Sunday, July 26, 2015

Doirani Lake - Greece

One of the most beautiful lakes of northern Greek

Μια από τις ομορφότερες λίμνες στη βόρεια Ελλάδα

Doirani lake and its natural beauty. On its banks there are villages, ancient forests, charming scenery - an authentic pretty place.
Η λίμνη Δοϊράνη τραβά με την πλούσια φυσική της ομορφιά. Στις όχθες της υπάρχουν χωριουδάκια, πανάρχαια δάση, γοητευτικά τοπία - ένας τόπος αυθεντικά όμορφος.

Popi and Phivos Nicolaides enjoying the unique beauty of the landscape just on the imaginary borderline in the lake which delimits the borders between Greece and FYROM.
Η Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης απολαμβάνουν τη μοναδική φυσική ομορφιά του τοπίου, ακριβώς στη νοητή γραμμή της λίμνης που οριοθετεί τα σύνορα της Βόρειας Ελλάδας με τη Π.Γ.Δ.Τ.Μ.

Doirani lake is one of the most beautiful lakes of northern Greek, with an area of ​​42.8 km and a maximum depth of 8 meters.
Η Δοϊράνη είναι μία από τις ομορφότερες λίμνες του ελληνικού Βορρά, με έκταση 42,8 χιλιόμετρα και μέγιστο βάθος 8 μέτρα.

The lake of Doirani is situated in the northern part of Prefecture of Kilkis and forms a natural border between Greece and Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM).
Η λίμνη Δοϊράνη βρίσκεται στο βόρειο άκρο του Νομού Κιλκίς και αποτελεί το φυσικό σύνορο μεταξύ Ελλάδας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

Doirani, one of the most beautiful lakes of Greece, is situated 75 kilometres to the north of Thessaloniki and 140 km south of Skopje. (In photo: Sakis Kotsakis)
Η Δοϊράνη, μια από τις ομορφότερες λίμνες της Ελλάδας, βρίσκεται 75 χιλιόμετρα βόρεια της Θεσσαλονίκης και 140 χιλιόμετρα νότια των Σκοπίων.  (Στη φωτογραφία ο Σάκης Κοτσάκης).

It was a settlement in pre-historic times, and one of the first written records of the city was made by the Greek historian Herodotus, who wrote about the Paeonians, who started and expanded the city.
Ήταν οικισμός στην αρχαιότητα και από τα πρώτα γραπτά κείμενα για την πόλη αναφέρεται από τον ιστορικό Ηρόδοτο, ο οποίος έγραψε για την αρχαία μακεδονική πόλη-κράτος της Παιονίας.

  The 2/3 of the lake is under control of FYROM and the remaining 1/3 belongs to Greece.
Τη λίμνη ελέγχει κατά τα 2/3 η ΦΥΡΟΜ και τo υπόλοιπo 1/3 ανήκει στην Ελλάδα.

Countryside by the lake is green and dotted with flowers. (In the picture, Phivos Nicolaides).
Η ύπαιθρος γύρω από τη λίμνη είναι καταπράσινη και γεμάτη λουλούδια. (Στη φωτογραφία ο Φοίβος Νικολαΐδης).

Scientists have discovered around 18 species of fish in the lake including carp, Som catfish, roach and perch and approximately 36 bird species, such as pygmy cormorant (Phalarocorax pygmeus) and Dalmatian pelican (Pelecanus Crispus) which have been proclaimed as endangered species.
Οι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει 18 είδη ψαριών της λίμνης, συμπεριλαμβανομένων των, γριβάδι, κυπρίνου, γατόψαρου και πέρκα και περίπου 36 είδη σπάνια πουλιών (ορνιθοπανίδας), όπως ο πυγμαίος κορμοράνος (Phalarocorax pygmeus) και αργυροπελεκάνου (Pelecanus Κρίσπος), που έχουν ανακηρυχθεί ως απειλούμενα είδη.

The area is dominated by the monument created in honor of Doirani battle, as well as other sights.
Στην περιοχή δεσπόζει το μνημείο που δημιουργήθηκε προς τιμήν της μάχης της Δοϊράνης, καθώς και άλλα αξιοθέατα.

The Doiran Memorial, which stands near the cemetery, serves the dual purpose of Battle Memorial of the British Salonika Force, and place of commemoration for more than 2,000 Commonwealth servicemen who died in Macedonia and whose graves are not known.
Το Μνημείο της Δοϊράνης το οποίο βρίσκεται κοντά στο νεκροταφείο, εξυπηρετεί διπλό σκοπό. Πρώτο μνημονεύει τη μάχη της Βρετανικής Δύναμης της Θεσσαλονίκης και δεύτερο, τους πέραν των 2.000 στρατιωτών της Κοινοπολιτείας, που έχασαν τη ζωή τους στη Μακεδονία και των οποίων οι τάφοι είναι άγνωστοι.

Doiran Military Cemetery situated in the south-east shore of Lake Doiran. It was formed at the end of 1916 as a cemetery for the Doiran front.
Το Στρατιωτικό Νεκροταφείο των Συμμάχων του A΄ Παγκοσμίου βρίσκεται κοντά στη λίμνη της Δοϊράνης. Δημιουργήθηκε στο τέλος του 1916 για τους στρατιώτες του μετώπου της Δοϊράνης.

It is in this area where between 1912 - 1918 a lot of military activities and severe battles took place. In 1913 the new borders were agreed. Doirani remained under the Serbian control and the Greek refugees left for Greece.
Στη Δοϊράνη και την ευρύτερη περιοχή από το 1912 - 1918 υπήρξε ένα μεγάλο θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Το 1913 καθορίστηκαν τα νέα σύνορα της Ελλάδας. Η Δοϊράνη παραμένει στη Σερβία και οι Έλληνες κάτοικοι της γίνονται πρόσφυγες στη Μητέρα πατρίδα.

The Doiran Greek Military Cemetery situated in the south-east shore of Lake Doiran. In the cemetery are buried 102 officers and soldiers of the Greek Army, who were killed at the battle of Doirani, on 5/9/1918.
Το Ελληνικό Στρατιωτικό Νεκροταφείο που βρίσκεται στη Δοϊράνη, όπου είναι θαμμένοι 102 αξιωματικοί και στρατιώτες του Ελληνικού Στρατού, που σκοτώθηκαν στη μάχη της Δοϊράνης στις 5/9/1918. (Στη φωτογραφία ο Σάκης Κοτσάκης).

The unique waterside village on the Greek side of Dojran is the homonym settlement located in Kilkis just 28 km.
Το μοναδικό παρόχθιο χωριό στην ελληνική πλευρά της Δοϊράνης είναι ο ομώνυμος οικισμός που απέχει από το Κιλκίς μόλις 28 χιλιόμετρα.

Popi Nicolaides feeling the tranquility of the scenery, learning its historic route through time, and enjoying the magical landscape.
Η Πόπη Νικολαΐδου νιώθει την ηρεμία του τοπίου, μαθαίνει την ιστορική διαδρομή μέσα στο χρόνο και απολαμβάνει το μαγευτικό τοπίο.

The Municipality of Doirani in cooperation with Goulandri Museum Natural History Museum constructed the Lake Museum of Doirani, housed in a modern building next to the lake. (In the picture the old train station which is now a coffee shop).
Ο Δήμος Δοϊράνης, σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή κατασκεύασαν το Μουσείο Λίμνης Δοϊράνης, που στεγάζεται σε ένα σύγχρονο κτίριο δίπλα στη λίμνη. (Στη φωτογραφία ο παλιός σιδηροδρομικός σταθμός ο οποίος τώρα είναι καφενείο).

Popi Nicolaidou, Sakis Kotsakis and Periklis Troupis, owner of the coffee shop in Doiranti community. Periklis, a very friendly and helpful person gave us a lot of information on the region.
Η Πόπη Νικολαΐδου, Σάκης Κοτσάκης και ο Περικλής Τρούπης, ιδιοκτήτης του καφενείου στη Δοϊράνη. Ο Περικλής, ένας φιλικός και πολύ εξυπηρετικός άνθρωπος, μας έδωσε πολλές πληροφορίες για την περιοχή.

The Association of Veteran Footballers of Doirani municipality "Alexander the Great" is located in the building previous being the train station.
Στο κτίριο του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού, εδρεύει και ο Σύλλογος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Δήμου Δοϊράνης «Μέγας Αλέξανδρος», που ιδρύθηκε το 2004.

2 comments:

Siddhartha Joshi said...

Every time I see your images, I wish to travel to Greece...so beautiful...

Marineide Dan Ribeiro said...

É sempre um grande prazer entrar aqui e viajar contigo por este mundo a fora.
Morro de saudades da Grécia!

Um beijo