Thursday, July 23, 2015

Osa village, Thessaloniki - Greece

The oldest village of Thessaloniki in Greece
Όσσα, το παλαιότερο χωριό της Θεσσαλονίκης
Osa is a beautiful traditional village of the province of Lagadas, prefecture of Thessaloniki, with a remarkable history, folklore and architectural wealth.
Η Όσσα είναι ένα όμορφο παραδοσιακό χωριό της Επαρχίας του Λαγκαδά, του Νομού Θεσσαλονίκης, με αξιόλογο ιστορικό, λαογραφικό και αρχιτεκτονικό πλούτο.

Osa is a village 35 km from Thessaloniki. It is situated in the North-eastern part of the prefecture of Thessaloniki, Greece.
Η Όσσα είναι ένα χωριό 35 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Βρίσκεται στο βόρειο-ανατολικό τμήμα του νομού Θεσσαλονίκης.

The 400 residents are engaged in agriculture, animal husbandry and the production of apples, pears, blackberries but mainly cherries.
Οι 400 περίπου μόνιμοι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την παραγωγή μήλων, αχλαδιών, βατόμουρων αλλά κυρίως κερασιών.

A small, charming village of about 400 inhabitants. In ancient times there was a village named Osa somewhere in the region, but its exact location is unknown.
Ένα μικρό, όμορφο χωριό με περίπου 400 κατοίκους. Στην αρχαιότητα υπήρχε ένα χωριό που ονομαζόταν Όσσα κάπου στην περιοχή, αλλά η ακριβής τοποθεσία του είναι άγνωστη.

The village lies 650 metres above the sea level having a mild climate. Built in a green environment on the slopes of Mount Vertiskos.
Χτισμένη σε υψόμετρο 650 μέτρων, μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στις πλαγιές του όρους Βερτίσκος, απέχει 35 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη.

Sakis arriving to Osa village looks so excited and eager to show us the so many natural beauties of the village and the surrounding area.
Φτάνοντας στο χωριό ο Σάκης φαίνεται τόσο ενθουσιασμένος και πρόθυμος να μας δείξει τις τόσες πολλές φυσικές ομορφιές του χωριού και της γύρω περιοχής.

Popi Nicolaidou with local young students in front of the municipality building in Osa village.
Η Πόπη Νικολαΐδου με νεαρούς μαθητές μπροστά από το όμορφο κτίριο του Δήμου.

Popi and Phivos Nicolaides in a commemorative photo of the wonderful visit to the beautiful Osa.
Η Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης σε αναμνηστική φωτογραφία από την υπέροχη επίσκεψη στην ωραία Όσσα.

The seat of the municipal department of Vertiskos in the prefecture of Thessaloniki is here in Osa. (Picture: Sakis Kotsakis in front of the Town Hall located in Osa).
Φιλοξενεί την έδρα του Δήμου Βερτίσκου, ο οποίος αποτελείται από τα δημοτικά διαμερίσματα Όσσας, Βερτίσκου, Εξαλόφου και Λοφίσκου. (Στη φωτογραφία ο Σάκης Κοτσάκης).

Another municipal building of Vertiskos.    -    Ακόμη ένα κτίριο του Δήμου Βερτίσκου.
The main church of the village. A very beautiful building with stunning architectural features.
Η κύρια εκκλησία του χωριού. Όμορφο κτίριο με εκπληκτική αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά.


The external beauty of the church is matched by the stunning interior.
Η εξωτερική ομορφιά του ναού συνδυάζεται με την εκπληκτική εσωτερική διακόσμηση.


Another view of the impressive local church of Saint Kiranna.
Ακόμη μια φωτογραφία της εντυπωσιακής εκκλησίας της Αγίας Κυράννης.

Another old church in the village.         -      Μια άλλη παλιά εκκλησία του χωριού.
A small church but a very cute one.     -    Μια μικρή εκκλησία, αλλά αρκετά ωραία.
Sakis Kotsakis cozy summer cottage which is the retreat from the bustling city of Thessaloniki.
Το όμορφο εξοχικό του φίλου Σάκη Κoτσάκη, που αποτελεί και το ησυχαστήριο του από την πολύβουη Θεσσαλονίκη.


Popi Nicolaidou and Sakis Kotsakis picking prunes from Sakis' tree.
Η Πόπη Νικολαΐδου και ο Σάκης μαζεύουν φρέσκα κορόμηλα από το δέντρο του Σάκη.

Popi enjoys to pick and eat fresh prunes directly from the tree.
Η Πόπη απολαμβάνει να μαζεύει και να τρώει φρέσκα κορόμηλα.

Cute, green courtyards and gardens.
Χαριτωμένο χωριό, με πράσινες αυλές και κήπους.


Παλιά και νέα σπίτια σε αρμονική συνύπαρξη και όμορφο συνδυασμό.
Old and new houses in harmony and beautiful combination.

Neighbour friend Stamatis Michalis with Sakis Kotsakis.
Ο Σταμάτης Μιχάλης, γείτονας και φίλος με το Σάκη Κοτσάκη.
In front of Sakis Kotsakis' house Popi Nicolaidou proudly shows the basket of cherries she picked, and Stamatis Michalis.
Μπροστά στο σπίτι του Σάκη Κοτσάκη, η Πόπη Νικολαΐδου δείχνει με ικανοποίηση το καλάθι με τα κεράσια που μάζεψε και ο Σταμάτης Μιχάλης.

