Tuesday, September 25, 2012

Military Museum, Brussels - Belgium

Στρατιωτικο Μουσείο στις Βρυξέλλες - Βέλγιο


The large stone building containing the  Royal Museum of the Armed Forces and Military History occupies two halls of the historic complex
Το μεγάλο πέτρινο κτίριο που φιλοξενεί το Βασιλικό Μουσείο των Ενόπλων Δυνάμεων και Στρατιωτικής Ιστορίας καταλαμβάνει δύο αίθουσες του ιστορικού συγκροτήματος.The first large hall to enter is called the Salle Historique. The presentation of this gallery is typical of the years 1920 with a multitude of uniforms, flags and paintings.
Η πρώτη μεγάλη αίθουσα ονομάζεται Αίθουσα Ιστορίας. Τα εκθέματα αυτής της γκαλερί είναι χαρακτηριστικά των ετών 1920 με ένα πλήθος από σημαίες στολές και πίνακες ζωγραφικής.Situated in Parc du Cinquantenaire, one of Brussels’ most picturesque and expansive parks.
Βρίσκεται στο Πάρκο Σινγκουαντενέρε, ένα από τα πιο γραφικά και πλούσια πάρκα των Βρυξελλών.
 

Next to an enormous 85-meter-high arch resembling Paris’ Arc de Triomphe and in Berlin.
Δίπλα από την τεράστια, 85-μέτρων αψίδα, που μοιάζει με την Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι και στο Βερολίνο.

The museum was originally installed on the site of the Abbaye de la Cambre and moved to the Cinquantenaire Park site in 1923.
Το μουσείο είχε αρχικά εγκατασταθεί αλλού και μεταφέρθηκε στην περιοχή του Πάρκου Cinquantenaire το 1923.Its comprehensive, detailed galleries and exhibits make it one of the finest military museums in the world.
Η πλούσια και περιεκτική με λεπτομέρειες γκαλερί και τα εκθέματα του, το καθιστούν ένα από τα καλύτερα στρατιωτικά μουσεία του κόσμου.The museum collections comprise more than 10 centuries of military and technology history.
Οι συλλογές του μουσείου περιλαμβάνουν πάνω από 10 αιώνες στρατιωτικής τεχνολογίας και ιστορίας.
There are about 8.000 objects distributed in 45 crowded windows and all over the walls.
Υπάρχουν περίπου 8.000 αντικείμενα που διανέμονται σε 45 πλούσιες βιτρίνες κατάσπαρτες σε όλους τους τοίχους.


Popi Nicolaides impressed by the exhibits and the unique collections of all kind military items.
Η Πόπη Νικολαΐδου εντυπωσιασμένη από τα εκθέματα και τις σπάνιες συλλογές όλων των ειδών στρατιωτικών αντικειμένων.


Numerous paintings, sculptures, decorations, and military uniforms bring back to life the military history of this area.
Πολλά έργα ζωγραφικής, γλυπτά, διακοσμητικά και στρατιωτικές στολές ζωντανεύουν την στρατιωτική ιστορία της περιοχής.


Fascinating real items from 16th century French mortars to WWI uniforms, weapons, tanks, planes, etc.
Συναρπαστικά, αυθεντικά αντικείμενα από τον 16ο αιώνα γαλλικά κονιάματα από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στολές, όπλα, άρματα μάχης, αεροπλάνα, κ.λπ.


They date from the beginning of the Belgian independent state in 1830 till 1914.
Χρονολογούνται από τις αρχές του Βελγικού ανεξάρτητου κράτους το 1830 μέχρι το 1914.


Exhibits ranging from suits of armor, antique firearms and swords to armored vehicles and airplanes.
Εκθέματα που κυμαίνονται από πανοπλίες, όπλα αντίκες, σπαθιά, θωρακισμένα οχήματα και αεροπλάνα.


Inaugurated in 1923 the Museum wanted to show to the general public and to stimulate patriotism as well as to show many objects to the researchers and the military.
Εγκαινιάστηκε το 1923 με σκοπό να δείξει στο ευρύ κοινό, να τονώσει το πατριωτισμό, καθώς και να δείξει πολλά αντικείμενα για τους ερευνητές και τους στρατιωτικούς.


Founded in 1923, the museum covers Belgium’s military history from the Middle Ages to the present, with an extensive WWII section.
Ιδρύθηκε το 1923 και καλύπτει τη στρατιωτική ιστορία του Βελγίου από το Μεσαίωνα μέχρι σήμερα, με ένα εκτεταμένο τμήμα για το Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο.

The museum has three principal sections: Belgian military history (documents, uniforms and weapon from the Middle Ages to the present day); the Armored Vehicle Hall with artillery, tanks etc.
Το μουσείο έχει τρεις κύριες ενότητες: βελγική στρατιωτική ιστορία (έγγραφα, στολές και όπλα από το Μεσαίωνα μέχρι σήμερα). Τα τεθωρακισμένα οχήματα, την αίθουσα  πυροβολικού κ.λπ.The Royal Museum of the Armed Forces and of Military History is the perfect spot for history and military enthusiasts.
Το Βασιλικό Μουσείο των Ενόπλων Δυνάμεων και Στρατιωτικής Ιστορίας είναι ο ιδανικός χώρος για τους λάτρεις της στρατιωτικής ιστορίας.

The Autoworld, the National Motor Museum opposite the Military Museum. It hosts a great collection of more than 250 vehicles of various origin.
Ο Κόσμος του Αυτοκινήτου, το Εθνικό Μουσείου Αυτοκινήτου, ακριβώς απέναντι από το Πολεμικό Μουσείο. Εκθέτει πάνω από 250 αυτοκίνητα διαφόρων τύπων.


It’s a breathtaking experience, and the monuments around it adds to the feeling too. You will enjoy it!
Εμπειρία που κόβει την ανάσα και τα μνημεία  γύρω προσθέτουν στην αίσθηση πάρα πολύ. Θα το απολαύσετε!3 comments:

Indrani said...

I missed visiting this place when I was in Brussels. Thanks for these pictures.

M. Loureiro said...

Agradeço a oportunidade de ver um museu tão interessante e impressionante quanto este (10 séculos de história, muito tempo!).
Adorei. Parabéns pela matéria e pelas fotos da postagem.
Abraços.

Cheryl said...

Fascinating place to visit, I could lose myself for hours there. Great photos! :)