Tuesday, August 4, 2015

Kremasta Lake, Greece

Kremasta Lake, the largest artificial lake in Greece
Η λίμνη Κρεμαστών 
Kremasta Lake is perhaps the most beautiful artificial lake in Greece. The area is included in the Natura 2000 program.
Η λίμνη Κρεμαστών είναι ίσως η ποιο όμορφη τεχνητή λίμνη στην Ελλάδα. Η περιοχή είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα Natura 2000.

Kremasta Lake is the largest artificial lake in Greece. The dam of Kremasta, the biggest in Europe.
Η λίμνη Κρεμαστών είναι η μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της Ελλάδας και το μεγαλύτερο φράγμα στην Ευρώπη.

Kremasta Lake created after the construction of the dam in 1965 by the accumulation of the water of Acheloos Agrafiotis, Tavropos and Trikeriotis rivers.
Δημιουργήθηκε μετά την κατασκευή του φράγματος των Κρεμαστών το 1965 από την συσσώρευση υδάτινων όγκων των ποταμών Αχελώου, Αγραφιώτη, Ταυρωπού και Τρικεριώτη.

Kremasta Lake is the largest earth dam in Europe, with a capacity of 4,700 million cubic metres - 11 times the size of Lake Marathon.
Η Λίμνη Κρεμαστών είναι η μεγαλύτερη χωμάτινου φράγματος στην Ευρώπη, με χωρητικότητα 4.700 εκατομμύρια κυβικά μέτρα - 11 φορές μεγαλύτερη από το μέγεθος της λίμνης Μαραθώνα.

The unmatched beauty of the lake with its turquoise waters, the fjords created and the numerous small islands scattered will really enchant the visitor.
Η απαράμιλλη ομορφιά της λίμνης με τα γαλαζοπράσινα νερά, τα φιόρδ που δημιουργούνται αλλά και τα πολυάριθμα μικρά νησάκια που στέκουν διάσπαρτα θα μαγέψουν πραγματικά τον επισκέπτη.

The beautiful pictures that we enjoy are countless and the points from which we can observe it are definitely so many.
Οι όμορφες εικόνες που μπορούμε να απολαύσουμε είναι αμέτρητες και τα σημεία που μπορούμε να την παρατηρήσουμε είναι σίγουρα πολλά.

The historic monastery of Tartana is one of the most important monasteries of Central Greece.
Το ιστορικό μοναστήρι της Τατάρνας είναι ένα από τα πιο σημαντικά μοναστήρια της Κεντρικής Ελλάδας.

It’s located in western Evritania, west of the village Tripotamos and very close to the artificial lake Kremaston in a lush landscape with excellent views of the surrounding mountains and the lake.
Βρίσκεται στη δυτική Ευρυτανία, δυτικά του χωριού Τριπόταμος και πολύ κοντά στην τεχνητή λίμνη Κρεμαστών, σ’ ένα καταπράσινο τοπίο με εξαιρετική θέα στα γύρω βουνά και τη λίμνη.

Originally built in the 12th century but with the passage of time the monastery was destroyed and war rebuild again in 1555.
Αρχικά χτίστηκε τον 12ο αιώνα, αλλά με το πέρασμα του χρόνου το μοναστήρι καταστράφηκε για να χτιστεί ξανά το 1555.

The monastery after several lootings and attacks during the Turkish occupation was destroyed again in 1821.
Το μοναστήρι μετά από αρκετές λεηλασίες και επιθέσεις κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας καταστράφηκε και πάλι το 1821.

King Otto builds new monastery in 1844 but was destroyed by a landslide in 1963 during the works of the construction of the artificial lake Kremaston.
Ο βασιλιάς Όθωνας χτίζει νέα μονή το 1844, αλλά καταστράφηκε από κατολίσθηση το 1963 κατά τη διάρκεια των εργασιών της τεχνητής λίμνης των Κρεμαστών.


In 1969 after great effort the rebuilding of the monastery begins. 
Το 1969 μετά από μεγάλη προσπάθεια αρχίζει να χτίζεται το μοναστήρι με τη σημερινή του μορφή.
The monastery is built on a declivity of Aidonorrachis with an excellent view of the lake and the mountains of the Swamp. (In picture, Evgenia Alexandridou).
Το Μοναστήρι είναι χτισμένο σε μια κατηφοριά της Αηδονόρραχης, με εξαίσια θέα προς την λίμνη και τα βουνά του Βάλτου. (Στη φωτο, η Ευγενία Αλεξανδρίδου).

It is a blessed place, a small garden of the Virgin Mary. It is a place loaded with historical memories, with spiritual struggles.
Είναι ένας τόπος ευλογημένος, ένα μικρό περιβόλι της Παναγίας. Είναι ένας τόπος φορτισμένος με μνήμες ιστορικές, με αγώνες πνευματικούς.

A pure place unpolluted by tourism and industrialization. A wonderful place to feel the beauty of mother nature. (In the pictuer, Popi Nicolaideou)
Τόπος αμόλυντος από τουρισμό και εκβιομηχάνιση. Ένα υπέροχο μέρος όπου νιώθεις το μεγαλείο της φύσης. (Στη φωτο η Πόπη Νικολαΐδου).

Taps with crystal waters, rivers with deep-shaded plane trees, heathers and flowering arbutus, mountains mirrored in unnerving lake.
Βρύσες με κρυστάλλινα νερά, ποτάμια με βαθύσκια πλατάνια, ρείκια και ανθισμένες κουμαριές, βουνά που καθρεφτίζονται στην ατάραχη λίμνη.

It is a green space without the wildness of the mountain or the dry valley. (In the picture, a shepherd posing for Taxidiaris Travelling Blog).
Είναι ένας χώρος καταπράσινος, χωρίς την αγριάδα του βουνού ή την ξεραΐλα του κάμπου. (Στη φωτογραφία ένας γλυκύτατος βοσκός ποζάρει για τον Ταξιδιάρη).

The beauty of the landscape, which it is wild and majestic, full of trees and ravines, pleasant to the eye, generously compensates you.
Η ομορφιά του τοπίου, που αλλού είναι άγριο και επιβλητικό, γεμάτο έλατα και χαράδρες, και αλλού είναι ήμερο, προσιτό, ευχάριστο στο μάτι, σε αποζημιώνει πλουσιοπάροχα.

The Tatarna Bridge is a road bridge over the Kremasta articicial lake (which is fed and drained by the river Acheloos) in northwestern Greece.
Η Γέφυρα Τατάρνας είναι μια οδική γέφυρα πάνω από τη λίμνη Κρεμαστών (η οποία τροφοδοτείται και αποστραγγίζεται από τον ποταμό Αχελώο) στη βορειοδυτική Ελλάδα.

This modern bridge was designed by engineer Aristarchos Economou and for this technical construction he won three international awards. 
Στη θέση της υπάρχει σύγχρονη γέφυρα, που σχεδίασε ο πολιτικός μηχανικός Αρίσταρχος Οικονόμου και που για την τεχνική της κατασκευή κέρδισε τρία διεθνή βραβεία.
Interesting enough the dam is made of earth and gravel, i.e. essentially is what is called earth dam not a dam made by concrete.
Το φράγμα είναι κατασκευασμένο από χώμα και χαλίκι, είναι δηλαδή στην ουσία γεώφραγμα και όχι φράγμα από μπετόν.

The name Tatarna comes from a nearby monastery. (In the picture Popi Nicolaidou and Evgenia and Petros Alexandridis).
Το όνομα Τατάρνας προέρχεται από ένα κοντινό μοναστήρι. (Στη φωτογραφία η Πόπη Νικολαΐδου, Ευγενία και Πέτρος Αλεξανδρίδης).

In the same place there was a 17th-century arch stone bridge over the river Acheloos. Adjacent to the old bridge was the largest spring of the Achelous, known to the locals by the name Mardacha (Μαρδάχα).
Στο ίδιο σημείο υπήρχε ένα πέτρινο μονοκάμαρο (μονότοξο) γεφύρι του 17ου αιώνα πάνω από τον ποταμό Αχελώο. Δίπλα στην παλιά γέφυρα ήταν η μεγαλύτερη πηγή του Αχελώου, γνωστή στους ντόπιους με το όνομα Μαρδάχα.

A magnificent path which reveals the wild beauty of the place. (In the picture Popi and Phivos Nicolaides and Evgenia Alexandridou). 
Μία διαδρομή μαγευτική που αποκαλύπτει την άγρια ομορφιά του τόπου. (Στη φωτογραφία η Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης και Ευγενία Αλεξανδρίδου).
The power station at the dam is the biggest hydroelectric plant in Greece. It was constructed in 1966.
Ο ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός στο φράγμα είναι το μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στην Ελλάδα. Χτίστηκε το 1965.

Lake Kremaston is an attraction making Popi Nicolaidou and Evgenia Alexandridou to think they are at some exotic destination.
Η λίμνη των Κρεμαστών αποτελεί ένα αξιοθέατο, κάνοντας την Πόπη Νικολαΐδου και την Ευγενία Αλεξανδρίδου να νιώθουν ότι βρίσκονται σε κάποιο εξωτικό τόπο.

Sports enthusiasts and lovers of adventure in general have the opportunity for various sports and activities like canoe, kayak and the rafting.
Οι λάτρεις των σπορ αλλά και της δράσης γενικότερα δεν θα μείνουν ανικανοποίητοι καθώς στην περιοχή μπορεί να δοκιμάσει κανείς την τύχη του στο canoe, kayak αλλά και στο rafting.

Former Lieutenant general of the Greek army Petros Alexandridis, explains to us that near the old Tatarna bridge the first battle of the Greeks from Roumeli against the Turks during the struggle for independence (1821) took place.
Ο αντιστράτηγος ε.α. Πέτρος Αλεξανδρίδης, μας εξηγεί ότι κοντά στην παλιά γέφυρα Τατάρνας πραγματοποιήθηκε η πρώτη μάχη των Ελλήνων από τη Ρούμελη εναντίον των Τούρκων κατά τον πόλεμο της ανεξαρτησίας του 1821.

Evgenia Alexandridou and Popi Nicolaidou enjoy the beauty of the landscape. The construction of this innovative bridge began in 1971 and ended in 1970.
Η Ευγενία Αλεξανδρίδου και η Πόπη Νικολαΐδου απολαμβάνουν την ομορφιά του τοπίου. Η κατασκευή της πρωτοποριακής αυτής γέφυρας ξεκίνησε το 1965 και ολοκληρώθηκε το 1970.
The creation of the lake directly affected the life of the then local residents as several villages were found beneath the waters of the lake forcing them to leave their homes and properties.
Η δημιουργία της λίμνης επηρέασε άμεσα την ζωή των τότε κατοίκων της περιοχής καθώς αρκετά χωριά βρέθηκαν κάτω από τα νερά της λίμνης, αναγκάζοντας τους να αφήσουν τα σπίτια και τις περιουσίες τους.

The bridge is situated on the border of the regional units Aetolia-Acarnania and Evrytania. The nearest village is Triklino.
Η γέφυρα βρίσκεται στα σύνορα των περιφερειακών μονάδων Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας. Το κοντινότερο χωριό είναι Τρίκλινο.

Petros Alexandridis checking the bridge trying to learn more about its constraction techniques.
Ο Πέτρος Αλεξανδρίδης εξετάζει, για να μάθει όσο μπορεί περισσότερα για την κατασκευή της γέφυρας.


It is a box girder bridge with three spans; the largest span is 196 m. 
Πρόκειται για μια γέφυρα δοκών κιβωτίων με τρία ανοίγματα, το μεγαλύτερο είναι μήκους 196 μ.
Phivos Nicolaides impressed by the natural beauty and the so careful human intervention by the building of this magnificent bridge.
Ο Φοίβος Νικολαΐδης εντυπωσιασμένος από τη φυσική ομορφιά και την τόσο προσεκτική ανθρώπινη παρέμβαση στο κτίσιμο αυτής της υπέροχης γέφυρας.

1 comment:

Cheryl said...

Beautiful place with beautiful people!! xo