Saturday, July 2, 2016

Archangel Michael Monastery - Thasos, Greece

The biggest and the most famous monastery of Thassos

Archangel Michael is the biggest and the most famous monastery of Thassos and dates back to the 18th century.
Η Μονή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ είναι το μεγαλύτερο και το πιο φημισμένο μοναστήρι της Θάσου και χρονολογείται από τον 18ο αιώνα.
Exterior view with hand painted Orthodox icon on the wall of the main entrance of the Monastery.
Εξωτερική θέα με ζωγραφισμένη στο χέρι θρησκευτική εικόνα της Ορθοδοξίας στον τοίχο της κυρίας εισόδου του Μοναστηριού.
The Nunnery of Archangelos Michael is the greatest and most famous monastery of Thassos and is an important pilgrimage.
Η Μονή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ είναι το μεγαλύτερο και πιο φημισμένο μοναστήρι της Θάσου και αποτελεί σημαντικό προσκύνημα.
The Monastery rests on an impressive full of greenery location.
Το Μοναστήρι βρίσκεται μια εντυπωσιακή τοποθεσία πνιγμένη στο πράσινο.
The main entrance of the holy Monastery of Archangel Michael.
Η κύρια είσοδος της Iεράς Μονής του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.
Ηoly Archangel Michael Monastery, exterior view. 
Εξωτερική θέα της Ιεράς Μονής του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.
Beautiful and elegant architectural design.
Όμορφη και καλαίσθητο αρχιτεκτονικό σχέδιο.
The Monastery of Archangel Michael is inhabited exclusively by nuns. 
Η Μονή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ κατοικείται αποκλειστικά από μοναχές.
Likewise many other monasteries and churches, there is monastery dress code.
Όπως συμβαίνει σε πολλά μοναστήρια και εκκλησίες, υπάρχει ενδυματολογικός κανονισμός.
They insists that the visitors dress up according to their rules - that is long trousers for men and long skirts and tops with covered shoulders for women, which are offered at the entrance.
Απαιτείται όπως οι επισκέπτες ντύνονται σύμφωνα με τους κανόνες - ήτοι μακρύ παντελόνι για τους άνδρες και μακριές φούστες και μπλούζες με καλυμμένους ώμους για τις γυναίκες.
In this position, ascetic Loukas, obeying the command of Archangel Michael, built in 1110 AD small chapel in which holy water gushed.
Σε αυτή τη θέση, ο ασκητής Λουκάς, υπακούοντας στην εντολή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, έχτισε το 1110 μ.Χ. ένα μικρό παρεκκλήσι στο οποίο ξεπήδησε αγίασμα.
It is a nunnery depended spiritually on the monastery of Philotheos in Athos (Agio Oros).
Είναι ένα γυναικείο μοναστήρι και εξαρτάται πνευματικά από την αγιορείτικη μονή Φιλοθέου.
It is built on the edge of a cliff near the village of Theologos and the view of the Aegean is really fascinating, giving the visitor the feeling of being suspended.
Είναι χτισμένο στην άκρη ενός γκρεμού κοντά στο χωριό Θεολόγος και η θέα στο Αιγαίο είναι πραγματικά συναρπαστική, δίνοντας στον επισκέπτη την αίσθηση ότι αιωρείται.
The first nuns and a monk from the monastery of Philotheos settled in 1974 and worked very hard in order to transform the previously remote monastery.
Το 1974 ήρθαν οι πρώτες μοναχές με ένα φιλοθεΐτη μοναχό και εργάστηκαν σκληρά μεταμορφώνοντας το μοναστήρι που είχε ερημωθεί.
The Holy Monastery of Archangel Michael made a great fortune from many worshipers’ donations.
Η ιερά μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ απέκτησε μεγάλη περιουσία από τις δωρεές των πιστών.
Popi Nicolaides and Rita Marcou enjoy the magnificent view of the Aegean Sea from the balcony of the Monastery.
Η Πόπη Νικολαΐδου και η Ρίτα Μάρκου απολαμβάνουν την υπέροχη θέα του Αιγαίου Πελάγους από το μπαλκόνι της Μονής.
The exact date of the monastery’s foundation is not known, but there is a reference about it at an official paper of 1287.
Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς ιδρύθηκε η μονή, αλλά σε επίσημο έγγραφο του 1287 γίνεται αναφορά σε αυτήν.
Full of green in the yard of the monastery. 
Στην αυλή του μοναστηριού καταπράσινα παντού.
The small old chapel is crowded by visitors.
Το μικρό παλιό παρεκκλήσι είναι πλημμυρισμένο από επισκέπτες.
Orthodox monastery on the rock, a miracle construction with amazing view. 
Ορθόδοξο μοναστήρι στο βράχο, θαυμαστή κατασκευή με καταπληκτική θέα.
Magnificent panoramas of natural wonders will leave you speechless.
Το μεγαλοπρεπές πανάρομα από τα θαύματα της φύσης θα σας αφήσει άφωνους.
The monastery is a dependency of the Holy Monastery of Philotheos at Mount Athos.
Το μοναστήρι είναι μετόχι της Ιεράς Μονής Φιλοθέου του Αγίου Όρους.
At first, it was a dependency of the Monastery of Philotheos on Mount Athos and in fact many Monasteries of Athos owned properties on Thasos.
Στην αρχή, ήταν μετόχι της Μονής Φιλοθέου στο Άγιο Όρος και στην πραγματικότητα πολλά μοναστήρια του Άθω έχουν περιουσίες στη Θάσο.
In 1835, some repairs took place as it is revealed on an inscription at the western side of the temple.
Το 1835 έγιναν επιδιορθώσεις, όπως μαρτυρά επιγραφή στην δυτική είσοδο του ναού.
At the museum of the monastery its treasure exhibits radiate the power and splendor of the Byzantine period. 
Οι θησαυροί που εκτίθενται στο μουσείο της μονής, ακτινοβολούν τη δύναμη και το μεγαλείο της Βυζαντινής περιόδου.
The monastery has preserved a collection of religious articles and works created by the monks. 
Το μοναστήρι διατηρεί συλλογή θρησκευτικών αντικειμένων και έργων, δημιουργίες από μοναχούς.
The most valuable of them is a part of the Holy Nail of Christ's crucifixion, originally gifted by Byzantine Emperor Nikiforos Votaneiatis (1078-1081) to Philotheos Monastery at Mt. Athos.
Το πιο πολύτιμο από αυτά είναι το Άγιο καρφί από τη σταύρωση του Χριστού, το οποίο αρχικά δώρισε ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Νικηφόρος (1078-1081) στη Μονή Φιλοθέου στο Άγιο όρος.
Επισκέπτες από όλο τον κόσμο.    -     Visitors from all over the world.
Numerous pilgrims come every year individuals and groups from all over the world to pray and or pay a visit to this interesting site.
Αμέτρητοι προσκυνητές έρχονται κάθε χρόνο, ατομικά ή με γκρουπ από όλο τον κόσμο, για να προσκυνήσουν ή να δουν το θαυμάσιο αυτό αξιοθέατο.
A loyal and committed pilgrim going to the chapell ready to worship and to pray.
Μια πιστή και αποφασισμένη προσκυνήτρια στο δρόμο για το εκκλησάκι για να προσκυνήσει και να προσευχηθεί.
There are some places on earth where just standing and looking outwards can be a truly humbling experience
Υπάρχουν κάποια μέρη στη γη όπου απλά, το να στέκεσαι και να κοιτάζεις γύρω σου, μπορεί να είναι μια πραγματικά συγκινητική εμπειρία.
The breathtaking view of the mountains and the sea is rewarding in all respects.
Η μαγευτική θέα του βουνού και της θάλασσας σε ανταμείβει πλουσιοπάροχα.
Idyllic scenery!      -      Ειδυλλιακή θέα!
The small souvenir shop givew the chance to buy small gifts and local products, produced by the nuns.
Το μικρό κατάστημα δίνει την ευκαιρία για αγορά αναμνηστικών ειδών και τοπικών προϊόντων που παρασκευάζουν οι μοναχές.
The interesting feature of the Monastery of Archangel Michael, which is exclusively female, is that it is built on the edge of a cliff. Thus it gives a spectacular view of the Aegean Sea.
Το ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της Μονής του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, η οποία είναι αποκλειστικά γυναίκες, είναι ότι είναι χτισμένο στην άκρη ενός γκρεμού. Έτσι δίνει μια εκπληκτική θέα στο Αιγαίο Πέλαγος.
You can enjoy the peaceful atmosphere in this holy place. Great history, natural beauty, magnificent view and much more...
Μπορείτε να απολαύσετε τη γαλήνη του ιερού τόπου. Μεγάλη ιστορία, φυσική ομορφιά, υπέροχη θέα και πολλά άλλα…

No comments: