Sunday, August 9, 2015

Karpenisi - Greece

Οne of the most beautiful and interesting places of mainland Greece
 "little Switzerland of Greece"
Καρπενήσι, η «μικρή Ελβετία της Ελλάδας».
Από τα πιο όμορφα και ενδιαφέροντα μέρη της ηπειρωτικής Ελλάδας
It is called Switzerland of Greece for the resemblance with the mountainous country and its beauty, atypical for a Mediterranean place.
Την αποκαλούν η Ελβετία της Ελλάδας για την ομοιότητα και την ομορφιά της με την ορεινή αυτή χώρα, αν και παράταιρο για μια μεσογειακή χώρα.
Evgenia and Petros Alexandridis, Popi and Phivos Nicolaides are excited by their visit to "Sweitzerland of Greece"!
Η Ευγενία και ο Πέτρος Αλεξανδρίδης, Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης γοητευμένοι από την επίσκεψη τους στην "Ελβετία της Ελλάδας"!
In the central part of Greece there is a remote and beautiful area called the "
ittle Switzerland of Greece".
Στην Κεντρική Ελλάδα υπάρχει μια απομακρυσμένη, όμορφη περιοχή που ονομάζεται «μικρή Ελβετία της Ελλάδας».
It is the capital of the regional unit of Evrytania. Karpenisi is situated in the valley of the river Karpenisiotis, a tributary of the Megdovas, in the southern part of the Pindus Mountains.
Είναι η πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. Το Καρπενήσι βρίσκεται στην κοιλάδα του ποταμού Καρπενησιώτη, παραπόταμο του Μέγδοβα, στο νότιο τμήμα της οροσειράς της Πίνδου.
Mount Tymfristos (2,315 m. elevation) lies directly to the north of the town, and the foothills of mount Kaliakouda is in the south.
Το Όρος Τυμφρηστός (2315 μ. υψόμετρο) βρίσκεται ακριβώς στα βόρεια της πόλης και οι πρόποδες του όρους Καλιακούδα στο νότο.
The name of the town comes probably from word “karpinisi” which means “area with plane trees” also from Turkish words “kar”(=snow) and “benis” (= cape, cloak) meaning covered with snow. The town is covered with green firs, pine and chestnut trees.
Το όνομα της πόλης προέρχεται πιθανόν από την λέξη «Καρπινίσι» που σημαίνει «περιοχή με πλατάνια» και από τις τούρκικες λέξεις «καρ» -χιόνι και "benis" -κάπα ή καλυμμένα με χιόνι «χιονοσκέπαστο». Η πόλη είναι καλυμμένη με πράσινα έλατα, πεύκα και καστανιές.
According to 1991 UNESCO research, Evritania is considered one of top five areas of the world in environmental cleanliness and the cleanest area in Europe!
Σύμφωνα με έρευνα της UNESCO το 1991, η Ευρυτανία θεωρείται μία από τις πέντε κορυφαίες περιοχές του κόσμου σε καθαριότητα του περιβάλλοντος και η καθαρότερη περιοχή στην Ευρώπη!
It represents the "basis" for research measurement as it is considered to have almost a zero pollution rate.
Αντιπροσωπεύει την "βάση" για τη μέτρηση της έρευνας, δεδομένου ότι θεωρείται ότι έχει μηδενικό σχεδόν συντελεστή ρύπανσης.
Majestic craggy limestone mountains tower over rustic villages where steep roofs indicate how snowy winters can be.
Μεγαλοπρεπή απόκρημνα ασβεστολιθικά βουνά σαν πύργοι πάνω από τα χωριά, όπου απότομες στέγες δείχνουν πώς είναι τους χιονισμένους χειμώνες.
An area or rich natural beauty and inspiring scenery and landscapes.
Μια περιοχή με πλούσια φυσική ομορφιά και πανέμορφα τοπία.
Evgenia and Petros Alexandridis, Popi and Phivos Nicolaides are are ready to discover the beuaties of this famous place and the surrounding area.
Η Ευγενία και ο Πέτρος Αλεξανδρίδης, Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης, είναι έτοιμοι, να ανακαλύψουν τις ομορφιές του τόπου και της γύρω περιοχής.
The area in Greek is known as Evritania and the central town is named Karpenisi. (Most people when they refer to Karpenisi are also referring to the whole region of Evritania.
Η περιοχή είναι γνωστή ως Ευρυτανία και η κεντρική πόλη πήρε το όνομα  Καρπενήσι. (Οι περισσότεροι άνθρωποι όταν αναφέρονται στο Καρπενήσι επίσης αναφέρεται σε ολόκληρη την περιοχή της Ευρυτανίας.
The scenery is rewarding and offers an exquisite charm and beauty.
Η θέα προσφέρει μια εξαίσια γοητεία και ομορφιά.
Evritania is a part of Central Greece that offers visitors a really wide diversity of holidays throughout the year.
Η Ευρυτανία στη Κεντρική Ελλάδα προσφέρει στους επισκέπτες μια πραγματικά μεγάλη ποικιλία για διακοπές όλο το χρόνο.
In the heart of Greek nature with ravines, impressive waterfalls, densely forested areas and rapid river waters! But also munuments.
Στην καρδιά της ελληνικής φύσης με ρεματιές, εντυπωσιακούς καταρράκτες, πυκνά δασωμένες περιοχές και ορμητικά νερά του ποταμού! Αλλά και μνημεία.
One of the beautiful churches not far away from each other. The lower church of Santa Maria.
Η κάτω εκκλησία είναι της Παναγίας, όχι μακριά από την άλλη.
A distinct native Greek style using raw materials from the area and colours cozy colours.
Ξεχωρίζει και προβάλει με την υπέροχη αρχιτεκτονική της, όσο κι αν είναι πνιγμένη από τα γύρω κτίσματα.
Byzantine architecture, seen especially in the churches, became a leading form of art. The upper church of the Holy Trinity, build in 1730.
Η πάνω εκκλησία στην πλατεία είναι της Αγίας Τριάδας. Είναι η Μητρόπολη και χτίστηκε το 1730.
The Holy Trinity Metropolitan Church built in the 16th century, in a prime location in the town centre.
Ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίας Τριάδας που χτίστηκε τον 16ο αιώνα, στο κέντρο της πόλης.

In the 18th century in Karpenisi a school was operated by Eugene Giannoulis Aitolos (1595-1682). (In the picture the Gymnasium School of Karpenisi).
Το 18ο αιώνα λειτούργησε στο Καρπενήσι η σχολή του Ευγένιου Γιαννούλη του Αιτωλού (1595-1682). (Στη φωτογραφία το Γυμνάσιο του Καρπενησίου).
 
Grab your bicycle and ride on! The Karpenisi environs are just perfect for mountain biking through forests of fir and chestnut, as well as for horseback riding by the river.
Πάρτε το ποδήλατό σας και κάντε μια βόλτα! Τα περίχωρα του Καρπενησιού είναι απλά τέλεια για τις ορεινές ποδηλατοδρομίες μέσα από δάση ελάτης και καστανιάς, καθώς και για ιππασία δίπλα στο ποτάμι.
 At the town's marble floored square which is  refreshed by shadow of the old plane-tree and fresh mountain water spring.
Στο μαρμάρινο πλακόστρωτο της πλατείας,  η οποία δροσίζεται από τη σκιά του παλιού πλάτανου και του φρέσκου νερού του βουνού.
The square's marbled floor forms letters that read out the names of the old municipalities of the area.
Στο μαρμάρινο πλακόστρωτο της πλατείας θα δείτε γράμματα που αναφέρονται στα ονόματα των παλιών δήμων της περιοχής.
Tough yet proud history heritage and tradition.
Σκληρή αλλά υπερήφανη ιστορική κληρονομιά και παράδοση.
During the 1821 revolution many historical battles took place in Karpenisi. In the village of Kefalovriso, just outside of Karpenisi, on August 8, 1823 Marcos Botsaris, a hero of 1821 revolution was killed in victorious battle.
Κατά τη διάρκεια της επανάστασης του 1821 γίνονται πολλές ιστορικές μάχες στο Καρπενήσι. Στο χωριό Κεφαλόβρυσο, λίγο έξω από το Καρπενήσι, στις 8 Αυγούστου του 1823 σκοτώθηκε ο Μάρκος Μπότσαρης σε μια νικηφόρα μάχη.
Karpenisi has a ski resort and it’s a popular destination, especially during winter.
Το Καρπενήσι διαθέτει ένα χιονοδρομικό κέντρο και είναι ένας δημοφιλής προορισμός, ειδικά το χειμώνα.
The place makes you feel like you an integral part of nature.
Ο τόπος σου δίνει την αίσθηση ότι αποτελείς αναπόσπαστο μέρος της φύσης.
Elvetia hotel is located in the centre of beautiful and historical Karpenisi. It was built in 1966.
Το ξενοδοχείο Ελβετία βρίσκεται στο κέντρο του πανέμορφου και ιστορικού Καρπενησίου. Χτίστηκε το 1966.
Mrs. Xenia Mantzoufa,owner of the hotel, welcomes us in an extremely special and warm atmosphere.
Η κυρία Ξένια Μαντζούφα, ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου, μας υποδέχεται σε μια ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα.
The building of the hotel was restored giving emphasis to traditional decorations and to the local meterials of the land of the region.
Το κτίριο του ξενοδοχείου έχει ανακαινιστεί με γούστο, δίνοντας έμφαση στην παραδοσιακή διακόσμηση και στα υλικά της περιοχής.
Mrs. Xenia Mantzoufa, owner of the hotel, with Popi Nicolaidou. Xenia prooved to us that the motto of her hotel : "You don't just spend the night, you are being hosted" is absolutely works!
Η κυρία Ξένια Μαντζούφα, ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου με την Πόπη Νικολαΐδου. Η Ξένια απέδειξε στην πράξη, ότι το σλόγκαν του ξενοδοχείο "Δεν περνάτε απλώς το βράδυ, αλλά είστε φιλοξενούμενοι", εφαρμόζεται στην πράξη με τη ζεστή φιλόξενη ατμόσφαιρα που δημιουργεί.
This is a great place to get a flavor of what traditional Greece is look like. Visiting this region your trip will be definitely rewarding.
Αυτό είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να πάρετε μια γεύση της παραδοσιακής Ελλάδας. Η επίσκεψη σας στην περιοχή σίγουρα θα σας ανταμείψει.
In Karpenisi there is much greenery and forestation, pristine forests, beautiful rivers and lakes.
Στο Καρπενήσι υπάρχει πολύ πράσινο και παρθένα δάση, όμορφα ποτάμια και λίμνες.
The view of the Karpenisi basin is simply breathtaking! 
Η θέα στο λεκανοπέδιο του Καρπενησιού απλά κόβει την ανάσα!
The old town of Karpenisi built in this spot protected from the icy currents. The current town of Karpenisi built in the old position during Byzantine times (10th-11th century) from Koutsovlach and has spread east.
Η παλιά πόλη του Καρπενησίου χτίστηκε στο συγκεκριμένο σημείο για να προφυλάσσεται από τα παγωμένα ρεύματα. Η σημερινή πόλη του Καρπενησίου χτίστηκε στην παλιά του θέση κατά τα Βυζαντινά χρόνια (10ος-11ος αιώνας) από τους Κουτσόβλαχους και έχει εξαπλωθεί ανατολικά.
The main city of Evritania is Karpenisi, a beautiful and picturesque city, built amphitheatrically on the slopes of Mount Tymfristos, at an altitude of 1000 meters.
Η κύρια πόλη της Ευρυτανίας είναι το Καρπενήσι, μια γραφική και όμορφη πόλη, χτισμένη αμφιθεατρικά στις πλαγιές του όρους Τυμφρηστός, σε υψόμετρο 1000 μέτρων.
Karpenisi is perfect for lovers of extreme sports and at the same time for those who prefer peace and quiet.
Το Καρπενήσι είναι ιδανικό για τους λάτρεις των επικίνδυνων σπορ και την ίδια στιγμή για εκείνους που προτιμούν την ειρήνη και την ησυχία.
While far away from the sea and the world renowned islands of the Aegean and Ionian, Karpenisi has become an important ski center and an outdoors person's playground.
Ενώ βρίσκεται μακριά από τη θάλασσα και τα παγκοσμίου φήμης νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, το Καρπενήσι έχει γίνει ένα σημαντικό χιονοδρομικό κέντρο και χώρος αθλοπαιδιών.
Various activities such as trekking, horse riding, canoe-kayakand many others are available. The entire region is ideal for those who love nature, as well as some adventure and action.
Ολόκληρη η περιοχή είναι ιδανική για όσους αγαπούν τη φύση, καθώς και κάποια περιπέτεια και δράση.

The Convention Center (conference centre) of Karpanisi. The location remains simply fabulous in front of an amazing view of Evrytania mountains.
Το Συνεδριακό Κέντρο του Καρπενησιού. Η τοποθεσία παραμένει απλά υπέροχη μπροστά από μια καταπληκτική θέα των βουνών της Ευρυτανίας.

Karpenisi, is one of the most beautiful and interesting places of mainland Greece.
Το Καρπενήσι, είναι ένα από τα πιο όμορφα και ενδιαφέροντα μέρη της ηπειρωτικής Ελλάδας.
Try the top quality organic prosciutto made of a black indigenous breed of swine, a delicacy which was known as ‘akrokolion’ in antiquity; nowadays it is produced at Prouso village. Δοκιμάστε κορυφαία προϊόντα φυσικής ωρίμανσης όπως το προσιούτο από μαύρο τοπικό χοιρινό κρέας, μια λιχουδιά που ήταν γνωστή ως «ακροκώλιον» στην αρχαιότητα. Σήμερα παράγεται στο χωριό Προυσό.
If you are a cheese-lover, make sure you taste feta cheese as well as Tsalafouti, a local cheese. Tsipouro drink or mouro, a type of local drink whose taste is similar to tsipouro.
Αν είστε λάτρης του τυριού, φροντίστε να δοκιμάσετε το τυρί φέτα, καθώς και τσαλαφούτι, ένα ντόπιο τυρί. Τσίπουρο ή μούρο, ένα είδος τοπικού ποτό του οποίου η γεύση είναι παρόμοια με τσίπουρο.
Discovering some of the local culinary treasures. Trying Evrytania country sausages with or without leek, local pies and river trout at a nearby taverna.
Ανακαλύπτοντας μερικούς από τους τοπικούς γαστρονομικούς θησαυρούς. Δοκιμάζοντας γεύσεις της Ευρυτανίας με χωριάτικα λουκάνικα με πράσο ή χωρίς, τοπικές πίτες και ποταμίσια πέστροφα σε κοντινό ταβερνάκι.
Evgenia and Petros Alexandridis, Popi and Phivos Nicolaides leaving amazing Karpenisi with full new exiting experiences!
Η Ευγενία και ο Πέτρος Αλεξανδρίδης, Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης αποχαιρετούν το εκπληκτικό Καρπενήσι γεμάτοι νέες, όμορφες εμπειρίες!

5 comments:

Anonymous said...

Αγαπητέ φίλε Φοίβο,
Οι φωτογραφίες στο Καρπενήσι μου έφεραν πολλές καλές αναμνήσεις αν έχετε χρόνο να πάτε στο Πάντα Βρέχει ,στο Μεγάλο Χωριό ,στα Φιδάκια και στο Ελάτι.
Γ.Ιωάννου

Anonymous said...

Εξαιρετικό οδοιπορικό!
Ε. Ψιλλάκη

Anonymous said...

Υπέροχο!!
Τάνια Ραόνιγκ

Anonymous said...

Το ..."χωριό" μου. Ευχαριστώ Phivos Nicolaides, αν και τα σχόλια που συνοδεύουν τις φωτογραφίες, φθάνουν τα όρια του διθυράμβου, εντούτοις δεν είναι ικανά να καταδείξουν την ομορφιά της πόλης αλλά και του τοπίου κάτι που μόνο η φυσική παρουσία στο χώρο μπορεί να κάνει. Μουσεία, Ιστορικοί και Θρησκευτικοί χώροι, φαράγγια και λίμνες, ποδηλατικές και περιπατητικές διαδρομές, μέσα από δάση καρυδιά και καστανιάς όπου ρέουν ορμητικά ποτάμια. Τα χρυσοπράσινα δάση από πλάτανους, τα νερά που η φύση προίκισε πλουσιοπάροχα το Καρπενήσι. Τα αρχαία γεφύρια. Τα ιστορικά μοναστήρια και τα σπήλαια. Η χλωρίδα και πανίδα που σε ξαφνιάζει σε κάθε σου βήμα, είναι μερικά από αυτά που ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα αλλά και την τύχη να δει και να μελετήσει. Για το Καρπενήσι διαφήμιση είναι η ομορφιά του και οι άνθρωποι του.
Iliada Xaralampous

Siddhartha Joshi said...

Gorgeous pics! I am just back from Switzerland and can see the similarities :)