Monday, June 4, 2018

London - Great Britain

The cosmopolitan city of London  -  Η κοσμοπολίτικη πόλη του Λονδίνου
London, the capital of England and the United Kingdom, is a 21st-century city with history stretching back to Roman times.
Το Λονδίνο, η πρωτεύουσα της Αγγλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου,
είναι μια πόλη του 21ου αιώνα με ιστορία που εκτείνεται από τη ρωμαϊκή εποχή.
At its center stand the imposing Houses of Parliament, the iconic ‘Big Ben’ clock tower and Westminster Abbey, site of British monarch coronations.
Στο κέντρο της πόλης βρίσκονται το επιβλητικό Κοινοβούλιο, ο εικονικός πύργος ρολογιού, Μπιγκ Μπεν και το Αβαείο του Γουέστμινστερ, χώρος στέψης μοναρχών.
It's a great place to visit as there's always something exciting to do.
Είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να επισκεφθείτε και υπάρχει πάντα κάτι το συναρπαστικό να κάνετε.
Lygia & Gregoris Maliotis, Popi & Phivos Nicolaides, ready to visit London's most famous landmarks on one of top London sightseeing tours.
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης, έτοιμοι να επισκεφθούν τα πιο διάσημα αξιοθέατα του Λονδίνου, σε μία από τις κορυφαίες τουριστικές περιηγήσεις.
Across the Thames River, the London Eye observation wheel provides panoramic views of the South Bank cultural complex, and the entire city.
Απέναντι από τον ποταμό Τάμεση, ο τροχός παρατηρητήριο «Μάτι του Λονδίνου» προσφέρει πανοραμική θέα στο πολιτιστικό συγκρότημα, της νότιας όχθης και σε ολόκληρη την πόλη.
Popi & Gregoris both negotiation experts, having some experience in this area doing price negotiation and bargaining cost... Lygia looks indifferent to the subject.
Η Πόπη & Γρηγόρης και οι δύο ειδικοί στις διαπραγματεύσεις, έχοντας κάποια εμπειρία στον τομέα αυτό, κάνουν διαπραγματεύσεις για την τιμή... Η Λυγία φαίνεται αδιάφορη για το θέμα.
With Hop-On-Hop-Off buses you can get off and get on the bus at any of its scheduled stops and see the main sights, until the bus starts again for the next attraction.
Με τα λεωφορεία (Hop-On-Hop-Off) μπορείτε να κατεβείτε και να ανεβείτε από το λεωφορείο σε οποιαδήποτε από τις προγραμματισμένες στάσεις του και να δείτε τα βασικά αξιοθέατα, μέχρι να ξεκινήσει το λεωφορείο για το επόμενο αξιοθέατο.
London, is the largest city in Western Europe and one of the great capitals of the world.
Είναι η μεγαλύτερη πόλη στη Δυτική Ευρώπη και μία από τις μεγάλες πρωτεύουσες του κόσμου.
Gregoris Maliotis attracted by the beautiful roses.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης ελκύεται από τα όμορφα τριαντάφυλλα.
When you’re in London you won’t even realise that you’re in one of the worlds most visited cities because there is so much green around.
Δύσκολα, θα καταλάβετε, ότι βρίσκεστε σε μία από τις πιο δημοφιλείς πόλεις του κόσμου επειδή υπάρχει τόσο πράσινο γύρω.
Some of London’s most famous parks include Hyde Park, Kensington Gardens and Regent’s Park.
Μερικά από τα πιο διάσημα πάρκα του Λονδίνου περιλαμβάνουν το Χάιτ Παρκ, τους Κήπους του Κένσινγκτον και το Ρίγκεντς Παρκ.
Take advantage of the pristine, well-kept parks around London to go for a walkand and breath in some fresh air.
Επωφεληθείτε από τα άριστα, καλοδιατηρημένα πάρκα γύρω από το Λονδίνο για να κάνετε μια βόλτα και να αναπνεύσετε φρέσκο αέρα.
Victoria still remains an important London station, and its Underground facilities, in particular, suffer from overcrowding.
Ο Βικτώρια παραμένει ένας σημαντικός σταθμός του Λονδίνου και οι υπόγειες εγκαταστάσεις του, ιδιαίτερα, υποφέρουν από την πολυκοσμία.
Victoria station, also known as London Victoria, is a central London railway terminus and connected London Underground station in Victoria, in the City of Westminster.
Ο σταθμός Βικτώρια, επίσης γνωστός ως Βικτώρια Λονδίνου, είναι ένας κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός, του Λονδίνου και συνδέεται με το σταθμό του υπόγειου σιδηρόδρομου στην πόλη του Γουέστμινστερ.
Spending time in London City and the surrounding areas is a unique experience.
Η επίσκεψη στο Λονδίνο είναι μια μοναδική εμπειρία.
London is an old city, full of history buildings and monuments. 
Το Λονδίνο είναι μια παλιά πόλη, γεμάτη ιστορικά κτίρια και μνημεία.
Britain's vibrant and exciting capital city is home to many world-class museums and art galleries.
Η ζωντανή και πανέμορφη πρωτεύουσα διαθέτει παγκόσμιας κλάσης μουσεία και γκαλερί τέχνης.
London is the second largest urban area – and largest city in the European Union area.
Το Λονδίνο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αστική περιοχή και η μεγαλύτερη πόλη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
London is a unique combination of history, architecture and monuments waiting to be discovered.
Το Λονδίνο είναι ένας μοναδικός συνδυασμός ιστορίας, αρχιτεκτονικής και μνημείων που περιμένουν να τα ανακαλύψετε.
Looking at the spectacular towers and other beautiful buildings.
Κοιτάζοντας τους εντυπωσιακούς πύργους και άλλα όμορφα κτίρια.
The river Thames offers the most amazing views of the city of London.
Ο ποταμός Τάμεσης δίνει ζωή στην πόλη, ωραίες εικόνες, αλλά διευκολύνει και την εμπορική κίνηση.
One of London's most recognised landmarks, Big Ben is the clock tower of the Houses of Parliament, which is under renovation.
Το πασίγνωστο Μπιγκ Μπεν, το ρολόι του κτιρίου του Κοινοβουλίου, σήμα κατατεθέν της πόλης του Λονδίνου, το οποίο επιδιορθώνεται.
There are many different ways to enjoy all of London's top sights and activities.
Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι να απολαύσετε όλα τα κορυφαία αξιοθέατα και δραστηριότητες του Λονδίνου.
The stunning building of the Houses of Parliament otherwise known as the Westminster is the home of English Parliament.
Το εντυπωσιακό κτίριο του Κοινοβουλίου γνωστό και ως Γουέστμινστερ, αποτελεί την έδρα του Αγγλικού Κοινοβουλίου.
Popi Nicolaides, Lygia & Gregoris Maliotis, fascinated by their visit to the historic and so interesting London.
Η Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία & Γρηγόρης Μαιώτης, γοητευμένοι από την επίσκεψη τους στο ιστορικό και τόσο ενδιαφέρον Λονδίνο.
One of the world's most visited cities, London has something for everyone: from history and culture to fine food and good times.
Μία από τις πιο δημοφιλείς πόλεις του κόσμου, το Λονδίνο έχει κάτι για όλους: από την ιστορία και τον πολιτισμό μέχρι το καλό φαγητό και τις καλές εποχές.
Spending time in London City and the surrounding areas is a unique.
Η επίσκεψη στο Λονδίνο είναι μια μοναδική εμπειρία.
London has everything and satisfies all tastes.
Το Λονδίνο έχει τα πάντα και ικανοποιεί όλα τα γούστα.
The Tower Bridge of London was built between 1886 and 1894. It’s one of London's most popular sightseeing locations.
Η Γέφυρα του Πύργου του Λονδίνου χτίστηκε μεταξύ 1886 και 1894. Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα του Λονδίνου.
Popi Nicolaides and Lygia Malioti, looking happy as they learn about the city's best attractions and famous landmarks.
Η Πόπη Νικολαΐδου και Λυγία Μαλιώτη, χαμογελαστές και ευχαριστημένες, αφού, μαθαίνουν για τα καλύτερα αξιοθέατα της πόλης.
The combination of sophistication, tradition and modernity combines perfectly with all the levels and expressions of this cosmopolitan city.
Ο συνδυασμός κοσμικότητας, παράδοσης και μοντέρνου συνδυάζεται άψογα σε όλα τα επίπεδα και τις εκφάνσεις της κοσμοπολίτικης αυτής πόλης.
The combination of sophistication, tradition and modernity combines perfectly with all the levels and expressions of this cosmopolitan city.
Ο συνδυασμός κοσμικότητας, παράδοσης και μοντέρνου συνδυάζεται άψογα σε όλα τα επίπεδα και τις εκφάνσεις της κοσμοπολίτικης αυτής πόλης.
The architecture of many buildings is beautiful and stylish.
Η αρχιτεκτονική πολλών κτιρίων είναι πανέμορφη και καλαίσθητη.
The historic sites are many through the long tradition of England.
Οι ιστορικοί χώροι είναι πολλοί μέσα από τη μακρά παράδοση της Αγγλίας.
The impressive city wheel offers the visitor the intensity and beauty of the modern city.
Ο εντυπωσιακός τροχός της πόλης προσφέρει στον επισκέπτη την ένταση και την ομορφιά της σύγχρονης μεγαλούπολης.
Sightseeing is a lot of interesting.
Τα αξιοθέατα είναι πολλά κι ενδιαφέροντα.
London is not just the grandeur of the ever-imperial capital.
Το Λονδίνο δεν είναι μόνο το μεγαλείο της πάλαι ποτέ αυτοκρατορικής πρωτεύουσας.
London of tradition, culture and manners ...
Το Λονδίνο της παράδοσης, της κουλτούρας και των τύπων...
Gregoris Maliotis enjoys the sightseeing tour of London city.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης απολαμβάνει την περιήγηση στα αξιοθέατα μέρη, του Λονδίνου.
Noisy, vibrant and truly multicultural, London is a megalopolis of people, ideas and energy.
Θορυβώδες, ζωντανή και πολυπολιτισμική πραγματικά, το Λονδίνο είναι μια μεγαλούπολη των ανθρώπων, των ιδεών και της ενέργειας.
London, the capital city of United Kingdom or Great Britain attracts millions of visitors every year.
Το Λονδίνο, η πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου ή της Μεγάλης Βρετανίας, προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.
Discovering the wondrous history of London.
Ανακαλύπτοντας την θαυμάσια ιστορία του Λονδίνου.
After all, the best way to travel is to feel. Feel everything in every way. Feel everything too. Because all things are, in fact, excessive...
Ο καλύτερος τρόπος για να ταξιδέψετε είναι να αισθανθείτε. Να νιώστε τα πάντα με κάθε τρόπο. Νιώστε τα πάντα πάρα πολύ. Γιατί όλα τα πράγματα στην πραγματικότητα είναι υπερβολικά... 

No comments: