Thursday, July 9, 2015

"Koutrouli's wedding", A theatrical play in Thessaloniki - Greece

A contribution by the National Theatre of Northern Greece
The "Koutrouli’s wedding" play was presented at the Forest Theatre Thursday, the 25th & Friday, June 26, 2015 in Thessaloniki, Greece.
Το έργο «Του Κουτρούλη ο γάμος» παρουσιάστηκε στο Θέατρο Δάσους, της Θεσσαλονίκης, την Πέμπτη 25 & Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015.
Popi Nicolaides and Sakis Kotsakis at the entrance of the open theater at Forest area of Thessaloniki, Greece.
Η Πόπη Νικολαΐδου και ο Σάκης Κοτσάκης στην είσοδο του ανοιχτού θεάτρου στο Δάσος της Θεσσαλονίκης.
"Aristophanes' comedy of modern Greek theater this summer by the National Theatre of Northern Greece, based in Thessaloniki city.
«Αριστοφανική» κωμωδία του νεοελληνικού θεάτρου από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
Thessaloniki is Greece's second major economic, industrial, cultural and political centre is an amazing city.
Η Θεσσαλονίκη είναι το δεύτερο σημαντικό οικονομικό, βιομηχανικό, πολιτιστικό και πολιτικό κέντρο. Είναι μια καταπληκτική πόλη.
Popi Nicolaides and Sakis Kotsakis trying to buy on time tickets for the theatre.
Η Πόπη Νικολαΐδου και ο Σάκης Κοτσάκης προσπαθούν να προμηθευτούν έγκαιρα, εισιτήρια εισόδου για το θέατρο.
The play attracts the attention and the interest of people of all agages.
Το έργο τραβά την προσοχή και το ενδιαφέρον του κόσμου, όλων των ηλικιών.
The National Theatre of Northern Greece, celebrating 54 years of creative artistic activity this year, is currently the country’s largest theatrical, as well as cultural organization, in broader terms.
Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το οποίο συμπληρώνει φέτος 54 χρόνια καλλιτεχνικής δημιουργίας, αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο θεατρικό και ευρύτερα πολιτιστικό οργανισμό στη χώρα.
Comprising of 5 winter venues, 2 open-air theatres, and also organising Greek and international tours, it functions as an active cultural core since 1961.
Με 5 χειμερινές σκηνές, 2 υπαίθρια θέατρα αλλά και με την πραγματοποίηση πανελλαδικών και διεθνών περιοδειών, λειτουργεί ως ενεργός πυρήνας πολιτισμού από το 1961.
It was a nearly perfect performance by all means!
Ήταν πραγματικά μια σχεδόν τέλεια παράσταση!
The "Koutrouli’s wedding” play was written by Alexander Rizos Ragavi in 1843, soon after the imposition of the "memorandum " by the lenders of that era and the enforcement in Greece by the Great Powers unsustainable conditions that led to the uprising of 3rd of September.
Το έργο «Του Κουτρούλη ο γάμος», που γράφτηκε από τον Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή στα 1843, αμέσως μετά το «μνημόνιο» με τους δανειστές εκείνης της εποχής και την επιβολή στη χώρα μας από τις Μεγάλες Δυνάμεις δυσβάστακτων όρων, που οδήγησαν στην εξέγερση της 3ης του Σεπτέμβρη.
Alexander Rizos Ragavis writes Koutrouli in 1845, but the audient of the 21st century will not struggle to be convinced that the play was written today!
Ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής γράφει τον Κουτρούλη το 1845, αλλά ο θεατής του 21ου αιώνα δεν θα δυσκολευτεί να πειστεί ότι το έργο γράφτηκε σήμερα!
This political satirical an social play exposes all the wrongs and bad things of Greek reality, accompanying the mentality and our state since its establishment until today.
Η πολιτική αυτή σάτιρα εκθέτει όλα τα κακώς κείμενα της ελληνικής πραγματικότητας, που συνοδεύουν τη νοοτροπία και το κράτος μας από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα.
Cronyism, xenomania, mimicry, interweaving, corruption and redemption consciences are just some of the issues raised in this e comedy, the timelessness of which gives longer and a tragic tone in a reality that is not largely changed until today.
Αναξιοκρατία, ξενομανία, μιμητισμός, διαπλοκή, διαφθορά και εξαγορά συνειδήσεων, είναι μερικά μόνο από τα θέματα που θίγονται στην κωμωδία του Ραγκαβή, η διαχρονικότητα της οποίας προσδίδει πια και έναν τραγικό τόνο σε μια πραγματικότητα που δεν έχει εν πολλοίς αλλάξει μέχρι σήμερα.
Amusing and stylishly done.
Διασκεδαστικό και κομψά παρουσιασμένο.

