλιεία, η γεωργία και ο τουρισμός.
A mermaid resting after playing with the waves of the blue sea.
Μια γοργόνα ξεκουράζεται μετά που έπαιξε με τα κύματα της γαλάζιας θάλασσας.
 

Crystal clear, colorful waters.
Κρυστάλλινα, πολύχρωμα νερά.


The water is crystal clear with a lovely blue-green colour.
Το νερό είναι πεντακάθαρο με ένα υπέροχο μπλε-πράσινο χρώμα.In summer, it is served by Italian airlines with direct flights from several mainland cities, as well as ferry service from Sicily.
Το καλοκαίρι υπάρχει αεροπορική σύνδεση με πολλές Ιταλικές πόλεις, καθώς και θαλάσσια σύνδεση με τη Σικελία.The sea surrounding Lampedusa is relatively shallow and sea temperatures stay warm most of the year, with the warmest being in August when the sea typically reaches 28°C to 30°C.
Η θάλασσα γύρω από Λαμπεντούζα είναι σχετικά ρηχή και η θερμοκρασία της θάλασσας παραμένει ζεστή το μεγαλύτερο μέρος του έτους, με θερμότερο τον Αύγουστο, όταν η θάλασσα φτάνει συνήθως τους 28 °C έως 30 °C.Lampedusa is a popular summer holiday destination.
H Λαμπεντούσα είναι ένας δημοφιλής προορισμός καλοκαιρινών διακοπών.It attracts tourists on account of its fine white sandy beaches, clear turquoise waters and its excellent scuba diving opportunities.
Προσελκύει τουρίστες για τις παραλίες της με ψιλή λευκή άμμο, τα γαλαζοπράσινα νερά της θάλασσας και τις εξαιρετικές ευκαιρίες για καταδύσεις.

 
After a pleasant trip the captain is resting! 
Μετά από ένα ευχάριστο ταξίδι ο καπετάνιος ξεκουράζεται!
The beauty of Mediterranean Sea.
Η ομορφιά της Θάλασσας της Μεσογείου.1 comment:

Traveling Hawk said...

Spectacular water colors!