Thursday, August 20, 2015

Serres - Greece

Serres, the well kept secret of Northern Greece 

Part IΙ' - Μέρος ΙΙ'

Serres is a city in Macedonia, in Northern Greece. Is the capital of the prefecture of Serres, one of the 13 prefectures of the region of Macedonia, the largest part of Greece in size and wealth.
Σέρρες είναι μια πόλη στη Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι η πρωτεύουσα του νομού Σερρών, ένας από τους 13 νομούς της περιφέρειας της Μακεδονίας, το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδα ως προς το μέγεθος και τον πλούτο.

Magnet beauty, stunning wiew with an amazing landscape as far as much you can see.
Ομορφιά που μαγνητίζει με καταπληκτική θέα κι ένα υπέροχο τοπίο, όσο πιο μακριά μπορεί κανείς, να δει.

Serres prefecture is historically rich, starting in mythological times and reaching our times.
Ο N. Σερρών είναι πλούσιος σε ιστορία, που ξεκινά από τους Mυθικούς χρόνους και μέσα από μια μακραίωνη διαδρομή, ως τις μέρες μας.


Popi Nicolaidou enjoy an exquisite panoramic view totally rewarding.
Η Νικολαΐδου απολαμβάνει μια εξαίσια πανοραμική θέα, που ανταμείβει πλουσιοπάροχα.
An area blessed with natural beauty is hardly forgotten... In the picture Kiki Xipalitou, Phivos Nicolaides, Kety Michailoudi Hatzifisentzou, Giannis Xipolitos and Popi Nicolaidou.
Μια περιοχή προικισμένη με φυσικές ομορφιές, δύσκολα ξεχνιέται... Στη φωτογραφία η Κική Ξυπόλυτου, Φοίβος Νικολαΐδης, Καίτη Μιχαηλούδη Χατζηφυσέντζου, Πόπη Νικολαΐδου και Γιάννης Ξυπόλυτος,


From the ruined castle that crowns the round wooded hill to the north, visitors can enjoy the wonderful view.
Από το ερειπωμένο κάστρο που δεσπόζει πάνω στον πευκόφυτο λόφο του Κουλά, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν την υπέροχη θέα.


Breathtaking views enjoyed by Kiki and Giannis Xipolitos.

Το ζεύγος Κική και Γιάννης Ξυπόλυτος απολαμβάνουν τη θέα που κόβει την ανάσα.

An exquisite place full of natural beauties and history.

Ένα πανέμορφο μέρος γεμάτο φυσικές ομορφιές και ιστορία.
Popi Nicolaides, and Phivos Nicolaides at the Castle with the amazing views over the horizon.
Πόπη Νικολαΐδου Φοίβος Νικολαΐδης στο Κάστρο με την απίθανη θέα στον ορίζοντα.

From the ruined castle that crowns the round wooded hill to the north, visitors can enjoy the wonderful view.
Από το ερειπωμένο κάστρο που δεσπόζει στον πευκόφυτο λόφο στα βόρεια, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν την υπέροχη θέα.

Enjoying the spectacular scenery of the magnificent city by Phivos Nicolaides, Popi Nicolaidou, Kety Michailoudi Hatzifisentzou, Kyriacos Hatzifisentzou and Giannis Xipolitos.
Ο Φοίβος Νικολαΐδης, Πόπη Νικολαΐδου, Καίτη Μιχαηλούδη Χατζηφυσέντζου, Κυριάκος Χατζηφυσέντζου και Γιάννης Ξυπόλυτος απολαμβάνοντας το εντυπωσιακό τοπίο της πανέμορφης πόλης.


Folklore customs and traditions have established the prefecture of Serres as one of the culturally richest regions in Greece . 
Ο νομός Σερρών είναι μία από τις πλουσιότερες περιοχές της χώρας σε λαογραφικά έθιμα και παραδόσεις.
Ηaving fun with the city views Kiki Jipolitou, Phivos Nicolaides, Kety Michailoudi Hatzifisentzou, Popi Nicolaidou and Giannis Xipolitos.
Διασκεδάζοντας με τη θέα της πόλης οι Κική Ξυπόλυτου, Φοίβος Νικολαΐδης, Καίτη Μιχαηλούδη Χατζηφυσέντζου, Πόπη Νικολαΐδου και Γιάννης Ξυπόλυτος.
There are a number of panoramic viewpoints looking out over exceptional scenery. You can imagine how magnificent is during the night.
Υπάρχει μια σειρά από εκπληκτικά τοπία με πανοραμική θέα. Φανταστείτε την υπέροχη θέα τη νύχτα.

Sharing nice time and enjoying the spectacular views over the city from the "balcony" of the castle.
Περνώντας ευχάριστες στιγμές και απολαμβάνοντας απίθανη θέα από το "μπαλκόνι" του Κάστρου.


A unique and a breathtaking picture of Serres city.

Μια μοναδική και συναρπαστική εικόνα των Σερρών.
The city is a perfect base from which to explore the magical surrounding landscape...
Η πόλη είναι μια ιδανική βάση από όπου μπορείτε να εξερευνήσετε το μαγευτικό τοπίο της γύρω περιοχής...

The City Cultural Center is very active and contributes to the creativity and intellectual activities of the citizens.
Το πολιτισμικό κέντρο του δήμου Σερρών είναι δραστήριο και συμβάλει στη δημιουργικότητα και στα πνευματικά δρώμενα των πολιτών.

Οι φυσικές ομορφιές της πόλης και της γύρω περιοχής, αλλά και τα ιστορικά μνημεία, είναι μοναδικά.
The natural beauty of the city and surrounding area and the historical monuments are unique.

The central square «Eleftherias», with its fountain, the green, the sidewalks and the many cafes all around, is a meeting place for the inhabitants of Serres.
Η κεντρική πλατεία «Ελευθερίας», με το σιντριβάνι, το πράσινο, τα πεζοδρόμια και τις πολλές καφετέριες γύρω, είναι ένα σημείο συνάντησης για τους κατοίκους των Σερρών.

The City Regional Theatre is a decisive factor in the cultural matters of Serres.
Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο, αποτελεί ένα ουσιαστικό παράγοντα στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης.

The revolution of 1821 brought distinction to some heroic figures such like Emmanouel Papas, whose whole family suffer a tragic fate, as well as to the writer of the revolutionary movement Nicolaos Kasomoulis.
Ηρωικές σερραϊκές μορφές της Επανάστασης του 1821, αναδείχτηκαν ο Εμμανουήλ Παπάς με την τραγική τύχη ολόκληρης της οικογένειας του και ο συγγραφέας του Αγώνα Νικόλαος Κασομούλης.

Respect and appreciation by Giannis Xipolitos to the monument dedicated to people who killed, or missed and suffered by the Turkish invasion of Cyprus in 1974.
Σεβασμός και εκτίμηση από τον Γιάννη Ξυπόλυτο στο μνημείο πεσόντων και θυμάτων της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974.

A monument dedicated to lieutenant colonel Stelios Symeonidis from Serres who was killed in Cyprus during the Turkish invasion of Cyprus in 1974.
Μνημείο αφιερωμένο στον αντισυνταγματάρχη Στέλιο Συμεωνίδη από τις Σέρρες που πολέμησε και έπεσε κατά την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974.

Giannis Xipolitos in front of the imposing cathedral of sacred Archangels, which was rebuilt in 1914.
Ο Γιάννης Ξιπόλιτος μπροστά στον επιβλητικό ιερό μητροπολιτικό ναό των Παμμέγιστων Ταξιαρχών, ο οποίος ξαναχτίστηκε το 1914.

Kiki and Giannis Xipolitos with Popi Nicolaidou in front of the beautiful and picturesque church of Agia Kyriaki and Agios Minas.
Η Κική και Γιάννης Ξυπόλυτος με την Πόπη Νικολαΐδου μπροστά στην όμορφη και γραφική εκκλησία της Αγίας Κυριακής και του Αγίου Μηνά.


Beautiful city images!     -     Ωραίες εικόνες της πόλης!

Pretty well churches with excellent architectural structure and design some of them, quite old.
Πανέμορφες εκκλησίες με άριστη αρχιτεκτονική γραμμή και κατασκευή, μερικές αρκετά παλιές.

The church of St. Theodore, aka Old Cathedral considered the most important Byzantine monument of the city. The church served as a cathedral from the Byzantine to modern times. According to the prevailing view, the church dates from the 5th to 6th century. (In the picture Giannis Xipolitos).
Ο ναός των Αγίων Θεοδώρων, γνωστός και ως Παλαιά Μητρόπολη θεωρείται το σημαντικότερο βυζαντινό μνημείο της πόλης. Ο Ναός λειτούργησε ως μητροπολιτικός ναός από τα βυζαντινά μέχρι τα νεότερα χρόνια. Σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη, ο ναός χρονολογείται από το 5ο-6ο αιώνα. (Στη φωτογραφία ο Γιάννης Ξυπόλυτος).

Bezesteni, a building (16th-17th century) is in the central square of the city and operates as an Archeological Museum, where all the archeological wealth of the Prefecture has been housed.
Το Μπεζεστένι, ένα κτίριο (16ος-17ος αιώνας) βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της πόλης και λειτουργεί ως Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου στεγάζεται όλος ο αρχαιολογικός πλούτος του Νομού.

The city is home to the Technological Educational Institute of Serres, is composed of the School of Technological Applications, the School of Management and Finance and the School of Graphic Arts and Design, with at least 10,000 Greek and international students.
Η πόλη φιλοξενεί το ΤΕΙ Σερρών, που αποτελείται από τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας και της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών, με τουλάχιστον 10.000 Έλληνες και ξένους φοιτητές.

Giannis Xipolitos as a school teacher for many years who served at the 3rd High School of Serres, still loves the place and always feels a kind of nostalgia.
Ο Γιάννης Χυπόλυτος που υπηρέτησε για χρόνια ως εκπαιδευτικός στο 3ο Γυμνάσιο Σερρών, εξακολουθεί, να αγαπά το μέρος και πάντα το θυμάται με γλυκιά ανάμνηση.


The city is bustling with life and motion...

Η πόλη σφύζει από ζωή και κίνηση...

Elegance and style from top to bottom by Fofy Zlatkou!

Φώφη Ζλάτκου, με κομψότητα και στυλ από πάνω μέχρι κάτω…
It was our pleasure to meet our friend Fofy Zlatkou despite the short time we spent together in her town.
Ήταν ευχαρίστηση μας να βρεθούμε με τη φίλη μας Φώφη Ζλάτκου παρά τον τόσο σύντομο χρόνο της συνάντησης μας.


People from Serres are well known for their friendliness, kindness and hospitality.

Οι Σερραίοι είναι γνωστοί για τη φιλικότητα, καλοσύνη και τη φιλοξενία τους.
With the wish that this cozy abandoned (or disused) railway station might become one day a cultural center.
Με την ευχή ότι ο εγκαταλελειμμένος (ή παροπλισμένος) σιδηροδρομικός σταθμός, θα γίνε μια μέρα ένα πολιτιστικό κέντρο.

Kiki and Giannis Xipolitos in front of the abandoned railway building, once being so busy and full of life. Today brings sweet memories to the older.
Η Κική και ο Γιάννης Ξυπόλυτος μπροστά στο κύριο κτήριο του εγκαταλελειμμένου σιδηροδρομικού σταθμού, που κάποτε έσφυζε από ζωή. Σήμερα φέρνει γλυκές αναμνήσεις στους παλαιότερους.

The city offers a rich cultural activity in many sectors. Athletic, cultural and folklore associations coexist creatively.
Η πόλη παρουσιάζει μια έντονη πολιτιστική δραστηριότητα σε πολλούς τομείς. Αθλητικοί, πολιτισμικοί και λαογραφικοί σύλλογοι συνυπάρχουν δημιουργικά.

Tthe park of Saints' Anargiri valley there is one of the most beautiful parks in the city, full of green and paths for walks and running.
Το πάρκο της κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων βρίσκεται στην οδό Εξοχών και είναι ένα από τα πιο όμορφα πάρκα της πόλης, γεμάτο πράσινο και μονοπάτια για περπάτημα και τρέξιμο.


Every corner of the city breathes youth and vitality.

Κάθε γωνιά της πόλης αποπνέει νεότητα και τη ζωντάνια.
A trendy stylish latest fashion girl giving extra charm to the city image!
Ένα μοντέρνο και καλαίσθητο κορίτσι ντυμένη με την τελευταία λέξη της μόδας δίνει επιπλέον γοητεία στην εικόνα της πόλης!

            The pace of the city is intense.    -   Οι ρυθμοί της πόλης είναι έντονοι.

Some beautiful architectural buildings.

Ορισμένα κτίρια έχουν πανέμορφη αρχιτεκτονική.
Kyriacos Hatzifisentzou, Giannis Xipolitos, Kiki Xipolitou, Popi Nicolaidou and Kety Michailoudi Hatzifisentzou, ready to try the delicious and unique Serres pougatsa!
Κυριάκος Χατζηφυσέντζου, Γιάννης Ξυπόλυτος, Κική Ξυπόλυτου, Πόπη Νικολαΐδου και Καίτη Μιχαηλούδη Χατζηφυσέντζου, έτοιμοι να δοκιμάσουν τη νόστιμη και μοναδική μπουγάτσα Σερρών!

A vivid, vibrant city with rich history, tradition, culture, natural beauty, nice and friendly people and much more!
Μια ζωηρή, ζωντανή πόλη με πλούσια ιστορία, παραδόσεις, πολιτισμό, φυσικές ομορφιές, ωραίο και φιλικό κόσμο και πολλά άλλα!

Serres itself is not a fancy touristic place to visit. The excitement however by a city tour in Serres is never forgotten.
Οι Σέρρες δεν είναι ένα φανταχτερό τουριστικό μέρος για να επισκεφθείτε. Ο ενθουσιασμός ωστόσο από το ταξιδιωτικό στην πόλη δεν ξεχνιέται ποτέ.

A great place to visit a great place to be... An unforgettable experience by all means!
Ένας καταπληκτικός τόπος για επίσκεψη... Μια αξέχαστη εμπειρία πραγματικά!


1 comment:

Melbourne Maxitaxi said...

This is the one of the best and informatic blogspot i ever seen.thanks for such a nice and unique content with many tips , ideas and guide to other traveler.Thanks again.
Melbourne maxi cab | Maxi taxi Melbourne airport