Friday, October 8, 2010

Patmos island, Greece

Beauties of Greece
Πάτμος, οι ομορφιές της Ελλάδας


Ola
Writes from Poland
View her website: Daleka Droga
Όλα
Γράφει από την Πολωνία
Δείτε την ιστοσελίδα της : Daleka Droga
Patmos is a small Greek island in the Aegean Sea. One of the islands of the Dodecanese complex.
Η Πάτμος είναι ένα μικρό νησί στο Αιγαίο Πέλαγος. Ένα από τα νησιά των Δωδεκανήσων.
It is one of the most religious Greek Islands because it is where Saint John the Divine had its revelation and wrote the Apocalypse.
Είναι ένα από τα πιο θρησκευτικά ελληνικά νησιά, επειδή εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής οραματίστηκε και έγραψε την Αποκάλυψη.
Patmos has derived much of its fame from the mention of the island in the Bible’s Book of Revelations, when John was exiled to Patmos and received a vision from Jesus. Because of this, Patmos is a very popular destination for Christian pilgrimage.
Η Πάτμος έχει αποκτήσει ένα μεγάλο μέρος της φήμης της από την αναφορά της στο βιβλίο της Αγίας Γραφής, της Αποκάλυψης, όταν ο Ιωάννης εξορίστηκε στην Πάτμο και οραματίστηκε από τον Ιησού. Εξαιτίας αυτού, η Πάτμος είναι ένας πολύ δημοφιλής προορισμός για τους χριστιανούς προσκυνητές.
It’s a mountainous island with beautiful landscaping and beaches.
Είναι ορεινό νησί με όμορφα τοπία και ωραίες παραλίες.
The monastery of St. John was built in 1088, is a unique and an amazing monument. It has preserved beautiful frescos.
Το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη κτίστηκε το 1088 είναι καταπληκτικό και αποτελεί ένα μοναδικό μνημείο. Εντός των τειχών του μοναστηριού η βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, κοσμείται με σημαντικές, ωραίες τοιχογραφίες.
Of all the frescos I will remember most of all the Last Judgment with selected saints (there are aureoles handing over them on the sky) and on one of the doors inside the monastery the history of Adam and Eve’s stay in the paradise- of course without the happy-ending.
Μεταξύ των τοιχογραφιών θα θυμάμαι περισσότερο αυτή της Δευτέρας Παρουσίας με επιλεγμένους αγίους (κατά την παράδοση στον ουρανό) και σε μια από τις πόρτες στο εσωτερικό της μονής την ιστορία του Αδάμ της Εύας στον παράδεισο-φυσικά χωρίς την αίσια κατάληξη.
The museum close in the monastery costs EUR 6 but this expenditure seems to be justified.
Η είσοδος στο μικρό εκκλησιαστικό μουσείο του μοναστηριού είναι 6 ευρώ, αλλά είναι δικαιολογημένη.
It hosts manuscripts, including liturgical garments and equipments, a little bit of ancient art and most of all an interesting cross.
Φιλοξενεί ανεκτίμητα θρησκευτικά κειμήλια. Μεταξύ άλλων, χειρόγραφα, ιερά επισκοπικά άμφια, ιερά σκεύη, πολύτιμους σταυρούς, ιερά δισκοπότηρα και στέμματα αυτοκρατόρων.
In the museum there is also a XVI century icon from Crete showing the said Last Judgment, which is also at the doors of the monastery.
Στο μουσείο υπάρχει επίσης μια εικόνα του XVI αιώνα από την Κρήτη που δείχνει τη Θεία Κρίση, η οποία είναι επίσης στο κατώφλι του μοναστηριού.
From the museum we went in a hurry to the Apocalypse Cave, where saint John experienced its revelation and wrote the Apocalypse. The building is rather modern, the place where saint John was supposed to keep his head there is glassed hollow. 

Από το μουσείο πήγαμε βιαστικά στο σπήλαιο της Αποκάλυψης όπου ο Άγιος Ιωάννης άκουσε τη φωνή του Κυρίου και έγραψε το θεόπνευστο έργο του, την Αποκάλυψη. Το Σπήλαιο της Αποκάλυψης βρίσκεται ανάμεσα στη Σκάλα και στο μεσαιωνικό οικισμό της Χώρας.
Particularly important is the library of the monastery and today is one of the largest in Greece.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η βιβλιοθήκη της μονής και σήμερα, είναι μια από τις μεγαλύτερες της Ελλάδας.
It has over 2000 volumes of old versions and 13000 copies of various documents. It also has 900 manuscripts of which 325 are written on parchment.
Έχει πάνω από 2000 τόμους παλαιών εκδόσεων και 13000 αντίγραφα διάφορων εγγράφων. Επίσης, έχει 900 χειρόγραφα από τα οποία τα 325 είναι γραμμένα σε περγαμηνές.
The capital of the island Chora is located around the monastery, we went however to the lower part – Scala.
Η πρωτεύουσα του νησιού Χώρα βρίσκεται γύρω από το μοναστήρι, πήγαμε όμως με το κάτω μέρος - Σκάλα.
It is enough one and a half hour to visit the port – to see the shops and optionally to eat something in a local tavern.
Αρκεί μία και μισή ώρα για να επισκεφθεί το λιμάνι - για να δείτε τα καταστήματα και τα προαιρετικά να φάει κάτι σε μια τοπική ταβέρνα.
In the end we walked on a small mountain overgrown with eucalyptus, to admire untypically painted roof of a church having a color of see. There we were met with a sudden warm rain lasting app. 3 minutes.
Σε το τέλος περπατήσαμε σε ένα μικρό βουνό κατάφυτο από ευκάλυπτο, για να θαυμάσετε ζωγραφισμένη οροφή της εκκλησίας έχει χρώμα δείτε. Εκεί συναντήθηκε με μια ξαφνική βροχή ζεστή διαρκή τρία λεπτά.
The view from the hill was very picturesque because despite of the fact that Patmos is the island of the Dodecanese, the town looks like typical Cycladic one.
Η θέα από τον λόφο ήταν πολύ γραφική, διότι, παρά το γεγονός ότι η Πάτμος είναι το νησί των Δωδεκανήσων, η πόλη μοιάζει με ένα τυπικό κυκλαδίτικο.
In my opinion it is worth to devote one day of the holidays and some Euro to get there, despite of the lack of spiritual experience, the artistry of the wall paintings in the monastery gives the connoisseurs unforgettable experience.

Κατά τη γνώμη μου αξίζει να αφιερώσει μια μέρα από τις διακοπές και κάποια ευρώ για να φτάσει εκεί, παρά την έλλειψη πνευματική εμπειρία, το μεράκι των τοιχογραφιών στο μοναστήρι δίνει τους επαΐοντες αξέχαστη εμπειρία.
Wycieczka na Patmos, mimo głosów malkontenctwa w grupie, w mojej ocenie warta była odbycia. Wodolot Z Kos na Patmos to wydatek rzędu 37 euro w obie strony, na miejscu trzeba się liczyć jeszcze z kosztami transportu do głównego klasztoru obronnego Św. Jana oraz do Groty Apokalipsy (taksówka odpowiednio 5 oraz 3 euro). Klasztor zachwyca – monastyr zachował przepiękne freski, z których najbardziej zapamiętam sąd ostateczny z wyselekcjonowanymi już świętymi (na niebie nad nimi zawieszone są aureole) oraz na jednym z drzwi wewnątrz samego monastyru historia pobytu Adama i Ewy w raju – oczywiście, bez happy endu.
Muzeum przy monastyrze kosztuje 6 euro, ale wydatek wydaje się uzasadniony – manuskrypty jak w Umberto Eco, w tym Księga Pracy (muszę sprawdzić co to jest), szaty i przybory liturgiczne, trochę sztuki starożytnej, a przede wszystkim interesujący krzyż – na górze pelikan karmiący dzieci własną krwią, poniżej Chrystus a na dole okrągła jak dynia wesolutka czaszka prezentująca uzębienie w pełnym uśmiechu. W muzeum znajduje się także XVI wieczna ikona z Krety wyobrażająca właśnie rzeczony sąd ostateczny, który zdobi boczne wejście do monstaryru.
Z muzeum w wielkim pośpiechu udaliśmy się do Groty Apokalipsy, gdzie Św. Jan doznał objawienia i spisał Apokalipsę. Budynek jest dość nowoczesny, w miejscu gdzie św. Jan miał trzymać głowę znajduje się przeszklone i ogrodzone wgłębienie. Niestety nastrój chwili popsuł mi dzwoniący greckiej wycieczce telefon komórkowy. Cale zwiedzanie odbyliśmy niestety w dość szybkim tempie, jako że od 13.30 zaczynała się przerwa, która trwać miała w obu obiektach bodajże do 18.
Stolica wyspy Chora znajduje się wokół obronnego kościoła, my jednak udaliśmy się do portu – Scala poniżej. Na zwiedzanie portu wystarczy w mojej ocenie około półtorej godziny – dla przejścia się po sklepikach i ew. zjedzenia czegoś w tutejszej tawernie. My skorzystaliśmy z przybytku na nabrzeżu o nazwie Mermaid. Podali doskonałą smażoną cukinię i grillowaną kałamarnicę. Jak dla mnie było ok, choć nie najtaniej, aczkolwiek mam wrażenie, że w tym roku na Dodekanezie nastąpiła zmowa cenowa restauratorów:)
Jacek dostał lamb chopsa, ale narzekał, że bardziej mu to smakowało na kozinę:) Na koniec udaliśmy się jeszcze na niewielką górkę, porośniętą eukaliptusami, by podziwiać nietypowo pomalowany na morski kolor dach kościołka. Tam zastał nas trwający ok. 3 minuty ciepły deszczyk. Widok jednak był malowniczy, pomimo bowiem, iż Patmos jest wyspą Dodekanezu, miasteczko wygląda na typowe Cyklady.
Według mnie warto poświęcić dzień urlopu i parę ładnych euro, by tam dotrzeć, bowiem pomimo nie doznania przeżyć o charakterze mistycznym, artyzm malowideł ściennych w monastyrze dostarcza KONESEROM niezapomnianych wrażeń :)

21 comments:

Couture Carrie said...

Gorgeous post!
Thanks for sharing these lovely pics!

xoxox,
CC

joo said...

Nice to see such a lovely post from someone from my country:)
Greetings for you
Ola - pozdrawiam:)
Joo

Jani said...

How are you dear friend Phivos?Here is very great photos again!

Greetings.Jani from Finland.

Bitch said...

Patmos is only one of our very beautiful islands..
I have been several times nearby
on the island called Lipsi.
I have got to visit Patmos. It
is a MUST.
Send you my greetings,
Monika

Zuzana said...

I love the whitewashed houses against the rugged landscape and the blue of the sea.;)
xoxo

Lakshmi said...

Lovely pics as always..

IrinaBohemianDance said...

Hello,Phivos!!Very nice post with so lovely places!!

Have a great weekend,

Irina

Jael said...

What a beautiful island! I have never been to the Greek islands,but hope to see some one day...

magiceye said...

so historic!!

meyerprints said...

For all art and old print lovers,
Whether it is for decorating your interior, for a gift or simply for your own delight, you might want to check these few images by visiting our site at Meyer Antique Prints. Thank You!

Amateurs d'art et de gravures anciennes,
que se soit dans le but de décorer votre intérieur, de faire un cadeau ou de tout simplement vous faire plaisir, nous pensons que vous devriez regarder ces quelques images. en visitant notre site Meyer Antique Prints. Je vous remercie!http://meyerprints-merianbulbflowers.blogspot.com/

http://ptolemymaps-meyerprints.blogspot.com/

http://gazettedubonton.blogspot.com/

http://meyerprints-americawestindies.blogspot.com/

http://art-deco-odyssey.blogspot.com/
Disclaimer: If we have offended you by sending this to you by mistake, we apologize. Please reply 'NO' or 'Unsubscribe' to this email if not interested, so that we shall add you to our 'Do Not Contact Again' list.

Anonymous said...

Love the post!
The pictures are beautiful and the history of the island is amazing!

Foxglove said...

Such beautiful pictures and a gorgeous Island, so wonderful.
I enjoyed taking the trip, thank you.

xxyy said...

beautiful pics.xx

http://provocativecouture.blogspot.com

Belkis said...

Gracias por permitirme llegar a través de las fotos a uno de los destinos mas anhelados por mi.
Te envio un cariñoso saludo.

Magia da Inês said...

É uma ilha muito graciosa... com todas essas construções brancas contrastando com um mar e um céu de um azul intenso... além das belas paisagens... parabéns... as fotos estão magníficas!!!

Chubskulit Rose said...

Thanks for the imaginary tur Philip, hose are gorgeous captures!

KitsosMitsos said...

Ένα νησί σχετικά μακρινό που ήθελα πάντα να επισκεφτώ.
Μετά το αφιέρωμα, θέλω ακόμη περισσότερο!
Καλημέρα.

Anonymous said...

Here is a place called Patmos.Lovely photos!!Very Interesting!!Hugs.

Anastasia said...

To me summer rimes with Greece and the Greek iles. Patmos is by far one of the most beautiful greek islands I've ever visited and hope to visit again. Great photos! I love them all!

Ola said...

Hi, I can see you found my trip interesting:)

Βάσσια said...

Δεν έχω πάει ακόμη.
Υπέροχο νησί, από τα όσα μου λένε οι φίλοι που έχουν πάει και από αυτά που παρουσίασες εδώ.

Μπράβο!
Καλή εβδομάδα
:-)