Tuesday, June 19, 2018

Greenwich - London - U.K.

Η ώρα... του Γκρίνουιτς!
A special city in the east of London, Greenwich is known for its Old Royal Observatory, the fact that it is set at the meridian of the world and is the center of the British naval tradition.
Μια ξεχωριστή πόλη στα ανατολικά του Λονδίνου, το Γκρίνουιτς είναι γνωστό για το Παλιό Βασιλικό Αστεροσκοπείο του, απ' τον Μεσημβρινό του που καθορίζεται η ώρα παγκοσμίως και επειδή αποτελεί το κέντρο της βρετανικής ναυτικής παράδοσης.
The Naval College and the striking Cutty Sark clipper ship, one of the remaining three clipper ships from the 19th century.
Το Ναυτικό Κολέγιο και το εντυπωσιακό σκάφος Κάτυ Σαρκ, ένα από τα τρία που έχουν μείνει τρισδιάστατα πλοία του 19ου αιώνα.
Maritime Greenwich is a UNESCO World Heritage Site and the area includes attractions such as Greenwich Market, Greenwich Park and the Royal Observatory Greenwich.
Το ναυτικό Γκρίνουιτς είναι ένας χώρος παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και η περιοχή περιλαμβάνει αξιοθέατα όπως η Αγορά, το Πάρκο και το Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς.
Discovering breathtaking views, royal heritage and amazing attractions, all in a beautiful riverside setting.
Ανακαλύπτοντας εκπληκτική θέα, βασιλική κληρονομιά και εκπληκτικά αξιοθέατα, όλα σε ένα πανέμορφο περιβάλλον δίπλα στο ποτάμι.
The Greenwich Royal Observatory (founded in 1675) was one of the world's most historic starters and the oldest English. It has been operating since 1998 as a museum.
Το Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Γκρήνουιτς (ιδρύθηκε το 1675) ήταν ένα από τα ιστορικότερα αστεροσκοπεία του κόσμου και το αρχαιότερο αγγλικό. Από το 1998 λειτουργεί ως μουσείο.
Greenwich has architectural grandeur, woodland parks, rich naval history, and popular antique markets.
Το Γκρίνουιτς διαθέτει αρχιτεκτονικό μεγαλείο, δασώδη πάρκα, πλούσια ναυτική ιστορία και δημοφιλείς αγορές αντικών.
Located within a beautiful Royal Park with sweeping views of London and the Thames, Royal Museums Greenwich is home to four must-see attractions - the Royal Observatory, the iconic sailing ship Cutty Sark, National Maritime Museum and Queen’s House art gallery.
Σε ένα πανέμορφο βασιλικό πάρκο με εκπληκτική θέα στο Λονδίνο και τον Τάμεση, τα Βασιλικά Μουσεία του Γκρίνουιτς φιλοξενούν - το Βασιλικό Αστεροσκοπείο, το ιστιοφόρο Κάτυ Σαρκ, το Εθνικό Ναυτικό Μουσείο και την Γκαλερί Τέχνης στον Σπίτι της βασίλισσας.
The Victorian and Georgian buildings offer a rustic luxury in the neighborhood, while the anchored ships on the southeastern banks of London reminisce of Greenwich's naval slope.
Τα βικτοριανά και γεωργιανά κτίσματα χαρίζουν στη γειτονιά μια ρουστίκ πολυτέλεια, ενώ τα αγκυροβολημένα πλοία στις νοτιοανατολικές όχθες του Λονδίνου θυμίζουν τη ναυτική παράδοση του Γκρίνουιτς.
The home of time, Greenwich is where Eastern and Western hemispheres meet.
Η πατρίδα του χρόνου, το Γκρίνουιτς είναι εκεί όπου συναντώνται το ανατολικό με το δυτικό ημισφαίριο.
Greenwich is the spiritual home of a 19th century sailing ship which has the most extraordinary history as one the fastest ‘trade clippers’ of the sea. The ship transformed into an amazing dry dock museum.
Το Γκρίνουιτς είναι η πνευματική πατρίδα ενός ιστιοπλοϊκού σκάφους του 19ου αιώνα, το οποίο έχει την πιο εκπληκτική ιστορία ως ένα από τα ταχύτερα εμπορικά σκάφη της εποχής. Το πλοίο έχει μετατραπεί σε ένα καταπληκτικό μουσείο στην αποβάθρα.
Cathy Shark is a commercial sailboat that was launched in Scotland in 1869. It was one of the last and fastest ships to be built by the end of the 19th century.
Το εμπορικό ιστιοφόρο πλοίο Κάτυ Σαρκ καθελκύστηκε στη Σκωτία το 1869. Ήταν ένα από τα τελευταία και ταχύτερα πλοία που κατασκευάστηκαν προς το τέλος του 19ου αιώνα.
Built in 1869 to carry tea back from China, Cutty Sark visited nearly every major port in the world and gained fame for her record-breaking passages.
Κατασκευασμένο το 1869 για να μεταφέρει τσάι από την Κίνα, το Κάτυ Σαρκ επισκέφθηκε σχεδόν κάθε σημαντικό λιμάνι του κόσμου και κέρδισε φήμη για τα ρεκόρ του.
Greenwich is a quaint village area of London just downriver from central London. 
Το Γκρίνουιτς είναι μια γραφική περιοχή του Λονδίνου, ακριβώς απέναντι από το κεντρικό Λονδίνο. 
Visiting Greenwich and discovering a historic site with plenty of things to do and places to see.
Επίσκεψη στο Γκρίνουιτς και ανακαλύπτοντας έναν ιστορικό χώρο με πολλά πράγματα να κάνετε και να δείτε.
Royal Naval College Building, Pepys Building. Busts of naval heroes, 1874-1883.
Κτίριο Βασιλικού Ναυτικού Κολεγίου, Κτίριο Πέπυς. Προτομές ναυτικών ηρώων, 
1874 -1883.
The bronze 5.2-tonne cannon outside the Old Royal Naval College, Greenwich.
Το χάλκινο κανόνι 5.2 τόνων έξω από το παλαιό Βασιλικό Ναυτικό Κολέγιο στο Γκρίνουιτς.
Lygia & Gregoris Maliotis at the bronze cannon outside the Old Royal Naval College, Greenwich.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης στο χάλκινο κανόνι έξω από το παλαιό Βασιλικό Ναυτικό Κολέγιο στο Γκρίνουιτς.
There are so many things to do in Greenwich, for fans of history and architecture!
Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα να κάνουν στο Γκρίνουιτς οι λάτρεις της ιστορίας και της αρχιτεκτονικής!
Popi & Phivos Nicolaides taking pictures with the old historical cannon.
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης βγάζουν φωτογραφίες με το παλιό, ιστορικό κανόνι.
Lygia & Gregoris Maliotis in front of the statue of Sir Walter Raleigh (circa 1554 – 1618) an English writer, poet, soldier, politician, spy and explorer. He is also well known for popularising tobacco in England.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης μπροστά στο άγαλμα του Σερ Γουέλτερ Ράλεϊ (περίπου 1554 - 1618) Άγγλου συγγραφέα, ποιητή, στρατιωτικού, πολιτικού, κατασκόπου και εξερευνητή. Είναι επίσης γνωστός για τη διάδοση του καπνού στην Αγγλία.
Greenwich Park is said to be the most historic of all London’s Royal Parks, the National grounds.
Το πάρκο του Γκρίνουιτς λέγεται ότι είναι το πιο ιστορικό από όλα τα Βασιλικά Πάρκα του Λονδίνου.
Lygia & Gregoris Maliotis, Popi Nicolaides, following in the footsteps of England’s kings and queens with a walk through Greenwich’s old trees.
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη Νικολαΐδου, ακολουθώντας τα βήματα των βασιλιάδων και των βασιλισσών της Αγγλίας με μια βόλτα στα παλιά δέντρα του Γκρήνουιτς.
Formerly a hunting park the stunning grounds date back to Roman times.
Παλαιότερα ήταν ένα πάρκο για κυνήγι με τις εκπληκτικές περιοχές του να χρονολογούνται από τη ρωμαϊκή εποχή.
Visiting the tranquil flower, herb and orchard gardens.
Επίσκεψη στους ήσυχους κήπους με τα λουλούδια, τα βότανα και των δενδρίλια.
Queens House: A former royal residence and architectural masterpiece packed with world class art.
Σπίτι της Βασίλισσας: Μια πρώην βασιλική κατοικία και αρχιτεκτονικό αριστούργημα γεμάτο έργα τέχνης παγκόσμιας κλάσης.
The Museums are all within easy walking distance of each other, and together they offer a culture-filled, fun day out for all ages.
Τα Μουσεία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια, και μαζί προσφέρουν μια γεμάτη πολιτισμό, διασκεδαστική μέρα για όλες τις ηλικίες.
Greenwich is home to some of London's most spectacular buildings.
Το Γκρίνουιτς φιλοξενεί μερικά από τα πιο εντυπωσιακά κτίρια του Λονδίνου.
The architect of St. Paul’s Cathedral was a noted astronomer and his two loves were united in his design of the Royal Observatory at Greenwich.
Ο αρχιτέκτονας του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Παύλου ήταν ένας αξιοσημείωτος αστρονόμος και οι δύο του έρωτες ενώθηκαν στο αρχιτεκτονικό σχέδιο του Βασιλικού Αστεροσκοπείου στο Γκρίνουιτς.
Popi Nicolaides is excited by the amazing monuments and art pieces.
Η Πόπη Νικολαΐδου είναι γοητευμένη από τα καταπληκτικά μνημεία και τα έργα τέχνης.
Greenwich has a famous naval tradition: it was the Royal Navy HQ for 400 years, and many ambitious voyages left from this shore of the River Thames to discover and explore new worlds and cultures. We will view a brief sea-going history by visiting the National Maritime Museum.
Το Γκρίνουιτς έχει μια γνωστή ναυτική παράδοση: ήταν το Αρχηγείο του Βασιλικού Ναυτικού για 400 χρόνια και πολλά φιλόδοξα ταξίδια ξεκίνησαν από αυτή την ακτή του ποταμού Τάμεση για να ανακαλύψουν και να εξερευνήσουν νέους κόσμους και πολιτισμούς.
The Old Royal Naval College is the architectural centerpiece of Maritime Greenwich, a World Heritage Site in Greenwich, London, described by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) as being of "outstanding universal value" and reckoned to be the "finest and most dramatically sited architectural and landscape ensemble in the British Isles".
Το παλαιό Βασιλικό Ναυτικό Κολέγιο είναι το αρχιτεκτονικό κέντρο του Ναυτικού Γκρίνουιτς, ενός χώρου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο περιγράφεται από την UNESCO ως «εξαιρετική παγκόσμια αξία» και υπολογίζεται να είναι το «ωραιότερο και πιο δραματικό αρχιτεκτονικό και τοπικό σύνολο στις Βρετανικές Νήσους».
Unveil London’s glorious naval past with some great Greenwich sightseeing destinations.
Αποκαλύψτε το ένδοξο ναυτικό παρελθόν του Λονδίνου με μερικά εξαιρετικά αξιοθέατα για περιηγήσεις στο Γκρίνουιτς.
The beauty is breathtaking and can be seen everywhere... Some corners of the city are the same as such historical sites.
Η ομορφιά είναι απίθανη και βρίσκεται παντού... Μερικές γωνιές της πόλης είναι οι ίδια η ιστορία.
Rich culture. Charming and elegant architecture.
Πλούσιο πολιτιστικό παρελθόν. Όμορφη και καλαίσθητη αρχιτεκτονική.
Greenwich was once the principle royal residence outside London, and the cradle, quite literally, of the Tudor dynasty.
Το Γκρίνουιτς ήταν κάποτε η κύρια βασιλική κατοικία έξω από το Λονδίνο, και η κοιτίδα κυριολεκτικά, της δυναστείας των Τούτωρ.
The statue of George II, was erected in 1735 in the Grand Square of Greenwich Hospital.
Το άγαλμα του Γιώργου Β', ανεγέρθηκε το 1735 στην Μεγάλη Πλατεία του Νοσοκομείου του Γκρίνουιτς. 
Royal patronage ensured a variety of architectural greats, and the Queen’s House in 1616 was the first classical building in the country.
Η βασιλική στήριξη εξασφάλισε μια ποικιλία αρχιτεκτονικών μεγαλοπρεπών, κτιρίων και το Σπίτι της Βασίλισσας το 1616 ήταν το πρώτο κλασικό κτίριο στη χώρα.
The University of Greenwich is a public and research university located in London, in the United Kingdom. It has three campuses in London and Kent. These are located at Greenwich, in the grounds of the Old Royal Naval College.
Το Πανεπιστήμιο του Γκρίνουιτς είναι δημόσιο και ερευνητικό πανεπιστήμιο με τρεις πανεπιστημιουπόλεις στο Κεντ και στο Γκρίνουιτς, στο Παλιό Βασιλικό Ναυτικό Κολέγιο.
The university dates back to November 1891. In 2001, the university gave up its historic main campus in Woolwich, relocating to its current main campus in Greenwich.
Το Πανεπιστήμιο χρονολογείται από τον Νοέμβριο του 1891.Το 2001, το πανεπιστήμιο έκανε κύρια πανεπιστημιούπολη στο Γκρίνουιτς.
The site is managed by the Greenwich Foundation for the Old Royal Naval College, set up as a registered charity to "look after these magnificent buildings and their grounds for the benefit of the nation".
Ο χώρος διοικείται από το Ίδρυμα Γκρίνουιτς για το παλιό βασιλικό ναυτικό κολέγιο, το οποίο ιδρύθηκε ως φιλανθρωπικό ίδρυμα για να «φροντίσει αυτά τα υπέροχα κτίρια και τα πάρκα προς όφελος του έθνους».
The buildings were originally constructed to serve as the Royal Hospital for Seamen at Greenwich, now generally known as Greenwich Hospital, which was built between 1696 and 1712. The hospital closed in 1869. Between 1873 and 1998 it was the Royal Naval College, Greenwich.
Τα κτίρια κατασκευάστηκαν αρχικά 
μεταξύ 1696 και 1712 για να λειτουργήσουν ως νοσοκομείο για ναυτικούς, γνωστό σήμερα ως Νοσοκομείο Γκρίνουιτς. Το Νοσοκομείο έκλεισε το 1869. Μεταξύ 1873 και 1998 ήταν το Βασιλικό Ναυτικό Κολλέγιο, Γκρίνουιτς.
Greenwich is a district of great historic importance. The architectural and artistic masterpieces confirm its class and its reputation.
Τα αρχιτεκτονικά και καλλιτεχνικά αριστουργήματα επιβεβαιώνουν την κλάση και τη φήμη της πόλης. Το Γκρίνουιτς είναι μια περιοχή μεγάλης ιστορικής σημασίας.
Greenwich was once a fashionable 17th century retreat from London and there is much grand architecture to be seen. 
Το Γκρίνουιτς ήταν κάποτε μια μοντέρνα εξοχική περιοχή του 17ου αιώνα λίγο έξω από το Λονδίνο, με μια πολύ μεγάλη αρχιτεκτονική που φαίνεται και σήμερα.
Greenwich Park is part of the UNESCO Greenwich Maritime World Heritage Site, one of only four accredited sites in London.
Το Πάρκο Γκρίνουιτς συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο, της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, μία από τις τέσσερις μόνο διαπιστευμένες τοποθεσίες στο Λονδίνο.
Overlooking the River Thames and home to one of London’s most iconic views, Greenwich Park is an amazing mix of 17th century landscape, stunning gardens and a rich history that dates back to Roman times.
Με εξαιρετική θέα στον ποταμό Τάμεση και το Λονδίνο, το πάρκο του Γκρίνουιτς είναι ένα καταπληκτικό τοπίο με μείγμα του 17ου αιώνα, εκπληκτικούς κήπους και μια πλούσια ιστορία από τη ρωμαϊκή εποχή.
Stand or... lie down on the Prime Meridian, the reference point for the rest of the world!
Σταθείτε ή αν θέλετε... ξαπλώστε στον Πρώτο Μεσημβρινό, το σημείο αναφοράς για τον υπόλοιπο κόσμο!

It was the first Royal Park to be enclosed in 1427 and is still home to a small herd of deer.
Ήταν το πρώτο Βασιλικό Πάρκο που περιφράχθηκε το 1427 και εξακολουθεί να φιλοξενεί ένα μικρό κοπάδι ελαφιών.
A beautiful city full of interesting places and great walking around.
Πανέμορφη πόλη, με ενδιαφέροντα μνημεία και περιπάτους.
Greenwich does not just set the benchmark for measuring the entire world...
Το Γκρίνουιτς δεν καθορίζει απλά το σημείο αναφοράς για τη μέτρηση της ώρας σε ολόκληρη την υφήλιο...
Driving international trends to new extremes, people set their clocks in Greenwich time! 
Αν και οι διεθνείς τάσεις οδηγούνται σε νέα άκρα, ο κόσμος εξακολουθεί, να ρυθμίζει τα ρολόγια του σε ώρα Γκρίνουιτς!
Popi Nicolaides, Lygia & Gregoris Maliotis watching the 2018 London Marathon in Greenwich on Sunday, 22 April 2018.
Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης παρακολουθούν τον Μαραθώνιο του Λονδίνου την Κυριακή 22 Απριλίου 2018 
στο Γκρίνουιτς.

No comments: