Thursday, May 10, 2018

Kolaportid flea market, Reykiavik - Iceland

Η υπαίθρια αγορά Κολαπορτίντ στο Ρέικιαβικ, της Ισλανδίας
Kolaportid flea market in Reykiavik is an ideal place to watch Icelanders in their natural habitat.
Η υπαίθρια αγορά Κολαπορτίντ είναι το ιδανικό μέρος για να παρακολουθήσετε τους Ισλανδούς στο φυσικό τους περιβάλλον.

One of the best ways to explore a city’s culture is through its food, and one of the best places to experience the food culture as the locals do is at the city market.
Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να εξερευνήσετε την κουλτούρα μιας πόλης είναι μέσω των φαγητών της και ένα από τα καλύτερα μέρη για να βιώσετε την κουλτούρα των τροφίμων, όπως κάνουν οι ντόπιοι, είναι στην αγορά της πόλης.

The Kolaportid flea market is located in the old harbor area, a few minutes from the city center. It is indoors and open every weekend.
Η υπαίθρια αγορά Κολαπορτίντ βρίσκεται στην περιοχή του παλιού λιμανιού, λίγα λεπτά από το κέντρο της πόλης. Είναι καλυμμένη και ανοιχτή κάθε Σαββατοκύριακο.

There are a lot of stalls that carry the usual 'made in China' items you would find in any flea market elsewhere but there are also a few stalls with unique handmade items you can't find anywhere else.
Υπάρχουν πολλοί πάγκοι που φέρουν με κινέζικα είδη, που θα βρείτε σε οποιαδήποτε άλλη υπαίθρια αγορά, αλλά υπάρχουν και λίγοι πάγκοι με μοναδικά χειροποίητα αντικείμενα, που δεν μπορείτε, να βρείτε οπουδήποτε αλλού.

Stalls sell various of stuff, from clothes, used books, dvds, and antiques, as well as toys, woolen goods and more.
Οι πάγκοι πωλούν διάφορα πράγματα, από ρούχα, μεταχειρισμένα βιβλία, dvd, μπιχλιμπίδια και αντίκες, καθώς και παιχνίδια, μάλλινα αγαθά και πολλά άλλα.

In the city's buzzing flea market, Kolaportið, an eclectic marketplace you can buy a hand knitted wool jumper (lopapeysa) or a nice souvenir!
Στην πολύβουη αγορά της πόλης, την Κολαπορτίδ, μια εκλεκτική αγορά, θα μπορούσε κανείς, να αγοράσει ένα μάλλινο πλεκτό κατασκευασμένο με το χέρι ή ένα ωραίο αναμνηστικό!
The beautiful wool products, handmade from Iceland. A little bit expensive but worth it!
Τα όμορφα μάλλινα προϊόντα, φτιαγμένα με το χέρι από ντόπιους. Λίγο ακριβούτσικα, αλλά αξίζουν!
These products are created by Icelandic material, labour and design, explains the vendor to Lygia and Popi.
Αυτά τα προϊόντα φτιάχνονται από ισλανδικό υλικό, εργασία και σχεδιασμό, εξηγεί η πωλήτρια στη Λυγία και στην Πόπη.

Looking for handmade local knitted Iceland wool items. A wonderful shopping experience for Lygia Malioti and Popi Nicolaides!
Στο ψάξιμο για τοπικά μάλλινα πλεκτά από την Ισλανδία, φτιαγμένα με το χέρι. Μια θαυμάσια εμπειρία αγορών για τη Λυγία Μαλιώτη και την Πόπη Νικολαϊδου!

You can find everything from antiques and collectibles to handicrafts, furniture, homemade goodies, clothing, jewelry and much more.
Μπορείτε να βρείτε τα πάντα, από αντίκες και συλλεκτικά αντικείμενα σε είδη χειροτεχνίας, έπιπλα, σπιτικές λιχουδιές, ρούχα, κοσμήματα και άλλα.

More than simply a writing system, the practice of runes is swept with magic and mystery. The Runes were the holy symbols of the Celts, and they were a complete system of philosophy and magic.
Τα Ρουνικά γραπτά εισήχθησαν στην Ισλανδία από τους πρώτους αποίκους της χώρας και παρέμειναν με κάποια μορφή από τότε. Οι ρούνοι ήταν τα ιερά σύμβολα των Κελτών και αποτελούσαν ένα πλήρες σύστημα φιλοσοφίας και μαγείας. 

A variety of beautiful Kenyan handicrafts and other handmade items enrich the variety of goods in this market.
Μια ποικιλία από χειροτεχνήματα και άλλα χειροποίητα αντικείμενα από την Κένυα, εμπλουτίζουν την ποικιλία των αγαθών προς πώληση.

With a charming Kenyan immigrant living for 30 years now in Iceland, fully satisfied and happy.
Με μια γοητευτική μετανάστρια από την Κένυα, που ζει εδώ και 30 χρόνια στην Ισλανδία, πλήρως ικανοποιημένη και ευχαριστημένη.

At the food area are various stands selling their goods, but they do have one thing in common: They all sell authentic, traditional, Icelandic food. Whether it is pastries or fish. 
Στο τμήμα τροφίμων υπάρχουν διάφοροι πάγκοι που πωλούν τα προϊόντα τους, αλλά έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Όλα πωλούν αυθεντικά, παραδοσιακά, ισλανδικά τρόφιμα. Είτε πρόκειται για αρτοσκευάσματα είτε για ψάρια.
No matter what you are looking for or where you are in the world, the flea market can help you find unique and affordable choices.
Δεν έχει σημασία τι ψάχνετε ή πού βρίσκεστε στον κόσμο, η υπαίθρια αγορά μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε μοναδικές και προσιτές επιλογές.

Popi and Lygia wondering what these are... Horse meat is a major meat in only a few countries. In Iceland horse meat is not a big deal. And is included in some menus.
Η Πόπη και η Λυγία διερωτώνται τι είναι αυτά...Το κρέας αλόγου ως κύριο κρεατικό είναι σε λίγες χώρες μόνο. Στην Ισλανδία το κρέας αλόγου δεν είναι μεγάλη υπόθεση και περιλαμβάνεται σε μερικά μενού.


Lygia Maliotis and Popi Nicolaides enjoying their stroll through the Flea Market.
Η Λυγία Μαλιώτη και η Πόπη Νικολαΐδου απολαμβάνουν τη βόλτα τους μέσα από την υπαίθρια Αγορά, της πόλης.
A family-friendly atmosphere draws tens of shoppers every weekend all year round. 
Φιλική, οικογενειακή ατμόσφαιρα που ελκύει δεκάδες αγοραστών κάθε Σαββατοκυρίακο ολόχρονα.

Popi Nicolaides, Lygia & Gregoris Maliotis attracted by the incredibly special colours and smells of the sweets!
Την προσοχή της Πόπης Νικολαΐδου, Λυγίας & Γρηγόρη Μαλιώτη τράβηξαν τα απίστευτα χρώματα και οι μυρωδιές των γλυκών!

Popi Nicolaides, Lygia & Gregoris Maliotis enjoying having a great time in the Market, a space full of life, new experiences and unquestionable cultural value.
Η Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης,διασκεδάζουν με την επίσκεψη τους στην Αγορά, ένας χώρος γεμάτος ζωή, νέες εμπειρίες και αναμφισβήτητη πολιτιστική αξία.

No comments: