Wednesday, August 23, 2023

Athens, the oldest city in Europe

 Η Αθήνα είναι η παλαιότερη πόλη της Ευρώπης
Athens, the city of gods, the birthplace of modern democracy, the artistic and cultural centre of the ancient world, is steeped in myth and legend. Athens has been always a fascinating city.
Η Αθήνα, η πόλη των θεών, η γενέτειρα της σύγχρονης δημοκρατίας, το καλλιτεχνικό και πολιτιστικό κέντρο του αρχαίου κόσμου, είναι βουτηγμένη σε μύθους και θρύλους. Η Αθήνα ήταν πάντα μια συναρπαστική πόλη.
It is widely referred to as the cradle of Western civilization and the birthplace of democracy.
Αναφέρεται ευρέως ως το λίκνο του Δυτικού πολιτισμού και η γενέτειρα της δημοκρατίας.
Acropoli. As the main metro station for the Acropolis monument it is perhaps not surprising to see replicas of sculptures from the Parthenon on the station concourse and platforms. An area of about 2500 m2 was excavated here, with evidence of human habitation from the 3rd millennium BC to Byzantine times.
Ακρόπολη. Ως ο κύριος σταθμός του μετρό για το μνημείο της Ακρόπολης, ίσως δεν προκαλεί έκπληξη το να βλέπεις αντίγραφα γλυπτών από τον Παρθενώνα στην αίθουσα και τις αποβάθρες του σταθμού. Εδώ ανασκάφηκε έκταση περίπου 2500 m2, με στοιχεία ανθρώπινης κατοίκησης από την 3η χιλιετία π.Χ. έως τους βυζαντινούς χρόνους.
The statue of Pericles (495 – 429 BC). He was a prominent and influential Greek statesman, orator and general of Athens during the Golden Age.
Το άγαλμα του Περικλή (495- 429 π.Χ.). Ήταν Αρχαίος Έλληνας πολιτικός, ρήτορας και στρατηγός του 5ου αιώνα π.Χ. γνωστού και ως «Χρυσού Αιώνα.
The Areopagus Hill or Mars Hill is a bare marble hill next to the Acropolis in Athens. It is especially popular with travellers for its connections with a speech made by Paul the Apostle.
Ο λόφος του Άρειου Πάγου ή λόφος του Άρη είναι ένας γυμνός μαρμάρινος λόφος δίπλα στην Ακρόπολη στην Αθήνα. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους ταξιδιώτες για τις συνδέσεις του με μια ομιλία που έκανε ο Απόστολος Παύλος.
The Acropolis in Athens is one of the world’s most important architectural, historic and cultural treasures.
Η Ακρόπολη στην Αθήνα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς αρχιτεκτονικούς, ιστορικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς του κόσμου.

Athens is steeped in history and culture, from the ancient ruins dotted around the city, to its fascinating museums.
Η Αθήνα είναι γεμάτη ιστορία και πολιτισμό, από τα αρχαία ερείπια διάσπαρτα γύρω από την πόλη, μέχρι τα συναρπαστικά μουσεία της.

The National Archaeological Museum which is the largest museum in Greece and one of the world's great museums.
Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, που είναι το μεγαλύτερο μουσείο της Ελλάδας και ένα από τα σημαντικότερα του κόσμου.
The National Library, the Academy and the University form part of the so-called "Neoclassical Trilogy"of the City of Athens. The buildings are considered to be characteristic samples of mature Neoclassicism.
Η Εθνική Βιβλιοθήκη, η Ακαδημία και το Πανεπιστήμιο αποτελούν μέρος της λεγόμενης Νεοκλασικής Τριλογίας", του Δήμου Αθηναίων. Τα κτίρια θεωρούνται χαρακτηριστικά δείγματα του ώριμου νεοκλασικισμού.

The most decorative building of the Academy. It was not designed by the Danish architect Christian Hansen. It is decorated with sculptures of Apollo and Athena – symbols of science and art.
Το πιο περίτεχνο κτίριο είναι της Ακαδημίας. Σχεδιάστηκε από τον Δανό αρχιτέκτονα Christian Hansen. Είναι διακοσμημένο με γλυπτά του Απόλλωνα και της Αθηνάς - σύμβολα της επιστήμης και της τέχνης.
The magnificent University of Athens building in the heart of the city center.
Το υπέροχο κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών στο κέντρο της πόλης.
The 19th century Old Royal Palace, is now housing the Greek Parliament since 1934.
Το παλιό βασιλικό ανάκτορο του 19ου αιώνα, στεγάζει από το 1934 το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Syndagma square with its gardens and its people below the Greek National Parliament. The Square is named after the Constitution that the first King of Greece Otto was obliged to grant, after a popular and military uprising on September 3,1843.
Η Πλατεία Συντάγματος με τους κήπους και τον κόσμο της κάτω από το Ελληνικό Εθνικό Κοινοβούλιο. H Πλατεία πήρε το όνομά της από το Σύνταγμα το οποίο αναγκάστηκε να παραχωρήσει το 1843 πρώτος βασιλιάς της Ελλάδας, Όθωνας, μετά από μια λαϊκή και στρατιωτική εξέγερση στις 3 του Σεπτέμβρη,1843.
The heritage of the classical era is still evident in the city, represented by a number of ancient monuments and works of art.
Η κληρονομιά της κλασικής εποχής είναι εμφανής στην πόλη, εκπροσωπούμενη από αριθμό αρχαίων μνημείων και έργων τέχνης.
For the last decades, protests have become a common phenomenon on the streets of Athens.
Τις τελευταίες δεκαετίες οι διαμαρτυρίες έχουν γίνει σύνηθες φαινόμενο στους δρόμους της Αθήνας.
Under the Acropolis cozy neighbourhoods create an idyllic atmosphere.
Κάτω από την Ακρόπολη οι φιλόξενες γειτονιές δημιουργούν μια ειδυλλιακή ατμόσφαιρα.
Periklis Vyzantios (Athens 1893 – 1972) a remarkable figure of Greek Impressionism and Post-Impressionism.Ο Περικλής Βυζάντιος (Αθήνα 1893 – 1972) ήταν διακεκριμένος Έλληνας μεταϊμπρεσιονιστής ζωγράφος. 
Ο Περικλής Βυζάντιος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1893. Υπήρξε διακεκριμένος Έλληνας μεταϊμπρεσσιονιστής ζωγράφος, σκηνογράφος και γελοιογράφος. Ήταν γόνος παλαιάς Φαναριώτικης οικογένειας, μέλη της οποίας διακρίθηκαν στα γράμματα, στην τέχνη και στο στρατό.
Paintings by Periklis Vyzantions.   -   Έργα του Περικλή Βυζάντιου.
Cozy coffee shops, cafes and restaurants, places for rest and breaks, before the final ‘attack’ to the shops.A modern coffee shop and a customer even more modern.
Ωραία καφέ και κεντράκια, τόποι ξεκούρασης για μικρά διαλείμματα, πριν την τελική εξόρμηση στα μαγαζιά. Ένα μοντέρνο καφενείο και μια ακόμη πιο μοντέρνα πελάτισσα.
The Tower of the Winds or Weekly Andronicus Winds is an octagonal building 12 meters high, is located east of the site and operated as a market clock and weather station, around 50 BC and is considered the oldest meteorological station & orometrikos.
Ο Πύργος των Ανέμων ή το Ωρολόγιο Ανδρόνικου Κυρρήστου είναι ένα οκταγωνικό κτίριο ύψους 12 μέτρων. Λειτουργούσε ως ρολόι και ως μετεωρολογικός σταθμός. Κατασκευάστηκε από τον αστρονόμο Ανδρόνικο Κυρρήστη, γύρω στο 50 π.Χ. και θεωρείται ο αρχαιότερος μετεωρολογικός και ωρομετρικός σταθμός.

Near the ancient Tower of the Winds, there is this cozy shop named "Winds"!
Κοντά στον αρχαίο Πύργο των Ανέμων, βρίσκονται οι "Αέρηδες", ένα ωραίο καφενείο και φαγοποτείον.
Athens has a very active caffe society full of restaurants, clubs and tavernas.
Η Αθήνα είναι γεμάτη εστιατόρια, καφετηρίες, κλαπς και ταβέρνες.
The Cafe "I Orea Hellas" (Beautiful Greece) in Monastiraki, has a history that begins in 1839.
Το Καφενείο «Η Ωραία Ελλάς» στο Μοναστηράκι, έχει ιστορία που ξεκινά από το 1839.

If you like history and art, you will appreciate the beautiful decor of this restaurant.
Αν σας αρέσει η ιστορία και η τέχνη, θα εκτιμήσετε την όμορφη διακόσμηση αυτού του εστιατορίου.
Numerous restaurants creating a memorable Greek dining experience will capture your attention.
Πολλά εστιατόρια που δημιουργούν μια αξέχαστη ελληνική γευστική εμπειρία θα τραβήξουν την προσοχή σας.
The warm atmosphere of these places makes guests feel relaxed and enjoying a good time. If you want to experience a traditional Greek food and drinks you should go to one of this spots in Plaka and Monastiraki famous neighbourhoods of Athens.
Η ζεστή ατμόσφαιρα αυτών των χώρων κάνει τους επισκέπτες να αισθάνονται χαλαροί και άνετοι. Αν θέλετε να απολαύσετε ένα παραδοσιακό ελληνικό φαγητό και ποτό, θα πρέπει να πάτε σε ένα από αυτά τα μαγαζιά στην Πλάκα και στο Μοναστηράκι τις γνωστές γειτονιές της Αθήνας.
Every corner of the city breathes youth and vitality.
Κάθε γωνιά της πόλης σφύζει από ζωή, νιάτα και κίνηση.
Without the Ancient Greeks, theater as we know it may not even in existence since the Ancient Greeks are credited with its invention.
Το θέατρο όπως το ξέρουμε σήμερα, μπορεί να μην υπήρχε καν, αν δεν το είχαν ανακαλύψει πρώτοι οι Αρχαίοι Έλληνες.


2 comments:

Debbie Petras said...

I've read about Paul speaking at Mars Hill. I've missed reading your blog. One of these days, I'll get back to my writing too. I hope you are well.

Anonymous said...

Ωραία περιήγηση.Συγχαρητήρια Φοίβο.