Monday, November 20, 2017

The Cathedral of Athens - Greece

Καθεδρικός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Μητρόπολη Αθηνών
The Metropolitan Cathedral of the Annunciation popularly known as the "Metropolis", is the cathedral church of the Archbishopric of Athens and all Greece.
Ο Μητροπολιτικός καθεδρικός Ναός, του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου ευρέως γνωστός ως «Μητρόπολη», είναι ο καθεδρικός ναός της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και πάσης Ελλάδας.
The Orthodox Cathedral of Athens, dedicated to the Evangelization of the Virgin Mary, is located at the Mitropoleos Square on the homonymous street.
Ο Ορθόδοξος Καθεδρικός Ναός της Αθήνας, που είναι αφιερωμένος στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, βρίσκεται στην Πλατεία Μητροπόλεως επί της ομώνυμης οδού.
The decorative aspects are no less impressive, incorporating pieces from derelict Byzantine churches and churches razed for archaeological reasons.
Οι διακοσμητικές πτυχές δεν είναι λιγότερο εντυπωσιακές, ενσωματώνοντας κομμάτια από εγκαταλελειμμένες βυζαντινές εκκλησίες και εκκλησίες που έχουν τραβηχτεί για αρχαιολογικούς λόγους.
The Cathedral also houses marble shrines containing the holy relics of Agia Filothei and the Patriarch Gregorius V.
Ο καθεδρικός ναός στεγάζει επίσης μαρμάρινα ιερά που περιέχουν τα ιερά λείψανα της Αγίας Φιλοθέης και του Πατριάρχη Γρηγόριου Β.
Construction of the Cathedral began in 1842 with the laying of the cornerstone by King Otto and Queen Amalia and the church was inaugurated on May 21, 1862.
Η κατασκευή, του καθεδρικού ναού ξεκίνησε το 1842 με την τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου από τον βασιλιά Όθωνα και τη βασίλισσα Αμαλία και τα εγκαίνια της εκκλησίας έγιναν στις 21 Μαΐου 1862.
The statue of Damaskinos, original name George Papandreou (from Dhorvitsia 1891-1949) archbishop of Athens and regent of Greece during the civil war of 1944–46, under whose regency came a period of political reconstruction.
Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, κατά κόσμο Δημήτριος Παπανδρέου, (Δορβιτσά Ναυπακτίας, 1891-1949) υπήρξε κορυφαία εκκλησιαστική και πολιτική προσωπικότητα, της νεότερης Ελλάδας. Διετέλεσε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος (Ιούλιος 1922 - Μάιος 1949), Αντιβασιλέας και Πρωθυπουργός της Ελλάδας.
The statue of Archbishop Damaskinos who was Archbishop of Athens during World War II and was Regent for King Georg II and Prime Minister of Greece in 1946.
Το άγαλμα του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού ο οποίος ήταν Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου και Αντιβασιλέας για τον βασιλιά Γεώργιο Β΄ και πρωθυπουργός της Ελλάδα το 1946.
In the square in front of the Cathedral stand two statues. The first is that of Saint Constantine XI the Ethnomartyr, the last Byzantine Emperor.
Στην πλατεία μπροστά από τον καθεδρικό ναό ξεχωρίζουν δύο αγάλματα. Το πρώτο είναι του Εθνομάρτυρα Αγίου Κωνσταντίνου ΧΙ, του τελευταίου βυζαντινού αυτοκράτορα.
Phivos Nicolaides and Gregoris Maliotis in front of the statue of Constantine XI the last Byzantine Emperor.
Ο Φοίβος Νικολαΐδης και Γρηγόρης Μαλιώτης μπροστά στο άγαλμα του Κωνσταντίνου, τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου.
The Metropolitan Cathedral remains a major landmark in Athens and the site of important ceremonies with national political figures present, as well as weddings and funerals of the rich and famous.
Ο Μητροπολιτικός Καθεδρικός Ναός παραμένει ένα σημαντικό ορόσημο στην Αθήνα. Φιλοξένησε πολλές σημαντικές τελετές, από βασιλικούς γάμους μέχρι κηδείες σημαντικών και διάσημων προσώπων.
Young couple relaxing on the stairs of church.
Νεαρό ζευγάρι χαλαρώνει στα σκαλοπάτια της εκκλησίας.
Dedicated to the Annunciation of the Mother of God, the three-aisled, domed basilica of the Athens Metropolitan Cathedral sits a short distance from Syntagma Square.
Αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, η τρίκλιτη, θολωτή βασιλική του Μητροπολιτικού Καθεδρικού Ναού της Αθήνας βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την πλατεία Συντάγματος.
To the immediate south of the Cathedral is the little Church of St. Eleftherios also called the "Little Mitropoli."
Δίπλα του καθεδρικού ναού βρίσκεται η μικρή Εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου, που ονομάζεται επίσης «Μικρή Μητρόπολη».
The Agios Eleftherios church, also known as Mikri Mitropoli ("little metropolitan church") or Panagia Gorgoepikoos is a Byzantine-era church located at the Mitropolis square, next to the Metropolitan Cathedral of Athens (Megali Mitropoli).
Η εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου, γνωστή και ως Μικρή Μητρόπολη ή Παναγία Γοργοεπήκοος, είναι εκκλησία βυζαντινής εποχής στην πλατεία Μητρόπολης, δίπλα στον Μητροπολιτικό Ναό της Αθήνας (Μεγάλη Μητρόπολη).
Impressive internal interior.    -    Εντυπωσιακός εσωτερικός διάκοσμος.
 
Upon closer inspection, this odd church has a marvelously mashed-up history that dates back nearly a millennia and still remains largely unchanged since its construction.
Μετά από πιο προσεχτική παρατήρηση, αυτή η περίεργη εκκλησία έχει μια θαυμάσια ιστορία που ξεχείλισε περίπου μια χιλιετία και εξακολουθεί να παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη από τότε που κατασκευάστηκε
Next to the larger, newer, and more stately Metropolis Cathedral in the heart of Athens is an inconspicuous little building that shouldn’t be overlooked. 
Δίπλα στον μεγαλύτερο, νεώτερο και πιο εντυπωσιακό καθεδρικό ναό της Μητρόπολης στην καρδιά της Αθήνας είναι ένα δυσδιάκριτο μικρό κτίριο που δεν πρέπει να αγνοήσετε.
Memorial in Athens of Asia Minor Catastrophe. It looks like a well hidden secret… at the end of a road next to residential buildings just behind the church!
Μνημείο στην Αθήνα της Μικρασιατικής Καταστροφής. Μοιάζει με ένα καλά κρυμμένο μυστικό ... στο τέλος ενός δρόμου δίπλα σε κτίρια κατοικιών, πίσω ακριβώς από τη Μητρόπολη!
Known as the Asia Minor Catastrophe, tragic events marked the end of the Greek presence in Asia Minor– modern Turkey’s western shores. It was a presence that had been in existence for thousands of years and it all came to a tragic culmination on the docks of a once-cosmopolitan city known then as Smyrna, today as Izmir. 
Γνωστή ως η Μικρασιατική Καταστροφή, τραγικά γεγονότα σηματοδότησαν το τέλος της ελληνικής παρουσίας στη Μικρά Ασία. Ήταν μια παρουσία χιλιάδων ετών και όλα έφτασαν σε ένα τραγικό αποκορύφωμα στις αποβάθρες μιας κάποτε-κοσμοπολίτικης πόλης που ήταν τότε γνωστή ως Σμύρνη, σήμερα ως Ισμήρ.
In September, 1922, Mustapha Kemal (Ataturk), the ruler of Turkey, led his troops into Smyrna (now Izmir). The Turks set fire to the legendary city and totally destroyed it.
Το Σεπτέμβριο του 1922, ο Μουσταφά Κεμάλ (Ατατούρκ), ο ηγεμόνας της Τουρκίας, οδήγησε τα στρατεύματά του στη Σμύρνη (τώρα Ισμήρ). Οι Τούρκοι έβαλαν φωτιά στη θρυλική πόλη και την κατέστρεψαν τελείως.

Thursday, November 16, 2017

Famagusta, Ammochostos, Cyprus

«Αμμόχωστος, η πόλη της ιστορίας» 
The Turkish military invasion of Cyprus, code-named by Turkey as Operation Attila, was launched on 20 July 1974. The northern area of Cyprus including Famagusta city is currently under illegal occupation since the Turkish invasion of 1974.
Η Τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο, με το όνομα «Αττίλας», ξεκίνησε στις 20 Ιουλίου 1974. Η βόρεια περιοχή της Κύπρου συμπεριλαμβανομένης της Αμμοχώστου βρίσκεται επί του παρόντος υπό παράνομη κατοχή από τότε.
Famagusta, on the east coast of Cyprus, was once one of the most glamorous resorts in Cyprus. With kilometers of pale sand and clear turquoise sea made it was one of the most popular beaches of the Mediterranean in 1970.
Η Αμμόχωστος, στην ανατολική ακτή της Κύπρου, ήταν κάποτε ένα από τα πιο λαμπερά θέρετρα στην Κύπρο. Με χιλιόμετρα πεντακάθαρης άμμου και ξεκάθαρη τιρκουάζ θάλασσα ήταν μια από τις πιο δημοφιλείς παραλίες, της Μεσογείου στη δεκαετία του ‘70.
Serdar Atai, who is part of a joint civic society that encourages co-operation between the two communities, issued a small booklet about Famagusta.
Ο Σερδάρ Ατάι, ο οποίος είναι μέλος συνδέσμου, της κοινωνίας των πολιτών, που ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων, εξέδωσε ένα βιβλιαράκι για την Αμμόχωστο.
In his pocket book titled “Famagusta, the City of History”, Serdar Atai tries to display the city’s historical monuments with intent, to show its rich history and cultural diversity of the past.
Στο βιβλίο τσέπης του με τίτλο «Αμμόχωστος, η πόλη της ιστορίας», ο Σερντάρ Ατάι προσπαθεί να παρουσιάσει τα μνημεία της πόλης με πρόθεση, να δείξει την πλούσια ιστορία και την πολιτιστική πολυμορφία του παρελθόντος.
Salamis is an ancient Greek city-state on the east coast of Cyprus, six km north of modern Famagusta.
Η Σαλαμίνα είναι αρχαία ελληνική πόλη-κράτος στην ανατολική ακτή της Κύπρου, έξι χιλιόμετρα βόρεια της σύγχρονης Αμμοχώστου.
This beautiful Orthodox church and monastery is dedicated to Apostle Varnavas, founder of the Church of Cyprus.
Αυτή η όμορφη ορθόδοξη εκκλησία και μοναστήρι είναι αφιερωμένη στον Απόστολο Βαρνάβα, ιδρυτή της Εκκλησίας της Κύπρου.
 
The former Cathedral of Agios Nikolaos (St Nicholas) now a mosque, is the finest example of Lusignan Gothic architecture on the island, built in the 14th century likened to Reims Cathedral in France. 
Ο πρώην καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου (τώρα ένα τζαμί), είναι το ωραιότερο δείγμα, της γοτθικής αρχιτεκτονικής των Λουζινιανών στο νησί, χτισμένο τον 14ο αιώνα. 
 
 
 
The fortifications walls of Famagusta were built by the Lusignans in the 14th century, and redesigned by the Venicians in 15th and 16th centuries before the siege of Ottoman Empire in 1571.
Τα οχυρωμένα τείχη, της Αμμοχώστου χτίστηκαν από τους Λουζινιανούς τον 14ο αιώνα και επανασχεδιάστηκαν από τους Βενετσιάνους τον 15ο και 16ο αιώνα πριν από την πολιορκία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1571.
The author of the book Serdar Atai, who lives and works in Famagusta, Cyprus
Ο συγγραφέας του βιβλίου, Σερδάρ Ατάι, που ζει και εργάζεται στην Αμμόχωστο.

Wednesday, November 15, 2017

Strolling and shopping in Athens - Greecee

City of Athens, a place to be!
Αθήνα και πάλι Αθήνα!

Athens combines the old with the new, it’s a modern city with a great history numerous options for shopping, dining and entertainment.
Η Αθήνα συνδυάζει το παλιό με το μοντέρνο, είναι μία σύγχρονη πόλη με μεγάλη όμως ιστορία και επιλογές για ψώνια, φαγητό και διασκέδαση.

Why Lygia & Gregoris Maliotis are in hurry? Because they feel… it's time to rediscover the joy of shopping.
Γιατί η Λυγία και ο Γρηγόρης Μαλιώτης φαίνεται, να βιάζονται; Επειδή αισθάνονται, ότι... είναι καιρός, να ανακαλύψουν εκ νέου τη χαρά, του ψωνίσματος.

Athens has been always a fascinating city of lots of activities, sightseeing, entertainment and shopping.
Η Αθήνα υπήρξε πάντα μια συναρπαστική πόλη για πολλές δραστηριότητες, αξιοθέατα, διασκέδαση και ψώνια.

The women's center in Athens is the popular commercial Ermou street. A paradise for shopping!
Το κέντρο των γυναικών στην Αθήνα είναι η δημοφιλής εμπορική οδός Ερμού. Ένας παράδεισος για ψώνια!

Elegant clothing, shoes and jewelry shops with beautiful window shops attract thousands of shopping lovers, mainly women every day in the famous Ermou street.
Κομψά ρούχα, παπούτσια και μαγαζιά χρυσαφικών με όμορφες βιτρίνες, ελκύουν χιλιάδες αγοραστές, κυρίως γυναίκες στη φημισμένη οδός Ερμού.

Popi Nicolaides in an effort of discovering a range of women's clothes, beauty accessories, and more.
Η Πόπη Νικολαΐδου σε μια προσπάθεια, να βρει μια γκάμα γυναικείων ενδυμάτων, αξεσουάρ ομορφιάς και πολλά άλλα.


Day and night full of locals and foreigners going and coming 24 hours a day.
Νύχτα και μέρα γεμάτη ντόπιους και ξένους, να πηγαινοέρχονται 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.
Lygia Maliotis trying to discover the latest in women's fashion and new season trends.
Η Λυγία Μαλιώτη προσπαθεί, να ανακαλύψει τις πιο πρόσφατες τάσεις, της γυναικείας μόδας
Within walking distance from Syntagma square, you will find so many shops that you could spend a whole day shopping.
Σε πολύ κοντινή απόσταση με τα πόδια από την πλατεία Συντάγματος, θα βρείτε τόσα πολλά καταστήματα, που θα μπορούσατε, να περάσετε όλη τη μέρα σας ψωνίζοντας.

Shopping is not only an experience in Athens. It is an art. 

Τα ψώνια στην Αθήνα δεν είναι μόνο μια εμπειρία, είναι μια τέχνη!

The shopping opportunities become obvious to anyone who sets foot on this long main street.
Οι ευκαιρίες για αγορές είναι ολοφάνερες έτσι και πατήσεις το πόδι σου σ’ αυτό το μεγάλο κεντρικό δρόμο.

“I have enough clothes and shoes, I don’t need to go shopping”, said no woman ever. Even Popi Nicolaides!
«Έχω αρκετά ρούχα και παπούτσια, δεν χρειάζεται να πάω, για ψώνια»... Δεν το είπε ποτέ αυτό καμία γυναίκα... Ακόμη και η Πόπη Νικολαΐδου!

They usually call it ‘consumer behaviour’ at business schools, but people call it shopping.
Συνήθως, στις σχολές οικονομικών επιχειρήσεων την αποκαλούν «καταναλωτική συμπεριφορά», αλλά ο κόσμος τα ονομάζει ψώνια.

Keep calm and go shopping... Can be good for your health, says Lygia Maliotis!
Ηρεμήστε και πηγαίνετε για ψώνια… Κάνει καλό στην υγεία σας, λέει η Λυγία Μαλιώτη!
Ermou street in Athens, is a vibrant modern spot with pretty contrasts and diversity.
Η οδός Ερμού στην Αθήνα είναι ένα ζωντανό σημείο, της πόλης με ωραίες αντιθέσεις και ποικιλία.

Believe it or not, shopping is a great joy, especially in a new market place, says Gregoris Maliotis!
Το πιστεύετε ή όχι, τα ψώνια είναι μεγάλη χαρά, ειδικά σε μια νέα αγορά, λέει ο Γρηγόρης Μαλιώτης!

From quirky finds to top name brands, the capital has plenty to offer those looking for some shopping therapy. Pretty women looking for elegant fashion designs.
Από τα περίεργα ευρήματα στα επώνυμα εμπορικά σήματα, η πρωτεύουσα έχει πολλά να προσφέρει, σε όσους αναζητούν θεραπεία μέσω των αγορών. Όμορφες γυναίκες ψάχνουν για κομψά σχέδια μόδας.
Shopping therapy. Shopping is perhaps the only therapy worth paying for...
Η θεραπεία των αγορών. Τα ψώνια είναι ίσως η μοναδική θεραπεία, που αξίζει, να πληρώσετε...
The Church of Panagia Kapnikarea is a Greek Orthodox church and one of the oldest churches in Athens. It is estimated that the church was built some time in the 11th century.
Εκκλησία της Παναγίας Καπνικαρέας ονομάζεται μία μικρή βυζαντινή εκκλησία που χρονολογείται από τον 11ο αιώνα και η οποία βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Ερμού, τον εμπορικότερο δρόμο του ιστορικού κέντρου της πόλης.

A nice touch, by the old lanterna which with its sweet melody, leaving no one passing by indifferent.
Μια όμορφη νότα, με την παλιά λατέρνα, που με τη γλυκιά μελωδία της, δεν αφήνει κανένα περαστικό αδιάφορο.

Lygia & Gregoris Maliotis, looking happy in a nice shopping atmosphere after realizing the shopping opportunities in the area!
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης φαίνονται ικανοποιημένοι από την όμορφη ατμόσφαιρα, αφού συνειδητοποίησαν τις μεγάλες ευκαιρίες για ψώνια στην περιοχή!


Doing street gymnastics and have fun (girls and boys).
Διασκεδάζοντας με γυμναστικές επιδείξεις στο δρόμο από κορίτσια και αγόρια.

Ermou, the most commercial street of Athens, it is a pedestrian walkway always full of people.
Η οδός Ερμού ο κυριότερος εμπορικός δρόμος της Αθήνας είναι πεζοδρομημένος και γεμάτος πάντα από κόσμο.

If you want to feel the excitement of the atmosphere of the place, seat in a café or in a tavern and order Greek food and drinks.
Αν θέλετε να νιώσετε τον ενθουσιασμό της ατμόσφαιρας του τόπου, καθίστε σε ένα καφενείο ή μια ταβέρνα και παραγγείλετε ελληνικά φαγητά και ποτά.

Although shopping is not the conventional type of therapy, it does have positive emotional effects on individuals, hence why shopping is so popular.
Αν και τα ψώνια δεν είναι ο συμβατικός τύπος θεραπείας, εντούτοις, έχουν θετικές συναισθηματικές επιδράσεις στα άτομα, επομένως, τα ψώνια είναι πολύ δημοφιλή.

A special blessed place, full of natural beauty and culture, for centuries, continues to flourish and charms every visitor.
Ένας τόπος ξεχωριστός, ευλογημένος τόπος γεμάτος φυσικές ομορφιές και πολιτισμό, που για αιώνες τώρα, συνεχίζει να ανθίζει και να γοητεύει κάθε επισκέπτη.

The area offers a combination of a modern shopping street, a historical center and a vibrant evening culture.
Η περιοχή προσφέρει ένα συνδυασμό από ένα σύγχρονο εμπορικό δρόμο, ένα ιστορικό κέντρο και μια ζωντανή πολιτιστική δραστηριότητα.

Another amazing part of the old city of Athens. The famous, historic Plaka neighbourhood.
Άλλο ένα καταπληκτικό μέρος, της παλιάς πόλης της Αθήνας. Η περίφημη, ιστορική γειτονιά, της Πλάκας.

A lady collecting herself on a bench in Syntagma square, park. Her umbrella attracted my attention as it was full of tags, badges and lapel pins.
Μια κυρία ξεκουράζεται σε ένα παγκάκι στην πλατεία Συντάγματος. Η ομπρέλα της προσέλκυσε την προσοχή μου, καθώς ήταν γεμάτη ετικέτες, κονκάρδες και καρφίτσες.

Another lady with an umbrella full of tags, badges and lapel pins. A truly original and inventive exhibition of products and items.
Μια άλλη κυρία με μια ομπρέλα γεμάτη ετικέτες, κονκάρδες και καρφίτσες πέτου. Μια πραγματικά πρωτότυπη και ευρηματική έκθεση προϊόντων και ειδών.

This is the third woman I spotted around Syntagma square with an umbrella full of tags, badges and lapel pins. If you are interested to know, she is selling all this kind of staff.
Αυτή είναι η τρίτη γυναίκα που είδα γύρω από την πλατεία Συντάγματος με μια ομπρέλα γεμάτη ετικέτες, κονκάρδες και καρφίτσες πέτου. Εάν ενδιαφέρεστε, να μάθετε, πουλάει αυτά τα αντικείμενα.

A young pretty flower seller in Ermou Street and Mitropoleos Street add colour, life, and tradition to the city's central shopping mecca.
Μια όμορφη νεαρή πωλήτρια λουλουδιών στην οδό Ερμού και την οδό Μητροπόλεως, προσθέτει χρώμα, ζωή και παράδοση στο εμπορικό κέντρο, της πόλης.
Gregoris Maliotis fully satisfied his shopping list… says “Goodbye” to Athens and… See you soon!
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης αφού ικανοποίησε πλήρως την λίστα με τα ψωνίσματα του... λέει «Αντίο» στην Αθήνα και... Σύντομα στο επανιδείν!