Friday, May 11, 2018

The Blue Lagoon, Iceland

Welcome to the extraordinary. One of the 25 wonders of the world.
Καλώς ήλθατε στο εκπληκτικό. Ένα από τα 25 θαύματα του κόσμου.

Near Reykjavik, Iceland the Blue Lagoon spa steams in a craggy lava field. The nutrient-rich waters are pumped from 1,830 m. below ground.
Κοντά στο Ρέικιαβικ, η γαλάζια λίμνη με λουτρά Σπα βρίσκεται σε μια καταπληκτική τοποθεσία με λάβα. Τα πλούσια σε θρεπτικά νερά αντλούνται από 1.830 μέτρα βάθος.

Lygia & Gregoris Maliotis in front of the big advertising sign for Blue Lagoon in Iceland’s Keflavik International Airport .
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, μπροστά στη μεγάλη διαφήμιση, της Γαλάζιας Λίμνης στο διεθνές αεροδρόμιο Κεφλάβικ, της Ισλανδίας.

The mineral-rich pool is full of natural, active ingredients. Surrounded with amazing nature, the Blue Lagoon is an oasis of relaxation.
Η πισίνα πλούσια σε ορυκτά είναι γεμάτη φυσικά, ενεργά συστατικά. Περιτριγυρισμένη από καταπληκτική φύση, η Γαλάζια Λίμνη είναι μια όαση χαλάρωσης.

In this unique geothermal spa, about 40 km outside Reykjavik, steam from the naturally heated water is used to operate the turbines to produce electricity and the water is allowed to flow into the neighboring lava field creating the lagoon.
Σε αυτό το μοναδικό γεωθερμικό spa, περίπου 40 χλμ. έξω από το Ρέικιαβικ, ο ατμός από το φυσικά θερμαινόμενο νερό, χρησιμοποιείται για να λειτουργήσουν οι τουρμπίνες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και το νερό αφήνεται να εισρεύσει στο γειτονικό πεδίο λάβας, δημιουργώντας τη λιμνοθάλασσα.
Lygia & Gregoris Maliotis with wild sense of adventure ready to jump into the pool.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης με άγριες διαθέσεις περιπέτειας έτοιμoι να πηδήξουν στην πισίνα.


The Blue Lake is Iceland's most popular tourist attraction, and not unfair.
Η μπλε λίμνη είναι το πιο δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο της Ισλανδίας και όχι άδικα.

Lygia Malioti has already decided to visit Blue Lagoon to enjoy the facilities and services of the unique geothermal spa.
Η Λυγία Μαλιώτη έχει ήδη αποφασίσει, να επισκεφθεί τη Γαλάζια Λίμνη, για να απολαύσει τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες του μοναδικού γεωθερμικού αυτού Σπα.

The Blue Lagoon — a health spa on the Reykjanes Peninsula, surrounded by volcanoes and lava.
Η γαλάζια λιμνοθάλασσα - ένα Σπα υγείας στη χερσόνησο του Ρέικια, περιβάλλεται από ηφαίστεια και λάβα.

This is one of the most popular tourist spots in Iceland. Relaxing in the hot water of the lagoon is an unforgettable experience.
Αυτό είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά σημεία στην Ισλανδία. Η χαλάρωση στο ζεστό νερό της λιμνοθάλασσας είναι μια αξέχαστη εμπειρία.

Popi Nicolaides is so excited that she will have the chance to swim in this fantastic place.
Η Πόπη Νικολαΐδου είναι τόσο ενθουσιασμένη, που θα έχει την ευκαιρία, να κολυμπήσει σε αυτό το φανταστικό μέρος.


Popi Nicolaides trys the warm waters that are so rich in minerals.
Η Πόπη Νικολαΐδου δοκιμάζει τα ζεστά νερά, που είναι τόσο πλούσια σε μέταλλα.

Lygia & Gregoris Maliotis enjoy the scenery, which is beautiful any time of the day, you are there.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης απολαμβάνουν το τοπίο, που είναι τόσο όμορφο, όποια στιγμή της ημέρας κι αν το επισκεφτείτε.
When the blue waters of the lake are shining through the lights of dozens of projectors the view is fantastic, almost unreal!
Όταν τα μπλε νερά της λίμνης, λαμπυρίζουν στα φώτα δεκάδων προβολέων, η θέα είναι φανταστική, σχεδόν ψεύτικη!

At the entrance of Blue Lagoon. An environment full of peace and tranquility, and complete relaxation.
Στην είσοδο της Γαλάζιας Λίμνης. Ένα περιβάλλον πλήρους γαλήνης και ηρεμίας και ολοκληρωτικής χαλάρωσης.

The Blue Lagoon quickly became one of the most visited attractions in Iceland, both frequented by locals and foreign guests.
Η Γαλάζια Λίμνη γρήγορα έγινε ένα από τα πιο αξιοθέατα της Ισλανδίας, που επισκέπτονται τόσο οι ντόπιοι, όσο και ξένοι επισκέπτες.

Lygia Malioti looking happy after arriving at the main gate of Blue Lagoon, ready to enjoy the adventure of this world wide famous Spa.
Η Λυγία Μαλιώτη φαίνεται χαρούμενη, αφού έχει φτάνει στην κύρια πύλη της Γαλάζιας Λίμνης και είναι έτοιμη, να απολαύσει την περιπέτεια αυτού του παγκοσμίου φήμης κέντρου Σπα.

People began bathing in the pool around 1980 and soon discovered that the water, with its high mineral content, had a beneficial effect on many skin disorders.
Οι άνθρωποι άρχισαν να κολυμπούν στην πισίνα γύρω στο 1980 και σύντομα ανακάλυψαν ότι το νερό, με την υψηλή περιεκτικότητά του σε μεταλλικά στοιχεία, είχε ευεργετική επίδραση σε πολλές δερματικές διαταραχές

The geothermal water originates 2,000 meters below the surface, where freshwater and seawater combine at extreme temperatures.
Το γεωθερμικό νερό προέρχεται από 2.000 μέτρα βάθος, όπου το γλυκό νερό και το θαλασσινό νερό συνδυάζονται σε ακραίες θερμοκρασίες.

Popi Nicolaides, Lygia & Gregoris Maliotis entering the famous Spa through a walk way and the lava on both sides.
Η Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης μπαίνοντας στο φημισμένο Σπα μέσα από ένα πεζόδρομο, όπου εκατέρωθεν υπάρχει λάβα.

The blue colour comes from the silica and the way it reflects sunlight. During summer there can also be a hint of green in the water. This is the result of the algae, which multiplies quickly when exposed to direct sunlight.
Το μπλε χρώμα προέρχεται από το πυρίτιο και τον τρόπο που αντικατοπτρίζει το ηλιακό φως. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μπορεί να υπάρχει και μια νότα πράσινου στο νερό. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των φυκών, το οποίο πολλαπλασιάζεται γρήγορα όταν εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.

The soothing water contains nutrients that soften the skin, while silicon granules give it a smooth, attractive sheen.
Το καταπραϋντικό νερό περιέχει θρεπτικά συστατικά που μαλακώνουν το δέρμα, ενώ τα κοκκία του πυριτίου δίνουν μια ομαλή, ελκυστική λάμψη.

Lygia & Gregoris Maliotis relaxed and away from the stress of the routine, ready to soak into the beautiful pool at the Blue Lagoon.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, χαλαροί και μακριά από το άγχος της ρουτίνας, έτοιμοι να απολαύσουν την όμορφη πισίνα, της Γαλάζιας Λίμνης.
The geothermal water has a unique composition, featuring three active ingredients – silica, algae and minerals.
Το γεωθερμικό νερό έχει μια μοναδική σύνθεση, με τρία ενεργά συστατικά - πυρίτιο, φύκια και ορυκτά.
Combined with its excellent location and its soothing waters and rich skin nourishment, the Blue Lagoon quickly became Iceland's one of the most visited attractions
Σε συνδυασμό με την εξαιρετική του τοποθεσία και τα καταπραϋντικά νερά και την πλούσια τροφή της, η Γαλάζια Λίμνη έγινε γρήγορα ένα από τα πιο πολυσύχναστα αξιοθέατο της Ισλανδίας.
The geothermal water has many benefits. The warm waters rejuvenate the body and allow the healing properties to work their magic.
Το γεωθερμικό νερό έχει πολλά οφέλη. Τα ζεστά νερά αναζωογονούν το σώμα και  επιτρέπουν στις θεραπευτικές ιδιότητες, να δουλέψουν τη μαγεία τους.
Lygia Malioti and Popi Nicolaides ready for treatment in a state-of-the-art spa to leave them with a wonderful sense of relaxation.
Η Λυγία Μαλιώτη και η Πόπη Νικολαΐδου έτοιμες για περιποίηση σε ένα υπερσύγχρονο Σπα όπου θα νιώσουν μια υπέροχη αίσθηση χαλάρωσης.

In fact, the Blue Lagoon has now become so popular that in order to get there you will need to book your entry days or even weeks in advance.
Στην πραγματικότητα, η Γαλάζια Λίμνη έχει γίνει τόσο δημοφιλής ώστε χρειάζεται, να κάνετε κράτηση εκ των προτέρων, μέρες πριν ή ακόμα και εβδομάδες.

The Blue Lagoon history dates back to 1976 when it formed next to the geothermal power plant. Contrary to many people's belief, the lagoon is therefore not a natural occurrence.
Η ιστορία της γαλάζιας λίμνης χρονολογείται από το 1976, όταν σχηματίστηκε δίπλα στον γεωθερμικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό. Αντίθετα με την πεποίθηση πολλών ανθρώπων, η λιμνοθάλασσα δεν είναι φυσικό φαινόμενο. 

The water is completely clean and does not contain any chemicals, only natural minerals that have proven to be very good for people's skin.
Το νερό είναι απόλυτα καθαρό και δεν περιέχει χημικές ουσίες, μόνο φυσικά μέταλλα, που έχουν αποδειχθεί πολύ καλά για το δέρμα του ανθρώπου.
Since the water is continually streaming into the lagoon, all the water is renewed in 48 hours, making sure it stays clean.
Δεδομένου ότι το νερό συνεχώς ρέει στη λιμνοθάλασσα, όλο το νερό ανανεώνεται κάθε 48 ώρες, φροντίζοντας να παραμείνει καθαρό.

Lygia Maliotis enjoying herself the magnificent and special view, kept shooting pictures.
Η Λυγία Μαλιώτη απολαμβάνει την απίθανη μοναδική αυτή θέα, δεν σταματά, να βγάζει φωτογραφίες.

Some of the dissolved minerals in the water, besides the silica, include chloride and natron (that together form sea salt) and calcium. 
Μερικά από τα διαλυμένα ορυκτά στο νερό, εκτός από το διοξείδιο του πυριτίου, περιλαμβάνουν χλωριούχο και νατρόνιο (που μαζί σχηματίζουν θαλάσσιο άλας) και ασβέστιο. 
The unbelievable and unique view leaves Popi Nicolaides speechless and the first impression is decisive.
Η απίστευτη και μοναδική θέα αφήνει άφωνη την Πόπη Νικολαΐδου και η πρώτη εντύπωση είναι καθοριστική.


Apart from bathing in the Blue Lagoon, guests can enjoy a hot shower in water drawn from deep in the Earth's crust, steam baths, saunas, skin treatment or a relaxing massage.
Εκτός από την κολύμβηση στη Γαλάζια Λίμνη, οι επισκέπτες μπορούν, να απολαύσουν ένα ζεστό ντους σε νερό που προέρχεται από βαθιά γήινα κρούστα, ατμόλουτρα, σάουνα, περιποίηση δέρματος ή ένα χαλαρωτικό μασάζ.

The algae is the reason for the blue, milky colour of the water, but when it's in bloom on sunny days it lends the lagoon a more greenish colour.
Τα φύκια είναι ο λόγος για το γαλαζοπράσινο χρώμα του νερού, αλλά σε ηλιόλουστες μέρες προσδίδει στη λιμνοθάλασσα ένα πιο πράσινο χρώμα.

It is not known exactly why the water is so good for the skin, but it is believed to be due to the mix of the dissolved minerals in the water, the blue-green algae that thrives in the water and a type of bacteria that has only been found in the Blue Lagoon.
Δεν είναι γνωστό γιατί το νερό είναι τόσο καλό για το δέρμα, αλλά πιστεύεται ότι οφείλεται στο μείγμα των διαλυμένων ορυκτών στο νερό, στα γαλαζοπράσινα φύκια που ευδοκιμούν στο νερό και σε ένα είδος βακτηρίων που βρίσκονται μόνο στη Γαλάζια Λιμνοθάλασσα.

Bathing in the Blue Lagoon can be a natural treatment for psoriasis. Blue Lagoon is mostly ca. 0.8-1.2 metres deep. Its deepest point is 1.4 meters.
Η κολύμβηση στη γαλάζια λιμνοθάλασσα μπορεί να είναι μια φυσική θεραπεία για την ψωρίαση. Η Γαλάζια Λίμνη είναι ως επί το πλείστον περίπου. 0,8-1,2 μέτρα βάθος. Το πιο βαθύ σημείο είναι 1,4 μέτρα.
The whole area had a transformation in 1999, and after constant developments and renewals, the Blue Lagoon is now a world-class spa, open for hundreds of thousands of guests each year.
Ολόκληρη η περιοχή έχει μετασχηματιστεί το 1999 και μετά από συνεχείς εξελίξεις και ανανεώσεις, η Γαλάζια Λίμνη είναι τώρα ένα κέντρο Σπα παγκόσμιας κλάσης, ανοιχτό για εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο.

The buildings are low and in harmony with the surrounding landscape, using mostly natural building materials, such as wood and lava.
Τα κτίρια είναι χαμηλά και σε αρμονία με το γύρω τοπίο, χρησιμοποιώντας κυρίως φυσικά δομικά υλικά, όπως ξύλο και λάβα.

The restaurant on site, “Lava restaurant”, is built around a lava cliff, so one wall is a solid rock and the outlines of the room follow the curves of the natural lava hill.
Το «εστιατόριο Λάβα», είναι χτισμένο γύρω από έναν λόφο από λάβα, έτσι ο ένας τοίχος είναι ένας συμπαγής βράχος και τα περιγράμματα της αίθουσας ακολουθούν τις καμπύλες του φυσικού λόφου.

Katerina from Athens works here and she says that: Skin cream made from the waters and minerals of the Blue Lagoon has cleansing, protective, nutritious and beautifying properties.
Η Κατερίνα από την Αθήνα, εργάζεται εδώ και λέει ότι η κρέμα δέρματος που παράγεται από τα νερά και τα μεταλλικά στοιχεία της γαλάζιας λίμνης έχει καθαριστικές, προστατευτικές, θρεπτικές και καλλωπιστικές ιδιότητες.

The first public bathing facilities opened in 1987, six years after people first started bathing in it, and was at first aimed for people with skin problems.
Οι πρώτες δημόσιες εγκαταστάσεις κολύμβησης ανοίχτηκαν το 1987, έξι χρόνια μετά την έναρξη της κολύμβησης για τους πρώτους ανθρώπους, που προορίζονταν για άτομα με δερματικά προβλήματα.

The magnificent surroundings, fresh air, clear water and Blue Lagoon skin products are all important factors in the skin treatment explains to us gorgeous Katerina from Athens, Greece.
Το υπέροχο περιβάλλον, ο καθαρός αέρας, το καθαρό νερό και τα προϊόντα της Blue Lagoon είναι όλα σημαντικοί παράγοντες στη θεραπεία του δέρματος, εξηγεί η ωραία Κατερίνα από την Αθήνα.

The water temperature, is generally between 37 ° C and 40 ° C. Quite warm, so that vapors come out. Thus, the outside temperature does not affect the bathers. Ladies relaxing in the pool among others are: Marilena Georgopoulou, Amalia Petsouni and Sindi Mertzani from Greece.
Η θερμοκρασία του νερού, της λίμνης είναι γενικά μεταξύ 37 ° C και 40 ° C. Αρκετά ζεστή, ώστε να βγαίνουν ατμοί. Έτσι, η εξωτερική θερμοκρασία, δεν επηρεάζει τους λουόμενους. Κυρίες χαλαρώνουν στην λίμνη μεταξύ των οποίων: Μαριλένα Γεωργοπούλου, Αμαλία Πετσούνη και Σίντυ Μερτζάνη από την Ελλάδα.


4 comments:

anagnostria said...

Εξαιρετικά όπως πάντα. Η απορία μου είναι πώς κολυμπάτε ενώ είστε τόσο χειμωνιάτικα ντυμένοι; Ακόμα κι αν τα νερά της λίμνης είναι ζεστά, πώς αντμετωπίζετε το κρύο αφού η λίμνη είναι στο ύπαιθρο και όχι σε κλειστό χώρο;

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Phivos Nicolaides said...

@Anagnostria: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια Κίκα μας.
Η θερμοκρασία του νερού, της λίμνης είναι γενικά μεταξύ 37 ° C και 40 ° C. Αρκετά ζεστή, ώστε να βγαίνουν ατμοί. Έτσι, η εξωτερική θερμοκρασία, δεν επηρεάζει τους λουόμενους.

angel said...

A natureza surpreende sempre, Este lugar é lindo e a água quente num lugar tão frio deve ser muito relaxante, além das propriedades que possui.
Mais uma vez uma aula muito interessante. Obrigada.