Monday, August 6, 2012

Nafplio, Peloponnese - Greece

A historical and picturesque Greek city
Ναύπλιο μια ιστορική και γραφική πόλη
Nafplio is one of the most historical and picturesque cities of Greece.
Το Ναύπλιο είναι μία από τις πιο ιστορικές και γραφικές πόλεις της Ελλάδα.

A special place, blessed, full of natural beauty and culture, for centuries, continues to flourish and charms every visitor. 
Ένας τόπος ξεχωριστός, ευλογημένος, γεμάτος φυσικές ομορφιές και πολιτισμό, που αιώνες τώρα, συνεχίζει να ανθίζει και να γοητεύει κάθε επισκέπτη.
The place is authentic and that's the magic of the search of every wayfarer he will visit Nafplion.
Ο τόπος είναι αυθεντικός και αυτή είναι η μαγεία της αναζήτησης, του κάθε οδοιπόρου που θα επισκεφθεί το Ναύπλιο.
Palamidi fortress in Nafplio was built in 1687 by the Venetians.
Το Παλαμήδι είναι φρούριο στο Ναύπλιο το οποίο κατασκευάστηκε το 1687 από τους Βενετούς.
The statue of Theodoros Kolokotronis one of the leaders and a hero of the Greek at the Park of Kolokotronis.
Το άγαλαμα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ένας από τους ηγέτες και ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης στο πάρκο Κολοκοτρώνη.
The magnificent third castle in Nafplio’s harbour is called Bourdzi, built during the 1400s. 
Το υπέροχο τρίτο κάστρο στο λιμάνι του Ναυπλίου λέγεται Μπούρτζι. Χτίστηκε στα 1400.
Demetra and Michalis Athienitis enjoying the stunning views of the fortress and the deep blue sea.
Η Δήμητρα και Μιχάλης Αθηαινίτης απολαμβάνουν την υπέροχη θέα του κάστρου και της γαλάζιας θάλασσας.

The reference point of the city, Bourtzi in the Gulf of Argos, built on the small island of St. Theodore continues to keep alive the legends. 
Το σημείο αναφοράς της πόλης, το Μπούρτζι, στον Αργολικό Κόλπο, χτισμένο πάνω στο μικρό νησάκι των Αγίων Θεοδώρων, συνεχίζει να κρατά ζωντανούς τους θρύλους.
Popi Nicolaides impressed by the astonishing sea views.
Η Πόπη Νικολαΐδου εντυπωσιασμένη από την εκπληκτική θέα.
In 1831 Ioannais Kapodistrias, the first governor of Greece was assassinated here in Nafplio outside St Spyridon church. 
Το 1831 ο Ιωάννης Καποδίστριας, πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, δολογονήθηκε έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα.

The pretty church of St. Nicholas in the city center.

Η όμορφη εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο κέντρο της πόλης.

The area surrounding Nafplion has been inhabited since ancient times. 

Η περιοχή γύρω από το Ναύπλιο έχει κατοικηθεί από τους αρχαίους χρόνους.

The city was named Nauplia in ancient Greek and Latin. 

Η πόλη πήρε το όνομά Ναυπλία στα αρχαία ελληνικά και λατινικά.

Stunning views from the top of Palamidi. The modern city of Nafplio and the magnificent blue sea.
Εντυπωσιακή θέα από την κορυφή του Παλαμιδιού. Στο βάθος η σύγχρονη πόλη και η καταπληκτική γαλάζια θάλασσα.
Impressive view over the Argolic Gulf, the city of Náfplio and the surrounding area. 
Εντυπωσιακή θέα στον Αργολικό κόλπο, την πόλη του Ναυπλίου και της γύρω περιοχής.
Nestled on the crest of a 216-metre high hill, the fortress was built by the Venetians during their second occupation of the area (1686-1715). 
Φωλιασμένο στην κορυφή του 216-μετρητή υψηλό λόφο, το φρούριο χτίστηκε από τους Βενετούς κατά τη δεύτερη κατοχή τους στην περιοχή (1686-1715).

Each step is a reminder from history. 

Κάθε βήμα είναι μια υπενθύμιση από την ιστορία.

Beautiful old architecture in the old part of the city.
Πανέμορφη παλιά αρχιτεκτονική στο παλιό τμήμα της πόλης.

Strolling in the picturesque alleys of the old town, with the venetian balconies and the wonderful neoclassical buildings and mansions.
Περπατώντας στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, με τα βενετσιάνικα μπαλκόνια και τα υπέροχα νεοκλασικά κτίρια και αρχοντικά.

The old medieval and neoclassical city with marble pavings, wooden balconies, bougainvilleas that overflow from walled courtyards.
Η παλιά μεσαιωνική και νεοκλασική πόλη με πλακόστρωτα, τα ξύλινα μπαλκόνια, τις βουκαμβίλιες να ξεχειλίζουν από τις εσωτερικές αυλές.

There are some amazing old buildings built in the last two centuries. 
Υπάρχουν μερικά καταπληκτικά παλαιά κτίρια που χτίστηκαν τους τελευταίους δύο αιώνες.

The Naples of the Orient "as they called the Venetian naval, 

Η «Νάπολη της Ανατολής» όπως το ονόμασαν οι Ενετοί θαλασσοκράτορες.


A lovely romantic downtown with cozy streets, a great place to visti. 

Μια υπέροχη ρομαντική πόλη με άνετους δρόμους, ένα εξαιρετικό μέρος για να επισκεφθείτε.


Spectacular old houses and buildings.

Εντυπωσιακές παλαιές κατοικίες και κτίρια.

It has a fantastic centre with small neoclassical historical houses, squares and churches. 

Έχει ένα φανταστικό κέντρο με πλατείες με μικρά νεοκλασικά ιστορικά σπίτια και εκκλησίες.


The gorgeous buliding of the old post office. - Το υπέροχο παλιό κτίριο των ταχυδρομείων.

Venetian, neoclassical and new buildings, all fascinating architectural jewels. 
Ενετικά, νεοκλασικά και καινούργια κτίρια, όλα γοητευτικά αρχιτεκτονικά κοσμήματα.

The building of the National Bank of Greece is probably the only in the world built in the Mycenaean Revival architectural style.
Το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας είναι ίσως η μόνη κατασκευή στον κόσμο που χτίστηκε σε σχέδιο αναβίωσης της μυκηναϊκής αρχιτεκτονικής.

Winter-summer, stroll the quaint streets of Psaromahalas in Syntagma Square showing untouched by the years.
Χειμώνα-καλοκαίρι, η βόλτα στα γραφικά δρομάκια του Ψαρομαχαλά, στην Πλατεία Συντάγματος που δείχνει ανέγγιχτη από τα χρόνια.

Just amazing!! -  Καταπληκτικό!!
Visitng Nafplio some years ago... Images that bring feelings of sweet nostalgia.
Επίσκεψη στο Ναύπλιο μερικά χρόνια πριν... Εικόνες που φέρνουν αισθήματα γλυκιάς νοσταλγίας
.
Then (above photo) and now...   -   Τότε (άνω φωτο) και τώρα...
Lively promenade in the streets, offering an unparalleled eroticism in the beautiful city that marked him! 
Βόλτα στα σοκάκια, προσφέροντάς του έναν ανεπανάληπτο ερωτισμό για την ωραία πόλη που τον έχει στιγματίσει!
A great and unforgettable experience with the acquaintance of this important and unique historical site.
Μεγάλη και αξέχαστη εμπειρία η γνωριμία με αυτό τον σπουδαίο και μοναδικό ιστορικό χώρο.
View Video : Nafplion - Greece

5 comments:

Traveling Hawk said...

I'm glad you continue to present places I planned to see! Nafplio seemed to me a beautiful town, when I read about it and research on internet, so I planned several days there and exploring around. Thanks for the very nice photos and story, Phivos!

Dave-CostaRicaDailyPhoto.com said...

Julie and I spent a day and night there on our tour of Greece about 15 years ago. It was charming. I bought a piece of art that depicts Greece history and culture, and it still hangs in my office.

Amanda Summer said...

a very sophisticated town - and the castle looming above it is just fantastic!

Mimi said...

Nafplio looks a beautiful and historic place, I will put it on my list of places to visit in the future.
Some magnificent buildings!

Paraskevi Lamprini M. said...

perfect, marvelous, one of the most beautiful cities!!!!!!
τέλειο, τέλειο.. τέλειο!!!!!
και πολύ ωραίες φώτο έχεις βγάλει... συγχαρητήρια!!!