Sometimes all theatre is meant to do is make you feel good. Or in this case feel beautiful. Popi and Phivos Nicolaides feeling so good!
Μερικές φορές όλα τα θεατρικά έργα έχουν ως στόχο να σας κάνουνε να νιώσετε καλά. Ή στην περίπτωση αυτή να αισθάνεστε όμορφα. Η Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης απολαμβάνουν την εξαιρετική παράσταση!
This play records the genesis of the modern Greek state and a modern dynamic in which everything is up for grabs, and where authority is only one crisis away from collapse.
Το έργο αυτό καταγράφει τη γένεση του σύγχρονου ελληνικού κράτους και μιας σύγχρονης και δυναμικής στην οποία όλα είναι επάνω για τους άρπαγες και όπου η εξουσία βρίσκεται σε κρίση μόλις λίγο μακριά από την κατάρρευση.
This caustic and topical this play is bring to the Main Stage by Vassilis Papavasilioy, one of the most important Greek directors, having at his disposal a team consisting of renowned and talented young actors.
Το καυστικό και επίκαιρο αυτό κείμενο ανεβάζει στην Κεντρική Σκηνή ένας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες σκηνοθέτες, ο Βασίλης Παπαβασιλείου, έχοντας στη διάθεσή του μια ομάδα που αποτελείται από καταξιωμένους αλλά και νέους ταλαντούχους ηθοποιούς.
Through the hilarious story of Koutrouli, the benevolence tailor from Syros, was conditioned to become a minister, by the beautiful Anthousa, in order to marry him.
Μέσα από την ξεκαρδιστική ιστορία του Κουτρούλη, του καλοκάγαθου ράφτη από την Σύρο, που για να τον δεχτεί για σύζυγό της η ωραία Ανθούσα θέτει ως όρο να γίνει… υπουργός.
Ragavis reveals with admirable audacity the methods and practices which continuously since then are governing our political system: securing foreign support, the interweaving, redemption of consciences, political customer relationships and the sacrifice of the public interest for the benefit of individualism.
Ο Ραγκαβής αποκαλύπτει με αξιοθαύμαστη τόλμη τις μεθόδους και τις πρακτικές που από τότε διέπουν το πολιτικό μας σύστημα: την εξασφάλιση ξένης υποστήριξης, τη διαπλοκή, την εξαγορά συνειδήσεων, τις πελατειακές σχέσεις και την θυσία του δημοσίου στο ατομικό συμφέρον.
This play of Ragavi's 1845 play is at once boisterous and full of ingenuity. The elegant, poetic irony that shadows the action is unmistakable; it’s a shimmering mix of dream and nightmare."
Το έργο του Ραγκαβή του 1845 είναι ταυτόχρονα θορυβώδες και γεμάτο ευρηματικότητα. Η κομψή, ποιητική ειρωνεία που σκιάζει τη δράση είναι ολοφάνερη, είναι μια απαστράπτουσα μίξη ονείρου και εφιάλτη.
Phivos Nicolaides and Sakis Kotsakis relaxing after the performance. It was a fresh, and a tremendously entertaining.
Ο Φοίβος Νικολαΐδης και Σάκης Κοτσάκης χαλαρώνουν μετά την παράσταση. Το έργο ήταν ωραίο, δροσερό, τρομερά διασκεδαστικό, αλλά και διδακτικό...

2 comments:

Cloudia said...

ALOHA
ComfortSpiral
=^..^=

Cheryl said...

I'm so glad that you all had so much fun with this visit! xo