Saturday, November 19, 2016

Agioi Vavatsinias village - Cyprus

Beauties of Cyprus
Agioi Vavatsinias is a village in the Larnaca District with a population less than 200 inhabitants.
Οι Άγιοι Βαβατσινιάς είναι χωριό της επαρχίας Λάρνακας στην Κύπρο με λιγότερο από 200 κατοίκους.

Demetra & Michalis Athienitis and Popi & Phivos Athienitis having a really great time in the village and enjoying pure and delicious dishes.
Δήμητρα και Μιχάλης Αθηαινίτης και Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης απολαμβάνοντας το χρόνο τους στο χωριό και εξαιρετική τοπική κουζίνα.   
Agii Vavatsinias is a village in the province of Larnaka. It is located 800 meters above sea level.
Οι Άγιοι Βαβατσινιάς είναι ένα χωριό στην επαρχία της Λάρνακας. Είναι κτισμένο σε υψόμετρο 800 μέτρων πάνω από τη θάλασσα.

It is one of the most beautiful villages of Cyprus, where the houses are built on the chestnut-colored igneous hills.
Είναι ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Κύπρου, του οποίου τα σπίτια είναι σκαρφαλωμένα στις πλαγιές των καστανόχρωμων πυριγενών λόφων.
 
Demetra Athienitis who was born and raised for some years in the village, having depth knowledge of Agioi Vavtsinias, provided us an excellent guided tour.
Η Δήμητρα Αθηαινίτη που γεννήθηκε και πέρασε ορισμένα χρόνια εδώ, με βαθιά γνώση του τόπου, μας έκανε μια εξαιρετική ξενάγηση.
Demetra and Michalis Athienitis and Popi Nicolaides,enjoying the beautis of the village, the tradition and the spectacular landscape!
Η Δήμητρα και Μιχάλης Αθηαινίτης και Πόπη Νικολαΐδου, απολαμβάνουν τις ομορφιές του χωριού, την παράδοση και το υπέροχο τοπίο!
The plague of urbanism and emigration affected the community and as a result the population began to decrease after ‘70s.
Η μάστιγα της αστυφιλίας και της αποδημίας, κτύπησε την κοινότητα, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός να αρχίσει να μειώνεται μετά το ’70.

In the entrance of village, it is found a holy water place that according to tradition it was used by Agios Cosmas and Damianos for them and their horses.
Στην είσοδο του χωριού, βρίσκεται ένα αγίασμα, που σύμφωνα με την παράδοση είχε χρησιμοποιηθεί από τον Άγιο Κοσμά και Δαμιανό, για να πιουν νερό τα άλογά τους.
In the village Agioi Vavatsinias, the memory of Agioi Anargyroi coming from Asia is honoured. According to its residents and their tradition, the Saints Anargyroi passed by their village while on a tour in Cyprus.
Στο χωριό Αγίοι Βαβατσινιάς τιμάται η μνήμη των Αγίων Αναργύρων που είχαν καταγωγή από τη Μικρή Ασία. Σύμφωνα με τους κατοίκους και την παράδοση, οι Άγιοι πέρασαν από το χωριό, κατά τη διάρκεια της περιοδείας τους στην Κύπρο.


The residents of the village believe that this holy water has therapeutic attributes.
Οι κάτοικοι του χωριού πιστεύουν ότι αυτό το αγίασμα έχει θεραπευτικές ιδιότητες.

The old Bedford bus of the village now not in use and stationed in a garage, used to make a daily return trip to Nicosia some decades ago…
Το παλιό λεωφορείο, της γραμμής, μάρκας Bedford του χωριού, σήμερα ακινητοποιημένο σε γκαράζ. Κάποτε, έκανε καθημερινά τη διαδρομή προς και από τη Λευκωσία...

Somewhere in the center is found the three-sloped church of the village, dedicated to Agios Cosmas and Damianos, built in 1871, above the base of another smaller church.
Κάπου στο κέντρο, βρίσκεται η αμφικλινής τρίκλιτη εκκλησία του χωριού, αφιερωμένη στους Aγίους Αναργύρους, Κοσμά και Δαμιανό, χτίσμα του 1871, πάνω στη βάση μιας άλλης μικρότερης εκκλησίας.

With particularly charming architecture, preserving to a large extent its traditional character.
Με ιδιαίτερα όμορφη αρχιτεκτονική, διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τον παραδοσιακό του χαρακτήρα.
The altitude and the deep valleys that are protected from the winds help for the growth of many and various cultures. (Demetra Athienidi leading the tour).
Το υψόμετρο και οι βαθιές κοιλάδες, που είναι προστατευμένες από τους ανέμους, βοηθούν την ανάπτυξη πολλών και ποικίλων καλλιεργειών. (Η Δήμητρα Αθηαινίτη καθοδηγεί την ξενάγηση).

The building of the old elementary school a “hidden treasure” in which Demetra’s father Pavlos Prountzos served as a teacher for many years delivering successfully primary education to a lot of students.
Το κτίριο του παλιού δημοτικού σχολείου ένας «κρυμμένος θησαυρός» στο οποίο υπηρέτησε με επιτυχία και πάθος για χρόνια, μαθαίνοντας σε πολλά παιδιά γράμματα ο δάσκαλος Παύλος Προύντζος, πατέρας της Δήμητρας.

Demetra Athienidis and Popi Nicolaides relaxing by the natural beauty of the landscape and the tranquility of the area.
Η Δήμητρα Αθηαινίτη και η Πόπη Νικολαΐδου χαλαρώνουν από τη φυσική ομορφιά του τόπου και την ηρεμία του χώρου.

Here they are cultivated the vines, the tall vine-arbors that give shade in front of the houses, the olives, carobs, almond trees, the citrus fruits and particular the tangerines tree, the fig trees, the pomegranates.
Εδώ καλλιεργούνται τ' αμπέλια, οι ψηλές κληματαριές, που δίνουν σκιά μπροστά στα σπίτια, οι ελιές, οι χαρουπιές, οι αμυγδαλιές, τα εσπεριδοειδή και ιδιαίτερα οι μανταρινιές, οι συκιές, οι ροδιές κ.ά.

The water supply created more green spaces in the very small orchards of the region that are found on the sides of the narrow valley. Michalis Athienitis is checking the water tubes.
Με τη συνδρομή του νερού των φραγμάτων δημιουργήθηκε αρκετό πράσινο, στα λιγοστά μικρά περβόλια της περιοχής, τα αραδιασμένα στις πλαγιές της στενής κοιλάδας. Ο Μιχάλης Αθηαινίτης ελέγχει τις σωλήνες νερού.

Popi Nicolaides, Demetra and Michalis Athienitis enjoying the spectacular landscape! Almost all fruits and vegetables, particular the mulberry, the well known "vavatsinia" from which the village took its name.
Η Πόπη Νικολαΐδου, Δήμητρα και Μιχάλης Αθηαινίτης απολαμβάνουν το υπέροχο τοπίο! Σχεδόν όλα τα οπωροφόρα και τα λαχανικά, ιδιαίτερα η μουριά, η γνωστή βαβατσινιά, από την οποία το χωριό πήρε το όνομά του.
A wonderful green scenery of unique beauty emerges from the surrounding hills.
Ένα υπέροχο καταπράσινο τοπίο μοναδικής ομορφιάς, προκύπτει με χαμηλούς λόφους που περιβάλλουν το πράσινο.
It is amazing to see the orchards are full of many species of trees and green.
Είναι πραγματικά καταπληκτικό να βλέπεις τα καταπράσινα περιβόλια γεμάτα διάφορα δέντρα.
The majority of the locals are mainly engaged in farming, animal husbandry and other agricultural work.
Η πλειονότητα των κατοίκων του χωριού ασχολείται κυρίως με την κτηνοτροφία, τη γεωργία και άλλες αγροτικές εργασίες.


The chariming old Demetra's family house fully and luxuriously restored and renovated. 
Το όμορφο παλιό σπίτι της οικογένειας, της Δήμητρα πλήρως ανακαινισμένο τώρα και επιπλωμένο.
Well, the old style toilets look funny today. They were outdoors in a very small building, so it would be very cold and dark in winter, says Demetra...
Οι παλιές τουαλέτες φαίνονται αστείες σήμερα… Ήταν μικρές και κτισμένες έξω από το σπίτι, οπότε ήταν πολύ κρύες και σκοτεινές τον χειμώνα, λέει η Δήμητρα...

We were surprised how can Demetra remember everything... to be flooded with memories of her early childhood and early school years in the village.
Μας εξέπληξε η Δήμητρα που θυμάται τα πάντα ... Πλημμυρισμένη αναμνήσεις από την παιδική της ηλικία και τα πρώτα σχολικά της χρόνια στο χωριό.

A small store room full of everything. Michalis Athienitis wondering what to do with the mess!
Ένα μικρό δωμάτιο που έγινε αποθήκη παντός υλικού. Ο Μιχάλης διερωτάται, τι να κάνει με όλη αυτή την ακαταστασία!

Remembering life in the village, in the rough -but beloved -years when values and principles where in the first place…
Ανακαλώντας στη μνήμη μας τη ζωή, του χωριού στα δύσκολα αλλά τόσο αγαπημένα χρόνια, όταν οι αρχές και οι αξίες υπερτερούσαν...

A nice place to enjoy long walks on a scenic background, for inspiration, photography and or painting.
Ένα ωραίο μέρος για μεγάλες βόλτες σε μια γραφική τοποθεσία, για εμπνεύσεις, φωτογραφίες ή ζωγραφική.

The village still preserves many of its old characteristics. Enjoying a taste of the tradition and inheritance of this unique -in beauty -village.
Το χωριό εξακολουθεί να διατηρεί πολλά από τα παλιά του χαρακτηριστικά. Απολαμβάνοντας την παραδοσιακή κληρονομιά αυτού του μοναδικού σε ομορφιά χωριού.

Demetra Athienitis and Popi Nicolaides enjoy a few walks through the old part of the village and appreciating the old traditional oven and foundain.
Δήμητρα Αθηαινίτη και Πόπη Νικολαΐδου απολαβάνουν μερικές βόλτες στα παλιά σημεία του χωριού και εκτιμώντας τον παλιό παραδοσιακό φούρνο και τη βρύση.

Agioi Vavatsinias is famous for their embroideries. The history of the manufacture of embroideries, "lefkara type", is lost in the centuries.
Οι Άγιοι Βαβατσινιάς, φημίζονται για τα κεντήματά τους. Η ιστορία των κεντημάτων,  λευκαρίτικου 
τύπου , χάνεται στα βάθη των αιώνων.
While wandering through the village – we have a taste of times that have passed and live the serenity of another era.
Περιδιαβάζοντας στο χωριό παίρνουμε μια γεύση από καιρούς περασμένους και ζούμε τη γαλήνη μιας άλλης εποχής.

Local architecture is one of the most eye catching and beautiful. Windows and doors magnify the charm of these beautiful structures.
Η τοπική αρχιτεκτονική είναι ευδιάκριτη και όμορφη. Παράθυρα και πόρτες των σπιτιών μεγεθύνουν τη χάρη από αυτές τις όμορφες κατασκευές.

The village has withstood the test of time. The village is definitely a place to take your camera.
Το χωριό έχει αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου. Σίγουρα είναι ένα μέρος για πολλές φωτογραφίες.

The traditional foundain built in 1953. In 1980 two dams were constructed providing water for farming.
Η παραδοσιακή βρύση του χωριού, χτισμένη το 1953. Το 1980 κατασκευάστηκαν δύο φράγματα που προμηθεύουν νερό για αρδευτικούς σκοπούς.
The community in order to maintain its roots, worked with wooden coal, developed the manufacture of embroideries, silver, wine and Zivania and cultivated almost every species of tree.
Η κοινότητα για να κρατηθεί στις ρίζες της, εμπορεύθηκε τα ξυλοκάρβουνα, ανέπτυξε την βιοτεχνία των κεντημάτων, του ασημιού, του κρασιού και της ζιβανίας και καλλιέργησε σχεδόν κάθε δέντρο.

Olive cultivation constitutes one of the occupations of the residents of the village.
Η ελαιοκαλλιέργεια είναι μια από τις ασχολίες των κατοίκων του χωριού.
This village will mesmerize you with its picturesque scenery, its simplicity and the hospitality of its inhabitants.
Αυτό το χωριό θα σας γοητεύσει με τη γραφικότητά του, την απλότητά του, αλλά και τη φιλοξενία των κατοίκων του.

Strolling around the residential core of the Community.
Περιδιαβάζοντας τον γραφικό οικιστικό πυρήνα της Κοινότητας.
A stroll along the picturesque alleys reveals an ideal balance of architecture and environment.
Μια βόλτα στα γραφικά σοκάκια αποκαλύπτει μια ιδανική ισορροπία αρχιτεκτονικής και περιβάλλοντος.


It’s so peaceful and attractive here that you wish to spend long time. 
Είναι τόση η ηρεμία και η ομορφιά του τόπου, που σε κάνουν, να θέλεις να μείνεις περισσότερο χρόνο.
A real relaxation for Michalis Athienitis away from the stress of everyday urban life.
Πραγματική χαλάρωση για το Μιχάλη Αθηαινίτη μακριά από το άγχος της καθημερινής ζωής της πόλης.

A great combination of a healthy cool climate with a picturesque landscape.
Ένας ωραίος συνδυασμός υγιούς και δροσερού κλίματος με γραφικό τοπίο.

A wonderful natural environment together with rich vegetation.

Υπέροχο φυσικό περιβάλλον και πλούσια βλάστηση.
The natural beauty of the landscape and the tranquility of the area, make you feel relaxing and elevate the good mood.
Η φυσική ομορφιά του τόπου και η ηρεμία του χώρου, σε χαλαρώνουν και ανεβάζουν την καλή διάθεση.

Beautiful new buildings, small and big houses and new trends...

Όμορφα νέα κτίρια, σπίτια μικρά και μεγάλα και νέες τάσεις...
The beautiful roads and alleys, paved with slabs and the houses, adorned with flowers, give to the village a romantic mood.
Οι όμορφοι δρόμοι και τα πλακόστρωτα σοκάκια και τα στολισμένα σπίτια με λουλούδια, δίνουν στο χωριό μια ρομαντική διάθεση.

At the village there are enough cauldrons used for the manufacture of "Zivania" (alcoholic drink) and other products. Georgia & Alkiviades Alkiviadous on the job!
Στο χωριό βρίσκονται αρκετά καζάνια, για την κατασκευή της ζιβανίας και άλλων προϊόντων. Η Γεωργία και Αλκιβιάδης Αλκιβιάδους επί τω έργω!

The pleasure of products testing. What a wonderful little place, quiet, warm, friendly, amazing food and delights.
Δοκιμάζοντας με ευχαρίστηση τα προϊόντα. Τι υπέροχο μικρό μέρος, ήσυχο, ζεστό, φιλικό, καταπληκτικό φαγητό γλυκά.
The delicious traditional ‘palouze’ – a jelly-like substance made from grapes from the hands of Georgia and Alkiviades.
Ο νόστιμoς παραδοσιακός παλουζές - ένα ζελέ- που κατασκευάζεται από σταφύλι, από τα χέρια της Γεωργίας και του Αλκιβιάδη.

Βuying local products and sweets. One cannot resists to such delightful local and pure produce delicacies.
Αγοράζοντας παραδοσιακά γλυκά. Κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί σε τέτοιες ωραίες, τοπικές νοστιμιές και αγνά προϊόντα.

Alkiviades and Georgia experts in some of the homemade, local, traditional products like sousoukos (Chopped almonds dipped in a boiling cream made of grapes and flour) and palouzes.
Ο Αλκιβιάδης και Γεωργία, πολύ έμπειροι στην παρασκευή γνήσιων, παραδοσιακών προϊόντων από σταφύλια όπως είναι ο σουσούκος και ο παλουζές. 
Agioi Vavatsinias is the ancestral village of Manos Loizos, who is considered to be one of the most important Greek composers of the 20th century.
Άγιοι Βαβατσινιάς είναι το χωριό των προγόνων του Μάνου Λοΐζου, ο οποίος θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες του 20ου αιώνα.
The monument dedicated to the great Cypriot composer Manos Loizos.
Το Μνημείο που είναι αφιερωμένο στον μεγάλο κύπριο μουσικοσυνθέτη Μάνο Λοΐζο.
Monument of Andreas Neocleous a young soldier aged 19 who was killed the Turkish military invasion of Cyprus in July 1974.
Το μνημείο του Ανδρέα Νεοκλέους, του νεαρού καταδρομέα ετών 19 που έπεσε ηρωικά μαχόμενος κατά τη διάρκεια της Τουρκικής εισβολής τον Ιούλιο του 1974.

Beautiful village in Cyprus - traditional Cyprus village with authentic charm un-spoilt by tourism.
Όμορφο χωριό στην Κύπρο - παραδοσιακό κυπριακό χωριό με αυθεντική γοητεία παρθένο από τον τουρισμό.


Thank you Demetra & Michalis Athinitis for getting us around Agioi Vavatsinias.
Ευχαριστούμε τη Δήμητρα και τον Μιχάλη Αθηαινίτη για την υπέροχη ξενάγηση και φιλοξενία στους Αγίους Βαβατσινιάς.

5 comments:

DUTA said...

Thanks for taking us on a tour along this lovely village.I greatly enjoyed the pictures and the descriptions of the various places in this authentic village.

Anonymous said...

ΦΟΙΒΟ Ο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ ΕΙΠΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ!!
ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΟΠΩΣ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ.ΤΟΣΟΝ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΑ ΔΙΕΞΗΛΘΕΣ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΕΠΙΤΥΧΕΝΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΕΙΔΑΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΠΟΥ ΕΓΩ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΤΗΝ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο Κ.Ο.Τ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ.ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΝΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΜΕ ΤΟΣΟ ΠΑΘΟΣ ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ.
ΕΛΠΙΖΩ , ΠΕΡΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ , ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΩΤΕΣ ΝΑ ΔΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥΣ.
ΕΓΩ ΠΑΝΤΩΣ ΣΑΝ ΠΑΦΙΤΗΣ Σ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ !!!! ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΑ!!!

Anonymous said...

ΧΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
25/11/2016.

Phivos Nicolaides said...

@DUTA. Thank you so much my dear friend for your kind comment!

Phivos Nicolaides said...

@ Χάρης Χριστοδουλίδης
Αγαπητέ μου Χάρη,
Σ’ ευχαριστώ πολύ για τα τόσο όμορφα λόγια σου γεμάτα ευγένεια και καλοσύνη. Τα σχόλια σου δείχνουν περίτρανα την παιδεία και τους λεπτούς σου τρόπους.
Χαίρομαι που σου άρεσε η περιγραφή και οι φωτογραφίες. Νομίζω, έχω χρέος πια, να κάνουμε το από πολλού υποσχόμενο οδοιπορικό στην πανέμορφη περιοχή σου…
Ευχαριστώ και πάλι.