The vineyard Ossa is integrated into the wine-producing network of "Wine Roads of Northern Greece" and has received the title of "City of Wine".
Η αμπελοπαραγωγός Όσσα είναι ενταγμένη στο οινοπαραγωγικό δίκτυο των «Δρόμων του Κρασιού της Βόρειας Ελλάδας» και έχει πάρει τον τίτλο της «Πόλης του Κρασιού».

The vineyards with exceptional efficiency and wine production are original labeled as "Regional wine of Slopes Vertiskos".
Οι αμπελώνες της με εξαιρετική απόδοση και παραγωγή κρασιών, φέρουν την ένδειξη καταγωγής «Τοπικός Οίνος Πλαγιών Βερτίσκου». 


A traditional (Macedonian) old gate remained closed.
Μια παραδοσιακή παλιά (Μακεδονική) πόρτα παραμένει κλειστή.


Charming new architectural trends and designs.
Καλαίσθητες, νέες αρχιτεκτονικές τάσεις και σχέδια.


Ongoing renovations enrich the village.
Συνεχείς αναπαλαιώσεις εμπλουτίζουν το χωριό.


The beautiful old homes that are waiting patiently for their turn for renovation.
Τα παλιά όμορφα σπίτια που περιμένουν στωικά τη σειρά τους για αναπαλαίωση.


The old houses and they became sought after now ...
Τα παλιά σπίτια έγινα κι αυτά περιζήτητα πια...


A cozy old traditional coffee shop in the center of the village.
Ένα ωραίο, παλιό καφενείο στο κέντρο του χωριού.


The pretty old traditional architecture. - Η όμορφη παλιά παραδοσιακή αρχιτεκτονική.


A typical narrow street of the picturesque village of Osa.
Ένας τυπικός στενός δρόμος του γραφικού χωριού.

Traditional village alley.    -     Παραδοσιακό δρομάκι του χωριού.

Beautiful gardens with love and care of residents.
Πανέμορφοι κήποι με την αγάπη και τη φροντίδα των κατοίκων.

The new buildings are numerous and give a different look and beauty of the landscape.
Τα νέα κτίσματα είναι πολλά και δίνουν μια άλλη όψη και ομορφιά στο τοπίο.

Continue springing up new buildings, fortunately charming with elegant architecture.
Συνέχεια ξεφυτρώνουν νέα κτίσματα, ευτυχώς προσεγμένα και καλαίσθητα αρχιτεκτονικά.

It is surrounded by oak forests and is one of the most beautiful and oldest settlements of the county.
Είναι περιτριγυρισμένη από δάση βελανιδιάς και αποτελεί ένας από τους ομορφότερους και παλαιότερους οικισμούς του νομού.

The green gardens, the nearby forest and the traditional buildings with elaborate architecture, they are all so beautiful.
Οι καταπράσινοι κήποι, τα κοντινά δάση και τα παραδοσιακά κτίρια με περίτεχνη αρχιτεκτονική, είναι όλα τόσο όμορφα.
The three little munchkins Fotis, Alexandra and Izabella Chatzis enjoying an amazing landscape in Osa village.
Τα τρία μικρά μπουμπουκάκια, Φώτης, Αλεξάνδρα και Ισαβέλλα Χατζή απολαμβάνουν ένα εξαιρετικά όμορφο τοπίο στην Όσσα.
Cheryl and Kostas Chatzis family enjoying a warm welcome and delicious traditional local lunch in Sakis Kotsakis summer cottage in Osa.
Η οικογένεια της Τσέρολ και του Κώστα Χατζή απολαμβάνουν τη θερμή φιλοξενία στο σπίτι του Σάκη Κοτσάκη στην Όσσα.
  
The International Academy of Theological and Philosophical Studies "Cyril and Methodius" situated was established of May 2011.
Η Διεθνής Ακαδημία Θεολογικών και Φιλοσοφικών Σπουδών «Άγιος Κύριλλος και Μεθόδιος» ιδρύθηκε το Μάιο του 2011.

The cute entranceway full of green.    -      Η χαριτωμένη είσοδος γεμάτη πράσινο.


Buildings of the Academy well kept. Everything looks so clean and in order.
Περιποιημένο κτίριο της Ακαδημίας. Παντού καθαριότητα και τάξη.
The cozy church of the monastery.     -    Ο όμορφος ιερός ναός του μοναστηριού.

Μonastery buildings and rooms used for the Academy, with several well-kept gardens, filled with flowers and trees.
Κτίρια του μοναστηριού που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της Ακαδημίας με υπέροχους καλοδιατηρημένους κήπους γεμάτους λουλούδια και δέντρα.

A lot o local and international activities on religious issues and theological matters take place in this amazing setting and a beautiful natural environment.
Σ΄αυτό εδώ το καταπληκτικό μέρος με το όμορφο φυσικό περιβάλλον λαμβάνουν χώραν πολλές τοπικές και διεθνείς δραστηριότητες σε θρησκευτικά ζητήματα και θεολογικά θέματα.

Sakis Kotsakis says that the village is the perfect place for anyone that loves peace, quiet and total rest. He comes often here to collect himself.
Ο Σάκης Κοτσάκης λέει ότι το χωριό, είναι ιδανικό μέρος για όποιον αγαπά την ησυχία, την ηρεμία και την απόλυτη ξεκούραση. Ο ίδιος, έρχεται συχνά εδώ για να χαλαρώσει.


No comments: