Monday, August 17, 2015

Polikastro - Greece

Πολύκαστρο
Polikastro is a town of Kilkis prefecture in central Macedonia, with 7,000 inhabitants and the capital of the municipality of Peonia.
Tο Πολύκαστρο είναι πόλη του νομού Κιλκίς στην Κεντρική Μακεδονία με 7.000 κατοίκους. Είναι η πρωτεύουσα του Δήμου Παιονίας.

Friends' meeting all together in Polikastro: Petros Alexandridis, Kiki Xipolitou, Popi Nicolaidou, Evgenia Alexandridou, Phivos Nicolaides, Giannis Xipolitos.
Συνάντηση φίλων, όλων μαζί: Πέτρος Αλεξανδρίδης, Κική Ξιπόλητου, Πόπη Νικολαΐδου, Ευγενία Αλεξανδρίδου, Φοίβος Νικολαΐδης, Γιάννης Ξυπόλυτος.

Polikastro is the second largest city of the prefecture, situated between Mount Paiko and on the banks of the Axios river.
Το Πολύκαστρο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του νομού και βρίσκεται ανάμεσα στο όρος Πάικο και στις όχθες του ποταμού Αξιού.

Located at an altitude of 60 meters and it is said that it has the best town planning of Kilkis prefecture.
Βρίσκεται σε υψόμετρο 60 μέτρων και χαρακτηρίζεται ως η καλύτερα ρυμοτομημένη πόλη του Νομού Κιλκίς.


The first Land Office in Greece was founded in Polykastro. 
Το πρώτο Κτηματολογικό Γραφείο στην Ελλάδα ιδρύθηκε στο Πολύκαστρο.

The cozy square of the town is really big and beautiful. Our friends looking so happy.
Η όμορφη πλατεία της πόλης είναι πραγματικά μεγάλη και όμορφη. Οι φίλοι μας φαίνονται τόσο ευχαριστημένοι.

Because of its geographical strategic position it has a special historical and cultural significance.
Εξαιτίας της στρατηγικής γεωγραφικής του θέσης έχει ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική σημασία.

In 1872 the railway line Thessaloniki - Vienna was inaugurated and starts the operation of the railway station Karasoulos.
Το 1872 εγκαινιάζεται η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης - Βιέννης και ξεκινά τη λειτουργία του ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Καρασουλίου.

The modern history of the area is marked by the Balkan wars, liberation from Ottoman rule and the influx of refugees from Pontos, Eastern Rumelia and Asia Minor, in the early 20th century.
Η νεότερη ιστορία της περιοχής σημαδεύτηκε από τους Βαλκανικούς πολέμους, την απελευθέρωση από την Οθωμανική κυριαρχία και την εισροή των προσφύγων από τον Πόντο, την Ανατολική Ρωμυλία και τη Μικρά Ασία, στις αρχές του 20ου αιώνα.


A lovely place to express your feelings in this way... 
Ένας όμορφος τόπος για να εκφράσεις τα αισθήματα σου με αυτό τον τρόπο...

Archaeological excavations have brought to light several prehistoric settlements like the Limnotopos, Aspros, Axiochorio and Pontoiraklias.
Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως αρκετούς προϊστορικούς οικισμούς, όπως του Λιμνοτόπου, του Άσπρου, του Αξιοχωρίου και της Ποντοηράκλειας.

Evgenia Alexandridou, Popi Nicolaides and Kiki Xipolitou, exchanging compliments and promises for a new meeting in the near future.
Η Ευγενία Αλεξανδρίδου, Πόπη Νικολαΐδου και η Κική Ξυπόλυτου ανταλλάσσουν φιλοφρονήσεις και υποσχέσεις για μια νέα συνάντηση στο κοντινό μέλλον.

It is worth noting that the main volume of information on the prehistory of the region come from excavations made before 1940 by British archaeologists.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο κυριότερος όγκος πληροφοριών για την προϊστορία της περιοχής προέρχονται από ανασκαφές Βρετανών αρχαιολόγων πριν από το 1940.

The name "Polikastro" is relatively new, because until 1928 the settlement that existed was called Karasoulos, meaning "black swamp" (in Turkish).
Το όνομα «Πολύκαστρο» είναι σχετικά νέο, αφού μέχρι το 1928 ο οικισμός που υπήρχε ονομάζονταν Καρασούλι, που σημαίνει «Μαύρο έλος» (στα Τούρκικα).

According to the prevailing version the settlement was named "Polykastro" because of the numerous fortifications of the First World War that existed in the region.
Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή ο οικισμός ονομάστηκε «Πολύκαστρο» λόγω των πολλών οχυρωματικών έργων που υπήρχαν στην περιοχή κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

The Karasoulos community was founded in 1920 and in 1928 was renamed as Polykastro community.
Η κοινότητα Καρασουλίου ιδρύθηκε στα 1920 και το 1928 μετονομάσθηκε σε κοινότητα Πολυκάστρου.

The active caffe society in action!    -   Η κοινωνία των καφετεριών σε πλήρη δράση!

War memorial from the rich historical legacy. 
Μνημείο πεσόντων από την πλούσια ιστορική παρακαταθήκη.

Because of its geographical strategic position has a special historical and cultural significance, and its connection to roads and railways create a suitable business development environment.
Εξαιτίας της στρατηγικής γεωγραφικής του θέσης έχει ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική σημασία, ενώ η σύνδεση του με οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες δημιουργούν ένα κατάλληλο περιβάλλον επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Wandering around the square offers unique moments of pleasure. (In the picture: Petros Alexandridis and Kiki and Giannis Xipolitos).
Η περιπλάνηση στην πλατεία προσφέρει στιγμές μοναδικής απόλαυσης. (Στη φώτο: Πέτρος Αλεξανδρίδης, Κική και Γιάννης Χυπόλυτος).

The municipal unit of Polykastro has 12,000 inhabitants, and includes Polykastro and 23 villages.
Η Δημοτική ενότητα Πολυκάστρου έχει 12.000 κατοίκους και περιλαμβάνει το Πολύκαστρο και 23 χωριά.


Evgenia Alexandridou strolling in the wonderful city square.
Η Ευγενία Αλεξανδρίδου βολτάρει στην ωραία πλατεία της πόλης.


A charming younf couple enriching the beauty of the place! 
Ένα ωραίο, νεαρό ζευγαράκι ομορφαίνει το τοπίο!

Another view from the central square. A big canal full of water creates a special cool atmosphere.
Ακόμη μια άποψη από την κεντρική πλατεία της πόλης. Ένα μεγάλο κανάλι γεμάτο νερό, δημιουργεί μια ειδική, χαλαρωτική ατμόσφαιρα.


Real charm!     -     Πραγματική γοητεία!

After a short group meeting in Polikastro... It's time to say good-bye to Evgenia and Petros Alexandridis who are returning back to Ptolemaida, while the rest of us will drive to Serres!
Μετά από ένα σύντομο συναπάντημα στο Πολύκαστρο... Ήρθε η ώρα για το αντίο στην Ευγενία και τον Πέτρο Αλεξανδρίδη, οι οποίοι επιστρέφουν στην Πτολεμαΐδα, ενώ εμείς οι υπόλοιποι, συνεχίζουμε ακάθεκτοι το ταξίδι μας προς στις Σέρρες!

Well, the amazing travelling with you the previous days is ended. Thanks on all accounts Evgenia and Petros Alexandridis for your wonderful hospitality, friendship and much more!
Τέλος καλά, όλα καλά. Το υπέροχο ταξίδι τις προηγούμενες μέρες έφθασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ευγενία και τον Πέτρο Αλεξανδρίδη για την υπέροχη φιλοξενία, τη φιλία και γενικά για όλα!

Kiki Xipolitou ready to have another great travelling experience and lead us to the beautiful region of Northern Greece...
Η Κική Ξυπόλυτου έτοιμη για μια ακόμη υπέροχη ταξιδιωτική εμπειρία, οδηγώντας μας στις ομορφιές της Βόρειας Ελλάδας...

Posing for the history or for the perfect picture... Well foks, it was absolutely amazing sharing time with you. We have to meet again soon...
Ποζάροντας για την ιστορία ή την καλύτερη φωτογραφία... Φίλοι μας, ήταν πραγματικά υπέροχα που μοιραστήκαμε χρόνο μαζί σας. Θα πρέπει, να ξανασυναντηθούμε σύντομα και πάλι...


No comments: