Saturday, June 16, 2018

River Thames cruise - London

Κρουαζιέρα στον ποταμό Τάμεση, του Λονδίνου
Ready Steady Go! The river cruise on the River Thames begins!
Λάβετε θέσεις, έτοιμοι, μπρος. Η κρουαζιέρα στον ποταμό Τάμεση αρχίζει!
Popi Nicolaides and Lygia Malioti at Westminster Pier where thet'll board the ship for the cruise.
Η Πόπη Νικολαΐδου και Λυγία Μαλιώτη στην προβλήτα του Γουέστμινστερ, όπου θα επιβιβαστούν στο πλοίο για την κρουαζιέρα στον Τάμεση.
London city attracts millions of visitors every year from all over the world.
Η πόλη του Λονδίνου προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο από όλο τον κόσμο.
Boat services operate on the Thames throughout central London and down to Greenwich, providing a whole different perspective on the city.
Οι υπηρεσίες θαλάσσιων σκαφών λειτουργούν στον Τάμεση σε όλο το κεντρικό Λονδίνο μέχρι το Γκρίνουιτς, προσφέροντας μια εντελώς διαφορετική θέα της πόλης.
The London Eye, is a 135 m observation wheel located on the South Bank of the River Thames just next to County Hall.
Το Μάτι του Λονδίνου, ένας τροχός ύψους 135 μέτρων, βρίσκεται στη νότια όχθη του ποταμού Τάμεση, δίπλα στο County Hall.
Two art decó landmarks in London. The Adelphi (left) and Shell Mex House (right).
Δύο ορόσημα στο Λονδίνο. Το Adelphi (αριστερά) και Shell Mex House (δεξιά).
The beautiful building of County Hall.The historic sites are many through the long tradition of England.
Το πανέμορφο κτίριο της Κομητείας. Οι ιστορικοί χώροι είναι πολλοί μέσα από τη μακρά παράδοση της Αγγλίας.
This is a lovely and unique way to view the city, traveling along the historic Thames.
Αυτός είναι ένας υπέροχος και μοναδικός τρόπος να δείτε την πόλη, ταξιδεύοντας κατά μήκος του ιστορικού Τάμεση.
No doubt, London is one of the most popular tourist destinations in the world.
Χωρίς αμφιβολία, το Λονδίνο είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο.
Lygia & Gregoris Maliotis, Popi & Phivos Nicolaides, ready to experience a new travelling tour of London city.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης, έτοιμοι για μια νέα ταξιδιωτική εμπειρία στο Λονδίνο.
Shell Mex House (above). One of the world's most visited cities, London has something for everyone. London has everything and satisfies all tastes.
Το κτίριο Σιέλ Μεξ (άνω). Μία από τις πιο δημοφιλείς πόλεις του κόσμου, το Λονδίνο έχει κάτι για όλους. Το Λονδίνο έχει τα πάντα και ικανοποιεί όλα τα γούστα.

London is a unique combination of history, architecture and monuments waiting to be discovered in one way or another.
Το Λονδίνο είναι ένας μοναδικός συνδυασμός ιστορίας, αρχιτεκτονικής και μνημείων που περιμένουν να τα ανακαλύψετε με τον ένα τρόπο ή τον άλλο.
Cleopatra's Needle — Ancient Egyptian obelisk (c. 1450 BCE), located in the City of Westminster, London. One of two "Cleopatra's Needles" originally erected at the Heliopolis temple in Egypt.
Η στήλη της Κλεοπάτρας - Αρχαίος αιγυπτιακός οβελίσκος (περίπου 1450 π.Χ.), που βρίσκεται στην πόλη του Γουέστμινστερ, Λονδίνο. Μία από τις δύο "στήλες της Κλεοπάτρας" που αρχικά ανεγέρθηκαν στον ναό της Ηλιούπολης στην Αίγυπτο.
The cruises pass several key sightseeing locations.
Οι κρουαζιέρες περνούν από αρκετές σημαντικές τοποθεσίες και αξιοθέατα.
A wonderful cruise with great commentary. Brilliant views of London.
Θαυμάσια κρουαζιέρα με εξαιρετικό σχολιασμό από έμπειρο ξεναγό. Εξαιρετική θέα στο Λονδίνο.
Thames is England’s longest river, leading into the North Sea at its end.
Ο Τάμεσης είναι ο μακρύτερος ποταμός της Αγγλίας, που καταλήγει στη Βόρεια Θάλασσα.
The dome of St. Paul. For this landmark cathedral construction took 36 years until its completion in 1711.
Ο θόλος του Αγίου Παύλου. Για την κατασκευή αυτού του καθεδρικού ναού, ορόσημο χρειάστηκαν 36 χρόνια μέχρι την ολοκλήρωσή του το 1711.

The dome of St. Paul is an emblem of London's pride. St Paul's cathedral dome has stood above the London skyline for almost 300 years.
Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Παύλου βρίσκεται πάνω από τον ορίζοντα του Λονδίνου για σχεδόν 300 χρόνια. Ο θόλος του Αγίου Παύλου είναι ένα έμβλημα της υπερηφάνειας του Λονδίνου.
Globe Theatre, a playhouse associated with William Shakespeare, on the south bank of the River Thames. The original theatre was built in 1599.
Το θέατρο Γκλοπ συσχετίζεται με τον Γουίλιαμ Σαίξπηρ, στη νότια όχθη του ποταμού Τάμεση. Το αρχικό θέατρο χτίστηκε το 1599.
It has been the base for settlements since prehistoric times, and was a strategic importance to the Romans and English Kings, as well as during both World Wars.
Ήταν η βάση των οικισμών από τους προϊστορικούς χρόνους, και ήταν στρατηγικής σημασίας για τους Ρωμαίους και τους Άγγλους Βασιλιάδες, καθώς και κατά τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους.
The Anchor Bankside is a pub establishment (under various names) for over 800 years. Behind the pub are buildings that were operated by the Anchor Brewery.
Το Anchor Bankside είναι ένα παμπ, μια μπυραρία (με κατά καιρούς διάφορα ονόματα) για πάνω από 800 χρόνια. Πίσω από την παμπ υπάρχουν κτίρια που λειτουργούσε η Ζυθοποιία Anchor.
The architecture of many buildings is beautiful and stylish. The Ionian façade is wonderful!
Η αρχιτεκτονική πολλών κτιρίων είναι πανέμορφη και καλαίσθητη. Η Ιωνική πρόσοψη είναι θαυμάσια!

The London Bridge Hospital is a private hospital on the south bank of the River Thames in London.
Το Νοσοκομείο της Γέφυρας του Λονδίνου είναι ένα ιδιωτικό νοσοκομείο στη νότια όχθη του ποταμού Τάμεση.
Throughout history the enormous fortification that is the Tower of London has served as the Royal residence, an arsenal, a fort and a prison.
Σε όλη την ιστορία, η τεράστια οχύρωση που είναι ο Πύργος του Λονδίνου έχει λειτουργήσει ως βασιλική κατοικία, οπλοστάσιο, φρούριο και φυλακή.
It's perhaps now most remembered as the prison where a king, three queens and many nobles met their deaths. 
Ίσως τώρα πια, να θυμίζει περισσότερο φυλακή, όπου ένας βασιλιάς, τρεις βασίλισσες και πολλοί ευγενείς εκτελέστηκαν.
Popi & Phivos Nicolaides enjoying a stunning view of London’s oldest fortress, palace and prison.
Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης, απολαμβάνουν μια εκπληκτική θέα από το παλαιότερο φρούριο, παλάτι και φυλακή του Λονδίνου.
The Tower of London is not to be missed. One thousand years old, it is Europe’s most complete medieval castle.
Δεν πρέπει, να χάσετε τον πύργο του Λονδίνου. Με χίλια χρόνια ιστορίας, είναι το πιο πλήρες μεσαιωνικό κάστρο της Ευρώπης.
Lygia & Gregoris Maliotis with the background of the famous Tower of London, home to the Crown Jewels.
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης με φόντο τον περίφημο Πύργο του Λονδίνου, όπου στεγάζονται τα κοσμήματα του Στέμματος.
It is said that the most famous inhabitants of the tower are 9 crows. The legend says that if they ever leave, the kingdom will collapse! Come on, however, that one feather is clipped ... Λέγεται ότι οι διασημότεροι κάτοικοι του πύργου είναι 9 κοράκια. Ο θρύλος λέει πως, αν ποτέ φύγουν, το βασίλειο θα καταρρεύσει! Έλα όμως που το ένα τους φτερό είναι ψαλιδισμένο...
The Tower of London (actually a castle of 22 towers) offers a window into a gruesome and compelling history.
Ο Πύργος του Λονδίνου (στην πραγματικότητα ένα κάστρο 22 πύργων) προσφέρει ένα παράθυρο σε μια φρικτή και συναρπαστική ιστορία.
For over 900 years, the Tower of London was a synonym for terror, as it was the place where anyone who offended the monarch would be imprisoned.
Για πάνω από 900 χρόνια, ο Πύργος του Λονδίνου ήταν συνώνυμο της τρομοκρατίας, καθώς ήταν ο τόπος όπου όποιος πρόσβαλλε τον μονάρχη φυλακιζόταν εδώ.
Take a look at the colorful wealth of the buildings... The River Thames has excellent natural beauty images.
Χάρμα οφθαλμών ο χρωματικός πλούτος των κτιρίων... Ο ποταμός Τάμεσης διαθέτει εξαιρετικές εικόνες φυσικής ομορφιάς.
Old Billingsgate Market is the name given to what is now a hospitality and events venue in the City of London, based in the Victorian building that was originally Billingsgate Fish Market, the world's largest fish market in the 19th century.
Η παλιά αγορά Billingsgate σήμερα ένας χώρος εκδηλώσεων, με έδρα το βικτοριανό κτίριο που ήταν αρχικά, η μεγαλύτερη αγορά ψαριών στον κόσμο τον 19ο αιώνα.
Lygia & Gregoris Maliotis absolutely satisfied with what they see. The main attractions are world-class, often incomparably.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης,απολύτως ικανοποιημένοι από αυτό που βλέπουν. Τα κύρια αξιοθέατα είναι παγκόσμιας κλάσης, συχνά ασύγκριτα.
Looking at the spectacular towers and other beautiful buildings. Discovering the wondrous history of London.
Κοιτάζοντας τους εντυπωσιακούς πύργους και άλλα όμορφα κτίρια. Ανακαλύπτοντας την θαυμάσια ιστορία του Λονδίνου.
Tower Bridge was built in 1894 and was designed as a drawbridge so as not to affect increasing traffic on the river below.
Η Γέφυρα του Πύργου χτίστηκε το 1894 και σχεδιάστηκε έτσι ώστε (ανοιγοκλείνει) να μην επηρεαστεί η αύξηση της κυκλοφορίας στον ποταμό.
Tower Bridge is a combined bascule and suspension bridge in London built between 1886 and 1894.
Η Γέφυρα του Πύργου είναι μια συνδυασμένη βάση γεφυρών και αναρτήσεων στο Λονδίνο που χτίστηκε μεταξύ 1886 και 1894.
Lygia & Gregoris Maliotis happy enough to see again the Tower Bridge of London, one of London's most popular sightseeing locations.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, αρκετά ευχαριστημένοι που βλέπουν ξανά τη Γέφυρα του Πύργου του Λονδίνου, ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα του Λονδίνου.
The bridge crosses the River Thames close to the Tower of London and has become an iconic symbol of London.
Η γέφυρα διασχίζει τον ποταμό Τάμεση κοντά στον Πύργο του Λονδίνου και έχει γίνει ένα από τα σύμβολα του Λονδίνου.

Several bridges named London Bridge have spanned the River Thames between the City of London and Southwark, in central London.
Αρκετές γέφυρες που ονομάζονται Γέφυρα του Λονδίνου, εκτείνονται στον ποταμό Τάμεση μεταξύ του Λονδίνου και του Southwark, στο κεντρικό Λονδίνο.
Popi & Phivos Nicolaides just passed the Tower Bridge which is the only of the London bridges that can allow the passage of ships underneath it, by opening its bascules.
Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης μόλις έχουν περάσει τη Γέφυρα του Πύργου. Είναι η μόνη από τις γέφυρες του Λονδίνου, που μπορεί, να επιτρέψει τη διέλευση των πλοίων κάτω από αυτήν, ανοίγοντας τα κάγκελα της.
Beautiful buildings and colourful houses. The architecture of many buildings is beautiful and stylish.
Όμορφα κτίρια και πολύχρωμα σπίτια. Η αρχιτεκτονική πολλών κτιρίων είναι πανέμορφη και καλαίσθητη.
Magistrates' Court. London is an old city, full of history buildings and monuments and much more.
Το Ειρηνοδικείο. Το Λονδίνο είναι μια παλιά πόλη, γεμάτη ιστορικά κτίρια, μνημεία και πολλά άλλα.
London college old magnificent building.
Κολέγιο του Λονδίνου παλιό υπέροχο κτίριο.
It one of the first of all the old warehouses, to be converted into housing and very expensive luxury flats. It has been described as "the most architecturally sophisticated warehouse" in its street.
Μια από τις πρώτες από όλες τις παλαιές αποθήκες που μετατράπηκαν σε πολυτελή διαμερίσματα. Έχει περιγραφεί ως "η πιο αρχιτεκτονικά εκλεπτυσμένη αποθήκη" στο δρόμο της.
The Prospect of Whitby is a historic public house on the banks. It lays claim to being the site of the oldest riverside pub, dating from around 1520.
Η Προοπτική του Whitby είναι ένα ιστορικό δημόσιο σπίτι στις όχθες του Τάμεση. Θεωρείται ότι είναι ο τόπος της παλαιότερης μπυραρίας, που χρονολογείται γύρω στο 1520.
The river Thames offers the most amazing views of the city of London.
Ο ποταμός Τάμεσης δίνει ζωή στην πόλη, ωραίες εικόνες, αλλά διευκολύνει και την εμπορική κίνηση.
The impressive skyscraper Shard, also referred to as the shard of glass, having sharp edges, is a 95-story skyscraper.
Ο εντυπωσιακός ουρανοξύστης Shard, ο οποίος επίσης αναφέρεται ως γυάλινος Shard με αιχμηρές άκρες, είναι ένας ουρανοξύστης 95 ορόφων.
The battle cruiser, HMS Belfast, veteran of World War 2 and the Korean War, sits nobly in the water between London and Tower Bridges.
Το θρυλικός πολεμικό HMS Belfast, βετεράνος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου και του πολέμου, της Κορέας, έχει αράξει στο νερό μεταξύ του Λονδίνου και του Tower Bridges.
Striking Vintners' Place, an office building in the City of London facing the Thames.
Εντυπωσιακό κτίριο στην πόλη του Λονδίνου που βλέπει στον Τάμεση.
At 215 miles long and dividing London between North and South, the River Thames is the silvery thread that provides continuity for a City that is always changing.
Στα 215 μίλια μακριά και διαιρώντας το Λονδίνο μεταξύ Βορρά και Νότου, ο ποταμός Τάμεσης είναι το ασημένιο νήμα που παρέχει συνέχεια σε μια πόλη που αλλάζει συνεχώς.
The river Thames offers the most amazing views of the city of London.
Ο ποταμός Τάμεσης δίνει ζωή στην πόλη, ωραίες εικόνες, αλλά διευκολύνει και την εμπορική κίνηση.
So climb aboard as we enjoy a gentle journey along the capital city’s greatest artery.
Έτσι ανεβείτε στο σκάφος καθώς απολαμβάνουμε ένα ήπιο ταξίδι κατά μήκος της μεγαλύτερης αρτηρίας της πρωτεύουσας.
Arriving back. The impressive city wheel offers the visitor the intensity and beauty of the modern city.
Φτάνοντας πίσω στην αφετηρία. Ο εντυπωσιακός τροχός της πόλης προσφέρει στον επισκέπτη την ένταση και την ομορφιά της σύγχρονης μεγαλούπολης.

Spending time in London City is a unique experience. Leaving the cruise with lots of treasured memories.
Η επίσκεψη στο Λονδίνο είναι μια μοναδική εμπειρία. Αφήνοντας την κρουαζιέρα με πολλές υπέροχες αναμνήσεις.
  

No comments: