Sunday, September 16, 2012

Volendam - Holland

Beauties of Holland


Volendam  is a town in North Holland 20 kilometres north of Amsterdam with approximately 23.000 inhabitants.
Η Βόλενταμ  είναι μια πόλη στη Βόρεια Ολλανδία 20 χιλιόμετρα βόρεια του Άμστερνταμ με 23.000 περίπου κατοίκους.


Popi Nicolaides was surprised at the number of boats that were docked in  the small  horbour.
Η Πόπη Νικολαΐδου έκπληκτη από τον αριθμό των σκαφώνστο λιμανάκι.It's a fishermen's village, and the bustling harbour area with the many boats are still a major attraction today.
Είναι ένα ψαροχώρι και η πολυσύχναστη περιοχή του λιμανιού με τα πολλά πλοία εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό πόλο έλξης σήμερα.Typical Holland town, very picturesque and serene.
Τυπική Ολλανδική πόλη, πολύ γραφική και γαλήνια.The women's costume of Volendam, with its high, pointed bonnet, is one of the most recognizable of the Dutch traditional costumes, and is often featured on tourist postcards and posters.
Η φορεσιά της Βολεντάμ με το υψηλό μυτερό καπό της, είναι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες ολλανδικές παραδοσιακές φορεσιές και συχνά παρουσιάζεται σε καρτ-ποστάλ και τουριστικές αφίσες.From the 1880's it was a popular dwelling place for artists, who found that the town seemed hardly touched by time and captured its characteristics in lots of different paintings and other works of art.
Από τη δεκαετία του 1880 ήταν ένας δημοφιλής τόπος κατοικίας για καλλιτέχνες, οι οποίοι έβρισκαν ότι η πόλη έμοιαζε σχεδόν ανέγγιχτη από το χρόνο και έκαναν τα  τοπία της έργα ζωγραφικής.Volendam is a popular tourist attraction in the Netherlands, well known for its old fishing boats and the traditional clothing still worn by some residents.
Η Βόλενταμ είναι ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο στην Ολλανδία, γνωστή για τις παλιές ψαρόβαρκες και την παραδοσιακή ενδυμασία που εξακολουθεί να φοριέται από μερικούς κατοίκους.


In the early part of the 20th century it became something of an artists' retreat, with both Picaso and Renoir spending time here.
Στις αρχές του 20ου αιώνα είχε γίνει στέκι καλλιτεχνών, συμπεριλαμβανομένων τόσο του Πικάσο όσο και του Ρενουάρ, που περνούσαν τον καιρό τους εδώ.Volendam is sometimes called "the pearl of the Zuiderzee", this place is a highly popular tourist destination.
Το Βόλενταμ μερικές φορές αποκαλείται το «μαργαριτάρι της Ζουιντέρζε», ο τόπος αυτός είναι ένας πολύ δημοφιλής τουριστικός προορισμός.Standing on the dam (barrier built along Holland to hold back sea water) and marveling at the fact that most of Holland is below sea level.
Στεκόμαστε στο φράγμα (το φράγμα χτίστηκε κατά μήκος της Ολλανδίας για να συγκρατήσει το νερό της θάλασσας), θαυμάζοντας το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της Ολλανδίας βρίσκεται κάτω από τη στάθμη του νερού της θάλασσας.In Volendam, most areas are below sea level.
Στο Βόλενταμ οι περισσότερες περιοχές βρίσκονται κάτω από τη στάθμη της θάλασσας.A third part of the Netherlands lies below sea level.
Το ένα τρίτο της Ολλανδίας βρίσκεται κάτω από τη στάθμη της θάλασσας.The picturesque Dutch fishing and cheese village of Volendam.
 Το γραφικό ολλανδικό αλιευτικό και του τυρί χωριού της Βόλενταμ.


Flat paths and stairs - below and above sea level - Dikes,  green and spacious polders,  canals.
Επίπεδες διαδρομές - πάνω και κάτω από το επίπεδο της θάλασσας - Aναχώματα, πράσινο και ευρύχωρα κανάλια.Strolling through the narrow streets of this charming old village.
Βολτάροντας στα στενά δρομάκια αυτού του γοητευτικού, παλιού χωριού.
As a result of its completely insulated location, this village preserved its character for six centuries, also because of the tough vitality of the fishermen.
Ως αποτέλεσμα της πλήρως απομονωμένης θέσης του και λόγω της σκληρής ζωτικότητας των ψαράδων, το χωριό αυτό διατήρησε το χαρακτήρα του για έξι αιώνες.


The characteristic small houses, which together with the canals and the drawbridges form the most picturesque spots, create an atmosphere of geniality and romance.
Τα χαρακτηριστικά μικρά σπίτια, τα οποία μαζί με τα κανάλια και τις γέφυρες αποτελούν τα πιο γραφικά σημεία, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ρομαντισμού και εγκαρδιότητας.


A very interesting and fun experience.
Μια πολύ ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική εμπειρία


Popi Nicolaides enjoying the atmosphere of the beautiful landscape and the gorgeous sea view.
Η Πόπη Νικολαΐδου απολαμβάνει την ατμόσφαιρα και το όμορφο τοπίο της περιοχής και της θάλασσας.


Lots of restaurants and souvenirs shops.
Πάμπολλα εστιατόρια και καταστήματα σουβενίρ.

Popi looking for a pair of traditional  wooden shoes.
Η Πόπη ψάχνει για ένα ζευγάρι παραδοσιακά ξύλινα παπούτσια.Food, seafood and fast-food.
Τρόφιμα, θαλασσινά και φαστ φουτ.

.

It was very crowded as usual. - Είχε πολλή κόσμο, ως συνήθως.  So exciting!   -    Τόσο συναρπαστικό!


 Legend has it that the Volendam coat of arms is a compliment to the beauty of the Volendam girls!
Ο θρύλος λέει ότι το οικόσημο της Βολεντάμ είναι ένα κομπλιμέντο για την ομορφιά των κοριτσιών της Βολεντάμ!
No wonder that a famous singer sang the praise of this characteristic Dutch fishing village in the words: "Anyone who wants to see the real beauty of Holland, goes to Volendam".
Δεν είναι παράξενο που ένας διάσημος καλλιτέχνης τραγούδησε αυτό το χαρακτηριστικό ολλανδικό ψαροχώρι με τα λόγια: «Όποιος θέλει να δει την πραγματική ομορφιά της Ολλανδίας, πηγαίνει στη Βόλενταμ».No comments: