Monday, November 6, 2017

Kostas Depastas, a great potter, Sifnos island - Greece

Kostas Depastas, Probably the oldest potter in the island of Sifnos - Greece
Κώστας Δεπάστας, Ο γηραιότερος ίσως αγγειοπλάστης στη Σίφνο
Following the footsteps of his ancestors, Kostas Depastas continues the tradition while enriching his ceramic creations with imaginative designs.
Ο Κώστας Δεπάστας, ακολουθώντας τα χνάρια των προγόνων του, συνεχίζει την παράδοση, εμπλουτίζοντας ταυτόχρονα τις κεραμικές δημιουργίες του με ευφάνταστα σχέδια.
Sifnos is famous for its ceramics. Since ancient times, has a tradition in pottery, which continues to day. Η Σίφνος φημίζεται για τα κεραμικά της. 
Από τους αρχαίους χρόνους έχει παράδοση στην κεραμική τέχνη, κάτι που συνεχίζεται ως τις μέρες μας
Hersonissos is a fishing village located in a narrow bay at the northern tip of Sifnos. 
Η Χερρόνησος είναι ένα ψαροχώρι που βρίσκεται σ’ ένα στενό κολπίσκο στο βορειότερο άκρο της Σίφνου.
In old times, there were many kilns and potters in this area. Today, there is only one, which belongs to Kostas Depastas, probably the oldest potter in the island.
Παλιά εδώ, υπήρχαν πολλά καμίνια και αγγειοπλάστες. Σήμερα υπάρχει μόνο ένα του Κώστα Δεπάστα, του γηραιότερου ίσως αγγειοπλάστη του νησιού, που επιμένει στην τέχνη αυτή.

Almost on the beach there is the pottery workshop named “Diskoli” (The difficult in Greek), which belongs to Kostas Depastas.
Σχεδόν πάνω στην παραλία υπάρχει το εργαστήρι αγγειοπλαστικής με το όνομα «H Δύσκολη», το οποίο ανήκει στον Κώστα Δεπάστα.

In the picturesque port of Heronisos Kostas Depastas is still active and operates one of the last traditional kilns and workshops in the area.
Στο γραφικό λιμανάκι της Χερονήσου, ο Κώστας Δεπάστας είναι ακόμα εν ενεργεία και λειτουργεί ένα από τα τελευταία παραδοσιακά καμίνια και εργαστήρια αγγειοπλαστικής στην περιοχή.

This old traditional pottery workshop it looks like a small museum and the owner Kostas Depastas is more than willing to tell you the story of the kiln and show you his unique pieces of art.
Αυτό το παλιό παραδοσιακό εργαστήριο αγγειοπλαστικής μοιάζει με ένα μικρό μουσείο και ο ιδιοκτήτης του, Κώστας Δεπάστας πρόθυμα λέει την ιστορία, της αγγειοπλαστικής και δείχνει τα μοναδικά του κατασκευάσματα.

Using principles of engineering and atmospheric pressure, Kostas Depastas successfully designs and creates utensils that are puzzles!
Χρησιμοποιώντας αρχές, της μηχανικής και της ατμοσφαιρικής πίεσης, ο Κώστας Δεπάστας σχεδιάζει και δημιουργεί με επιτυχία σκεύη, που αποτελούν σπαζοκεφαλιές!

He feels rightly proud of his unique creations and patents, and gives them a special name!
Δίκαια νιώθει υπερήφανος για τα δημιουργήματα και τις ευρεσιτεχνίες του, που τους δίνει και ένα όνομα ξεχωριστό!


Showing and explaining how they work out all of his patents. 
Στο εργαστήρι του, δείχνει και εξηγεί πως λειτουργούν όλες οι ευρεσιτεχνίες του.

Kostas Depastas makes functional pottery. Many of his functional pieces are perfectly capable of performing the function of holding or containing something (liquid).
Ο Κώστας Δεπάστας δημιουργεί λειτουργική κεραμική. Πολλά από τα λειτουργικά του είδη είναι τέλεια, ικανά να συγκρατούν ή να προσθέτουν ένα (υγρό).

The mysterious pot (Boutsounari) for water. After you suck it brings the water back by itself!
Το μυστήριο δοχείο (Μπουτσουνάρι) για νερό. Ρουφάς και μετά στο φέρνει μόνο του!

The art of pottery remains unalterable up to now, at Kostas Depatsas workshop, “Diskoli” (In Sifnos)", and passes from generation to generation.
Η τέχνη της αγγειοπλαστικής παραμένει αναλλοίωτη μέχρι σήμερα, στο εργαστήρι «Η Δύσκολη» του Κώστα Δεπάστα, και περνά από γενιά σε γενιά.

Kostas full of energy creates a very pleasant ambience. 
Ο Κώστας γεμάτος ενέργεια δημιουργεί μια πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα.

Beautiful samples of his work for sale, ornaments and other vases. 
Όμορφα δείγματα, της δουλειάς του για πώληση, στολίδια καθώς και άλλα αγγεία.


Buying some objects of unique beauty and art
Αγορά αντικειμένων μοναδικής ομορφιάς και τέχνης.

View video: Kostas Depastas
Stunned and speechless, Lygia & Gregoris Maliotis and Popi Nicolaides can't believe what they see…
Έκπληκτοι και άφωνοι, η Λυγία και ο Γρηγόρης Μαλιώτης και η Πόπη Νικολαΐδου δεν μπορούν, να πιστέψουν σ' αυτά που βλέπουν...

Clay in Kostas experienced hands and sharp mind is fascinating! Some of his patents are: The dripping cup of measure (Chluptsa), Boutsounari, Hleboutsa, Kavlintzeki
Ο πηλός στα έμπειρα χέρια και το κοφτερό μυαλό, του Κώστα είναι συναρπαστικός. Μερικές από τις ευρεσιτεχνίες του είναι: Το τρύπιο ποτήρι, το «ποτήρι του μέτρου», Χλούπσα, Μπουτσουνάρι, Χλεμπούτσα και Καβλιτζένκι.


Sifnos is the bulwark of development and diffusion of pottery in Cyclades. 
Η Σίφνος είναι το προπύργιο της ανάπτυξης και διάδοσης, της κεραμικής στις Κυκλάδες.

Lygia & Gregoris Maliotis and Popi & Phivos Nicolaides in Heronissos town, having coffee in handmade ceramics created on the pottery wheel.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης, στη Χερρόνησο, πίνουν καφέ σε χειροποίητα κεραμικά που δημιουργήθηκαν στον τροχό κεραμικής.

No comments: