Wednesday, August 1, 2012

Monemvasia, Peloponnese - Greece


A unique and  a breathtaking picture of Peloponnese, Greece
Μια μοναδική και συναρπαστική εικόνα της Πελοποννήσου


Monemvasia is located on a small peninsula in Peloponnese, Greece, 400 meters from land having been separated from the mainland by an earthquake in 375 A.D. 
Η Μονεμβασιά βρίσκεται σε μια μικρή χερσόνησο στην Πελοπόννησο, 400 μέτρα από τη στεριά, που έχει αποχωριστεί από ένα σεισμό το 375 μ.Χ.The medieval castle-town of Monemvasia stands on a 300-meter high rock off the east coast of the Peloponnese.
Η μεσαιωνική καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς βρίσκεται σ’ ένα υψηλό βράχο ύψους 300 μέτρων στα ανοικτά της ανατολικής ακτής της Πελοποννήσου.Τhe medieval, Byzantine and Venetian fortress-town of Monemvasia perched on its distinctively shaped rock, attracts thousands of visitors every year. 
Η μεσαιωνική, βυζαντινή και ενετική καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς σκαρφαλωμένη στο βράχο στο χαρακτηριστικό της σχήμα, προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο.It was founded by the Byzantines in the sixth century and shortly after it became an important port.
Ιδρύθηκε από τους Βυζαντινούς τον έκτο αιώνα και λίγο μετά έγινε ένα σημαντικό λιμάνι.Demetra and Michalis Athienitis and Popi and Phivos Nicolaides on the top of the castle, with the sea view.
Δήμητρα και Μιχάλης Αθηαινίτης και Πόπη και Φοίβος  στην κορυφή του κάστρου της παλιάς Μονεμβασιάς με φόντο τη θάλασσα.The town owes its name to the narrow strip of land linking the coast with the rock.
Η πόλη πήρε το όνομά της από τη στενή λωρίδα γης που συνδέει την ακτή με το βράχο.


The name Monemvasia derives from the Greek words “moni” and “emvasi” which means “single entrance” (sole approach). 
Το όνομα της Μονεμβασιάς είναι σύνθετη λέξη, που προέρχεται από τις δύο ελληνικές λέξεις ‘Μόνη’ και ‘Έμβασις’ που σημαίνει "ενιαία είσοδο" (αποκλειστική προσέγγιση).
 


Monemvasia's nickname is the "Gibraltar of the East" because it happens to be identical to shrink the rock of Gibraltar.
Το παρωνύμιο της Μονεμβασιάς είναι «Γιβραλτάρ της Ανατολής», επειδή τυγχάνει να είναι σε σμίκρυνση πανομοιότυπη με τον βράχο του Γιβραλτάρ.

 
Demetra Athienitis and Popi Nicolaides at the main entrance of the castle-town of Monemvasia.
Η Δήμητρα Αθηαινίτη και Πόπη Νικολαΐδου στην κύρια είσοδο της καστρόπολης.
 


The appellation originates with the Laconians who arrived here in the 6th century AD, to shelter from the raids on the mainland.
Η ονομασία προέρχεται από τους Λάκωνες που ήρθαν εδώ τον 6ο αιώνα μ.Χ., για καταφύγιο από τις επιδρομές στην ηπειρωτική χώρα.At the top of the cliff, on the plateau, are the ruins of the fortified town, the walls, guardhouses and towers.
Στην κορυφή του βράχου, στο οροπέδιο, βρίσκονται τα ερείπια της οχυρωμένης πόλης, τα τείχη, οι πύργοι και τα φυλάκια.In late 1463 Monemvasia passed into Venetian, where he remained until 1540, when the Turks took over the castle.
Στα τέλη του 1463 η Μονεμβασία περιήλθε στους Βενετούς, στους οποίους παρέμεινε ως το 1540, όταν παραδόθηκε στους Τούρκους.From the 10th century AD, the town developed into an important trade and maritime centre.
Από τον 10ο μ.Χ. αιώνα, η πόλη εξελίχθηκε σε σημαντικό εμπορικό και ναυτιλιακό κέντρο.
 

In the War of Independence, Monemvasia was the first of the major Turkish fortresses to fall in July 1821.
Στον πόλεμο της Ανεξαρτησίας, η Μονεμβασιά ήταν η πρώτη από τα μεγαλύτερα τουρκικά φρούρια που έπεσαν τον Ιούλιο του 1821.Remains of Byzantine houses and public buildings and a vast cistern that ensured a water supply at times of siege.
Ερείπια βυζαντινών σπιτιών και δημόσιων κτιρίων και μια μεγάλη δεξαμενή που εξασφάλιζε την παροχή νερού σε περιόδους πολιορκίας.

Demetra Athienitis trying to capture the magnificent views.
Η Δήμητρα Αθηαινίτη προσπαθεί να φωτογραφίσει τη μαγευτική θέα.Stunning views from the top of the castle. The modern town of Monemvasia and the magnificent blue sea.
Εντυπωσιακή θέα από την κορυφή του κάστρου. Στο βάθος η σύγχρονη πόλη και η καταπληκτική γαλάζια θάλασσα.Demetra and Michalis Athienitis enjoying the the stunning views.
Η Δήμητρα και ο Μιχάλης Αθηαινίτης απολαμβάνουν την εντυπωσιακή θέα.

 The castle is divided into a lower and an upper town.
Το Κάστρο είναι χωρισμένο στην άνω και στην κάτω πόλη.

 Climbing with passion and respect on the tops of ancient history ..
Σκαρφαλώνοντας με πάθος και σεβασμό στις κορυφές της αρχαίας ιστορίας...


The oldest church is St. Paul’s, which was built in 956, and today houses the museum.
Η αρχαιότερη εκκλησία είναι του Αγίου Παύλου, που χτίστηκε το 956 και στεγάζει σήμερα το μουσείο.The town walls and many Byzantine churches remain from the mediaeval period.
Τα τείχη της πόλης και πολλές βυζαντινές εκκλησίες παραμένουν από τη μεσαιωνικό περίοδο.At the eastern tip of the rock stands the greatest monument of Monemvasia, the church of Agia Sofia, built at the end of the 12th century.
Στην ανατολική άκρη του βράχου βρίσκεται το σημαντικότερο μνημείο της Μονεμβασιάς, η εκκλησία της Αγίας Σοφίας, που χτίστηκε στα τέλη του 12ου αιώνα.It remained part of the Byzantine empire until 1460, the main port of shipment for Malmsey wine, and one of the most dangerous lairs of corsairs in the Levant.
Παρέμεινε τμήμα της βυζαντινής αυτοκρατορίας μέχρι και το 1460, το κύριο λιμάνι φόρτωσης για το κρασί μονεμβασίας, και ένα από τα πιο επικίνδυνα λημέρια των κουρσάρων στην Ανατολική Μεσόγειο.Many ruins of the original 800 houses and only four out of the original forty churches can be found in the lower town.
Πολλά ερείπια από τα αρχικά 800 σπίτια και μόνο τέσσερις από τις αρχικές σαράντα εκκλησίες υπάρχουν στην κάτω πόλη.

 A lot of restorations converting old beautiful houses in holiday flats and hotels.
Αναπαλαιώσεις σπιτιών και μετατροπή τους σε ξενοδοχειακές μονάδες και διαμερίσματα.


Even today, that the walls are affected by the time and the interior is ruined, the castle retains all its glory.
Ακόμα και σήμερα, που τα τείχη έχουν υποστεί καταστροφές και τα κτίρια στο εσωτερικό του είναι ερειπωμένα, το κάστρο διατηρεί όλο του το μεγαλείο.
Many of the streets are narrow and fit only for pedestrians. A small hamlet of about 10 houses lies to the northwest.
Πολλοί από τους δρόμους είναι στενοί και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τους πεζούς. Ένα μικρό χωριουδάκι περίπου με 10 κατοικίες βρίσκεται στα βορειοδυτικά.

No wonder why so many tourists visit this historical treasure every year!
Δεν είναι απορίας άξιο γιατί τόσοι τουρίστες επισκέπτονται αυτόν τον ιστορικό θησαυρό, κάθε χρόνο.
Demetra Athienitis impressed by the astonishing archaeological ruins.
Η Δήμητρα Αθηαινίτη εντυπωσιασμένη από τα εκπληκτικά αρχαιολογικά ερείπια.A great and unforgettable experience with the acquaintance of this important and unique historical site.
Μεγάλη και αξέχαστη εμπειρία η γνωριμία με αυτό τον σπουδαίο και μοναδικό ιστορικό χώρο.

 A great place to visit a great place to be... An unforgettable experience by all means!
Ένας καταπληκτικός τόπος για επίσκεψη... Μια αξέχαστη εμπειρία πραγματικά!


A site   with a deeply historical legacy, offers an amazing trip to the fascinating ancient history.
Ένας πλούσια ιστορικά χώρος, που προσφέρει ένα εκπληκτικό ταξίδι στην απίθανη αρχαία ιστορία
 
 View Video : Magnificent Monemvasia

8 comments:

Cheryl said...

I want to go there, beautiful!

Zixplus said...

Είμαι n Marineide και πήγε με μια άλλη σύνδεση..
Σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε το blog και να γνωρίζουν τα Social Media της εταιρείας μου. Εργάζομαι με τη βοήθεια της ανιψιάς μου, που ζει στη Φλόριντα.
Κάνουμε τα blogs, ιστοσελίδες και διάδοση των κοινωνικών δικτύων.

http://zixplus.blogspot.com.br/2012/07/gente-midias-sociais.html

Bjusssssss

Traveling Hawk said...

This is a lovely place, which is already included in my Peloponnese itinerary...Nice shots, Phivos!

Ola said...

such a mixture of cultures and the narrow streets are so pretty!

Blog about life and travelling
Blog about cooking

Ramakrishnan said...

Wonderful place with ancient buildings and a lot of history.

Paraskevi Lamprini M. said...

Υπέροχη!!!!

Απ΄όλες τις απόψεις!!!

Αγαπητέ φίλε, πηγαίνεις σε πάρα πολύ ωραία μέρη βλέπω!!!

fan said...

Nice place and wine !! Forever Greece !

Magia da Inês said...

Beleza impressionante!
Belas fotografias!
Bom restinho de semana!
¸.•♫°`♡彡✿⊱╮