Saturday, July 16, 2016

Agios Nikolaos park, Naousa - Greece

An earthly paradise in the heart of Imathia

Ένας επίγειος παράδεισος στην καρδιά της Ημαθίας

Agios Nikolaos park is a Panhellenic Tourist Recreation Center just four kilometers away of the city of Naousa.
Το πάρκο «Άγιος Νικόλαος» είναι ένα πανελλήνιο τουριστικό κέντρο αναψυχής μόλις τέσσερα χιλιόμετρα μακριά από την πόλη, της Νάουσας.


A place of a unique beauty. Another view of the Park's entrance.
Ένας τόπος ξεχωριστής ομορφιάς. Ακόμη μια άποψη της εισόδου του Πάρκου.
An earthly paradise in the heart of the prefecture of Imathia. A breath of life against ecological downgrading.
Ένας επίγειος παράδεισος στην καρδιά του νομού Ημαθίας. Μια ανάσα ζωής ενάντια στην οικολογική υποβάθμιση.


The grove of Agios Nikolaos, is probably the most famous attraction of Naousa.
Το άλσος του Αγίου Νικολάου, είναι μάλλον το πιο φημισμένο αξιοθέατο της Νάουσας.
An overall of 15 acres of the most beautiful land draw life from the springs of the historical and, in many ways, precious river of Arapitsa.
Μια συνολική έκταση 15 στρεμμάτων από τα πιο όμορφα εδάφη, που δημιουργούν ζωή από τις πηγές του ιστορικού και με πολλούς τρόπους, πολύτιμου ποταμού της Αράπιτσας.

This beautiful place has been financed by the European Union though the program LIFE in order both to protect, to highlight and also to put the bases for a proper ecological administration.
Αυτό το όμορφο μέρος έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος ΖΩΗ, προκειμένου να προστατεύσει, να αναδείξει και να θέσει τις βάσεις για μια ορθολογική, οικολογική διαχείριση.

As a result of the European Union interesting project the Special European Award of landscape was awarded in 1997.
Ως αποτέλεσμα του ενδιαφέροντος Ευρωπαϊκού έργου, πήρε το Ειδικό Ευρωπαϊκό Βραβείο τοπίου, το 1997.

The park of perennial plane trees, which is unique in Greece, impresses the visitor at all seasons.
Το πάρκο με τα αιωνόβια πλατάνια, μοναδικά στην Ελλάδα, εντυπωσιάζει τον επισκέπτη όλες τις εποχές.

It is a green area with large plane trees, which Arapitsa river crosses. It is a place that offers relaxation and varied of activities.
Πρόκειται για μία καταπράσινη έκταση με μεγάλα πλατάνια, την οποία διασχίζει το ποτάμι της Νάουσας, η Αράπιτσα. Είναι ένας τόπος που προσφέρεται για χαλάρωση και ηρεμία αλλά και ποικίλες δραστηριότητες.

Today Agios Nikolaos park accepts more than 1.000.000 visitors per year from Greece and from other countries.
Σήμερα, το πάρκο Αγίου Νικολάου δέχεται πάνω από 1.000.000 επισκέπτες ετησίως από την Ελλάδα και από άλλες χώρες.

An extensive spectacular ground take life from the sources of the historical and multiply precious river of Arapitsa.
Εκτεταμένη, πανέμορφη γη παίρνει ζωή από τις πηγές του ιστορικού και πολλαπλά πολύτιμου, ποταμού της Αράπιτσας.

In its shade rests the immense green and the abundant water in a rare agreement of sounds and colours.
Στη σκιά του αναπαύεται το απέραντο πράσινο και το άφθονο νερό σε μια σπάνια συμφωνία ήχων και χρωμάτων.

There are places to fish, cycle, play ball games and even a children's playground.
Υπάρχουν χώροι για ψάρεμα, ποδηλασία, παιχνίδια με μπάλα, ακόμη και παιδική χαρά.

It is a tranquil place, with green lawns, groves of trees, pools and fountains. Many people come here just to relax, have a picnic, or take a stroll through the walk ways.
Είναι ένα ήσυχο μέρος, με βρύσες διάσπαρτες παντού. Πολλοί άνθρωποι έρχονται εδώ μόνο και μόνο για να χαλαρώσουν, άλλοι για πικ-νικ ή για βόλτα στα μονοπάτια της φύσης.

Rita Marcou, resting and restoring… allowing herself to feel peaceful… calm… and ... relax
Ξεκούραση για τη Ρίτα Μάρκου... σ΄ένα χώρο γεμάτο γαλήνη ... ηρεμία και χαλάρωση.

Under the shade of plane trees, next to Arapitsa river, an ideal place for rest and relaxation.
Κάτω από τη σκιά των πλατάνων, πλάι στο ποτάμι Αραπίτσα, ιδανικό μέρος για ηρεμία και χαλάρωση.

A lot of energy imparted by the gurgle of birds, a true oasis of green!
Πολλή ενέργεια που μεταδίδεται από το κελάρυσμα των πουλιών, μια πραγματική όαση πρασίνου!  

No doubt Popi Pandeli enjoying in an idyllic environment a pleasant atmosphere.
Η Πόπη Παντελή, χωρίς αμφιβολία, απολαμβάνει σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον, την ωραία ατμόσφαιρα.
Wander through the many paths that exist in the grove by the river and among the perennial plane trees, you will find the real peace.
Περιπλανηθείτε μέσα τα πολλά μονοπάτια που υπάρχουν στο άλσος, δίπλα στο ποτάμι και ανάμεσα στα αιωνόβια πλατάνια, θα βρείτε την πραγματική ηρεμία.

The artificial lake in a harmoniously position with the site, offers delightful, picturesque views.
Η τεχνική λίμνη σε πλήρη αρμονία με το χώρο προσφέρει απολαυστική, γραφική θέα.

Eleftheria & Renos Koromias releasing themselves to peace and tranquility, enjoying the magic of the natural beauty
Η Ελευθερία και Ρένος Κορομίας αφήνονται στη γαλήνη και στην ηρεμία του τοπίου, απολαμβάνοντας τη μαγεία της ομορφιάς της φύσης.

The unique in Greece age-long thicket of platans impresses the visitor for its magnificence and volume any time of the year.
Μοναδικό στην Ελλάδα το υπεραιωνόβιο άλσος πλατάνων εντυπωσιάζει τον επισκέπτη σε κάθε εποχή με τη μεγαλοπρέπεια και τον όγκο του.

Popi Nicolaides looking happy by the first impression of the park beauty and the natural beauty surrounded it.
Η Πόπη Νικολαΐδου ευχαριστημένη από την ομορφιά του πάρκου και της γύρω περιοχής που το περιβάλλει.
Its plentiful waters form large and small waterfalls which were used as a driving force for industry even from the 19th century.
Τα άφθονα νερά του σχηματίζουν μεγάλους και μικρούς καταρράκτες, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν ως κινητήρια δύναμη για τη βιομηχανία, από το 19ο αιώνα ακόμη.

This unusually generous space encourages various kinds of activities that help to create a nice atmosphere.
Αυτός ο ασυνήθιστα πλούσιος χώρος ενθαρρύνει διάφορα είδη δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη δημιουργία μιας ωραίας ατμόσφαιρας.

Lambros Savvidesm resting and feel the cool feeling of calm, renewal and relaxation under a tree.
Ξεκούραση για τον Λάμπρο Σαββίδη, που νιώθει το δροσερό αίσθημα ηρεμίας, ανανέωσης και χαλάρωσης κάτω από ένα δέντρο.

The side is ablaze with a riot of colourful plants and even the rocks over here are really quite beautiful.
Ο χώρος φλέγεται από μια πανδαισία πολύχρωμων φυτών.  Ακόμη και οι βράχοι εδώ είναι πραγματικά πολύ όμορφοι.

Walking through the Park is a wonderful experience. It is like walking in an enchanted miraculous land, peaceful and harmonious as well as stimulating.
Περπατώντας μέσα από το πάρκο είναι μια θαυμάσια εμπειρία, είναι σαν να περπατάς σε μια μαγεμένη θαυματουργή γη, ειρηνική και αρμονική, που σε τονώνει.


One of the best ways to relax is to become part of nature— to blend into it.
Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να χαλαρώσετε είναι να γίνετε μέρος της φύσης- να γίνετε ένα μ' αυτή.

People are coming here for concentration, balance and relaxation.
Άνθρωποι έρχονται εδώ για αυτοσυγκέντρωση, ισορροπία και χαλάρωση.


It is a real gem in the region and around the area.
Αποτελεί ένα στολίδι στον τόπο αλλά και σε όλη την περιοχή.

Tasting the local delicious specialties and wines and enjoying spending time together with Pambis Katoundas and Giorgos Pamboris’
Δοκιμάζοντας τις υπέροχες τοπικές σπεσιαλιτέ και κρασιά και περνώντας ευχάριστες ώρες με τους φίλους Μπάμπη Κατούντα και Γιώργο Παμπόρη.

Experiencing the hospitality of local people like our good friend Lena Kokka who lives in Naousa and has special relationship and strong bonds with Cyprus.
Γνωρίζοντας τη φιλοξενία των ανθρώπων, όπως της καλής μας φίλης Λένας Κόκκα, που ζει στη Νάουσα και έχει ειδικές σχέσεις και δυνατούς δεσμούς με την Κύπρο.


No comments: